Prejsť na obsah

Predstavujeme naše legendy medicíny

V Penta Hospitals Slovensko dnes pracuje mnoho výnimočných lekárok a lekárov. Inak tomu nebolo ani v minulosti, o čom svedčia názvy niektorých našich nemocníc, ktoré nesú meno významných lekárskych osobností. Mnohé odborné sympóziá nesú meno po významných lekároch z rôznych medicínskych odborov, ktorí dlhoročne pôsobili v našich zdravotníckych zariadeniach.

Rozhodli sme sa, že si naše legendy medicíny budeme každý rok pri príležitosti dňa lekárov (30. marca) postupne pripomínať pre ich ľudský a profesionálny odkaz ďalším generáciám lekárov.

Navždy ostávajú v pamäti tých, ktorí s nimi vďaka ich medicínskym a ľudským kvalitám mali česť spolupracovať či byť ich pacientmi.

 

MUDr. Veronika Baculák

* 13. 3. 1940 Jurová – † 29. 9. 2023 Dunajská Streda

 • bývalá primárka interného oddelenia v nemocnici Dunajská Streda
 • zohrala kľúčovú úlohu pri vzniku JIS oddelenia a rozvoji interného oddelenia
 • podieľala sa na zriadení intenzívnej starostlivosti, ako aj dialyzačného a gastroenterologického oddelenia
 • od roku 2010 pôsobila aj ako ambulantná kardiologička
 • s mladými lekármi mala veľmi dobrý vzťah, mala záujem o vzdelávanie mladých lekárov
 • za zásluhy v oblasti spoločenského života bola ocenená cenou Pro Urbe

MUDr. Michal Jalčovik

* 14. 4. 1921 Stretavka pri Michalovciach – † 11. 8. 2011 Trebišov

 • Riaditeľ trebišovskej nemocnice v rokoch 1978 – 1981.
 • Najväčšia zásluha mu patrí za dostavbu a uvedenie novej budovy nemocnice do prevádzky.
 • Svoj podiel na tejto práci opísal v knihe „Od infekčného lazaretu po modernú nemocnicu“.
 • Absolvent lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1949, odbor všeobecné lekárstvo.
 • Úspešne získal tri atestácie: sociálna medicína, interná medicína, fyziatria a balneológia.
 • Aktívne hovoril rusky a nemecky.

MUDr. Pavol Seres

* 25. 7. 1937 Bratislava – † 9. 12. 1994 Bratislava

 • Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia rožňavskej nemocnice.
 • Najbližší spolupracovníci ho volali Apa, Apuš alebo Apuci a vôbec sa tomu nebránil, skôr mu to lichotilo.
 • Podarilo sa mu vybudovať nadštandardné GPO oddelenie, ktorému hovorili aj malá klinika.
 • Prekypoval mladíckym elánom, hýril nápadmi, stále rozmýšľal nad novými koncepciami.
 • Popri ňom odborne vyrástol celý rad lekárov, sestier a pomocného personálu.
 • Bol vychýreným kvalitným operatérom a operovať pri ňom bola veľká škola pre kolegov z tímu.
 • S jeho veľkým pričinením sa začala intenzívne robiť na GPO onkogynekológia, laparoskopia, mikrochirugia, hysteroskopie a arteficiálne inseminácie.

MUDr. Aladár Šaláta, CSC.

* 8. 2. 1931 Dobrá nad Ondavou – † 29. 10. 2020 Zborov

 • Primár pediatrie a riaditeľ svidníckej nemocnice.
 • Sám seba žartom označoval ako lekárskeho stavbára.
 • S mimoriadnym nadšením šíril osvetu medzi rodičmi svojich pacientov. Presviedčal k očkovaniu, zaviedol detské poradne na dedinách. Podarilo sa mu znížiť úmrtnosť detí.
 • Ako riaditeľ mal veľké zásluhy na výstavbe novej nemocnice.
 • Za rozvoj pediatrie na severovýchode Slovenska  mu boli udelené viaceré tituly a ocenenia: zaslúžilý lekár (1981), zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti (1991) či cena mesta Svidník (2011).
 • Po rusky aj anglicky hovoriaci turisti si ho môžu pamätať aj ako sprievodcu po Bardejovských kúpeľoch.

MUDr. Ján Straka

* 29. 4. 1913 Kláštor pod Znievom – † 26. 3. 1977 Žiar nad Hronom

 • Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Žiari nad Hronom.
 • Je považovaný za zakladateľa modernej gynekológie a pôrodníctva na Slovensku.
 • Zasvätil sa starostlivosti o ženy, matky a novorodencov, kde dosiahol vynikajúce výsledky – staral sa tehotné, znižoval perinatálnu a materskú úmrtnosť, vyhľadával zhubné ochorenia, vychovával odborníkov ženského lekárstva.
 • Každoročne sa v marci pri výročí jeho tragickej smrti usporadúva Deň primára J. Straku za účasti slovenských aj zahraničných gynekológov.
 • Nová ulica v blízkosti nemocnice v Žiari nad Hronom nesie meno tragicky zosnulého lekára Jána Straku.

MUDr. Eugen Gressner

* 17. november 1907, Nové Zámky – † 30. marec 1998, Bratislava

 • Do dejín slovenskej medicíny sa zapísal ako líder a spoluzakladateľ odborov geriatrie a gerontológie, ktoré uviedol aj na medzinárodnú scénu. Kládol dôraz na prevenciu a predvídal význam chronických a civilizačných ochorení.
 • V druhej polovici 30. rokov sa stal primárom interného a infekčného oddelenia v nemocnici v Michalovciach, odkiaľ v roku 1939 odišiel do Topoľčian na interný primariát. Vybudoval tam röntgenové pracovisko, biochemické laboratórium a transfúznu stanicu.
 • Venoval sa aj pedagogickej práci a publikačnej i prednáškovej činnosti ako člen Katedry vnútorných chorôb Inštitútu pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov v Bratislave a školiteľ internistov I. stupňa.
 • Dejiny slovenskej gerontológie označujú z úcty k jeho zásluhám prvú etapu vývoja tohto odboru za „topoľčiansku“.
 • Gressnerova medaila je najvyšším slovenským ocenením za rozvoj gerontológie a geriatrie. Prvú symbolicky dostala nemocnica v Topoľčanoch, v ktorej bol 36 rokov uznávaným a rešpektovaným primárom.

MUDr. Štefan Kukura, CSC.

* 27. júl 1914, Krompachy – † 1. máj 1984, Michalovce

 • Primár chirurgického oddelenia michalovskej nemocnice (1946 – 1984).
 • Vysokou profesionalitou, obrovským rozhľadom a bohatými životnými skúsenosťami prispel k budovaniu a šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny. S obrovským zanietením sa oddal medicíne a chirurgii zvlášť.
 • Ako primár chirurgického oddelenia michalovskej nemocnice (1946 – 1984) chcel vybudovať vysoko erudované pracovisko všeobecnej chirurgie podľa odborných zásad popredných kliník. Vykonával celú škálu operácií vrátane tých, ku ktorým mnohí chirurgovia nachádzajú cestu až dnes. Zdokonaľoval sa v endoskopii a rozvážne rozvíjal jej diagnostickú a liečebnú zložku.
 • Jeho život a práca sa natrvalo zapísali do histórie chirurgie a medicíny na Zemplíne a východnom Slovensku.
 • Od roku 1996 bola na jeho počesť michalovská nemocnica premenovaná na Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce.

MUDr. Andrej Leňo

* 19. 7. 1908 Báčsky Petrovec – † 30. 9. 1976 Bratislava

 • Primár chirurgického oddelenia v humenskej nemocnici (1946 – 1976).
 • Vzdelaný, pracovitý, rozvážny, spravodlivo prísny, náročný na seba a svojich kolegov. Tak si pamätajú jeho kolegovia a obyvatelia Humenného.
 • Za skvelé operačné výsledky, vysoké profesionálne nasadenie, húževnatosť a rozhodujúci vplyv na rozvoj chirurgie je právom zaraďovaný medzi legendy československej chirurgie.
 • Zaslúžil sa o vzdelanostný rast troch generácií chirurgov. V operačnej praxi ustavične presadzoval inovácie, nové myšlienky a vízie, čím prekračoval hranice regiónu.
 • V roku 2000 bola na jeho počesť po ňom humenská nemocnica pomenovaná.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)