Prejsť na obsah
Dobrovoľnícka pomoc v sieti nemocníc Penta Hospitals

Krajší deň

Realizáciou projektu dobrovoľníckej pomoci v sieti nemocníc Penta Hospitals je ambícia dosiahnuť čo najvyšší komfort pre pacientov. Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta a nadstavbou na odbornú profesionálnu starostlivosť v nemocniciach Penta Hospitals.
Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa a výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí. Rozhodnúť sa pre službu chorým deťom a dospelým v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty a obdivu.

O projekte Krajší deň

Pre dobrovoľníkov v nemocnici bude k dispozícii jeden zamestnanec Penta Hospitals ako ich koordinátor, ktorý bude spolupracovať s  inštitúciami a organizáciami v meste. Bude pomáhať dobrovoľníkom pri výbere vhodných pacientov, predstaví dobrovoľníka pacientovi, bude sa venovať dobrovoľníkom v zabezpečovaní ich potrieb vyplývajúcich z ich pôsobenia v nemocnici.

Vo svete „dobrovoľníctva“ je sociálna a zdravotná oblasť jednou z najpočetnejšie zastúpených. Naši pacienti si zaslúžia po diagnostických a terapeutických procedúrach stráviť čas v nemocnici zmysluplne a s pohodou plynúceho dňa v nemocnici. Veľmi dôležité je komunikovať s chorými ľuďmi pozitívne a s orientáciou na zdravé veci, na pekné spomienky z ich života a sprostredkovať im dianie z ich mikroregiónu/mesta. Každý človek – dobrovoľník sa môže so svojim vybraným pacientom podeliť o svoje koníčky a pomôcť vyplniť čas človeku v náročnej životnej situácií, ktorou hospitalizácia iste je. Ambasádorom dobrovoľníckych centier Krajší deň sa stal spevák Tomáš Bezdeda.

Kto je dobrovoľník

Dobrovoľník je človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na finančnú odmenu vykonáva pre iného človeka s jeho súhlasom prospešnú činnosť. V našej nemocnici ide hlavne o vypĺňanie voľného času chorým v popoludňajších hodinách.

Povedali o nás

 • Tomáš Bezdeda, ambasádor projektu Krajší deň

  Ak dokážeme na inej tvári vyčariť úsmev, potešiť milým slovom, vypočuť trápenie či urobiť niekomu krajší deň, to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre jedného konkrétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do projektu Krajší deň, ktorý je práve o jednoduchých, no dôležitých dobrých skutkoch.

 • Katka Knechtová, speváčka, ambasádorka projektu Krajší deň

  Ak dokážeme na inej tvári vyčariť úsmev, potešiť milým slovom, vypočuť trápenie či urobiť niekomu krajší deň, to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre jedného konkrétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do projektu Krajší deň, ktorý je práve o jednoduchých, no dôležitých dobrých skutkoch.

 • Andrej Hudák, pacient oddelenia pre dlhodobo chorých

  Kristínka mi dnes čítala noviny, mladí ľudia nám v jedálni zaspievali pesničky. Nevedeli sme sa dočkať, kedy prídu. Celý deň sme sa tešili, že sa niečo bude na oddelení diať, lebo je nám už dlho v nemocnici.

 • Anton Štefan, pacient oddelenia pre dlhodobo chorých

  Ja to vítam. Vystúpenie s ľudovými piesňami sa nám veľmi páčilo. Dobrovoľník Leo má ozaj krásny hlas a pekne hrá na harmonike. Čas nám tu všetkým pacientom plynie veľmi pomaly, preto by sme uvítali, ak by boli takéto akcie na oddelení častejšie.

 • Katarína Olexová a syn Maxim, pacient detského oddelenia

  Na izbe nás navštívili dvaja dobrovoľníci, ktorí sa s Maximom zahrali s autíčkami. Potom prišiel aj maskot, o ktorom bude Maxim ešte dlho rozprávať. Páčil sa mu. Ako rodič vítam tieto dobrovoľnícke aktivity, pretože to deťom spríjemňuje pobyt v nemocnici a môžu zabudnúť na bolesť. A potom je aj radosť na strane rodičov, keď vidia svoje usmievavé šťastné deti.

 • Dominik, dobrovoľník

  Pri starších pacientoch som si uvedomil, že ten čas, pokiaľ sme mladí, beží rýchlo a všetci prídeme do staroby, čiže oveľa viac sa budem snažiť teraz pomáhať tým starším a snažiť sa vžiť do ich kože.

 • Zuzana Dirbáková, zástupkyňa SZUŠ Múza v Humennom

  S nemocnicou máme už dlhšiu spoluprácu. Vymaľovali sme im stenu na detskom oddelení, vyzdobili obrázkami samotné oddelenie. Pri spustení dobrovoľníckeho centra Krajší deň sme s radosťou prijali ponuku vymaľovať logo centra v priestoroch pre dobrovoľníkov. Kolegyňa Erika Flimel ani na chvíľu neváhala. Je to pre nás česť, že môžeme našou prácou pomôcť dobrej veci a aj v budúcnosti vidíme priestor na realizáciu aktivít pre pacientov v podobe koncertov, vystúpen…

  S nemocnicou máme už dlhšiu spoluprácu. Vymaľovali sme im stenu na detskom oddelení, vyzdobili obrázkami samotné oddelenie. Pri spustení dobrovoľníckeho centra Krajší deň sme s radosťou prijali ponuku vymaľovať logo centra v priestoroch pre dobrovoľníkov. Kolegyňa Erika Flimel ani na chvíľu neváhala. Je to pre nás česť, že môžeme našou prácou pomôcť dobrej veci a aj v budúcnosti vidíme priestor na realizáciu aktivít pre pacientov v podobe koncertov, vystúpení, tvorivých dielní na oddeleniach.

 • Tatiana Kosťová, autor a garant dobrovoľníckych centier v sieti nemocníc Svet Zdravia

  Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta a nadstavbou na odbornú profesionálnu starostlivosť v nemocniciach Sveta zdravia. Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa, výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu cítenia a myslenia pre iných ľudí. Veľmi si želáme, aby mali naši pacienti v nemocniciach Sveta zdravia s dobrovoľníkmi krajší deň.

 • MUDr. Tatiana Macková, Primárka pediatrického oddelenia

  Je veľmi dobré, ak dobrovoľníci zaujmú nejakou hrou, pesničkou, alebo čokoľvek iné, alebo akákoľvek iná aktivity a to dieťa zabudne na tie svoje ťažkosti.

 • MUDr. Angela Bilšáková, Primárka Oddelenia pre dlhodobo chorých pacientov

  Na oddelení dlhodobo chorých sú naši pacienti rôzni. Niektorí sú chodiaci, iní ležiaci, majú aj zmyslové obmedzenia, ale veľmi sa tešili na dobrovoľníkov.

Spolupracujeme

Kontakty

Nemocnica Bory – Penta Hospitals
Ivana Kadlečíka 2, Lamač, 841 03 Bratislava

Viac info na stránke nemocnice

Mgr. Sláva Kročková
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: slava.krockova@pentahospitals.com
Tel: 0911 191 372

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 
Veľkoblahovská č. 23, 929 01  Dunajská Streda

Alena Csörgő
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: krajsiden.ds@pentahospitals.sk

Tel: +421 918 710 019

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Mgr. Sylvia Moťovská
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: krajsiden.ga@pentahospitals.sk

Tel.: +421 907 779 813

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7, 066 01 Humenné

PhDr. Liana Kontrová
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: krajsiden.he@pentahospitals.sk

Tel:  0918 122 654

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s
Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

Alena Kravecová
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: krajsiden.mi@pentahospitals.sk

Tel: 0918 751 661

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul.Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Mgr. Elena Šramková
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: krajsiden.pe@pentahospitals.sk

Tel: +421 917 096 258

 

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Eva Porubiaková
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: krajsiden.rs@pentahospitals.sk

Tel: 0911 330 199

Nemocnica s polikliniku sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Andrea Brutovská
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: krajsiden.rv@pentahospitals.sk

Tel: 0905 335 057

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves
Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Zuzana Holečková
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: krajsiden.sn@pentahospitals.sk 

Tel: +421 905 265 318

Vranovská nemocnica, a. s. – prevádzka Stropkov
Akademika Pavlova 321/10, 09101 Stropkov

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: krajsiden.sp@pentahospitals.sk 

Tel: +421 917 408 684

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: krajsiden.sk@pentahospitals.sk

Tel.: +421 917 408 684

Nemocnica Svet zdravia Topoľčany
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

PhDr. Denisa Holúbková
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

Mobil: +421 901 795 116

E-mail: krajsiden.to@pentahospitals.sk

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Mgr. Miriama Rusinová
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: krajsiden.tv@pentahospitals.sk 

Tel: +421 56/ 6660 828

Projekt pripravujeme, plánované spustenie jeseň 2023

Mgr. Katarína Kindžerská, +421 915 572 697
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

Galéria

Krajší deň pre deti v nemocnici

Edukačno-zábavné videá o žabke vznikli vďaka podpore z Grantu Nadácie Penta. Určené sú pre hospitalizovaných detských pacientov nemocníc Penta Hospitals.

Účelom realizácie tejto myšlienky bolo najmä spríjemniť pobyt malým pacientom v zdravotníckom zariadení. Zvlášť v čase epidémie je limitovaná možnosť návštev, či už rodinných príslušníkov alebo dobrovoľníkov z projektu Krajší deň.

Detským pacientom chceme takto zamedziť pocitu osamotenia. Veríme, že videá efektívne vyplnia deťom čas v nemocničnej liečbe a spolu s dobrovoľníčkou strávia pekné chvíle pri tvorivej činnosti, pohybovej hre či sledovaní bábkovej rozprávky.

Viac

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.