Prejsť na obsah

Vyberte si nemocnicu

Pre kompletnú ponuku služieb Penta Hospitals si, prosím, vyberte zo zoznamu nemocníc.

Nemocnice

 • Nemocnica Bory

  Nemocnica Bory je najmodernejšou nemocnicou na Slovensku, ktorá poskytuje plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť plne hradenú z verejného zdravotného poistenia.

  Je unikátna nielen z pohľadu inovatívneho konceptu interdisciplinárnej starostlivosti o pacienta, liečivého prostredia s dostatkom denného svetla v interiéroch, nových medicínskych procesov, ale aj v medicínskom vybavení.

  Zobraziť viac
 • Galanta

  Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť (lôžkové oddelenia) v chirurgických aj nechirurgických odboroch. Ďalej tiež špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odborných ambulanciách.  Súčasťou nemocnice sú i oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré poskytujú služby aj neštátnym obvodným a odborným ambulanciám v celej spádovej  oblasti.

  Zobraziť viac
 • Spišská Nová Ves

  Nemocnica zabezpečuje ústavnú zdravotnú starostlivosť vrátane ústavnej pohotovostnej služby na 9 lôžkových oddeleniach a 5 špecializovaných JIS oddeleniach. Súčasťou oddelení je tiež 15 špecializovaných ambulancií. V roku 2020 získala nemocnica ocenenenie „Najlepšia všeobecná nemocnica na Slovensku“. Toto ocenenie vyplýva z prieskumu zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá zostavila pacientsky rebríček zdravotníckych zariadení na základe spokojnosti jej poistencov.

  Zobraziť viac
 • Dunajská Streda

  Nemocnica Dunajská Streda poskytuje nadštandardné služby a liečebné metódy primárne v oblasti chirurgie, traumatológie a ortopédie. Zdravotná starostlivosť na všetkých oddeleniach a v odborných ambulanciách je zabezpečovaná špecializovanými odborníkmi so zodpovedným prístupom.

  Zobraziť viac
 • Nemocnica Partizánske

  Nemocnica s poliklinikou je poskytovateľom liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov zo spádovej oblasti Partizánske a okolie. Zariadenie zabezpečuje komplexné služby v rámci 9 oddelení a 15 je špecializovaných ambulancií v novo zrekonštruovaných priestoroch.

  Zobraziť viac
 • Nemocnica Rimavská Sobota

  Zariadenie poskytuje komplexné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti lôžkového a ambulantného charakteru. Cieľom nemocnice je zabezpečiť pre pacientov kvalitnú zdravotnú starostlivosť, správnu diagnostiku a účinnú liečbu spojenú s ľudským prístupom.

  Zobraziť viac
 • Nemocnica Rožňava

  Nemocnica s poliklinikou zabezpečuje pre pacientov zo spádovej oblasti okresu Rožňava a okolie liečebno-preventívnu a ošetrovateľskú zdravotnú starostlivosť. Služby sú poskytované v rámci 12 oddelení a 17 špecializovaných ambulancií, ktorých priestory prechádzajú postupnou modernizáciou.

  Zobraziť viac
 • Nemocnica Svidník

  V zmodernizovaných priestoroch nemocnice Svidník je pacientom k dispozícii 12 špecializovaných oddelení a 14 odborných ambulancií s moderným prístrojovým vybavením.

  Na podnet Ludvíka Svobodu, po ktorom nemocnica nesie meno, začali na prelome rokov 1945 – 1946 československí vojaci s výstavbou barakovej nemocnice, ktorá bola do užívania odovzdaná 2. februára 1947, čim boli položené prvé základy zdravotníctva v okrese.

  Zobraziť viac
 • Nemocnica Vranov nad Topľou

  Historické korene nemocnice siahajú do roku 1952, kedy vo Vranove nad Topľou vznikol Okresný ústav národného zdravia, ktorý však nemal vlastné priestory. Prvé ambulancie sa nachádzali v priestoroch dnešného chirurgického oddelenia. Postupne boli zriaďované zdravotné obvody a v roku 1955 bolo otvorené prvé lôžkové oddelenie v okrese, konkrétne gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Tieto roky považujeme za začiatky organizovaného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou a okolí.

  Zobraziť viac
 • Nemocnica Trebišov

  Zariadenie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti so špecializáciami v odbore vnútorné lekárstvo, psychiatria, klinická onkológia, oftalmológia, pediatria, neonatológia, gynekológia a pôrodníctvo, otorinolaryngológia a ďalšie. V súčasnosti prichádza v nemocnici k výraznému zlepšeniu diagnostických a liečebných možností a rozvoju mikrochirurgických techník.

  Zobraziť viac
 • Nemocnica Stropkov

  Nemocnica Stropkov sa zameriava primárne na následnú zdravotnú starostlivosť. V súčasnosti sa na pracovisku nachádza oddelenie dlhodobo chorých, dom ošetrovateľskej starostlivosti, FBRL, interná a geriatrická ambulancia.

  Zobraziť viac
 • Nemocnica Humenné

  Nemocnica Humenné poskytuje pacientom zdravotnú starostlivosť na vysokej odbornej úrovni a komfort v modernom zrekonštruovanom prostredí. Služby sú poskytované v rámci 10 oddelení a 19 špecializovaných ambulancií.

  Zobraziť viac
 • Nemocnica Michalovce

  Našim pacientom poskytujeme nielen príjemnejšie liečivé prostredie, ale ešte viac odborníkov a špecializovaných pracovísk v ďalších medicínskych špecializáciách.

  Zobraziť viac
 • Nemocnica Topoľčany

  Nemocnica Topoľčany poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v zmodernizovaných priestoroch pacientom z okresov Topoľčany a spádových okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Kvalita zariadenia je podložená dlhodobou tradíciou nemocnice a skúsenosťami zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu.

  Zobraziť viac
 • Železničná nemocnica Košice

  Železničná nemocnica Košice poskytuje zdravotnú starostlivosť v širokom spektre lekárskych odborností na 7 oddeleniach a v takmer 40 odborných ambulanciách. Disponuje moderným technickým vybavením v rámci mesta i regiónu, vysokokvalifikovaným personálom a priateľským prostredím. Súčasťou poskytovaných služieb je aj výkon Pracovnej zdravotnej služby.

  Zobraziť viac
 • Medissimo

  Nemocnica Medissimo poskytuje svojím pacientom ambulantnú starostlivosť v ambulanciách primárnej ambulantnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej starostlivosti, na pracoviskách spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a na pracoviskách jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Ambulantné zariadenia tvoria jednotlivé funkčné priestory, ktoré spolu utvárajú prevádzkovo ucelený celok.

  Zobraziť viac

Oddelenia a lekári

V prípade, že sa neviete rozhodnúť pri výbere nemocnice Penta Hospitals a hľadáte konkrétne oddelenie alebo lekára, vyberte si z našej ponuky oddelení všetkých Penta Hospitals zariadení. V ponuke nájdete aj služby jednodňovej zdravotnej starostlivosti.