Prejsť na obsah

Nemocnica Dunajská Streda

ČLEN SIETE NEMOCNÍC PENTA HOSPITALS

Nemocnica Dunajská Streda poskytuje nadštandardné služby a liečebné metódy primárne v oblasti chirurgie, traumatológie a ortopédie. Zdravotná starostlivosť na všetkých oddeleniach a v odborných ambulanciách je zabezpečovaná špecializovanými odborníkmi so zodpovedným prístupom.

Dôležité oznamy

 • Zrušený zákaz návštev

  Dnešným dňom 18.01.2024 je zrušený zákaz návštev hospitalizovaných pacientov.

  • Návštevy hospitalizovaných pacientov sú možné len v čase návštevných hodín.
  • V rovnakom čase je možné pripustiť na návštevu maximálne 1-2 osoby  na 15 min.  Výnimky je možné pripustiť z dôvodov ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.   
  • Návšteva si chráni dýchacie cesty rúškom/respirátorom.
 • Gastroenterologická ambulancia IBD Centrum, MUDr. Zuzana Zelinková PhD. oznamuje pacientom, že s ordináciou v Dunajskej Strede končí dňom 15.01. 2023.
  Z uvedeného dôvodu už nie je možnosť objednávať nových pacientov.

 • Objednajte sa na odber krvi alebo plazmy online

  Objednajte sa online cez rezervačný systém

 • Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Penta Hospitals

  Jednotlivé nemocnice Penta Hospitals na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Penta Hospitals Slovensko je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.

 • Darujte krv už aj v piatok

  Na hematologicko-transfuziologickom oddelení vás radi uvidíme už aj v piatok. Darovať krv tak môžete už trikrát do týždňa – v utorok a stredu medzi 7:00 a 11:00 a v piatok medzi 7:00 a 10:00. Ďakujeme

 • Oznamujeme pacientom, že detská LSPP – ambulancia je od 23. 9. 2020 do odvolania presťahovaná v rámci Nemocnice s poliklinikou DS do bloku ”D„ druhé poschodie (detské oddelenie). Ďakujeme za pochopenie.

Vyhľadávanie ambulancií a oddelení nemocnice Dunajská Streda

Užitočné informácie

Akcionár
Penta Hospitals SK, a.s.
Predstavenstvo
Predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH
Podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška
Člen predstavenstva Ing. Sylvia Bock

Dozorná rada
MUDr. Gabriela Meszaros
Mgr. Jozef Berenyi
Mgr. Ján Janovčík
Ing. Ľubomír Tóda, ACCA
MUDr. Igor Pramuk, MPH

V auguste roku 2012 sa nemocnica spoluprácou s družením „Šanca pre nechcených“ zriadila pomocou sponzorov “Hniezdo záchrany “- verejne prístupný inkubátor – , kde anonymne mamička môže odložiť nechcené bábätko. Vďaka nášmu hniezdu v apríli 2015 dostal šancu pre život náš prvý nechcený krásny novorodenec.

V apríli 2008 bola v Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda otvorená a vysvätená kaplnka svätého Jozefa počas ekumenického obradu, ktorý spoločne viedli pastori reformovanej a evanjelickej cirkvi, kňaz katolíckej cirkvi a zástupca židovského spoločenstva . Omše sa zúčastnili zamestnanci nemocnice a predstavitelia verejného a politického života.

Duchovní jednotlivých cirkví spoločne vyjadrili radosť, ako aj vieru, že kaplnka nemocnice bude miestom, ktoré posilní duchovnú podstatu pacientov, ktorí ju budú navštevovať a tak im bude daná možnosť zmieriť sa s fyzickou i duševnou ujmou, ktorú podstupujú pri svojom ochorení a zároveň im dodá aj silu bojovať s ochorením. Slúži každému kto potrebuje miesto, kde by načerpal silu, upokojil myseľ i dušu. Kaplnka dáva pacientom a ich blízkym možnosť, aby aj napriek ich pobytu v nemocnici sa nemuseli vzdať návštevy svätostánku.

Spolupráca medzi kostolom a nemocnicou však nie je ničím novým, nakoľko kňazi a pastori navštevujú pacientov na ich želanie i počas týždňa už mnoho rokov.

Kaplnka je otvorená denne medzi 14.00 hod až 15.30 hod, v sobotu sa v nej slúžia omše.

Pred 38 rokmi sa v sne pani Malagya Erzsébet z Nitrianskych Hrnčiaroviec zjavila Panna Mária. Od tých čias, táto pobožná pani plánovala, že na počesť Márie nechá postaviť pietne miesto.

Spolu s manželom viackrát navštívili francúzske Lurdy, kde sa pred 150 rokmi malému dievčatku meno Bernadette zjavila Panna Mária.

Po mnohých desaťročiach sa sen pani z Nitrianskych Hrnčiaroviec stal skutočnosťou v záhrade dunajskostredskej nemocnice. V nej Lurdskú jaskyňu počas svätej omše posvätil Kiss Róbert. Poďakoval mestu a nemocnici za podporu a dary, lebo ako sa vyjadril, pre katolícku cirkev je dôležité, aby takéto symboly hlásali existenciu Pána. „Ďakujem, že som sa mohla dožiť tejto chvíle. Dúfam že chorí pacienti tu načerpajú silu a zdravie“ – povedala pani Erzsébet po obrade. Jej manžel sa už tejto vznešenej chvíle nedožil. Malagya Erzsébet povedala, že za komunizmu jej nedovolili uskutočniť jej plán napriek tomu, že skaly potrebné na jej postavenie, k jaskyni poznášali vlastnými rukami. Ani v Nitre nenašla podporu pre svoju predstavu.

Vďaka jej priateľom nakoniec jaskyňu predsa len postavili v areály Nemocnice s poliklinikou v Dunajskej Strede, kde okrem naplnenia jej sna, dáva možnosť každému, kto sa pri nej pristaví, posedí si, mohol v tichosti rozjímať.

Jaskyňu, uprostred ktorej je socha panny Márie vyhotovil Béla Kulcsár.

Gynekologicko pôrodnícke oddelenie: Šestonedelie

Popis izby:
Manželská posteľ, postieľka pre bábätko, TV, chladnička, mikrovlnka, samostatná kúpeľňa, možnosť ubytovania otca

Cena izby za deň:
50 Eur + strava za príplatok
30Eur/jednoposteľová izba s možnosťou prítomnosti otca dieťaťa celý deň

Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby:
podľa cenníka HNS_UD1, HNS_SD1, ktorý nájdete v dokumentoch na stiahnutie

Ďalšie kľúčové nadštandardné služby:
Pôrodná sála – rodinný apartmán – 50 Eur
Gynekologické oddelenie – 1 posteľová izba so samostatnou kúpeľňou – 30 Eur / Zľava pre poistencov Dôvery

Nadštandardné izby poskytujú aj oddelenia – interné, neurologické, pediatrické, chirurgické, FBLR a  geriatrické oddelenie.

Prevádzková doba: pondelok – nedeľa, 00:00 – 24:00 hod.
Účel parkoviska: parkovanie pre vozidlá zabezpečujúce prevádzku nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. Parkovanie pre verejnosť je možné len 30 minút bezplatne, potom za poplatok 5,00 EUR za každú začatú hodinu.
Spôsob platenia: platba v automatickej pokladni na základe predloženého parkovacieho lístka
Cenník parkovania: 

 • do 30 minút je parkovanie zdarma na vyhradenom mieste
 • každá začatá hodina parkovania : 5,00 €
 • poplatok za stratu alebo poškodenie parkovacieho lístka: 20,00 €
 • poplatok za stratu alebo poškodenie ročnej parkovacej karty : 20,00 €
 • zneužitie vjazdu do areálu vyhradeného pre iné vozidlá: 50,00 €
 • parkovanie na trávnatej ploche : 50,00 €
 • obsadenie miesta sanitke, požiarnemu alebo servisnému vozidlu, tieto miesta sú riadne vyznačené : 50,00 €
 • Zákazník s preukazom ZŤP, ZTTP a darca krvi v deň darovania, má nárok na bezplatné parkovanie v čase od 6:30 do 16:00 hod

Vjazd a výjazd na parkovisko je monitorovaný 24 hodín kamerou. Záznamy z kamier sa uchovávajú  po dobu 1 týždňa.
VSTUPOM DO AREÁLU SA ZAVAZUJETE DODRŽIAVAŤ  PARKOVACÍ PORIADOK
Celé znenie parkovacieho ako aj reklamačného poriadku je k dispozícii na vrátnici.
Prevádzkový poriadok parkoviska

Základný kameň  budovy  nemocnice bol slávnostne položený dňa 3.decembra 1955.  Výstavba prebiehala päť rokov.  l. januára 1960 nastali organizačné  zmeny v regióne  a k okresnému mestu Dunajská Streda boli pričlenené okresy Šamorín a Veľký Meder (bývalé Čalovo) 1.apríla 1960 prebehlo slávnostné otvorenie Okresného ústavu národného zdravia (OÚNZ) Dunajská Streda.

Nemocnica mala vtedy  štyri oddelenia: interné, detské, gynekologicko- pôrodnícke  a chirurgické. Počet lôžok na  všetkých oddeleniach bol 244 a  celkový počet zdravotníckych  a hospodársko – technických zamestnancov bol 900.

Riaditelia:

 • MUDr. Dóka Viliam  /1960-1962/
 • MUDr. Beleš Emil st./1962-1968/
 • MUDr. Kottman Ivan /1968-1987/
 • MUDr. Fucker Teodor/1987-1989/
 • MUDr. Baluška František –  poverený vedením
 • MUDr. Nagyová Anna /1990-2004/
 • MUDr. Horváth Zoltán/2004-2015/
 • Róbert Mamrilla /2015-2016/
 • Ing. Zita Ženišová /2016-2017/
 • Ing. Sylvia Bock /2017-súčasnosť/

V rokoch 1961-1987 prebehla výstavba nových Obvodných zdravotných stredísk  (OBZS) v Trhovej Hradskej, Gabčíkove, Zlatých Klasoch, Michale na Ostrove, budovy polikliniky, psychiatrického stacionára, Polikliniky na Jesenského  ulici a k rekonštrukcii  zdravotníckych zariadení v celom okrese. Pod OÚNZ Dunajská Streda patrili aj Obvodné zdravotné strediská  v celej spádovej oblasti, lekárske stanice prvej pomoci  a detské poradne.

Počet obyvateľov v okrese narástol, počet odborných ambulancií sa rozšíril a preto bolo potrebné  zriadiť ďalšie obvodné ambulancie. K starej budove sa pristavala nová časť polikliniky,  ktorá bola odovzdaná v decembri 1987. Zahájenie prevádzky  prebehlo v roku 1988,  a v priestoroch novej budovy  našli  miesto okrem odborných ambulancií  aj spoločné vyšetrovacie zložky. Všetky ambulancie a spoločné vyšetrovacie zložky boli vybavené moderným technickým zariadením.

Uznesením vlády SR z 2.10.1990 na zabezpečenie úloh OÚNZ Dunajská Streda bolo pričlenené komplexné ubytovacie zariadenie Horný Bar od Váhostavu  š.p. Žilina, kde od roku 1992 do roku 2004,  pod názvom „Areál zdravia Horný Bar“,  boli v prevádzke lôžkové oddelenia:  geriatria a rehabilitačná časť neurologického oddelenia.

K 31.12.1991  OÚNZ Dunajská Streda rozhodnutím MZ SR zanikol. Došlo k delimitácii na Nemocnicu s Poliklinikou Dunajská Streda, Poliklinika Veľký Meder, Poliklinika Šamorín, Zdravotnícky servisný podnik Dunajská Streda a  Ústav hygieny a epidemiológie.

Nakoľko stúpal počet obyvateľstva v okrese, ani posteľový fond nemocnice  kapacitne nepostačoval pokryť požiadavky obyvateľov, preto  sa v rokoch od 1994 až 1999  spustila prístavba  dvoch lôžkových  pavilónov pod označením  A1  a A2.

30. marca 2001 došlo k delimitácii Obvodných zdravotných stredísk na  jednotlivé obecné úrady.

Od 1. januára 2003  do 31. decembra 2008 bola NsP Dunajská Streda príspevkovou organizáciou v pôsobnosti vyššieho územného celku. Zriaďovateľom a  správcom majetku bol Trnavský samosprávny kraj (TTSK).

Najväčšie zmeny v našej nemocnici sa však  uskutočnili od roku 2004. Na lôžkových oddeleniach – internom, neurologickom, gynekologicko-pôrodníckom a FRO oddelení –  sa postupne vybudovali a uviedli do prevádzky aj  nadštandardné  izby, ktoré sú veľmi obľúbené a žiadané hospitalizovanými pacientmi. Celkovo bolo takto daných 7 nadštandardne vybavených izieb do užívania.

Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení došlo nielen k prestavbe a k celkovej  modernizácii pôrodných sál, ale  od  roku 2005 je v ponuke pre nastávajúce rodičky  alternatívny pôrod do vody, ktorý je spojený s pobytom v dobe hospitalizácie v špeciálne vybavenom  apartmáne.  V roku 2006 sa odčlenilo od gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia novorodenecké oddelenie,  vybavené  nadštandardnými izbami, ako aj rodinným apartmánom, poskytujúcim absolútne pohodlie počas pobytu v nemocnici.

V našej nemocnici sa od roku 2006 zaviedol nový liečebný postup – ozonoterapia- inforaminálna aplikácia a paravertebrálna aplikácia.

V rámci privatizácií zdravotníckych zariadení došlo k privatizácii verejnej lekárne, ktorá v roku 2007 bola znovu začlenená do majetku nemocnice.

V roku 2008 nemocnica po splnení medzinárodne platných noriem získala ocenenie  od nadácie UNICEF  Plaketu  „ Baby Friendly Hospital – BFH- Nemocnica priateľská deťom“.

Oddelenie klinickej biochémie je od roku 2008 vybavené novým  laboratórnym informačným systémom,  rovnako ako aj oddelenie Hematológie a transufiológie.

Od 01.01.2009 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda sa transformovala na akciovú spoločnosťou s obchodným názvom „ Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.“ s väčšinovým majetkovým podielom TTSK a Mesto Dunajská Streda.

Zavedením nových operačných metód na chirurgickom oddelení došlo v januári 2009 na prerozdelenie tohto oddelenia na špecializované pracoviská s nadštandardnými operačnými postupmi  (TEP)  na  chirurgické, traumatologické a ortopedické oddelenia.

Naša nemocnica tieto nadštandardné služby a liečebné metódy dosahuje vďaka špecializovaných odborníkov a  zodpovedným prístupom  všetkých zdravotníckych i nezdravotníckych  zamestnancov.

Vedenie nemocnice

 • Ing. Sylvia Bock

  riaditeľka

 • MUDr. Zoltán Horváth

  námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť

 • PhDr. Henrieta Földesová, MBA

  námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Poďakovania

 • Vážený pán riaditeľ, pán primár a personál! Na základe môjho ochorenia na Covid 19 sa mi po 2 týždňoch liečenia a izolácie doma natoľko zhoršil zdravotný stav, že som bola hospitalizovaná takmer na 3 marcové týždne v nemocnici v Dunajskej Strede na internom oddelení, pododdelenie Covid. Vrúcne ďakujem vo svojom mene, aj v mene viacerých pacientov za profesionálnu lekársku a personálnu starostlivosť pod vedením p. primára MUDr. Jána Horvátha. Patrí im nielen v…

  Vážený pán riaditeľ, pán primár a personál!

  Na základe môjho ochorenia na Covid 19 sa mi po 2 týždňoch liečenia a izolácie doma natoľko zhoršil zdravotný stav, že som bola hospitalizovaná takmer na 3 marcové týždne v nemocnici v Dunajskej Strede na internom oddelení, pododdelenie Covid.

  Vrúcne ďakujem vo svojom mene, aj v mene viacerých pacientov za profesionálnu lekársku a personálnu starostlivosť pod vedením p. primára MUDr. Jána Horvátha.

  Patrí im nielen vďaka, ale i obdiv nad ich obetavosťou, trpezlivosťou a ľudskosťou.

  Prajem im všetkým zdravie, šťastie, lásku a ďalšiu trpezlivosť v liečení a zachraňovaní ľudských životov“

  S úctou Anna Trummer

 • Touto cestou vyjadrujem v mene svojom aj v mene celej rodiny úprimnú vďaku za dlhodobé liečenie mojej manželky MUDr. Anny Nagyovej na ARO NsP Dunajská Streda pod vedením primára MUDr. Miroslava Drotára.

  Celý kolektív bol veľmi ústretový, odborne zdatný, s perfektnou ošetrovateľskou starostlivosťou.

  MUDr. Nagy Vidor st., Dunajská Streda

 • Pani Jolán Gányovics chce v mene celej rodiny G. Ákosa poďakovať každému lekárovi, sestričkám a ostatným pracovníkom detského oddelenia za obetavú a vzornú starostlivosť počas jej pobytu.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.
Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

IČO: 44 455 356
DIČ: 2022727487
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 55 327 7777

Asistentka riaditeľa a koordinátor marketingu
Zuzana Keresztesová
mobil: + 421 918 710 000
fax: + 421 31 5524 933
e-mail: zuzana.keresztesova@pentahospitals.sk

Klinický výskum – Mgr. Katarína Mrocek
katarina.mrocek@pentahospitals.sk

Priame kontakty

Ambulancia fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie +421 (0) 31 5571 431
Ambulancia klinickej onkológie I +421 (0) 31 5571 438
Ambulancia klinickej onkológie II +421 (0) 31 5571 437
Ambulancia pediatrickej endokrinológie +421 (0) 31 5571 491
Ambulancia pediatrickej neurológie +421 (0) 31 5571 480
Anesteziologická ambulancia +421 (0) 31 5571 137
Centrálna sterilizácia
Chirurgická ambulancia +421 (0) 31 5571 255
Chirurgické oddelenie +421 (0) 31 5571 331
Gastroenterologická ambulancia II. +421 (0) 31 5571 210
Gastroenterologická ambulancia +421 (0) 31 5571 174
Gynekologická ambulancia +421 (0) 31 5571 223
Hematológia a transfuziológia +421 (0) 31 5571 264
Hepatologická ambulancia +421 (0) 31 5571 210
Interná ambulancia – Kardiologická ambulancia +421 (0) 31/5571 444
Interné oddelenie +421 (0) 31 5571 352
Kardiologická ambulancia +421 (0) 31 5571 326
Klaster oddelenie – chirurgia, traumatológia, ortopédia +421 (0) 31 5571 220
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie +421 (0) 31 5571 324
Neonatologická ambulancia
Neurologická ambulancia +421 (0) 31 5571 492
Neurologické oddelenie +421 (0) 31 5571 319
Novorodenecké oddelenie +421 (0) 31 5571 248
OAMIS – oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti 031 5571 172 / 031 5571 363
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie +421 (0) 31 5571 337
ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná) +421 (0) 31 5571 399
Ortopedické oddelenie +421 (0) 31 5571 442
Ortopedicko – traumatologická ambulancia +421 (0) 31 5571 244
Otorinolaryngológia JAS +421 (0) 31 5571 399
Pediatrická ambulancia +421 (0) 31 5571 271
Pediatrické oddelenie +421 (0) 31 5571 490
Rádiologické oddelenie +421 (0) 31 5571 190
Urgentný príjem +421 (0) 31 5571 486

Napíšte nám

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Galéria

Aktuality

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)