Prejsť na obsah

Nemocnica Partizánske

ČLEN SIETE NEMOCNÍC PENTA HOSPITALS

Nemocnica na okraji mesta, a. s. je poskytovateľom liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov zo spádovej oblasti Partizánske a okolie. Zariadenie zabezpečuje komplexné služby v rámci 6 oddelení, 18 špecializovaných ambulancií a jednej všeobecnej gynekologicko-pôrodníckej ambulancie v novo zrekonštruovaných priestoroch.

Dôležité oznamy

 • V súvislosti s aktuálnou regionálnou epidemiologickou situáciou a pod dohľadom RÚVZPD si Vás dovoľujeme informovať o zrušení zákazu návštev. 

  Návštevy sú možné len v určených návštevných hodinách nášho zdravotníckeho zariadenia. 

  Všeobecné opatrenia pre návštevy v nemocnici Partizánske

  • – Návštevy sa umožňujú 1-2 dospelým osobám prichádzajúcim na návštevu k jednému pacientovi max po dobu 15 min. 
  • – Návštevy s deťmi nie sú povolené 
  • – Návštevy sú povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia (ROR) nemocnice 
  • – Návštevníci majú prísne zakázaný pohyb po ostatných priestoroch zdravotníckeho zariadenia 
  • – Vo výnimočných prípadoch rozhoduje o návšteve primár oddelenia alebo službukonajúci lekár
 • Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Penta Hospitals

  Jednotlivé nemocnice Penta Hospitals na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Penta Hospitals Slovensko je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.

 • INFORMÁCIE O UMIESTNENÍ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV VÁM POSKYTNEME NA TELEFÓNNOM ČÍSLE 038/ 74 73 220 V ČASE OD 07:00-14:30 HOD.

Vyhľadávanie ambulancií a oddelení nemocnice Partizánske

Užitočné informácie

Nemocnica na okraji mesta, n.o. 

Akcionár
Penta Hospitals SK, a.s.
Predstavenstvo
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH – predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH – podpredseda predstavenstva
Ing. Simona Frisová, PhD. – člen predstavenstva
Dozorná rada 
Ing. Dáša Jakubíková
Mgr. Ján Janovčík
Mgr. Mária Hazuchová
Juraj Krasula
MUDr. Gabriel Krbúšik
MUDr. Helena Kúdelová
Tomáš Merašický
Iveta Struhárová

MANAŽMENT
Vedenie nemocnice 
Ing. Ivan Mokrý, MPH –  riaditeľ
MUDr. Alexandra Szabová – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Oľga Kečkešová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
Ing. Juraj Kramár – manažér prevádzky

Dr.Max vedľa hlavného vjazdu do nemocnice

Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok 7:30 – 16:00
Streda 7:30 – 16:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok 7:30 – 16:00

Oddelenie: Pôrodnícke

Popis izby: Dve nadštandardné izby  s TV, so spoločnou kuchynkou s chladničkou a  kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 13,50
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno (cena za deň: 12,-Eur)

Oddelenie: Chirurgické ženy

Popis izby: Dve nadštandardné izby s TV, chladnička, sprchovým kútom bez WC.
Cena izby za deň: 10,-Eur
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno (len u maloletých) bez extra  poplatku

Oddelenie: Chirurgické muži
Popis izby: Dve nadštandardné izby s TV, chladnička bez soc. zariadenia
Cena izby za deň: 10,-Eur
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno (len u maloletých) bez extra poplatku

Oddelenie: Interné ženy
Popis izby: Dve nadštandardné izby s TV, chladnička, samostatná kúpeľňa a WC.
Cena izby za deň: 15,-Eur
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Oddelenie: Interné muži
Popis izby: Jedna nadštandardná izba s TV, chladnička, samostatná kúpeľňa a WC.
Cena izby za deň: 20,-Eur
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Áno 50%
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Oddelenie: Neurológia 
Popis izby: Dve nadštandardné izby s TV, chladnička, samostatná kúpeľňa a WC.
Cena izby za deň: 10,-Eur
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: NIe
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Oddelenie: ODCH
Popis izby: Jedna nadštandardná izba s TV, samostatná kúpeľňa a WC
( len pre chodiacich pacientov)
Cena izby za deň: 10,-Eur
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: NIe
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie
Oddelenie: Detské
Popis izby: 4x samostatné izby pre matku s dieťaťom
Cena izby: bez poplatku
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno /   3,32,-Eur  hospital. pacient do 3 rokov
10,-Eur  hospital. pacient nad 6 rokov

MIMORIADNA DUCHOVNÁ SLUŽBA
Nemocnica Partizánske – COVID oddelenie
od 15.11. 2021

Pavel VILHAN – Malé Kršteňany +421 907 487 488
Andrej KARCAGI – Veľké Uherce +421 915 992 704

 

PONDELOK VILHAN
UTOROK KARCAGI
STREDA KARCAGI
ŠTVRTOK KARCAGI
PIATOK VILHAN
SOBOTA VILHAN
NEDEĽA VILHAN  (párny týždeň)
KARCAGI (nepárny týždeň)

 

N.B. Ak sa pre akúkoľvek príčinu nedovoláte kňazovi v službe podľa tohto rozpisu, prosíme, neváhajte zavolať aj kňazovi mimo službu.

Zároveň prosíme, aby nám zdravotnícky personál láskavo poskytol základné informácie: meno a priezvisko pacienta, aktuálne umiestnenie (oddelenie) a všeobecný stav pacienta, resp. urgentnosť návštevy. Vďaka týmto údajom budeme schopní efektívnejšie a rýchlejšie poslúžiť ľuďom, ktorí o duchovnú pomoc prejavia záujem.

Ďakujeme vám za ochotu a ústretovosť a vážime si vašu ľudskosť.
Nech vás vždy a všade sprevádza Božie požehnanie a ochrana!

Na prízemí nemocnice pavilón B pri hlavnom vstupe

Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 15:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00-14:00
Sobota 14:30-16:00

V roku 1938 vzniklo mesto Baťovany. V roku 1948 začalo pôsobiť v Baťovanoch zdravotnícke zariadenie lôžkového typu v budove terajšej polikliniky na Hrnčírikovej ulici s niekoľkými lôžkami, ktoré slúžili ako združené lôžka pre všetky zdravotnícke odbory. V tom čase bol za tento monoprimariát zodpovedný MUDr. Ľudevít Holénia. S príchodom ďalších lekárov (MUDr. Beňačka a MUDr. Soviar) došlo ku rozdeleniu monoprimariátu na lôžka interné, chirurgické a gynekologické.

V roku 1952 sa začala výstavba novej nemocnice na okraji mesta Partizánske. Výstavba sa dokončila v marci 1956. Do nových priestorov sa presťahovali z mesta Partizánske najskôr dve oddelenia: chirurgické a interné a o pol roka sa presťahovalo aj gynekologické oddelenie a vzniklo aj ďalšie detské lôžkové oddelenie.

Charakter priemyselnej výroby (obuvníctvo) v meste Partizánske a s tým spojený vysoký výskyt vertebrogénnych ochorení si časom vyžiadal otvorenie neurologického lôžkového oddelenia.

Ďalší rozvoj zdravotníctva priniesol aj prirodzené rozširovanie ďalších zdravotníckych činností a priestorov:

– v roku 1983 sa dokončila výstavba pavilónu oddelenia klinickej biochémie a oddelenia anesteziologicko – resuscitačného (pavilón „OKB a ARO“)
– v roku 1990 sa dokončila výstavba „neurologického pavilónu“.

NsP Partizánske bola do roku 1992 súčasťou organizačného celku OÚNZ Topoľčany (NsP Topoľčany, NsP Partizánske a NsP Bánovce nad Bebravou). Od roku 1992 vznikli samostatné NsP v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a zanikol bývalý OÚNZ.

Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n.o. (ďalej aj NsP) vznikla 31.12.2002. Bola založená Mestom Partizánske v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách. Majetok predchádzajúcej NsP, ktorý bol od MZ SR delimitovaný na Mesto Partizánske, podľa ustanovení zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prenajalo Mesto Partizánske ním založenej NsP Partizánske, n.o.. Všetkých zamestnancov pôvodnej NsP Partizánske – štátna príspevková organizácia prevzala nová NsP Partizánske, n.o..

Od 1.9.2011 je NsP Partizánske, n.o. členom siete nemocníc Svet zdravia, a.s.

Od 1.2.2014 NsP Partizánske zanikla a jej právnym nástupcom sa stala Nemocnica na okraji mesta, n.o., ktorej zakladateľom je spoločnosť Svet zdravia, a.s..

Informácie pre pacienta

Transparentná nemocnica

Poďakovania

 • Pani Húsková napísala: „Chcem sa poďakovať vedeniu nemocnice, že na oddelení som stretla naozaj milých, citlivých ľudí, ktorí sa nám s dcérkou snažili pomôcť. Okrem výbornej starostlivosti som, na oddelení, zažila ľudský prístup, povzbudivé slová a samozrejme odborné znalosti, ktoré nám pomohli k uzdraveniu. Chcem poďakovať pani doktorke Cimermanovej, pani primárke Hudecovej a nemôžem zabudnúť na úžasný prístup sestričiek, ktoré sa nám snažili pom…

  Pani Húsková napísala: „Chcem sa poďakovať vedeniu nemocnice, že na oddelení som stretla naozaj milých, citlivých ľudí, ktorí sa nám s dcérkou snažili pomôcť. Okrem výbornej starostlivosti som, na oddelení, zažila ľudský prístup, povzbudivé slová a samozrejme odborné znalosti, ktoré nám pomohli k uzdraveniu. Chcem poďakovať pani doktorke Cimermanovej, pani primárke Hudecovej a nemôžem zabudnúť na úžasný prístup sestričiek, ktoré sa nám snažili pomôcť nie len profesionálne ale aj ľudsky.

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul. Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

IČO: 45 736 316
DIČ: 2023754832
IČ DPH: SK7020000669

Asistentka riaditeľa
Mgr. Ľubica Valková
tel.: + 421 38/7473 120
e-mail: lubica.valkova@pentahospitals.sk

Klinický výskum – Mgr. Katarína Mrocek
katarina.mrocek@pentahospitals.sk

Napíšte nám

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Galéria

Aktuality

 • 27.06.2023 | Aktuality

  Deň dobrovoľníctva v partizánskej nemocnici

  V partizánskej nemocnici sa konal tradičný Deň dobrovoľníctva v rámci Týždňa dobrovoľníctva. Stretlo sa 20 dobrovoľníkov z našich radov, sympatizantov – členov Ligy proti rakovine, ktorí sa zúčastňujú pravidelne každý rok a pomocnú ruku podali aj zamestnankyne našej nemocnice. Spoločne sme čistili výsadbu zelene realizovanú po minulé roky od buriny a náletových drevín. V rámci…
 • 21.04.2023 | Aktuality

  Deň narcisov v nemocnici Svet zdravia Partizánske

  Každý rok organizuje Liga proti rakovine verejnú zbierku na pomoc onkologickým pacientom pod názvom Deň narcisov. Pri tejto príležitosti sme sa my v nemocnici v Partizánskom, naši dobrovoľníci z dobrovoľníckeho centra Krajší deň a dobrovoľníci z Ligy proti rakovine spojili a spoločne sme podporili túto ušľachtilú vec. Pre pacientov a ich sprevádzajúcich sme si v…

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.