Prejsť na obsah

Nemocnica Svidník

ČLEN SIETE NEMOCNÍC PENTA HOSPITALS

V zmodernizovaných priestoroch nemocnice Svidník je pacientom k dispozícii 12 špecializovaných oddelení a 14 odborných ambulancií s moderným prístrojovým vybavením.

Na podnet Ludvíka Svobodu, po ktorom nemocnica nesie meno, začali na prelome rokov 1945 – 1946 československí vojaci s výstavbou barakovej nemocnice, ktorá bola do užívania odovzdaná 2. februára 1947, čim boli položené prvé základy zdravotníctva v okrese.

Dôležité oznamy

 • Dovolenky

  INFEKTOLOGICKÁ AMBULANCIA a AMBULANCIA TROPICKEJ   MEDICÍNY:13.05.- 26.05.2024.

 • ZÁKAZ NÁVŠTEV NA PEDIATRICKOM ODDELENÍ

  Vážení pacienti, vzhľadom na epidemiologickú situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení, je s účinnosťou od 08.02.2024 nariadený zákaz návštev na PEDIATRICKOM ODDELENÍ.

 • Oznam pre pacientov ambulancie klinickej imunológie a alergológie

  Ambulancia klinickej imunológie a alergológie je dočasne z personálnych dôvodov uzatvorená.

 • Odberová miestnosť bude otvorená od 03.01.2023. Odber možný zatiaľ iba pre pacientov ambulancií nemocnice Svidník.

  Nemocnica Svidník sprístupňuje od 03.01. 2023 služby odberovej miestnosť v  priestore ambulancie pohotovostnej služby pre deti s dorast, vchod z vonku, zboku (pohotovostný vstup do nemocnice).

  Vstup cez čakáreň pri recepcii je možný iba pre imobilných pacientov.

  Odbery krvi budú možné iba na základe žiadanky, od lekárov ambulancii nemocnice Svidník (nie súkromný sektor ambulancií).

  Nemocnica pracuje na rozšírení týchto služieb aj pre sektor súkromných ambulancií.

  Otváracia doba:

  PONDELOK až PIATOK: 6.30 – 11.30 hod.

  Predmetom činnosti odberovej miestnosti je samotná realizácia odberov vzoriek krvi (venóznej, kapilárnej) k ďalšiemu laboratórnemu spracúvaniu, vyšetrenie glykemických kriviek.

 • Na pracoviskách nemocnice Svidník došlo od 19.12.2022 k zmene telefónnych klapiek: nové telefónne kontakty

 • Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Penta Hospitals

  Jednotlivé nemocnice Penta Hospitals na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Penta Hospitals Slovensko je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.

 • Informácie o parkovacom systéme

  V súvislosti so spustením nového automatického parkovacieho systému do areálu nemocnice Svidník  Vás informujeme o súvisiacich postupoch, ktoré je potrebné realizovať, pokiaľ sa rozhodnete využiť vjazd motorovým vozidlom priamo do areálu nemocnice Svidník.

  Viac…

Vyhľadávanie ambulancií a oddelení nemocnice Svidník

Užitočné informácie

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník a.s.
Akcionár
Penta Hospitals SK, a.s.
Predstavenstvo
Predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
Podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH
Člen predstavenstva MUDr. Marek Pytliak, PhD., MBA
Dozorná rada
Mgr. Ján Janovčík
Peter Pilip
PhDr. Ján Vook
Ján Božík
Branislav Kočiš
Dana Kopčová
Ľubica Halčišinová
MUDr. Martin Jakubov
MUDr. Róbert Hill, PhD.

MANAŽMENT
Vedenie nemocnice
MUDr. Marek Pytliak, PhD., MBA –  riaditeľ
MUDr. Mária Kandrová, MBA  – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Dana Kopčová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je žiaduce doniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho obvodného lekára a odporúčanie  na hospitalizáciu.
Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca.
Je samozrejmosťou, že každý pacient má mať svoje vlastné hygienické potreby (zubná kefka, pasta, hrebeň, mydlo uterák, toaletný papier, ženy – dámske hygienické vložky, muži  – holiace potreby, pyžamo, prezuvky).
Čo si nebrať do nemocnice: 

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

V prípade, že máte pri sebe cennosti, prosím, odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe alebo informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej úschovy Vašich vecí.
Denný nemocničný režim
Ak to Váš pohybový režim dovoľuje a Vy sa potrebujete vzdialiť mimo priestorov oddelenia ste povinný/á informovať službukonajúcu sestru. Nie je dovolené počas hospitalizácie vzdialiť sa mimo areálu nemocnice.
Lieky
V záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici  dostávať.
Stravovanie
Diéta je dôležitou  súčasťou liečby Vášho ochorenia, preto je dôležité, aby ste ju v záujme ochrany svojho zdravia aj dodržiavali. V nočnom stolíku si uskladňujte iba minimálne množstvo potravín. Potraviny podliehajúce skaze uložte do chladničky. Ak máte výhrady voči teplote stravy, máte možnosť zohriať si ju v mikrovlnke. O túto službu požiadajte službukonajúcu sestru.
Telefonické informácie
Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba so súhlasom  pacienta.
V prípade záujmu o telefonické informácie, kontaktujte lekára daného oddelenia iba v čase od 14:00 – 15:00 hod. na telefónnych číslach zverejnených na web stránke nemocnice Svidník, po dohodnutej identifikácii volaného.
Ukončenie pobytu v nemocnici
O ukončení hospitalizácie budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením.
Pri prepustení Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá „Lekársku prepúšťaciu správu“, ktorú ste povinní po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi najneskôr do troch dní.
Vážení pacienti, vieme, že pobyt v nemocnici býva pre samotných pacientov, ale aj pre ich príbuzných a ich organizmus veľkou zaťažkávacou skúškou, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobil všetko preto, aby ste boli spokojní. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál.

Za štandardných epidemiologických podmienok nemocnica Svidník má tieto návštevné hodiny:
pondelok až piatok od 15:00 – 17:00 hod.,
sobota, nedeľa, sviatky od 14:00 –  16:00 hod.,

 • počas návštevy je potrebné riadiť sa pokynmi zdravotníkov,
 • počas návštevných hodín dvere na oddelenie ostávajú zatvorené, vstup návštevy je možný iba v sprievode personálu pracoviska,
 • v prípade záujmu o telefonické informácie, kontaktujte lekára daného oddelenia iba v čase od 14:00 – 15:00 hod. na telefónnych číslach zverejnených na web stránke nemocnice Svidník.

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. nemá vo svojich priestoroch verejnú lekáreň.
Klienti si môžu lieky vybrať, resp. zakúpiť v areáli nemocnice, alebo v lekárňach  v meste.
Štandardne sú lekárne otvorené:
PO – 7.30 – 16.00
UT – 7.30 – 16.00
ST – 7.30 – 16.00
ŠT – 7.30 – 16.00
PI – 7.30 – 16.00

Súkromný podnikateľ má v priestoroch nemocnice dva bufety Jasmin.
Široký sortiment tvoria hlavne jedlá teplej a studenej kuchyne, nápoje a kávy, cukrárenské výrobky, mäsové a mliečne výrobky, ovocie a zelenina, drogéria, hračky, noviny a časopisy.
V bufetoch nájdete aj zdravú výživu, či výživu pre celiatikov, diabetikov atď.
Cukrárenské výrobky (zákusky) si môžete objednať aj vo väčšom množstve.
Reštaurácia Jasmin ponúka obedové menu, ktoré si môžete vychutnať v príjemnom prostredí (za bufetom Jasmin vo vestibule) alebo na letnej terase, ktoré sú súčasťou bufetu a reštaurácie. V ponuke je aj delená strava.
Otváracie hodiny a telef. kontakty:
Bufet v poliklinickej časti:
tel. č.: 054/7860 363
Pon. – Pia  07:00 – 14:30
Bufet vo vestibule hlavného vstupu do lôžkovej časti:
tel.č.: 054/7860 611
Pon. – Pia:         07:00 – 17:00
Sob. – Ned. :     13:00 – 17:00
Reštaurácia Jasmin:
Pon. – Pia:         10:00 – 13:00
Majiteľ: Dušan Gľuz, 0904 301 773
Vedúca predajne: 0904 704 507

Kaplnka otvorená denne v čase od 10:00 – 15:30 hod.

Poloha: Pri vstupe cez hlavný vchod do lôžkovej časti, pavilón “A“.

Svätá spoveď, sväté prijímanie, pomazanie chorých je možné aj pri lôžku pacienta.
V prípade žiadosti o tieto služby, prosíme kontaktovať službukonajúci personál oddelenia.
Personál má telefonický kontakt na duchovného otca, ktorý tieto služby v nemocnici realizuje. Pacienti, príbuzní majú možnosť kontaktovať aj sami duchovného, podľa vlastného výberu, ktorému ošetrujúci personál umožní vstup po predchádzajúcom dohovore (pacient/príbuzní a personál).

Interní a externí držitelia ročných parkovacích kariet pri preberaní kariet sa oboznámia s prevádzkovým poriadkom platených parkovacích miest priamo na recepcii nemocnice, kde po oboznámení sa, im bude ročná karta vydaná.

Pokiaľ vstupuje do areálu a nemáte ešte zamenenú kartu za novú, prosím vezmite si lístok, ktorý Vám recepčná, resp. pracovník SBS deaktivuje na voľný výjazd a hneď si prevezmete aj novú kartu, pokiaľ máte záujem.

Náhodný vodič vchádza do areálu nemocnice Svidník po zatlačení tlačidla na vjazdovom termináli určeného na výdaj parkovacieho lístka a následnom odobratí lístka. Výber lístka je podmienený indukčnou slučkou, ktorá detekuje prítomnosť vozidla.

Vodič s platnou zmluvnou kartou vchádza do areálu nemocnice Svidník tým, že pristaví vozidlo pred vjazdnou závorou, kde systém spáruje evidenčné číslo vozidla, ktoré je nahlásené pri danej zmluvnej karte, resp. pokiaľ  bude evidenčné číslo vozidla nečitateľné (zasnežené, znečistené) priložením karty na čítacie miesto na termináli.

PARKOVANIE ZADARMO MAJÚ UMOŽNENÉ DRŽITELIA:

 • preukazu ZŤP
 • DARCOVIA KRVI (osobne – nie je prenosné na iného rodinného príslušníka)
 • v deň darovania
 • držitelia minimálne striebornej Janského plakety
 • držitelia Kňazovického plakety
 • Zásobovanie prevádzok nemocnice (okrem dílerov)

V prípade oslobodenia od poplatku je pred odchodom z areálu potrebné deaktivovať parkovací lístok na recepcii nemocnice po preukázaní sa príslušným preukazom a občianskym preukazom.
Parkovné sa uhrádza v automatickej pokladni, kde vodič zaplatí príslušnú hotovosť za dobu parkovania podľa cenníka, načítanom z parkovacieho lístka. Do automatickej pokladne je možné použiť mince v hodnote 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1,00 €, 2,00 € a bankovky v hodnote 5,00 €, 10,00 €. Automat vydá z vyššej sumy, avšak len do limitu 10,00 €. Po zaplatení parkovného vodičom, automatická pokladňa lístok odblokuje a je umožnený odjazd z parkoviska.
Platba je možná iba v hotovosti.
V prípade, že vodič osobného vozidla si je istý, že parkuje menej ako je nastavený čas na voľný prejazd, nemusí ísť k automatickej pokladni, ale môže priamo opustiť parkovisko vložením parkovacieho lístka do štrbiny na výjazdovom termináli.

Vodič zastaví pred výjazdovou rampou a parkovací lístok vloží do štrbiny výjazdového terminálu, čím otvorí rampu.
Vodič s platnou zmluvnou kartou vychádza z areálu nemocnice pristavením vozidla pred výjazdovou rampou,  kde systém spáruje evidenčné číslo vozidla, ktoré je nahlásené pri danej zmluvnej karte, resp. pokiaľ  bude evidenčné číslo vozidla nečitateľné (zasnežené, znečistené),  priložením karty na čítacie miesto na termináli
V prípade zistenia poruchy automatickej pokladne túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi parkoviska v pracovnej dobe prostredníctvom intercomu umiestneného na automatickej pokladni alebo na tel. číslach + 421 54 786 0371 alebo na +421 915 652 240, +421 915 910 320.
Kontakt dodávateľa na ktorý objednávateľ hlási poruchy, havarijný servis, opravy a ostatné požadované práce je: +421 908 726 557, villapro@villapro.eu.

Dňom víťazstva  a porážkou Nemecka  9.mája 1945 sa  v tomto okrese začína s lekárskou starostlivosťou. Do oblasti prichádza prvý lekár MUDr. Miron  Pribula, ktorý ako mladý lekár sa púšťa do riešenia ťažkej a zložitej  povojnovej zdravotnej situácie.

Do užívania ju odovzdali 2. februára 1947. Prvá baraková nemocnica bola chirurgický monoprimariát  s 50  posteľami a 12 zamestnancami. Bola tu prvá operačná sála, laboratórium, kuchyňa, práčovňa a röntgen.

Revolučný okresný  národný výbor sa obrátil so žiadosťou o podporu výstavby zdravotníckeho zariadenia  na vtedajšieho ministra národnej obrany armádneho generála Ludvíka Svobodu, ktorý tento kraj poznal z bojov o Dukelský priesmyk. Na jeho podnet  na prelome rokov 1945 a 1946 začali československí vojaci s výstavbou barakovej nemocnice.

V júni 1945 začína na území pracovať prvá pôrodná asistentka, ktorá má k dispozícii dve miestnosti.

V roku 1953 po dokončení výstavby typizovaného tuberkulózneho pavilónu sa zriaďuje interné a chirurgické oddelenie so 75 posteľami. Na chirurgickom oddelení sa vyčlenili postele pre komplikované pôrody. Do barakovej nemocnice sa potom v tomto istom roku nasťahovalo detské oddelenie s 10 posteľami.
Postupne pribudlo gynekologicko-pôrodnické oddelenie, čím sa dokončila kompletizácia nemocnice I. typu.

V roku 1964 sa odovzdala do užívania nová budova polikliniky s 32 posteľami detského oddelenia.

V roku 1972 za osobnej angažovanosti bývalého prezidenta ČSSR armádneho generála L. Svobodu  schválili projektovú dokumentáciu na dostavbu nemocnice I. typu vo Svidníku s rozpočtovým nákladom 117 mil. Kčs. S jej výstavbou sa začalo 1.júla 1973.

V nasledujúcom období sa oddelenia postupne zriaďovali tak, aby nemocnica poskytovala pre tento región  celú škálu zdravotníckych služieb od primárnej zdravotnej starostlivosti cez špeciálnu ambulantnú starostlivosť, oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek až po ústavnú zdravotnú starostlivosť.

28. novembra 1981 bola odovzdaná do užívania jej lôžková časť, a pri tejto príležitosti nemocnica dostala názov Nemocnica s poliklinikou armádneho generála Ludvíka Svobodu.

Tak sa utvorili dobré predpoklady pre zriadenie ďalších oddelení spadajúcich do NsP II. typu.

Brigádnická pomoc zdravotníkov, obyvateľov miest a obcí okresu na  dostavbe nemocnice mala značný podiel na ukončení dostavby. Občania odpracovali 25 500 brigádnických hodín.

Prešovský samosprávny kraj 1.1.2003 v súlade so zákonom NR SR č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov zriadil príspevkovú organizáciu Nemocnica s poliklinikou arm. generála Ludvíka Svobodu, ktorá poskytovala ambulantnú a ústavnú liečebno – preventívnu starostlivosť  do 31. 10. 2006.
Nemocnica  arm. generála L. Svobodu  Svidník, n.o. získala povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 31. 10. 2006.

Zakladateľom neziskovej organizácie je spoločnosť Spoločné zdravotníctvo, a.s. Je to spoločný podnik Prešovského samosprávneho kraja, ktorého podiel predstavuje 34 % a spoločnosti Svet zdravia s podielom 66%.

Od 1. 11. 2006 prevádzkovateľom Nemocnice s poliklinikou arm. generála Ludvíka Svobodu je  nezisková organizácia Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník.

Informácie pre pacienta

Transparentná nemocnica

Poďakovania

 • Hovorí sa, že ak nejde o život, tak nejde o nič. Každý človek má obavy z návštevy nemocnice a hospitalizácie, veď ak ide do tuhého a je nutný pobyt v nemocnici, strach o vlastný život je tá najprirodzenejšia reakcia. Už viackrát som počul zlé jazyky povedať vetu: „Ak chceš zomrieť, tak choď do svidníckej nemocnice!“ Keď tú vetu znova začujem, budem všetkým takýmto zlým jazykom oponovať, lebo to, čo vravia, nie je pravda! Touto cestou sa chcem poďakovať c…

  Hovorí sa, že ak nejde o život, tak nejde o nič. Každý človek má obavy z návštevy nemocnice a hospitalizácie, veď ak ide do tuhého a je nutný pobyt v nemocnici, strach o vlastný život je tá najprirodzenejšia reakcia. Už viackrát som počul zlé jazyky povedať vetu: „Ak chceš zomrieť, tak choď do svidníckej nemocnice!“ Keď tú vetu znova začujem, budem všetkým takýmto zlým jazykom oponovať, lebo to, čo vravia, nie je pravda!

  Touto cestou sa chcem poďakovať celému operačnému tímu, ktorý ma operoval 5. septembra o 13. hodine na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti pod vedením pani primárky MUDr. Diničovej a tiež pani anestéziologičke MUDr. Lažovej, kde môj život bol v ich rukách. Operácia bola náročná a lekársky tím ju zvládol úspešne, no môj zdravotný stav bol naďalej kritický natoľko, že ma museli 4 dni udržiavať v umelom spánku. Vďaka špičkovej lekárskej starostlivosti a aj Božej pomoci som mohol byť po prebratí prevezený na chirurgické oddelenie, kde mi bola pod vedením pána primára MUDr. Leška poskytnutá vynikajúca pooperačná starostlivosť – celému tímu patrí moje úprimné poďakovanie! Rovnako vrúcne by som sa chcel poďakovať aj internému oddeleniu pod vedením primára MUDr. Pytliaka, PhD. a jeho tímu, ktorí urobili maximum pre moje zdravie. Naozaj mi šlo o život a nebyť špecialistov zo svidníckej nemocnice, tieto riadky by som nemohol napísať. Ešte raz, z celého srdca Vám ďakujem!

  Ján Onufer, Giraltovce

 • Vážený pán riaditeľ, mesiac august pre moju rodinu bol veľmi ťažký. V nemocnici sa ocitli súčasne traja členovia rodiny. Zažila som negatívne, ale aj pozitívne reakcie lekárov a zdravotných sestier. Milým prekvapením pre mňa bola sociálna pracovníčka Mgr. Ivana Vojtašeková. Za jej ľudskosť a ochotu mi pomôcť patrí srdečná vďaka. Za starostlivosť, ochotu a trpezlivosť pri liečbe o mojich blízkych by som sa rada poďakovala aj internému oddeleniu, obzvlášť…

  Vážený pán riaditeľ,

  mesiac august pre moju rodinu bol veľmi ťažký. V nemocnici sa ocitli súčasne traja členovia rodiny. Zažila som negatívne, ale aj pozitívne reakcie lekárov a zdravotných sestier. Milým prekvapením pre mňa bola sociálna pracovníčka Mgr. Ivana Vojtašeková. Za jej ľudskosť a ochotu mi pomôcť patrí srdečná vďaka.

  Za starostlivosť, ochotu a trpezlivosť pri liečbe o mojich blízkych by som sa rada poďakovala aj internému oddeleniu, obzvlášť MUDr. Márii Labancovej, MUDr. Márii Kandrovej a MUDr. Igorovi Leškovi z chirurgického oddelenia.

  Nemocnici Svidník prajem veľa takýchto zamestnancov.

  S pozdravom Květa Cuperová.

 • Vážený pán riaditeľ, týmto mailom sa chcem poďakovať za starostlivosť, ktorá bola poskytnutá môjmu synčekovi Danielovi Ivančovi. Keď sme sa dňa 26. 4. 2018 ocitli na chirurgickej pohotovosti v nemocnici Svidník, ujal sa nás doktor MUDr. Igor Leško. Zhodnotil zdravotný stav môjho syna pohotovo a správne a týmto mu zachránil život. Nebola to pre neho obvyklá situácia operovať 4 ročné dieťa, ale zhostil sa jej úžasne. Týmto mu patrí moja veľká vďaka. Som rada,…

  Vážený pán riaditeľ,

  týmto mailom sa chcem poďakovať za starostlivosť, ktorá bola poskytnutá môjmu synčekovi Danielovi Ivančovi. Keď sme sa dňa 26. 4. 2018 ocitli na chirurgickej pohotovosti v nemocnici Svidník, ujal sa nás doktor MUDr. Igor Leško. Zhodnotil zdravotný stav môjho syna pohotovo a správne a týmto mu zachránil život. Nebola to pre neho obvyklá situácia operovať 4 ročné dieťa, ale zhostil sa jej úžasne. Týmto mu patrí moja veľká vďaka. Som rada,že mi bolo umožnené byť počas celej hospitalizácie  môjho syna.

  Poďakovanie patrí aj celému chirurgickému tímu, za ich trpezlivosť a podporu a samozrejme aj lekárkam detského oddelenia (MUDr. primárka Lombartová a MUDr Šlangová) aj oddelenia OAIM. (MUDr. Prusáková a primárka MUDr. Diničová).

  Je mi ľúto keď čítam na sociálnych sieťach len všetko negatívne na nemocnicu Svidník, pretože ja mám len samé pozitívne skúsenosti. Prajem Vám veľa síl na udržanie chodu tejto nemocnice. Nech Vám v tom Boh pomáha.

  S pozdravom Dana Ivančová.

 • Neurologickému oddeleniu nemocnice Svet zdravia vo Svidníku, obzvlášť MUDr. Smolkovej, všetkým sestrám a ošetrovateľovi, ktorí sa v dňoch 1. 4. do 9. 4. 2015 veľmi zodpovedne, profesionálne podieľali na liečbe rodinného známeho,  by sa chcela poďakovať rodina Bešenyiová. „Starostlivosť, ochota a trpezlivosť bola z ich strany na profesionálnej a ľudskej úrovni.

 • Ďakujem všetkým za príjemný pobyt na internom oddelení v nemocnici. Zvlášť ďakujem s. Gerekovej, je to vzor dokonalej sestry. Usmievavá, milá, ochotná, pomôže, poradí, bola úžasná.

 • Bol som spokojný s prístupom sestier k mojej osobe a tak isto lekárov nakoľko mi zachránili život. ĎAKUJEM svidníckej nemocnici zato, že mi pomohli, nakoľko mi praskli vredy a mal som na mále. ĎAKUJEM CELÉMU CHIRURGICKÉMU ODDELENIU. Ste fajn ľudia

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať p. MUDr. Kožejovej z neurologického oddelenia za jej odborný a ľudský prístup, jej veľkú pozornosť. Pomohla mi po všetkých stránkach.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

IČO: 47249099
DIČ: 2023815398
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 910 382 563
e-mail: nemocnica.sk@pentahospitals.sk

Asistentka riaditeľa
Mgr. Dominika Barvirčáková
tel.: +421 (0) 54 7860 201, +421 908 848 117
e-mail:  dominika.barvircakova@pentahospitals.sk

Vedúci technicko – hospodárskych činností
Miroslav Ivančo
mobil: +421 915 910 204
e-mail: miroslav.ivanco@pentahospitals.sk

Klinický výskum – Mgr. Katarína Mrocek
katarina.mrocek@pentahospitals.sk

Priame kontakty

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny +421(0)54 7860 248 (242)
Ambulancia klinickej psychológie +421 (0)54 7860 396, +421 (0)54 7860 397
Ambulancia tropickej medicíny 054 7860 389
Ambulancia vnútorného lekárstva +421 (0) 54 7860 385
Chirurgická a traumatologická ambulancia +421 (0)54 7860 367
Chirurgické oddelenie +421 (0) 54 7860 265
Detská ambulancia primárneho kontaktu +421 (0) 54 7860 273
Detské oddelenie +421 (0) 54 7860 272
Diabetologická ambulancia +421 (0) 54 7860 377
Doliečovacie a geriatrické oddelenie +421 (0) 54 7860 252
FRO ambulancia +421 (0) 54 7860 381
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie +421 (0) 54 7860 288
Hematologická ambulancia +421 (0) 54 7860 371
Hematologicko – transfúziologické oddelenie +421 (0) 54 786 0 333
Imuno-alergologická ambulancia +421 (0) 54 7860 375
Infektologická ambulancia 054 7860 389
Interné oddelenie +421 (0) 54 7860 228 (časť A „MUŽI), +421 (0) 547860 232 (časť B „ŽENY)
Neonatologická ambulancia +421 (0) 54 7860 279
Neurologická ambulancia +421 (0) 54 7860 391
Neurologické oddelenie +421 (0) 54 7860 282
OAMIS – oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti +421 (0) 54 7860 242 +421 (0) 54 7860 247
Onkologická ambulancia +421 (0)54 7860 337
ORL ambulancia +421 (0) 54 786 0 393
Ortopedická ambulancia +421 (0)54 78 60 395
Pneumologická a ftizeologická ambulancia +421 (0) 54 786 0 258
Psychiatrická liečebňa +421 (0)54 7860 303
Rádiologické oddelenie
Objednávanie CT vyšetrení
+421 (0)54 7860 312
+421 (0)54 7860 317

Napíšte nám

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Galéria

 • 03.04.2024 | Aktuality

  Deň lekárov v nemocnici Penta Hospitals Svidník

  Pri príležitosti Dňa lekárov vedenie Nemocnice Penta Hospitals Svidník usporiadalo pre svojich lekárov k ich sviatku stretnutie, na ktorom sa im poďakovalo za ich obetavú prácu, ktorou prinavracajú zdravie svojim pacientom, zlepšujú ich kvalitu života, zmierňujú bolesť, dávajú nádej. Zároveň vedenie nemocnice ocenilo aj lekárov, ktorý v tomto roku dosiahli svoje okrúhle pracovné jubileum.
 • 27.03.2024 | Aktuality

  Tvorivé aktivity dobrovoľníkov

  Aktívni dobrovoľníci v dobrovoľníckom centre Krajší deň v nemocniciach Penta Hospitals Svidník a Stropkov obohatili tradičné návštevy pacientov a tvorivú aktivitu.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)