Prejsť na obsah

Nemocnica Rimavská Sobota

ČLEN SIETE NEMOCNÍC PENTA HOSPITALS

Nemocnica v Rimavskej Sobote poskytuje komplexné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti lôžkového a ambulantného charakteru. Cieľom nemocnice je zabezpečiť pre pacientov kvalitnú zdravotnú starostlivosť, správnu diagnostiku a účinnú liečbu spojenú s ľudským prístupom.

Dôležité oznamy

 • DOVOLENKA:

  Vážení pacienti,

  oznamujeme Vám, že diabetologická ambulancia z dôvodu dovolenky v dňoch 28.3.2024 a 2.4.2024 neordinuje.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Vážení pacienti,

  oznamujeme Vám, že hematologická ambulancia je od 1.2.2024 z technických príčin presťahovaná do pavilónu C ( ,,Internom pavilóne“) na prízemie.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Vážení darcovia,

  oznamujeme Vám, že pondelkové odberové dni sú od februára natrvalo zrušené.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Darcovské centrum

  Vážení darcovia krvi, využite online objednávanie na https://rezervacie.darcovskecentrum.sk

 • Vážení pacienti,
  Od 11.7.2023 je v našom zariadení možné platiť aj bezkontaktne – kartou.

 • Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Penta Hospitals

  Jednotlivé nemocnice Penta Hospitals na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Penta Hospitals Slovensko je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.

Vyhľadávanie ambulancií a oddelení nemocnice Rimavská Sobota

Užitočné informácie

MANAŽMENT
Predstavenstvo
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH – predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška – člen predstavenstva
MUDr. Igor Pramuk, MPH – člen predstavenstva
Dozorná rada
Mgr. Jozef Mathia
MUDr. Radovan Barila, PhD.
Mgr. Ján Jánovčík
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Ing. Eduard Maták
Vedenie nemocnice
MUDr. Dušan Suchý – riaditeľ
MUDr. Ján Zachar – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Anna Antalová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
Ing. Ján Caban – manažér prevádzky
Mgr. Katarína Juhászová – asistentka

Nadštandardná strava nie je poskytovaná.

 

Od 1.8.2015 je nový poskytovateľ dopravnej zdravotnej služby v okrese Rimavská Sobota, Revúca, Hnúšťa a Tornaľa – namiesto f. Miramed, s. r. o. je poskytovateľom Penta Hospitals DZS.
Dispečing Rimavská Sobota: tel. 047/5634 645
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Šibeničný vrch 4575, 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 0905 874 858

V nemocničnom areáli nie je pacientom k dispozícii ani kaplnka ani bohoslužby.

Adresa : Fábryho 3, 979 01 Rimavská Sobota
Otváracie hodiny:
Deň od do
PO 7:30 – 16:00 hod.
UT 7:30 – 16:00 hod.
ST 7:30 – 16:00 hod.
ŠT 7:30 – 16:00 hod.
PIA 7:30 – 16:00 hod.
Zmluvné poisťovne: ZP Dôvera, VšZP, ZP Union
PharmDr. Ladislav Kováč
Telefón: 047 / 563 17 27
Email: drmax-rs2@drmax.sk
Webstránka: www.drmax.sk

Oddelenie: Gynekologicko pôrodnícke
Popis izby: 4 nadštandardné izby, z toho 2 ZP Dôvera
Fotka izby (sú k dispozícii – samostatný súbor)
Cena izby za deň: v zmysle platného a schváleného cenníka
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: 50% z cenníkovej ceny
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie
Oddelenie: Pediatrické (detské)
Popis izby: 1 nadštandardná izba pre dieťa s rodičom (matkou)
Cena izby za deň: v zmysle platného a schváleného cenníka
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: 50% z cenníkovej ceny
Možnosť ubytovania pacienta (dieťa) sprevádzajúcej osoby – matky: Áno
Sprevádzajúca osoba dieťaťa si môže objednať v nemocnici počas hospitalizácie pre seba stravu podľa aktuálneho jedálneho lístka, za poplatok – v zmysle platného cenníka.

Neurologické oddelenie
Popis izby: 1 nadštandardná jednolôžková izba
Cena izby za deň: v zmysle platného a schváleného
cenníka
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: 50% z cenníkovej ceny
Pacienti majú na nadštandardnej izbe k dispozícii vlastnú kúpeľňu, chladničku aj televízor.

Nemocničná knižnica pre zdravotníckych pracovníkov nie je t. č. v prevádzke.

A pavilón, prízemie
Otváracie hodiny: Po – PIA: 07:00 – 16:00 hod.
Zákaz predaja alkoholických nápojov a cigariet.

Otváracie hodiny:PO – PIA : 8:30 – 12:30 sa 13:00 – 15:30hod.
SO : zatvorené, NE : 13:00 – 15:00 hod.
Zákaz predaja alkoholických nápojov.

Milé budúce mamičky,
Tím gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia v Rimavskej Sobote pre Vás pripravil kurz psychofyzickej prípravy na pôrod.
Kurz sa organizuje pre budúce mamičky od 13. týždňa tehotnosti. Prevedieme Vás druhým a tretím trimestrom gravidity tak, aby ste boli dostatočne pripravené, psychicky pozitívne naladené a v dobrej fyzickej kondícii pred blížiacim sa pôrodom.
Kurzy PFP:

 • lektorky: Erika Demkovičová a Mária Gombošová /diplomované pôrodné asistentky/
 • miesto konania: A pavilón nemocnice gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia  III. poschodie,
 • termín konania: každú STREDU v čase od 16:30 do 18:30 hod.

Na cvičenie si so sebou prineste uterák, pohodlné oblečenie, vodu na pitie a tehotenskú knižku. Po cvičení nasleduje odborná časť realizovaná formou besedy s lektorkou PFP a prizvanými hosťami. Radi Vás zoznámime s priestormi pôrodnice a poučíme aj oteckov, ktorí chcú byť pri pôrode.
Poplatky:

 • kompletný kurz PFP /6 sedení/ 20,-€
 • jedno sedenie PFP 4€
 • poučenie oteckov 4€

Na Vaše otázky Vám rada odpovie lektorka kurzu Erika Demkovičová DPA:

 • telefón: 047 5612 514 /pracovné dni od 7:30 do 16:00 hod/,
 • e-mail: erika.demkovicova@pentahospitals.sk

Tešíme sa na Vás!
Tím pôrodných asistentiek

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam), lieky, ktoré pravidelne užívate, veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, mydlo, šampón, zubnú kefku, pastu, holiace potreby, …).

V rámci predchádzania nežiadúcim udalostiam Vás prosíme o predvídavosť a väčšiu obozretnosť.

Nenoste so sebou na plánovanú hospitalizáciu šperky a veľké obnosy peňazí, v prípade potreby si ich môžete uschovať u vedúcej sestry oddelenia.
V celom areáli nemocnice je zakázané fajčiť. Fajčenie je povolené psychiatrickým pacientom len vo vyhradených priestoroch psychiatrického oddelenia.

Obdobie 1839 – 1918
Rimavská Sobota, ako historické centrum správneho územia Gemerskej stolice a župy dlhé roky postrádalo takúto inštitúciu a preto bolo samozrejmé, že aj župný úrad na čele so županom Samuelom Draskoviczym a hlavným župným lekárom Gusztávom Marihovszkým /Marikovszky / už v roku 1839 presadzovali myšlienku postavenia župnej nemocnice v meste.
Peniaze na stavbu sa mali získať zo sponzorských príspevkov, z výnosov rôznych firiem a koncertov, z tanečných zábav a pod.. Hovorí sa, že najväčšími sponzormi boli knieža Coburg a Rima-muránska železiarska spoločnosť. Ubehlo však aj tak až 41 rokov, kým sa zozbierala potrebná suma na začatie stavby. Bol to župan Bartolomej Szontágh, ktorý v roku 1880 dal príkaz na začatie stavby nemocnice. Trvalo takmer 5 rokov, kým v roku 1884 mohla byť nemocnica otvorená.

Jednalo sa o budovu, ktorá je priečelím obrátená na terajšiu Fábryho ulicu / tzv. stará nemocnica v ktorej je t. č. v r.2007 umiestnené interné oddelenie./ Nemocnica mala 40 postelí s chirurgickými a internými lôžkami ale aj s lôžkami pre choroby kožné a infekčné. Prvým riaditeľom nemocnice bol Dr. Samuel Szabó, ktorý súčasne zastával aj funkciu hlavného župného lekára Gemersko-malohontskej župy.

Počet lôžok sa za jeden rok zdvojnásobil a o 4 roky pozdejšie sa v areáli nemocnice postavil na podnet župana Ladislava Bornemiszu ďalší pavilón pre liečbu nákazlivých chorôb a pre pozorovanie duševných chorôb v počte 22 postelí /prízemná budova v strede areálu, v ktorej bolo v 50-tych rokoch umiestnené detské lôžkové oddelenie a t. č. v r.2007 je tu pľúcna a kožná ambulancia / Podobný pavilón sa postavil aj na okraji areálu nemocnice a slúžil pre ubytovanie rádových sestier, ktoré pracovali v nemocnici ako zdravotné sestry a po roku 1954 ako infekčné oddelenie. /budova stála neďaleko terajšej kuchyne a v súčasnosti už neexistuje/.

V roku 1901 sa riaditeľom nemocnice stal Dr. Tomáš Lôcherer, ktorý túto funkciu zastával až do svojej smrti v roku 1916, kedy ho vystriedal Dr. Aladár Karmán. Za chod oddelení bol zodpovedný Dr. Izidor Fuchs ako polyfunkčný prednosta-prímár pre oddelenie vnútorných chorôb, kožné oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a oddelenie pre pozorovanie duševných chorôb. Vedením chirurgického oddelenia bol poverený Dr. Jozef Zigmund. Treba však zdôrazniť, že toto obdobie I.svetovej vojny bolo poznačené aj pochopiteľným personálnym deficitom lekárskych kádrov.

OBDOBIE 1919 – 1938

Po rozpade Uhorska a po vzniku I. Československej republiky sa prvým županom v Rimavskej Sobote stal Dr. Ján Jesenský. V prvých povojnových rokoch, až do roku 1925, nedošlo v usporiadaní nemocnice a v personálnom zložení vedenia nemocnice k podstatnejším zmenám. Až v roku 1925 vystriedal riaditeľa Dr. A. Karmána nový chirurg MUDr. Gallus Mráz. Bol to ambiciózny muž, ktorý sa zameral v prvom rade na zdokonaľovanie chirurgických odborov nemocnice so zámerom výstavby novej nemocnice, čo sa mu aj podarilo.

S výstavbou novej budovy, čiže „novej nemocnice“ /tiež pod menom „chirurgický pavilón“/ sa začalo v roku 1930 a už o 2 roky sa do nej premiestnilo chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a do suterénu aj vodoliečba /rehabilitácia/. Počet nemocničných postelí sa zvýšil na 340 s počtom ošetrujúceho personálu vrátane lekárov 75 /budova s priečelím obrátená na pôvodnú Šrobárovu ulicu /. Súčasne sa postavila aj vedľajšia budova do ktorej sa presťahovala zo suterénu „starej nemocnice“ nemocničná kuchyňa a ďalšia budova pre ubytovanie zamestnancov.

OBDOBIE 1939 – 1945

Je to obdobie, keď v dôsledku tzv. Viedenskej arbitráže, pripadlo územie južného Slovenska a teda aj Rimavská Sobota pod maďarskú štátnu správu. Bol to samozrejme nečakaný a zlomový zásah aj do chodu a organizačnej štruktúry nemocnice v Rimavskej Sobote. Alikvotná časť zariadenia nemocnice a personálu sa presťahovala do Hnúšte, ktoré sa stalo okresným mestom. Za riaditeľa nemocnice v Rimavskej Sobote bol vymenovaný Dr. Ádám Balogh a nastúpil aj početný štáb nových maďarských lekárov, medzi nimi aj novopromovaní lekári z Budapešti, pochádzajúci z Gemera, Dr. Zoltán Demkovics a Dr. Aladár Czikora. Opäť sa jednalo o vojnové obdobie II. svetovej vojny aj s jej dôsledkami a následnými nedostatkami prevádzky, ale aj stagnáciou ďalšieho rozvoja zdravotníckych služieb a rozširovania výstavby nemocnice.

OBDOBIE 1946 – 1989

Po ukončení vojny v roku 1945 sa opäť obnovila československá správa nad južným územím Slovenska a tak sa mohla delimitovaná nemocnica vrátiť z Hnúšte spät do Rimavskej Soboty. Povojnový stav nemocnice v Rimavskej Sobote bol v dezolátnom stave, jednak preto, že takmer celé zariadenie až na niekoľko postelí bolo údajne ustupujúcou armádou zlikvidované a naviac nemožno vylúčiť aj úmyselné poškodenie ústredného kotla kúrenia a rozvodu tepla, ktoré bolo vyradené z prevádzky. Prvým riaditeľom nemocnice v Rimavskej Sobote po vojne sa stal MUDr. Ján Valach, ktorý sa stal zároveň aj primárom chirurgického oddelenia. Povojnové roky 1946 – 1951 boli hektické, poznamenané prevratnými politickými a spoločenskými zmenami, ktoré viedli k socializácii spoločenského zriadenia so vznikom totalitného politického režimu. To samozrejme poznamenalo aj štrukturálne zmeny v organizačnom usporiadaní rôznych zdravotníckych služieb.

V roku 1951 zákonom č. 103/1951 zb. došlo k zjednoteniu zdravotníckych služieb /rozumej- k zoštátneniu každej zdravotníckej činnosti / a v okrese Rimavská Sobota sa vytvoril Okresný Ústav Národného Zdravia / OÚNZ /, ktorého súčasťou boli Nemocnica s poliklinikou /NsP /v Hnúšti-Likieri, Poliklinika v Šafárikove / terajšej Tornali / a samozrejme aj Nemocnica s poliklinikou v Rimavskej Sobote ako aj všetky ambulantné lekárske služby. V tomto rozbore sa samozrejme sústredíme len na vývoj samotnej nemocnice v Rimavskej Sobote i keď od tejto doby je celá činnosť samotnej nemocnice závislá na rozhodnutiach riaditeľstva OÚNZ. Riaditeľom samotnej NsP v Rimavskej Sobote naďalej zostáva MUDr. Ján Valach až do roku 1954, kedy ho nakrátko vystrieda MUDr. Vojtech Erbák. V roku 1951 má nemocnica 321 postelí a počet zamestnancov 221, z toho 30 lekárov.

V roku 1960 po územnej reorganizácii okresov, opäť nastávajú zmeny na postoch vedenia nemocnice. Najprv MUDr. Daniel Lang vystrieda na čele riaditeľstva NsP v Rimavskej Sobote MUDr. J. Valacha a po ňom prevezme funkciu riaditeľa NsP MUDr.Július Alexy. V ďalších rokoch sa vo funkcii riaditeľa NsP vymenia MUDr. Ladislav Šinkovič a MUDr.Ľudmila Polakovičová.
Z hľadiska zobrazenia rozvoja rimavskosobotskej nemocnice však treba osobitne vyzdvihnúť obdobie po roku 1945, kedy došlo k enormnému rozšíreniu zdravotníckych služieb v nemocnici v Rimavskej Sobote. Do poloprázdnej nemocnice /v ktorej zostalo po vojne len 20 postelí / prichádzajú noví, už naslovovzatí, odborní lekári z klinických pracovísk s ambicióznym predsavzatím, vybudovať v nemocnici odborné lôžkové oddelenia podľa špecializácie. Postupne prichádzali: MUDr. Viktor Fiedler, MUDr. Matej Pauliny, MUDr. Jaroslav Scholtz, MUDr. Jozef Miklušica, MUDr. Vojtech Erbák, MUDr. Zoltán Lénart, MUDr. Eugen Weiszlovits, MUDr. Štefan Midlík, MUDr. Felix Pobuda, MUDr. Július Rattaj, MUDr. Augustín Nagy a ďalší. Samozrejme, že pre tento zámer bolo treba postupne vytvoriť priestorové podmienky.

Najprv sa už v roku 1946 uvolní pavilón v ktorom sa pozorovali pacienti s duševnými poruchami /spomínaný prízemný pavilón v strede areálu nemocnice/ a zriadi sa v ňom detské lôžkové oddelenie /Miklušica/. V roku1954 sa uvolní aj druhý prízemný pavilón vysťahovaním rádových sestier, ktoré tam boli ubytované a v ňom sa zariadí infekčné oddelenie/Czikora/. V roku 1955 sa začala nová prestavba „chirurgického“ pavilónu /“nová nemocnica“/ výstavbou nového traktu v ktorom sa rozširujú lôžka chirurgické /Fiedler/, gynekologicko-pôrodnícke /Scholtz/, zriaďuje sa aj onkologické oddelenie /Midlík/, rtg oddelenia /Pobuda/, očné oddelenie /Weiszlovits/ a ORL /krčné/ oddelenie /Lénart/. Ďalej sa delimituje počet postelí na kožnom oddelení /Erbák/ na polovicu a tak sa môžu v starej budove tieto vyčleniť pre oddelenie pľúcnych chorôb /Rekeň/. Nakoniec nemocnica získa v roku 1956 aj budovu bývalej väznice a po jej adaptácii sa v nej usadí nervové /Rattaj/ a psychiatrické /Nagy/ oddelenie.

Týmto sa dovŕši rozsah poskytovaných zdravotníckych služieb v Rimavskej Sobote na úroveň rovnocenných okresných nemocníc s počtom 10 vysokošpecializovaných lôžkových oddelení a už v roku 1966 dosiahne počet postelí v nemocnici 581 s 550-tymi zamestnancami, z toho 90 lekármi a v roku 1978 až 158 lekármi.
V tomto limitovanom rozsahu článku samozrejme nemožno uviesť plný rozsah zoznamu lekárov a ostatného personálu /tento je uvedený v nemocničnej kronike /a ani mnohé iné zmeny prináležiace k chodu nemocnice, ako napr. výstavba administratívnej budovy, budovy patologického oddelenia, biochemické a hematologické laboratórium, náväznosť ambulantných zariadení a Okresnej hygienicko-epidemiologickej stanice a pod. Jedno je však isté, že bol založený komplex zdravotníckeho centra, ktorý spĺňal všetky možnosti poskytovania rozsiahlej a špecializovanej liečby na vysokej úrovni a tento trend s ďalším zdokonaľovaním pokračoval až do roku 1990.
Publikované so súhlasom autora (MUDr. Július Bugár).

Informácie pre pacienta

Transparentná nemocnica

Poďakovania

 • Vážená pani námestníčka, chcel by som sa podeliť o svoje dojmy z očkovacej ambulancie vo vašej nemocnici. Pochádzam z Detvy, navštevujem nemocnice v Banskej Bystrici aj vo Zvolene, ale chcem Vám povedať, že s takým milým a slušným správaním som sa ešte nestretol. Prvýkrát som bol očkovaný v budove na internom oddelení  a druhýkrát na detskom oddelení. Sestry boli v oboch prípadoch tie isté. Na úvod pozdrav, milé usmernenie, perfektná organizácia práce a pos…

  Vážená pani námestníčka,

  chcel by som sa podeliť o svoje dojmy z očkovacej ambulancie vo vašej nemocnici. Pochádzam z Detvy, navštevujem nemocnice v Banskej Bystrici aj vo Zvolene, ale chcem Vám povedať, že s takým milým a slušným správaním som sa ešte nestretol. Prvýkrát som bol očkovaný v budove na internom oddelení  a druhýkrát na detskom oddelení.

  Sestry boli v oboch prípadoch tie isté. Na úvod pozdrav, milé usmernenie, perfektná organizácia práce a poskytnuté všetky podstatné informácie o očkovaní. Vpich bol takmer bez bolesti. Následne mi vysvetlili ďalší postup.

  V dnešnej dobe takmer neuveriteľné. Pritom tam bolo okolo 50 ľudí v tom čase, keď som bol ja aj s manželkou. Na sestričkách však nebolo vidieť žiadnu nervozitu.

  Sú to „pani sestričky“. Držte si ich a môžete byť právom na ne hrdí.

  Srdečná vďaka.
  Pacient z Detvy

 • Dovoľte, aby som sa Vám poďakovala za prijatie do tejto nemocnice, za starostlivosť, za ochotu, za milosť a skrátka za všetko, čo ste pre mňa a hlavne pre moje zdravie urobili. Vážim si to. Veľké ďakujem patrí hlavne pánovi primárovi MUDr. Korcsogovi, ktorý ma sem prijal, aj napriek tomu, že som už chodievala dlhé roky do Hronoviec a tiež za celkový prístup a nastavenie liečby. Ďalej by som chcela poďakovať pánovi MUDr. Zorvanovi, pani MUDr. Pshuk, ktorí si nás…

  Dovoľte, aby som sa Vám poďakovala za prijatie do tejto nemocnice, za starostlivosť, za ochotu, za milosť a skrátka za všetko, čo ste pre mňa a hlavne pre moje zdravie urobili.

  Vážim si to.

  Veľké ďakujem patrí hlavne pánovi primárovi MUDr. Korcsogovi, ktorý ma sem prijal, aj napriek tomu, že som už chodievala dlhé roky do Hronoviec a tiež za celkový prístup a nastavenie liečby.

  Ďalej by som chcela poďakovať pánovi MUDr. Zorvanovi, pani MUDr. Pshuk, ktorí si nás každé ráno vypočuli a dobre nás naladili.

  Ďalšie poďakovanie patrí psychologičkám, ktoré nás sprevádzali počas celého dňa. Všetky aktivity nimi sprevádzané nám neskutočne veľa dali. Tiež musím spomenúť pani Marcelku, ktorá chodila s nami do dielne, kde sme sa mohli realizovať. Ja osobne som sa tam vyžívala v maľovaní na stenu akrilovými farbami. Túto aktivitu mi navrhla práve ona, za čo jej patrí veľká vďaka.

  Ďakujem všetkým sestričkám za precízne vykonanú prácu a za každý úsmev na tvári, ktorý nám opätovali.

  Dovoľte ešte raz veľké ĎAKUJEM.

  Pacientka Renáta

 • Pred tromi mesiacmi som v rimavskosobotskej nemocnici podstúpil operáciu obojstranného slabinového pruhu. Predoperačné vyšetrenie, samotnú operáciu a následné pooperačné kontroly previedol primár chirurgického oddelenia MUDr. Juhász. Operácia bola vykonaná laparoskopicky a podľa najnovších operačných spôsobov tohto druhu a vzhľadom na môj následný bezproblémový pooperačný zdravotný stav, na najvyššej profesionálnej úrovni. S veľkým potešením konštatujem,…

  Pred tromi mesiacmi som v rimavskosobotskej nemocnici podstúpil operáciu obojstranného slabinového pruhu. Predoperačné vyšetrenie, samotnú operáciu a následné pooperačné kontroly previedol primár chirurgického oddelenia MUDr. Juhász. Operácia bola vykonaná laparoskopicky a podľa najnovších operačných spôsobov tohto druhu a vzhľadom na môj následný bezproblémový pooperačný zdravotný stav, na najvyššej profesionálnej úrovni. S veľkým potešením konštatujem, že aj v Rimavskej Sobote sa vykonávajú špičkové operácie, špičkovými lekármi a nemusíme sa doslova motať po celom Slovensku, prípadne až do zahraničia. Veľké poďakovanie aj celému kolektívu chirurgického oddelenia.
  Prajem všetko dobré.

  S pozdravom Viliam Š. Rimavská Sobota

 • <strong>Poďakovanie za starostlivosť o moju matku počas hospitalizácie</strong> Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať celému Oddeleniu chirurgie vo Vašej nemocnici. Moja mamička bola na oddelení hospitalizovaná v dňoch od 30.11.2018 do 12.12.2018. Predovšetkým vďaka patrí pánovi primárovi MUDr. Petrovi Juhászovi, ktorý vedie oddelenie a jeho cestou pokračujú ďalší lekári. Taktiež sa chcem poďakovať lekárovi, ktorý má na starosti izbu č.4. Počas…

  <strong>Poďakovanie za starostlivosť o moju matku počas hospitalizácie</strong>

  Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať celému Oddeleniu chirurgie vo Vašej nemocnici. Moja mamička bola na oddelení hospitalizovaná v dňoch od 30.11.2018 do 12.12.2018. Predovšetkým vďaka patrí pánovi primárovi MUDr. Petrovi Juhászovi, ktorý vedie oddelenie a jeho cestou pokračujú ďalší lekári. Taktiež sa chcem poďakovať lekárovi, ktorý má na starosti izbu č.4.

  Počas hospitalizácie mojej mamičky som sa stretla s ústretovosťou, s pochopením a snahou pomáhať od lekárov a od stredného zdravotníckeho personálu. Nikdy u nich nechýbala empatia a vzájomné pochopenie. Taktiež na oddelení vzorná čistota a poriadok nikdy nechýbal.

  S veľkou starostlivosťou som sa stretla aj u môjho otecka, ktorý bol na tomto oddelení hospitalizovaný v roku 2017 a vďaka pánovi doktorovi Miroslavovi Urbanovi sa môj otecko vyliečil.

  Celému oddeleniu na čele s pánom primárom prajem pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roka 2019.

  S vďakou

  MUDr. Agáta Boldižárová

 • Vážený pán primár Juhász, Nedá sa mi nenapísať tento list, lebo som bol milo prekvapený z prístupu vášho celého kolektívu. Pri mojej hospitalizácii som aj ja, ako asi každý pacient mal obavy o svoje zdravie, obavy z nemocničného prostredia a strach z nasledujúcej operácie, ale už po príchode na izbu, v ktorej som sa mimochodom cítil veľmi príjemne, moje obavy opadli. Týmto listom by som chcel prejaviť veľkú vďačnosť všetkým, ktorí sa o mňa na vašom o…

  Vážený pán primár Juhász,

  Nedá sa mi nenapísať tento list, lebo som bol milo prekvapený z prístupu vášho celého kolektívu. Pri mojej hospitalizácii som aj ja, ako asi každý pacient mal obavy o svoje zdravie, obavy z nemocničného prostredia a strach z nasledujúcej operácie, ale už po príchode na izbu, v ktorej som sa mimochodom cítil veľmi príjemne, moje obavy opadli.

  Týmto listom by som chcel prejaviť veľkú vďačnosť všetkým, ktorí sa o mňa na vašom oddelení starali. Ďakujem krásne všetkým sestričkám ako z vášho oddelenia, tak aj z jednotky intenzívnej starostlivosti osobitne pani Janke Ridzoňovej. Všetci boli veľmi príjemní, ohľaduplní a stále nápomocní. Veľké ďakujem taktiež patrí celému operačnému tímu, ktorý ma operoval a taktiež pánom ošetrovateľom.

  Moja veľká vďaka a úcta patrí za srdečný a odborný prístup skvelým odborníkom osobitne pánovi MUDr. Ostrihoňovi a môjmu ošetrujúcemu MUDr. Polyákovi. Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem celému kolektívu za Váš prístup a som rád, že som bol operovaný práve na Vašom oddelení pod Vašim dohľadom.

  S pozdravom a úctou

  Marián Sojka

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi , aby som aj takouto formou vyjadrila úprimné poďakovanie a uznanie  lekárom a sestričkám jednotke intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia  Vašej nemocnice. Musím priznať, že som bola a som príjemne prekvapená dôslednou odbornou starostlivosťou , empatiou a vzácnou ľudskosťou lekárov pod vedením  MUDr. Ádáma (úžasný mladý človek) ako aj obetavou , trpezlivou starostlivosťou a milotou  sestier : Anny Tak…

  Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte mi , aby som aj takouto formou vyjadrila úprimné poďakovanie a uznanie  lekárom a sestričkám jednotke intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia  Vašej nemocnice. Musím priznať, že som bola a som príjemne prekvapená dôslednou odbornou starostlivosťou , empatiou a vzácnou ľudskosťou lekárov pod vedením  MUDr. Ádáma (úžasný mladý človek) ako aj obetavou , trpezlivou starostlivosťou a milotou  sestier : Anny Takáčovej, Emílii Póšaovej a Eriky Auxstovej pri starostlivosti  o našu mamičku Máriu Bertovú.  Taktiež nemôžem opomenúť starostlivosť a záujem pána primára MUDr. Juhásza, ktorý ako vedúci zamestnanec má iste nemalý podiel na celkovom chode a zabezpečovaní aj tejto časti oddelenia.

  Vážený pán riaditeľ, považujem za potrebné a správne , aby ste aj Vy – najmä dnes, kedy je viac kritiky ako uznania – mali takúto spätnú väzbu od pacientov a ich príbuzných.  Prajem Vám, aby ste mali čo najviac takýchto zamestnancov a aby ste im vedeli vytvárať vhodné podmienky pre plnenie ich ťažkých pracovných povinností za účelom spokojnosti pacientov  a ich príbuzných.

  S vďakou a úctou

  JUDr. Zuzana Kederová

 • Vážená pani, chcela by som touto cestou poďakovať v mojom mene a v mene môjho manžela Jacques ROURA, ktorý bol hospitalizovaný v nemocnici v Rimavskej Sobote od 13.9.-16.9.2018 na internom oddelení. Poďakovanie patrí lekárom z urgentného príjmu, pani doktorke Júlii Popálenej, dvom pani doktorkám, ich mená nepoznám, mali službu 15.9. a 16.9.2018, pánovi primárovi Jánovi Zacharovi, ako aj všetkým zdravotným sestrám a nemocničnému personálu za ich nielen vysok…

  Vážená pani,

  chcela by som touto cestou poďakovať v mojom mene a v mene môjho manžela Jacques ROURA, ktorý bol hospitalizovaný v nemocnici v Rimavskej Sobote od 13.9.-16.9.2018 na internom oddelení.

  Poďakovanie patrí lekárom z urgentného príjmu, pani doktorke Júlii Popálenej, dvom pani doktorkám, ich mená nepoznám, mali službu 15.9. a 16.9.2018, pánovi primárovi Jánovi Zacharovi, ako aj všetkým zdravotným sestrám a nemocničnému personálu za ich nielen vysoko profesionálny, ale aj ľudský prístup, starostlivosť, odbornú pomoc a milé správanie.

  Za 35 rokov života vo Francúzsku som sa nestretla s takým prístupom k pacientovi, Vaša nemocnica je vzorom, ktorý budem ďalej šíriť.

  Prosím vyjadrite naše poďakovanie všetkým a dúfam, že sa jedného dňa stretneme u Vás už nie ako pacienti a budeme Vám môcť osobne vyjadriť naše ďakujem a úctu.

  Sylvie Roura – Horaková, manželka pacienta Jacques Roura /Francúzsko/

 • Dobrý deň prajem, touto cestou by som Vám a celému tímu na gynekologickom-pôrodníckom oddelení chcela poďakovať za odborný, profesionálny,  perfektný a hlavne ľudský prístup, za ich odbornú starostlivosť, ktorú mi počas zákroku a celej mojej hospitalizácie 23-27.08/2018 venovali. Samozrejme moje osobné poďakovanie patrí MUDr. Ondrejovi Balcovi, pánovi primárovi za maximálne precíznu a profesionálnu odbornú starostlivosť. Moje úprimné veľké poďakovanie patr…

  Dobrý deň prajem, touto cestou by som Vám a celému tímu na gynekologickom-pôrodníckom oddelení chcela poďakovať za odborný, profesionálny,  perfektný a hlavne ľudský prístup, za ich odbornú starostlivosť, ktorú mi počas zákroku a celej mojej hospitalizácie 23-27.08/2018 venovali.

  Samozrejme moje osobné poďakovanie patrí MUDr. Ondrejovi Balcovi, pánovi primárovi za maximálne precíznu a profesionálnu odbornú starostlivosť.

  Moje úprimné veľké poďakovanie patrí aj všetkým lekárom, lekárkam, sestričkám a pomocnému zdravotnému personálu, že poskytovali odborný a profesionálny výkon a komplexnú starostlivosť a veľmi príjemnú a ústretovú komunikáciu a empatiu. Ešte raz srdečná vďaka.

  V dnešnej dobe slušné a poctivé správanie nie je samozrejmosťou. Veľmi milo ma prekvapila nesmierna ústretovosť zamestnancov a ich pracovné nasadenie.

  S vďakou a úctou k vašej práci

  Ing. Andrea Kerečenyová

 • Chcem sa poďakovať personálu CT rádiologického oddelenia za ľudský prístup počas vyšetrenia, ktoré som absolvoval dňa 29.1.2018. Taktiež som absolvoval vo Vašej nemocnici od 20.augusta do 25.augusta 2018 ožarovanie päty na odd. RTG protizápalovej terapie, kde som sa tiež stretol s takým istým prístupom RTG laboranta ku mne ako pacientovi. Prajem Vám, pán doktor MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA vo Vašej zodpovednej úlohe lekára a povereného riaditeľa nemocnice aj Vaš…

  Chcem sa poďakovať personálu CT rádiologického oddelenia za ľudský prístup počas vyšetrenia, ktoré som absolvoval dňa 29.1.2018. Taktiež som absolvoval vo Vašej nemocnici od 20.augusta do 25.augusta 2018 ožarovanie päty na odd. RTG protizápalovej terapie, kde som sa tiež stretol s takým istým prístupom RTG laboranta ku mne ako pacientovi.

  Prajem Vám, pán doktor MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA vo Vašej zodpovednej úlohe lekára a povereného riaditeľa nemocnice aj Vašim zamestnancom veľa zdravia a úspech pri službe trpiacim ľuďom.

  S úctou

  PhDr. Jozef Straka

 • Vážený a milý personál chirurgického oddelenia a chirurgickej ambulancie, dovoľte, aby som Vám srdečne poďakovala za poskytnutú zdravotnú aj ošetrovateľskú starostlivosť na chirurgickom oddelení a následne v chirurgickej ambulancii. Ďakujem operujúcemu tímu, ošetrujúcim lekárom, sestrám a sanitárom za príkladnú operačnú aj pooperačnú starostlivosť, za milý a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie, vďaka čomu mám ruku znova/naďalej funkčnú. Ra…

  Vážený a milý personál chirurgického oddelenia a chirurgickej ambulancie,

  dovoľte, aby som Vám srdečne poďakovala za poskytnutú zdravotnú aj ošetrovateľskú starostlivosť na chirurgickom oddelení a následne v chirurgickej ambulancii. Ďakujem operujúcemu tímu, ošetrujúcim lekárom, sestrám a sanitárom za príkladnú operačnú aj pooperačnú starostlivosť, za milý a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie, vďaka čomu mám ruku znova/naďalej funkčnú.

  Rada by som osobitne vyzdvihla MUDr. Ádámovu ambulantnú starostlivosť  doliečenia môjho zranenia.Vďaka všetkej Vašej starostlivosti som sa zo svojho zranenia rýchlo a bez akýchkoľvek komplikácií zotavila. Celému tímu chirurgického oddelenia a ambulancie prajem, aby im úsmevy z tvárí, ktorými ma v pre mňa ťažkých chvíľach obdarúvali ostali žiariť naďalej, aj napriek ich náročnej práci. Veď úsmev a milé slovo v spojení s profesionálnou odbornou starostlivosťou je najlepší liečebný komplex.

  S vďakou, Š. Kováčová

 • Aj touto cestou sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať za ochotu a príkladnú starostlivosť každej sestričke, ošetrovateľom, lekárom, ktorí sa starali o Zlaticu Gembickú pri jej liečbe. Kolektív sestier a lekárov bol trpezlivý a ústretový, veľmi si hodnotím prístup všetkých zamestnancov OLDCH po odbornej aj ľudskej stránke. V neposlednom rade ďakujem tiež pánovi primárovi E. Lennerovi.

  Gembický

 • Volám sa Andrea Tóthová na oddelenie som sa dostala 08.12.2017. Týmto listom by som sa chcela v prvom rade poďakovať MUDr. Tompošovej za jej profesionálne odvedenú prácu, som veľmi rada, že aj v takom malom mestečku pracuje taká odborníčka!!!!! Podotkla by som ešte za podporu a empatiu. Ďalej by som sa chcela poďakovať tímu, ktorý sa podieľal na mojej operácii. Poďakovanie patrí aj sestričkám, za ich zvýšenú kvalitu komunikácie a komplexnú starostlivosť. Slu…

  Volám sa Andrea Tóthová na oddelenie som sa dostala 08.12.2017. Týmto listom by som sa chcela v prvom rade poďakovať MUDr. Tompošovej za jej profesionálne odvedenú prácu, som veľmi rada, že aj v takom malom mestečku pracuje taká odborníčka!!!!! Podotkla by som ešte za podporu a empatiu. Ďalej by som sa chcela poďakovať tímu, ktorý sa podieľal na mojej operácii. Poďakovanie patrí aj sestričkám, za ich zvýšenú kvalitu komunikácie a komplexnú starostlivosť. Služby sa vysoko skvalitnili, čo sa odráža na mojej pohode počas pobytu stráveného na oddelení. Verím, že tento krátky list sa dostane na správne miesta, aby vedeli, že akých skvelých odborných lekárov máme v našom mestečku. Podotýkam a každému môžem len odporučiť oddelenie gynekologicko-pôrodnícke v Rimavskej Sobote!!!

  S pozdravom vaša verná pacientka

 • Sestričky milé, usilovné, neúnavné, krásne, veru zaslúžite si o Vás písať básne. Patrí Vám obdiv a úcta, aspoň toľko by mali vysloviť každého ústa. Za každej situácie ste perfektné a milé, každú situáciu zvládate s úsmevom, profesionálne a skvele. Vyžaruje z Vás pozitívna energia počas zmeny celej, nepoznať na Vás únavy žiadnej. Robíte naozaj zázraky, veď po celú Vašu zmenu ide o preteky. Aj zo mňa, z polotovaru, ste urobili tovar, najradšej b…

  Sestričky milé, usilovné, neúnavné, krásne,
  veru zaslúžite si o Vás písať básne.
  Patrí Vám obdiv a úcta,
  aspoň toľko by mali vysloviť každého ústa.
  Za každej situácie ste perfektné a milé,
  každú situáciu zvládate s úsmevom, profesionálne a skvele.
  Vyžaruje z Vás pozitívna energia počas zmeny celej,
  nepoznať na Vás únavy žiadnej.
  Robíte naozaj zázraky,
  veď po celú Vašu zmenu ide o preteky.
  Aj zo mňa, z polotovaru, ste urobili tovar,
  najradšej by som dal každej z Vás pusu na tvár.
  Tak, akože som Vám ju už dal,
  a dovoľte mi, aby som sa Vám týmto poďakoval.
  Všetkým Vám prajem, aby ste nikdy neochoreli,
  aby Vám líčka len šťastím, láskou, spokojnosťou horeli.

  STE SUPERLIGA!
  Veľmi Vám ďakujem za všetko a nech je vždy zdravé Vaše srdiečko!
  Pacient Stano Kušpál

 • Veľké Ďakujeme celému oddeleniu OAIM pánovi primárovi a všetkým sestričkám za obrovskú podporu a obetavosť pri ošetrovaní nášho syna Andreja Nosáľa, ktorého nám tak povediac prebudili k životu a za to sme im neskutočne vďační!

  Erika Illešová

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som touto cestou poďakovala celému kolektívu Oddelenia klinickej onkológie v Rimavskej Sobote pod vedením prim. MUDr. Ivety Palkovácsovej. Na tomto oddelení som bola viackrát hospitalizovaná a vždy  som sa stretla s milým a empatickým prístupom nielen k mojej osobe, ale i k ostatným pacientom. Chcem vyzdvihnúť zvlášť, že ide o náročné oddelenie z hľadiska onkologických diagnóz a že každý člen tohto kolektívu…

  Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte mi, aby som touto cestou poďakovala celému kolektívu Oddelenia klinickej onkológie v Rimavskej Sobote pod vedením prim. MUDr. Ivety Palkovácsovej. Na tomto oddelení som bola viackrát hospitalizovaná a vždy  som sa stretla s milým a empatickým prístupom nielen k mojej osobe, ale i k ostatným pacientom. Chcem vyzdvihnúť zvlášť, že ide o náročné oddelenie z hľadiska onkologických diagnóz a že každý člen tohto kolektívu svojou svedomitou prácou, citlivým ľudským prístupom prispieva k úspešnej liečbe. Na oddelení je čisto, kľud, pacient má pocit istoty a nádeje v uzdravenie. Kiež by bolo takých zdravotných pracovníkov čo najviac. Vyslovte prosím v mojom mene celému kolektívu veľké „ĎAKUJEM“.
  MUDr. Eva Sulánova

 • Kolektív sestier a lekárov bol veľmi ústretový a priateľský. Dostalo sa mi maximálnej zdravotnej starostlivosti. Veľmi vysoko hodnotím prístup po odbornej a ľudskej stránke. Môj zdravotný stav sa výrazne zlepšil a vďaka tomu sa opäť môžem tešiť zo zvyšných letných dní a vrátiť sa k svojim blízkym. Veľmi pekne ďakujem za ochotu a príkladnú starostlivosť každej sestre, ošetrovateľovi, lekárovi a v neposlednom rade pánovi primárovi MUDr. Egonovi L…

  Kolektív sestier a lekárov bol veľmi ústretový a priateľský. Dostalo sa mi maximálnej zdravotnej starostlivosti. Veľmi vysoko hodnotím prístup po odbornej a ľudskej stránke. Môj zdravotný stav sa výrazne zlepšil a vďaka tomu sa opäť môžem tešiť zo zvyšných letných dní a vrátiť sa k svojim blízkym.

  Veľmi pekne ďakujem za ochotu a príkladnú starostlivosť každej sestre, ošetrovateľovi, lekárovi a v neposlednom rade pánovi primárovi MUDr. Egonovi Lennerovi, ktorému gratulujem k tak skvelému kolektívu na svojom oddelení.
  Katarína Pivníková /pacientka OLDCH/

 • Dobrý deň, Toho času som po ukončení rádioterapie. V dnešnej dobe, keď sa zdravotníctvo pretĺka krízou hlavne medziľudskou, som šťastná, že moja skúsenosť s liečbou a zdravotníckym personálom  je výborná. A touto cestou by som Vám chcela poďakovať za starostlivosť. Chcela by som vyzdvihnúť prácu celej rádiológie konkrétne p. MUDr. Mrázovej, vrchnej sestre p. Kiňovej ako aj všetkým  pracovníkom rádiológie. S ľudským prístupom a odbornými rad…

  Dobrý deň,
  Toho času som po ukončení rádioterapie. V dnešnej dobe, keď sa zdravotníctvo pretĺka krízou hlavne medziľudskou, som šťastná, že moja skúsenosť s liečbou a zdravotníckym personálom  je výborná. A touto cestou by som Vám chcela poďakovať za starostlivosť. Chcela by som vyzdvihnúť prácu celej rádiológie konkrétne p. MUDr. Mrázovej, vrchnej sestre p. Kiňovej ako aj všetkým  pracovníkom rádiológie. S ľudským prístupom a odbornými radami sa zvláda liečba ľahšie…
  Chcela by som Vám popriať do budúcnosti veľa správnych rozhodnutí, trpezlivosti a úspech ….
  Srdečná vďaka s úctou Zagyiová Zuzana

 • Ďakujem MUDr. Kataríne Šestákovej za prijatie môjho otca a celému personálu interného oddelenia za starostlivosť a záchranu života.

 • Ďakujem celému tímu neurológie, z Rimavskej Soboty všetci ste odborníci vo svojom odbore. S takýmto skvelým prístupom som sa ešte nestretol v žiadnej nemocnici. Ďakujem Vám za pochopenie, ústretovosť, každý úsmev a povzbudenie. Želám mnoho úspechov.
  Pavol z B. Bystrice

 • Som vo Vašej nemocnici druhý týždeň. Vždy mi naháňalo slovo Onkologická ambulancia hrôzu, ale odrazu som tu u Vás  a keď som Vás všetkých spoznala obľúbila som si skvelý personál. Ste všetci veľmi milí a vzorne sa o nás staráte. Aj to mi pomohlo vyrovnať sa so svojou chorobou a nevzdávať sa.

 • Nerád Vás oberám o čas, ktorého je v zdravotníctve vždy veľmi málo, ale nedá mi nepoďakovať sa a neoceniť perfektnú starostlivosť a prístup celého personálu chirurgického oddelenia pod vedením primára MUDr. Juhásza počas mojej hospitalizácie. Musím sa však poďakovať aj ostatným lekárom daného oddelenia, milým sestričkám, sanitárkam a sanitárom a ostatnému personálu za vzornú starostlivosť a opateru. Patrí Vám moje veľké ĎAKUJEM.

 • Ďakujem celému tímu neurológie, všetci ste odborníci vo svojom odbore. Ďakujem Vám za pochopenie, ústretovosť, každý úsmev a povzbudenie. Želám mnoho úspechov.

Kontakt

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Prevádzkovateľ Penta Hospitals SK, a.s.
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

IČO: 35 960 884
DIČ: 2022081721
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 (0) 47 561 21 12

Asistentka riaditeľa
tel.: +421 (0) 902 902 410
e-mail: sekretariat.rs@pentahospitals.sk

Klinický výskum – Mgr. Katarína Mrocek
katarina.mrocek@pentahospitals.sk

Priame kontakty

Ambulancia anasteziológie a intenzívnej medicíny +421 (0) 47 5612 461
Ambulancia detskej psychiatrie +421 (0) 47 5616 634
Ambulancia klinickej onkológie +421 (0) 47 5612 456
Ambulancia pre rizikových novorodencov +421 (0) 47 5612 547
Ambulancia radiačnej onkológie +421 (0) 47 5612 455
Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná +421 (0) 47 5612 366
Centrum parenterálnej výživy
Chirurgická ambulancia všeobecná +421 (0) 47 5612 333
Chirurgické oddelenie 047 / 56 12 333
Dermatovenerologická ambulancia I +421 (0) 47 5612 344
Detská gastroenterologická ambulancia +421 (0) 47 5612 547
Detská kardiologická ambulancia +421 (0) 47 5612 548
Detská nefrologická ambulancia +421 (0) 47 5612 547
Diabetologická ambulancia +421 (0) 47 5634 743, 047/ 56 12 144
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia +421 (0) 47 5612 383
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie +421 (0) 47 5612 383
Gastroenterologická ambulancia +421 (0) 47 5612 463
Gynekologická ambulancia všeobecná +421 (0) 47 5612 569
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie +421 (0) 47 5612 526
Hematologická a transfúziologická ambulancia +421 (0) 47 5612 352
Hematologicko-transfuziologické oddelenie +421 (0) 47 5612 352
Kapitačná gynekologická ambulancia +421 (0) 47 5612 568
Kardiologická ambulancia +421 (0) 47 5612 172
Neurologická ambulancia všeobecná +421 47 56 166 35, +421 47 56 166 51
Neurologické oddelenie +421 (0) 47 5616 675
OAIM – Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny +421 (0) 47 5612 316
Oddelenie centrálnej sterilizácie +421 (0) 47 5612 148
Oddelenie dlhodobo chorých +421 (0) 47 5612 354
Oddelenie vnútorného lekárstva +421 (0) 47 5612 364
Oftalmologická ambulancia dospelí +421 (0) 47/56 12 321
Oddelenie radiačnej onkológie 047/56 12 365
Pediatrická ambulancia všeobecná +421 (0) 47 56 12 540
Pediatrická endokrinologická ambulancia +421 (0) 47 5612 416
Pediatrické oddelenie +421 (0) 47 5612 563 primár
Psychiatria – stacionár +421 (0) 47 5634 669
Psychiatrická ambulancia všeobecná I +421 (0) 47 5616 647, ÚPS +421 (0) 47 5616 623
Psychiatrická ambulancia všeobecná II +421(0) 56 166 48
Psychiatrické oddelenie +421 (0) 47 5616 690 – primár oddelenia
Rádiologické oddelenie (RDG) +421 (0) 47 5612 294
Traumatologická ambulancia +421 47 56 12 333, + 421 47 56 12 334
Urgentný príjem +421 (0) 47 5612 366

Napíšte nám

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára. Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)