Prejsť na obsah

Ambulancia vnútorného lekárstva Humenné (Interná)

Ambulancia vnútorného lekárstva zabezpečuje diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s vnútornými chorobami. Na ambulanciu prichádzajú pacienti od praktických lekárov a špecialistov, kde lekár rozhodne o prijatí na oddelenie. Vykonáva konziliárne vyšetrenia na požiadanie jednotlivých oddelení, spolupracuje s inými medicínskymi odbormi, zabezpečuje odbornú spoluprácu s pracoviskami vyššieho typu.

Prečo si vybrať internú ambulanciu v Humennom

 • Nové priestory internej ambulancie

  Priestory internej ambulancie nemocnice Svet zdravia v Humennom prešli kompletnou rekonštrukciou, kde sa pacient aj lekár cítia príjemne. Rovnako obnovou prešli aj priestory čakárne, vrátane sociálneho zariadenia pre pacientov a podarilo sa tým zlepšiť kvalitu prostredia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom internej ambulancie.

 • Odborný prístup personálu

  Citlivý a empatický prístup personálu internej ambulancie v Humennom je kľúčovým pre zvládnutie úspešnej liečby pacienta. Interná ambulancia  zabezpečuje nechirurgickú liečbu ochorení vnútorných orgánov. Diagnostickú, konziliárnu a liečebno-preventívnu starostlivosť v širokom odbore vnútorných chorôb dospelých. Vykonáva aj interné predoperačné vyšetrenia.

 • Interné predoperačné vyšetrenia

  Ambulancia vykonáva interné predoperačné vyšetrenia u pacientov starších ako 18 rokov, plánovaných na akútne a plánované operačné zákroky, ako aj na operačné výkony realizované v iných nemocniciach, vrátane odberu biologického materiálu. Rovnako zabezpečuje interné vyšetrenie pred hospitalizáciou v lôžkových zariadeniach.

 • Diagnostika a liečba vnútorných ochorení

  Je dokázané, že choroba diagnostikovaná vo včasnom štádiu má šancu na priaznivý výsledok liečby. Interná ambulancia vykonáva komplexné interné vyšetrenie a liečbu vnútorných chorôb, EKG, meranie tlaku, pulzu, telesnej hmotnosti, výšky, vyšetrenia aktuálnej glykémie glukomerom, príprava pacientov pred CT vyšetrením, MR.

Liečebné možnosti internej ambulancie, výkony

 • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb u pacientov, prednostne kardiovaskulárne ochorenia – vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmu, ochorenia srdca, pacienti po prekonanej mozgovo- cievnej príhode, metabolické ochorenia (cukry, tuky v krvi), ochorenia vnútorného prostredia
 • EKG vyšetrenia, meranie tlaku, pulzu, telesnej hmotnosti, výšky, vyšetrenia aktuálnej glykémie glukomerom, príprava pacientov pred CT vyšetrením, MR
 • interné predoperačné vyšetrenia u pacientov plánovaných na akútne a plánované operačné zákroky, ako aj na operačné výkony realizované v iných nemocniciach, vrátane odberu biologického materiálu
 • interné vyšetrenie pred hospitalizáciou v lôžkových zariadeniach
 • dispenzárna starostlivosť – kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácii medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení prednostne u pacientov prepustených z hospitalizácie

Predoperačné vyšetrenie

Úlohou interného predoperačného vyšetrenia je zabezpečiť nekomplikovaný priebeh operácie. Pred každým interným predoperačným vyšetrením sa realizuje odber krvi – odoberajú sa parametre hemokoagulácie (zrážania krvi), obličkové, pečeňové parametre, krvný obraz. Ich patologické (od normy sa líšiace) hodnoty naznačujú prítomnosť doteraz možno aj nepozorovaného ochorenia. Vyžaduje sa výmenný lístok alebo žiadanka od všeobecného lekára alebo gynekológa. V rámci predoperačného vyšetrenia sa vždy realizuje EKG. EKG vyšetrenie je kľúčovým pre zaistenie bezproblémovej operácie, zisťuje sa pravidelnosť/nepravidelná činnosť srdca ako možná reakcia na záťaž, ktorú operácia predstavuje. Pre stanovenie celkovej anamnézy pacienta je potrebné zistiť stav ďalších vnútorných orgánov – okrem srdca aj pľúc, najmä u pacientov nad 50 rokov, sa predoperačné vyšetrenie dopĺňa o RTG pľúc. Je potrebné poznať stav/ochorenia obličiek, trávenia, zrážania krvi, preto by pacient mal so sebou mať :

  • k nahliadnutiu aj zdravotnú kartu, alebo výpis zo zdravotnej karty,
  • zoznam liekov ktoré pravidelne užíva,
  • lekárske nálezy od špecialistov z odborných ambulancií (napr. internista, kardiológ, diabetológ, nefrológ, endokrinológ a pod.),
  • popis RTG snímky pľúc (ak bol robený).

Internista v závere predoperačného vyšetrenie odporučí úpravu liečby, ďalšie doplňujúce vyšetrenia, aby bolo možné čo najmenšie riziko operácie.

Náš tím

 • MUDr. Žinčáková Dušana

  všeobecný lekár

  Viac
 • Mgr. Anna Lukáčová

  vedúca sestra

  Viac

Poďakovania

 • Touto cestou by som sa chcel verejne poďakovať Vašej zdravotnej sestre Bc. Dušane Turčíkovej, ktorá sa o mňa vzorne starala počas dvojtyždňovej liečby na stacionáry a to od 04.03.2019 do 15.03.2019, kde mi boli podané infúzie proti bolesti brucha. Spomínaná zdravotná sestra pracuje pri MUDr. Blažene Havlírovej a ja ako pacient som s jej odvedenou prácou veľmi spokojný, za čo jej patrí veľké ďakujem.

Kontakt

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7, 066 01 Humenné

057/7706 278/221

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilón B.

ORDINAČNÉ HODINY

Streda        08:00 – 12:00 12:30 – 14:30

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)