Prejsť na obsah

Nemocnica Topoľčany

ČLEN SIETE NEMOCNÍC PENTA HOSPITALS

Nemocnica Topoľčany poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v zmodernizovaných priestoroch pacientom z okresov Topoľčany a spádových okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Kvalita zariadenia je podložená dlhodobou tradíciou nemocnice a skúsenosťami zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu.

Dôležité oznamy

 • POVOLENIE NÁVŠTEV

  V súvislosti s aktuálnou regionálnou epidemiologickou situáciou si Vás dovoľujeme informovať o zrušení zákazu návštev.

  Návštevy sú možné len v určených návštevných hodinách nášho zdravotníckeho zariadenia.

 • Všeobecné opatrenia pre návštevy v nemocnici Topoľčany

  • Návštevy sa umožňujú 1-2 dospelým osobám prichádzajúcim na návštevu k jednému pacientovi max po dobu 15 min.
  • Návštevy s deťmi nie sú povolené
  • Návštevy sú povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia (ROR) nemocnice
  • Návštevníci majú prísne zakázaný pohyb po ostatných priestoroch zdravotníckeho zariadenia

Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Topoľčany

Užitočné informácie

MANAŽMENT
Predstavenstvo
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH – predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška – podpredseda predstavenstva
Mgr. Viktor Dudáš – člen predstavenstva
Dozorná rada
MUDr. Róbert Hill, PhD.
Ing. Ľubomír Tóda, ACCA
Mgr. Ján Janovčík

Vedenie nemocnice
Mgr. Viktor Dudáš – riaditeľ
MUDr. Ján Murgaš, PhD. – námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť
PhDr. Zlatica Halmová, MPH – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Bufet sa nachádza na prízemí nemocnice vedľa lekárne.

Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok 7:30 – 16:00
Streda 7:30 – 16:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok 7:30 – 16:00
Sobota, nedeľa 12:00 -16:00

Rozpis bohoslužieb:
každú stredu a  sobotu o 18:00
v nedeľu o 10:30
Poloha:
v starom pavilóne na I.poschodí
Kontakt na zaopatrenie chorých:
nemocničný kaplán páter FRANK – 0904 009 524

Lekáreň Dr. Max sa nachádza na prízemí pri vstupe do hlavnej budovy.

Pondelok 7:00 – 15:30
Utorok 7:00 – 15:30
Streda 7:00 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 15:30
Piatok 7:00 – 15:30

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie
Popis izby: tri nadštandardné dvojlôžkové izby s chladničkou, TV a  kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 33,10-Eur
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno
Popis izby: dve nadštandardné dvojlôžkové izby s chladničkou, TV a spoločnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 9,90-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno (cena za deň: 9,90,-Eur)
Popis izby: jedna nadštandardné jednolôžková izba s chladničkou, TV a  so samostatnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 16,60-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Traumatologické oddelenie
Popis izby: dve nadštandardné dvojlôžkové izby s chladničkou, TV a spoločnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 9,90-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno (cena za deň: 9,90,-Eur)
Popis izby: jedna nadštandardné jednolôžková izba s chladničkou, TV a  so samostatnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 16,60-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Ortopedické oddelenie
Popis izby: dve nadštandardné dvojlôžkové izby s chladničkou, TV a spoločnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 9,90-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby : Áno (cena za deň: 9,90,-Eur)
Popis izby: jedna nadštandardné jednolôžková izba s chladničkou, TV a so samostatnou  kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 16,60-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Oddelenie JZS
Popis izby: jedna jednolôžková nadštandardná izba s TV, chladnička, samostatná kúpeľňa a WC.
Cena izby za deň: 16,60,-Eur
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Chirurgické oddelenie
Popis izby: dve nadštandardné dvojlôžkové izby s chladničkou, TV a spoločnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 9,90-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby : Áno (cena za deň: 9,90,-Eur)
Popis izby: jedna nadštandardné jednolôžková izba s chladničkou, TV a  so samostatnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 16,60-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Neurologické oddelenie
Popis izby: jedna nadštandardné jednolôžková izba s chladničkou, TV a  so samostatnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 16,60-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Pediatrické oddelenie
Popis izby: 4x samostatné izby pre matku s dieťaťom
Cena izby: bez poplatku
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno /   3,32-Eur sprevádzajúca osoba pacienta nad 3 roky
10,-Eur sprevádzajúca osoba pacienta nad 6 rokov

Topoľčany sú jednou z najstarších a najvýznamnejších lokalít nitrianskej doliny. Archeologické nálezy pochádzajú už od praveku. Historici predpokladajú, že Topoľčany vznikli asi v polovici 9. storočia, keď kulminoval osídlovací proces na Ponitrí.
Moderné chápané zdravotníctvo sa začína rozvíjať predovšetkým v 19. stor. Prvá nemocnica na území mesta bola postavená  najmä vďaka obetavosti hlavného sponzora  Augustína Stummera z Tovarník – dlhší čas niesla jeho meno Augustov špitál.
Liečenie pacientov v novej nemocnici sa začalo 2. januára 1886. Jej základnou črtou bol monoprimariát, pričom prevahu tvorili chirurgickí pacienti, mala 70 postelí a  bola filiálkou nemocnice v Nitre. Nemocnica sa postupne rozširovala, pribúdali ďalšie lôžka a oddelenia. V roku 1900 už počet lôžok stúpol na sto a v roku 1904 sa začalo s výstavbou nového pavilónu – samostatnej časti pre potreby infekčných pacientov. Sprevádzkovaním budovy v roku 1905 sa počet lôžok zvýšil na 116.
V roku 1918 sa verejná nemocnica v Topoľčanoch zmenila na župnú. V roku 1928 to bola krajská nemocnica a v roku 1938 bola premenovaná na štátnu nemocnicu. Nemocnica sa z monoprimariátu rozdelila na dve samostatné oddelenia – chirurgické pod vedením primára Arpáda Žilinčana a interné, kde sa primárom stal Emanuel Fehér. Neskôr začína pôsobiť nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Nemocnica sa ďalej dobudovala a rozširovala. Veľké sálové izby sa prestavali na menšie, zaviedlo sa ústredné kúrenie, sprevádzkovali sa nové operačné sály a nový röntgen. V roku 1939 sa začalo s výstavbou nového pavilónu. Takto sa počet lôžok zdvojnásobil.
Hoci sa druhá svetová vojna (1939 – 1945) ničivo nepodpísala na histórii mesta, predsa však nemocnica a jej personál sa osobne vkladali do liečby a ošetrovania vojakov a partizánov. Najmä chirurgické oddelenie pod vedením primára MUDr. Arpáda Žilinčana  sa zameriavalo na Ošetrovanie vojnových poranení a poskytovali starostlivosť i ilegálnym pacientom. Známe sú aj aktivity lekárnikov, ktorí poskytovali ťažko dostupné lieky nielen pre nemocnicu v Topoľčanoch ale i v Nitre. Nemocničná starostlivosť v povojnových rokoch bola v topoľčianskom regióne poskytovaná Štátnou nemocnicou. Kapacita tejto nemocnice už bola dobudovaná na 220 lôžok pre oddelenia : interné, chirurgické, gynekologické, infekčné a očné.    V roku 1951 bol vydaný zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti. Podľa tohto zákona sa všetky zdravotnícke zariadenia v rámci okresu začlenili pod jednotnú organizáciu – Okresný ústav národného zdravia – OÚNZ, ktorý sa po roku 1960 organizačne rozčlenil na tri spádové územia : NsP v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou a  Topoľčanoch. Ďalšia prestavba sa začala v roku 1954 prestavbou administratívnej budovy na lôžkovú časť pre interné, očné, detské a ORL oddelenie. V roku 1964 sa začali prípravy na   výstavby novej 930 – posteľovej nemocnice.    S výstavbou prvej etapy sa začalo v roku 1969 a otvorenie novej nemocnice sa uskutočnilo v roku 1977.
Prvá etapa predstavovala výstavbu nového chirurgického pavilónu a administratívnych budov. V novom pavilóne vzniklo 210 lôžok. Aj stará budova prešla rekonštrukciou, naďalej tu fungovalo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Infekčné oddelenie fungovalo v tzv. infekčnom pavilóne spolu s oddelením tuberkulózy a pľúcnych chorôb. Očné oddelenie sa osamostatnila od chirurgického oddelenia v roku 1954. Medzi novovzniknuté patrilo aj anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, ktoré vzniklo v roku 1973, geriatrické oddelenie v r. 1975 a v roku 1980 pribudlo aj kožné oddelenie.  Pre rozvoj základných oddelení bolo treba rozšíriť o oddelenie hematológie a transfúziológie, tieto oddelenia sa osamostatnili v roku 1975. Rádiologické oddelenie začína samostatne pracovať od roku 1958, hoci začiatky jeho histórie sú už od roku 1905. Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie začalo svoju činnosť v roku 1951. Oddelenie patológie vzniklo v roku 1980.
Významným medzníkom zdravotnej starostlivosti bolo pokračovanie   vo výstavbe nového pavilónu a jeho ukončenie v roku 1977 ako i dobudovanie takmer celého komplexu nemocnice, ktorý bol oficiálne odovzdaný v roku 2004.
V nemocnici pribudli nové pracoviská, ale na druhej strane niektoré zanikli. Toto bol napríklad osud infekčného oddelenia, ktoré fungovalo od roku 1905 a svoju činnosť ukončilo v roku 1995. Kožné oddelenie vzniklo v roku 1980 a zrušené bolo v roku 1999. Centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia fungujú od roku 1985 ako samostatné oddelenie. Od roku 1993 funguje oddelenie úrazovej chirurgie a od roku 1994 neurologické oddelenie. Oddelenie dlhodobo chorých funguje od roku 2000 a novovzniknuté bolo oddelenie paliatívne, ktoré  začalo fungovať v roku 2008 a organizačne sa v roku 2009 zmenilo na doliečovacie oddelenie. ORL oddelenie  a urologické oddelenie bolo zrušené.
Nemocnica a jej zamestnanci prešli nielen stavebnými a odbornými zmenami, ale zmenil sa aj organizačné zabezpečenie nemocnice. Nemocnica sa z Okresného ústavu národného zdravia zmenila dekompozíciou na NSP II.typu. Celkom nové smerovanie začalo od 26.11.2004, kedy na základe rozhodnutia krajského úradu v Nitre sa nemocnica  stala neziskovou organizáciou s označením Nemocnica Topoľčany n.o.  V roku  2010 došlo k rozhodnutiu o zmene prevádzkovateľa nemocnice  – od 1. marca 2010 sa nemocnica Topoľčany a nemocnica Levice dostali pod spoločnú správu neziskovej organizácie.
Dňom 1. apríla 2017 prechádza nemocnica pod sieť nemocníc Svet zdravia a stáva sa akciovou spoločnosťou.

Galéria

Kontakt

Nemocnica Topoľčany, a.s. 
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

IČO: 46 458 581
DIČ: 2820020709
IČ DPH: SK7020000669

Recepcia (informácie) – 038 / 38 24 200
Infolinka 038/ 38 24 111

Asistentka riaditeľa 
Galina Matunáková
tel.: +421 (0) 38 / 38 24 307
e-mail: galina.matunakova@pentahospitals.sk

Vedúci technicko – hospodárskych činností 
Ing. Ľuboš Košút
mobil: +421 (0) 38 / 38 24 300
e-mail: lubos.kosut@pentahospitals.sk

Klinický výskum – Mgr. Katarína Mrocek
katarina.mrocek@pentahospitals.sk

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia +421 38 / 38 24 263 – Objednávanie pacientov
Ambulancia klinickej onkológie I. +421 38 / 38 24 413, +421 38 / 38 24 416
Ambulancia klinickej onkológie II. +421 38 / 38 24 414
Ambulancia úrazovej chirurgie +421 38 / 38 24 295
Anestéziologická ambulancia +421 38 / 38 24 262
Angiologická ambulancia +421 38 / 38 24 425
Centrálna sterilizácia +421 38 / 38 24 209
Centrálne operačné sály
Chirurgická ambulancia +421 38 / 38 24 247
Chirurgické oddelenie +421 38 / 38 24 455, +421 38 / 38 24 432
Dialyzačné pracovisko +421 38 / 38 24 311
Endoskopická ambulancia +421 38 / 38 24 399
Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie +421 38 / 38 24 218
Geriatrická ambulancia +421 38 / 38 24 450
Gynekologická ambulancia +421 38 / 38 24 473
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie +421 38 / 38 24 435
Hematologická ambulancia +421 38 / 38 24 353, +421 38 / 38 24 344
Ambulancia vnútorného lekárstva/UPS +421 38 / 38 24 334
Interná ambulancia +421 38 / 38 24 360, +421 38 / 38 24 430
Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné) +421 38 / 38 24 458, +421 38 / 38 24 459
Kardiologická ambulancia +421 38 / 38 24 360
LSPP pre deti a dorast +421 38 / 38 24 405
Nefrologická ambulancia +421 38 / 38 24 428
Neurologická ambulancia +421 38 / 38 24 396
Neurologické oddelenie +421 38 / 38 24 481
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny +421 38 / 38 24 255
Oddelenie jednodňovej starostlivosti +421 38 / 38 24 288
Ortopedická ambulancia +421 38 / 38 24 206
Ortopedické oddelenie +421 38 / 38 24 479
Pediatrická ambulancia +421 38 / 38 24 405
Pediatrická endokrinologická ambulancia +421 38 / 38 24 403, +421 38 / 38 24 406
Pediatrická nefrologická ambulancia +421 38 / 38 24 405
Pediatrické oddelenie +421 38 / 38 24 408
Pneumologicko ftizeologická ambulancia +421 38 / 38 24 419
Rádiologické oddelenie +421 38 / 38 24 287, +421 38 / 38 24 284 – Rádiológia, +421 38 / 38 24 269 – CT pracovisko
Transfuziológia +421 38 / 38 24 470 – v stredu, +421 38 / 38 24 352 – v ostatných dňoch
Oddelenie úrazovej chirurgie +421 38 / 38 24 461
Urologická ambulancia +421 38 / 38 24 271
Urologicko-onkologická ambulancia +421 38 / 38 24 271

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

 • 14.11.2023 | Aktuality

  Našli sme najlepšieho budúceho lekára a sestru!

  Budúci lekári a sestry z celého Slovenska si vyskúšali reálnu prácu v topoľčianskej nemocnici. Vyskúšali si, ako správne resuscitovať, popisovanie snímok na rádiodiagnostickom oddelení, ale aj laparoskopiu na operačných sálach. Druhý novembrový víkend sa niesol v topoľčianskej nemocnici v znamení finále siedmeho ročníka celoslovenskej súťaže pre budúcich lekárov a sestry Medik a Florence roka 2023.
 • 26.05.2023 | Aktuality

  Vedúce sestry topoľčianskej nemocnice získali ocenenie Biele srdce

  Vedúca sestra centrálnych operačných sál CHIR Eva Hulová a vedúca sestra oddelenia úrazovej chirurgie a JZS Katarína Schlosserová z Nemocnice Svet zdravia Topoľčany získali ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Jeho tvar je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne…
 • 08.12.2022 | Aktuality

  Mikuláš v Topoľčanoch

  Mikuláš v Topoľčanoch a pomoc pri zdobení toriet pre detských pacientov od pani, ktorá takýmto spôsobom spestrila príchod Mikuláša. Radosť a iskra v očiach všetkých hospitalizovaných pacientov nielen detí, sa nedajú opísať. Znejúce vianočné piesne anjelov, ktoré sprevádzali kroky Mikuláša, vyčarili radostný úsmev na tvárach pacientov z príchodu vianočných sviatkov aj za oknami nemocnice. A…

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)