Prejsť na obsah

Klinický výskum Penta Hospitals Slovensko

Oddelenie klinického výskumu zodpovedá za kompletnú administratívnu podporu a koordináciu klinických skúšaní v rámci siete 15 nemocníc Penta Hospitals a 7 polikliník ProCare.

Naše oddelenie spolupracuje na mnohých európskych a celosvetových projektoch. Aj vďaka klinickým skúšaniam, majú naši pacienti prístup k najmodernejším medicínskym produktom a liekom. V našich nemocniciach nájdete skúsených lekárov, moderné zázemie a vybavenie pre realizáciu Vašich klinických skúšaní. Snažíme sa napredovať a meniť štandard starostlivosti a robíme to aj vďaka klinickému výskumu.

Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Mrocek
Špecialista klinického výskumu

mobil: +421 903 826 381
e-mail: katarina.mrocek@pentahospitals.sk

Informácie pre sponzorov/ zadávateľov klinických skúšaní

Feasibilita

V prípade záujmu o realizáciu klinického skúšania kontaktujte Oddelenie klinického výskumu, pomôžeme vám nájsť vhodného lekára v rámci našej siete, prípadne kontaktujte priamo lekára ktorý by podľa Vás mohol byť vhodným skúšajúcim.

Príprava klinického skúšania

Zabezpečíme potrebnú dokumentáciu pre podanie  klinického skúšania na EC/ ŠÚKL

  • (čestné vyhlásenia, povolenia na prevádzku, certifikáty a pod.)

Doplnkové služby

  • Prípadne že potrebujete realizáciu MRI/CT pre skúšanie ktoré sa priamo nevykonáva v našej sieti, ponúkame Vám možnosť zazmluvniť si len naše pracoviská v nemocniciach/ poliklinikách pre výkon MRI/ CT/ RTG. V prípade otázok sa obráťte na oddelenie klinického výskumu.

Zmluvy

Oddelenie klinického výskumu koordinuje vyjednávanie zmlúv a rozpočtu, komunikujeme v slovenčine aj angličtine,  po dokončení vyjednávania zabezpečíme podpisy zmlúv v našich nemocniciach.

K vyjednávaniu zmluvy prosím zašlite:

  • Zmluvu o vykonaní klinického skúšania – pre všetky naše nemocnice akceptujeme len trojstrannú zmluvu medzi sponzorom, skúšajúcim a zdravotníckym zariadením).
  • Plnú moc (v prípade, že zmluvu podpisuje napr. CRO v zastúpení sponzora)
  • Návrh rozpočtu
  • Synopsiu protokolu
  • Schválenie skúšania MEC/ LEC/ ŠÚKL
  • Poistný certifikát

Registrácia v OMS systéme

Všetky naše nemocnice sú zaregistrované v OMS systéme (Organisation Management Services) Európskej liekovej agentúry, pre realizáciiu klinických skúšaní v CTIS (Clinical Trials Information System).

Názov nemocnice Číslo v systéme OMS
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s. ORG-100041784
Nemocnica s poliklinikou Svidník a.s. ORG-100044835
Nemocnica na okraji mesta n.o., Nemocnica Partizánske ORG-100045214
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. ORG-100045368
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. ORG-100045398
Vranovská nemocnica a.s. ORG-100045454
Nemocnica Železničné Zdravotníctvo Košice ORG-100045547
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. ORG-100045670
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. ORG-100045717
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. ORG-100045739
Nemocnica Topoľčany, a.s. ORG-100045834
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. ORG-100045842
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota ORG-100046232
Nemocnica BORY a.s. ORG-100048448
Poliklinika ProCare Košice s.r.o. ORG-100049305

Etické komisie

Väčšina našich nemocníc má zriadenú vlastnú etickú komisiu, polikliniky ProCare etické komisie zriadené nemajú. Kontaktné údaje na etické komisie jednotlivých nemocníc:

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul. Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

predseda EK: MUDr. Milada Harinekova

milada.harinekova@pentahospitals.sk

Špitálska 1

048 01 Rožňava

tajomník EK: Jarmila Markulíková

jarmila.markulikova@pentahospitals.sk

Hodská 373/38
924 22 Galanta

tajomník EK: Martina Jančová

martina.jancova@pentahospitals.sk

Šrobárova 1

979 12 Rimavská Sobota

tajomník EK: Adriana Čechová

adriana.cechova@pentahospitals.sk

Špitálska ul. č. 2

071 01 Michalovce

predseda EK: MUDr. Dana Jurečková, PhD

dana.jureckova@pentahospitals.sk

Jánskeho 1

052 01 Spišská Nová Ves

tajomník EK: Adriana Novobilská

adriana.novobilska@pentahospitals.sk

Ul. SNP 1079/76

075 01 Trebišov

predseda EK: MUDr. Peter Hajdu

peter.hajdu@pentahospitals.sk

MUDr. Pribulu 412/4

089 01 Svidník

asistentka EK. Mgr. Dominika Barvirčáková

dominika.barvircakova@pentahospitals.sk

M.R. Štefánika 187/177B

093 27 Vranov nad Topľou

predseda EK: MUDr. Beáta Pacanová

beata.pacanova@pentahospitals.sk

Masarykova 9

040 01 Košice

predseda EK: MUDr. Diana Horvátová

diana.horvatova@pentahospitals.sk

Pavlovova 17

955 20 Topoľčany

Nemocničná 7

066 01 Humenné

Veľkoblahovská 23

929 01  Dunajská Streda

Klinické skúšania

V sieti nemocníc Penta Hospitals Slovensko sa realizujú klinické skúšania v oblastiach onkológie, oftalmológie, internej medicíny, neurológie, chirurgie, pneumológie, gastroenterológie, urológie a psychiatrie, plánujeme rozvíjať ďalšie odbory.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)