Prejsť na obsah

Nemocnica Topoľčany

ČLEN SIETE NEMOCNÍC PENTA HOSPITALS

Nemocnica Topoľčany poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v zmodernizovaných priestoroch pacientom z okresov Topoľčany a spádových okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Kvalita zariadenia je podložená dlhodobou tradíciou nemocnice a skúsenosťami zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu.

Dôležité oznamy

 • PRIDÁVAME ODBEROVÝ DEŇ PRE DARCOV KRVI V TOPOĽČIANSKEJ NEMOCNICI

  V novo zrekonštruovanom Darcovskom centre Nemocnice Penta Hospitals Topoľčany sa bude môcť po novom darovať krv už aj v piatky.  Prvý odberový deň v piatok sa uskutoční už tento týždeň – 8.3.2024. Odbery krvi budú prebiehať od 7.30 do 10.00 hod. a len pre darcov, ktorý si rezervujú termín odberu cez online rezervačný systém rezervacie.darcovskecentrum.sk

  Tešíme sa na vás!

 • POVOLENIE NÁVŠTEV

  V súvislosti s aktuálnou regionálnou epidemiologickou situáciou si Vás dovoľujeme informovať o zrušení zákazu návštev.

  Návštevy sú možné len v určených návštevných hodinách nášho zdravotníckeho zariadenia.

 • Všeobecné opatrenia pre návštevy v nemocnici Topoľčany

  • Návštevy sa umožňujú 1-2 dospelým osobám prichádzajúcim na návštevu k jednému pacientovi max po dobu 15 min.
  • Návštevy s deťmi nie sú povolené
  • Návštevy sú povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia (ROR) nemocnice
  • Návštevníci majú prísne zakázaný pohyb po ostatných priestoroch zdravotníckeho zariadenia

Vyhľadávanie ambulancií a oddelení nemocnice Topoľčany

Užitočné informácie

MANAŽMENT
Predstavenstvo
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH – predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška – podpredseda predstavenstva
Mgr. Viktor Dudáš – člen predstavenstva
Dozorná rada
MUDr. Róbert Hill, PhD.
Ing. Ľubomír Tóda, ACCA
Mgr. Ján Janovčík

Vedenie nemocnice
Mgr. Viktor Dudáš – riaditeľ
MUDr. Ján Murgaš, PhD. – námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť
PhDr. Zlatica Halmová, MPH – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Bufet sa nachádza na prízemí nemocnice vedľa lekárne.

Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok 7:30 – 16:00
Streda 7:30 – 16:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok 7:30 – 16:00
Sobota, nedeľa 12:00 -16:00

Rozpis bohoslužieb:
každú stredu a  sobotu o 18:00
v nedeľu o 10:30
Poloha:
v starom pavilóne na I.poschodí
Kontakt na zaopatrenie chorých:
nemocničný kaplán páter FRANK – 0904 009 524

Lekáreň Dr. Max sa nachádza na prízemí pri vstupe do hlavnej budovy.

Pondelok 7:00 – 15:30
Utorok 7:00 – 15:30
Streda 7:00 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 15:30
Piatok 7:00 – 15:30

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie
Popis izby: tri nadštandardné dvojlôžkové izby s chladničkou, TV a  kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 33,10-Eur
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno
Popis izby: dve nadštandardné dvojlôžkové izby s chladničkou, TV a spoločnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 9,90-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno (cena za deň: 9,90,-Eur)
Popis izby: jedna nadštandardné jednolôžková izba s chladničkou, TV a  so samostatnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 16,60-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Traumatologické oddelenie
Popis izby: dve nadštandardné dvojlôžkové izby s chladničkou, TV a spoločnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 9,90-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno (cena za deň: 9,90,-Eur)
Popis izby: jedna nadštandardné jednolôžková izba s chladničkou, TV a  so samostatnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 16,60-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Ortopedické oddelenie
Popis izby: dve nadštandardné dvojlôžkové izby s chladničkou, TV a spoločnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 9,90-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby : Áno (cena za deň: 9,90,-Eur)
Popis izby: jedna nadštandardné jednolôžková izba s chladničkou, TV a so samostatnou  kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 16,60-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Oddelenie JZS
Popis izby: jedna jednolôžková nadštandardná izba s TV, chladnička, samostatná kúpeľňa a WC.
Cena izby za deň: 16,60,-Eur
Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Chirurgické oddelenie
Popis izby: dve nadštandardné dvojlôžkové izby s chladničkou, TV a spoločnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 9,90-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby : Áno (cena za deň: 9,90,-Eur)
Popis izby: jedna nadštandardné jednolôžková izba s chladničkou, TV a  so samostatnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 16,60-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Neurologické oddelenie
Popis izby: jedna nadštandardné jednolôžková izba s chladničkou, TV a  so samostatnou kúpeľňou s WC
Cena izby za deň: 16,60-Eur /noc/osoba
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Pediatrické oddelenie
Popis izby: 4x samostatné izby pre matku s dieťaťom
Cena izby: bez poplatku
Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno /   3,32-Eur sprevádzajúca osoba pacienta nad 3 roky
10,-Eur sprevádzajúca osoba pacienta nad 6 rokov

Topoľčany sú jednou z najstarších a najvýznamnejších lokalít nitrianskej doliny. Archeologické nálezy pochádzajú už od praveku. Historici predpokladajú, že Topoľčany vznikli asi v polovici 9. storočia, keď kulminoval osídlovací proces na Ponitrí.
Moderné chápané zdravotníctvo sa začína rozvíjať predovšetkým v 19. stor. Prvá nemocnica na území mesta bola postavená  najmä vďaka obetavosti hlavného sponzora  Augustína Stummera z Tovarník – dlhší čas niesla jeho meno Augustov špitál.
Liečenie pacientov v novej nemocnici sa začalo 2. januára 1886. Jej základnou črtou bol monoprimariát, pričom prevahu tvorili chirurgickí pacienti, mala 70 postelí a  bola filiálkou nemocnice v Nitre. Nemocnica sa postupne rozširovala, pribúdali ďalšie lôžka a oddelenia. V roku 1900 už počet lôžok stúpol na sto a v roku 1904 sa začalo s výstavbou nového pavilónu – samostatnej časti pre potreby infekčných pacientov. Sprevádzkovaním budovy v roku 1905 sa počet lôžok zvýšil na 116.
V roku 1918 sa verejná nemocnica v Topoľčanoch zmenila na župnú. V roku 1928 to bola krajská nemocnica a v roku 1938 bola premenovaná na štátnu nemocnicu. Nemocnica sa z monoprimariátu rozdelila na dve samostatné oddelenia – chirurgické pod vedením primára Arpáda Žilinčana a interné, kde sa primárom stal Emanuel Fehér. Neskôr začína pôsobiť nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Nemocnica sa ďalej dobudovala a rozširovala. Veľké sálové izby sa prestavali na menšie, zaviedlo sa ústredné kúrenie, sprevádzkovali sa nové operačné sály a nový röntgen. V roku 1939 sa začalo s výstavbou nového pavilónu. Takto sa počet lôžok zdvojnásobil.
Hoci sa druhá svetová vojna (1939 – 1945) ničivo nepodpísala na histórii mesta, predsa však nemocnica a jej personál sa osobne vkladali do liečby a ošetrovania vojakov a partizánov. Najmä chirurgické oddelenie pod vedením primára MUDr. Arpáda Žilinčana  sa zameriavalo na Ošetrovanie vojnových poranení a poskytovali starostlivosť i ilegálnym pacientom. Známe sú aj aktivity lekárnikov, ktorí poskytovali ťažko dostupné lieky nielen pre nemocnicu v Topoľčanoch ale i v Nitre. Nemocničná starostlivosť v povojnových rokoch bola v topoľčianskom regióne poskytovaná Štátnou nemocnicou. Kapacita tejto nemocnice už bola dobudovaná na 220 lôžok pre oddelenia : interné, chirurgické, gynekologické, infekčné a očné.    V roku 1951 bol vydaný zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti. Podľa tohto zákona sa všetky zdravotnícke zariadenia v rámci okresu začlenili pod jednotnú organizáciu – Okresný ústav národného zdravia – OÚNZ, ktorý sa po roku 1960 organizačne rozčlenil na tri spádové územia : NsP v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou a  Topoľčanoch. Ďalšia prestavba sa začala v roku 1954 prestavbou administratívnej budovy na lôžkovú časť pre interné, očné, detské a ORL oddelenie. V roku 1964 sa začali prípravy na   výstavby novej 930 – posteľovej nemocnice.    S výstavbou prvej etapy sa začalo v roku 1969 a otvorenie novej nemocnice sa uskutočnilo v roku 1977.
Prvá etapa predstavovala výstavbu nového chirurgického pavilónu a administratívnych budov. V novom pavilóne vzniklo 210 lôžok. Aj stará budova prešla rekonštrukciou, naďalej tu fungovalo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Infekčné oddelenie fungovalo v tzv. infekčnom pavilóne spolu s oddelením tuberkulózy a pľúcnych chorôb. Očné oddelenie sa osamostatnila od chirurgického oddelenia v roku 1954. Medzi novovzniknuté patrilo aj anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, ktoré vzniklo v roku 1973, geriatrické oddelenie v r. 1975 a v roku 1980 pribudlo aj kožné oddelenie.  Pre rozvoj základných oddelení bolo treba rozšíriť o oddelenie hematológie a transfúziológie, tieto oddelenia sa osamostatnili v roku 1975. Rádiologické oddelenie začína samostatne pracovať od roku 1958, hoci začiatky jeho histórie sú už od roku 1905. Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie začalo svoju činnosť v roku 1951. Oddelenie patológie vzniklo v roku 1980.
Významným medzníkom zdravotnej starostlivosti bolo pokračovanie   vo výstavbe nového pavilónu a jeho ukončenie v roku 1977 ako i dobudovanie takmer celého komplexu nemocnice, ktorý bol oficiálne odovzdaný v roku 2004.
V nemocnici pribudli nové pracoviská, ale na druhej strane niektoré zanikli. Toto bol napríklad osud infekčného oddelenia, ktoré fungovalo od roku 1905 a svoju činnosť ukončilo v roku 1995. Kožné oddelenie vzniklo v roku 1980 a zrušené bolo v roku 1999. Centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia fungujú od roku 1985 ako samostatné oddelenie. Od roku 1993 funguje oddelenie úrazovej chirurgie a od roku 1994 neurologické oddelenie. Oddelenie dlhodobo chorých funguje od roku 2000 a novovzniknuté bolo oddelenie paliatívne, ktoré  začalo fungovať v roku 2008 a organizačne sa v roku 2009 zmenilo na doliečovacie oddelenie. ORL oddelenie  a urologické oddelenie bolo zrušené.
Nemocnica a jej zamestnanci prešli nielen stavebnými a odbornými zmenami, ale zmenil sa aj organizačné zabezpečenie nemocnice. Nemocnica sa z Okresného ústavu národného zdravia zmenila dekompozíciou na NSP II.typu. Celkom nové smerovanie začalo od 26.11.2004, kedy na základe rozhodnutia krajského úradu v Nitre sa nemocnica  stala neziskovou organizáciou s označením Nemocnica Topoľčany n.o.  V roku  2010 došlo k rozhodnutiu o zmene prevádzkovateľa nemocnice  – od 1. marca 2010 sa nemocnica Topoľčany a nemocnica Levice dostali pod spoločnú správu neziskovej organizácie.
Dňom 1. apríla 2017 prechádza nemocnica pod sieť nemocníc Svet zdravia a stáva sa akciovou spoločnosťou.

Informácie pre pacienta

Transparentná nemocnica

Kontakt

Nemocnica Topoľčany, a.s. 
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

IČO: 46 458 581
DIČ: 2820020709
IČ DPH: SK7020000669

Recepcia (informácie) – 038 / 38 24 200
Infolinka 038/ 38 24 111

Asistentka riaditeľa 
Galina Matunáková
tel.: +421 (0) 38 / 38 24 307
e-mail: galina.matunakova@pentahospitals.sk

Vedúci technicko – hospodárskych činností 
Ing. Ľuboš Košút
mobil: +421 (0) 38 / 38 24 300
e-mail: lubos.kosut@pentahospitals.sk

Klinický výskum – Mgr. Katarína Mrocek
katarina.mrocek@pentahospitals.sk

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia +421 38 / 38 24 263 – Objednávanie pacientov
Ambulancia klinickej onkológie I. +421 38 / 38 24 413, +421 38 / 38 24 416
Ambulancia klinickej onkológie II. +421 38 / 38 24 414
Ambulancia úrazovej chirurgie +421 38 / 38 24 295
Anestéziologická ambulancia +421 38 / 38 24 262
Angiologická ambulancia +421 38 / 38 24 425
Centrálna sterilizácia +421 38 / 38 24 209
Centrálne operačné sály
Chirurgická ambulancia +421 38 / 38 24 247
Chirurgické oddelenie +421 38 / 38 24 455, +421 38 / 38 24 432
Dialyzačné pracovisko +421 38 / 38 24 311
Endoskopická ambulancia +421 38 / 38 24 399
Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie +421 38 / 38 24 218
Geriatrická ambulancia +421 38 / 38 24 450
Gynekologická ambulancia +421 38 / 38 24 473
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie +421 38 / 38 24 435
Hematologická ambulancia +421 38 / 38 24 353, +421 38 / 38 24 344
Ambulancia vnútorného lekárstva/UPS +421 38 / 38 24 334
Interná ambulancia +421 38 / 38 24 360, +421 38 / 38 24 430
Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné) +421 38 / 38 24 458, +421 38 / 38 24 459
Kardiologická ambulancia +421 38 / 38 24 360
LSPP pre deti a dorast +421 38 / 38 24 405
Nefrologická ambulancia +421 38 / 38 24 428
Neurologická ambulancia +421 38 / 38 24 396
Neurologické oddelenie +421 38 / 38 24 481
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny +421 38 / 38 24 255
Oddelenie jednodňovej starostlivosti +421 38 / 38 24 288
Ortopedická ambulancia +421 38 / 38 24 206
Ortopedické oddelenie +421 38 / 38 24 479
Pediatrická ambulancia +421 38 / 38 24 405
Pediatrická endokrinologická ambulancia +421 38 / 38 24 403, +421 38 / 38 24 406
Pediatrická nefrologická ambulancia +421 38 / 38 24 405
Pediatrické oddelenie +421 38 / 38 24 408
Pneumologicko ftizeologická ambulancia +421 38 / 38 24 419
Rádiologické oddelenie +421 38 / 38 24 287, +421 38 / 38 24 284 – Rádiológia, +421 38 / 38 24 269 – CT pracovisko
Transfuziológia +421 38 / 38 24 470 – v stredu, +421 38 / 38 24 352 – v ostatných dňoch
Oddelenie úrazovej chirurgie +421 38 / 38 24 461
Urologická ambulancia +421 38 / 38 24 271
Urologicko-onkologická ambulancia +421 38 / 38 24 271

Napíšte nám

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Galéria

 • Aktuality

  Deň lekárov v topoľčianskej nemocnici

  V topoľčianskej nemocnici sme si pripomenuli Deň lekárov. Na slávnostnom podujatí za účasti generálneho riaditeľa siete Penta Hospitals Slovensko Radoslava Čuhu a riaditeľa topoľčianskej nemocnice Viktora Dudáša sme poblahoželali lekárom za ich každodennú prácu, ktorú odvádzajú pre pacientov. 👏 Zároveň sme ocenili aj kolegov z radov lekárov, ktorí dosiahli pracovné jubileá.
  Zobraziť viac
 • 14.11.2023 | Aktuality

  Našli sme najlepšieho budúceho lekára a sestru!

  Budúci lekári a sestry z celého Slovenska si vyskúšali reálnu prácu v topoľčianskej nemocnici. Vyskúšali si, ako správne resuscitovať, popisovanie snímok na rádiodiagnostickom oddelení, ale aj laparoskopiu na operačných sálach. Druhý novembrový víkend sa niesol v topoľčianskej nemocnici v znamení finále siedmeho ročníka celoslovenskej súťaže pre budúcich lekárov a sestry Medik a Florence roka 2023.
 • 26.05.2023 | Aktuality

  Vedúce sestry topoľčianskej nemocnice získali ocenenie Biele srdce

  Vedúca sestra centrálnych operačných sál CHIR Eva Hulová a vedúca sestra oddelenia úrazovej chirurgie a JZS Katarína Schlosserová z Nemocnice Svet zdravia Topoľčany získali ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Jeho tvar je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne…

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.