Prejsť na obsah

Infektológia Michalovce

Infektológia je interdisciplinárny nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou, posudzovaním a prevenciou, v ktorých má priamu úlohu infekčný agens (vírus, baktéria, pleseň, prvok, červ, príp. iný mikroorganizmus alebo jeho produkt – toxín).nŠpecifikom oddelenia je vekové neohraničenie pacientov- liečime deti (bez vekového obmedzenia –teda  od veku novorodeneckého) i dospelých.nSúčasťou oddelenia je od roku 1998 jednotka intenzívnej starostlivosti – zriadená ako tretia v poradí na Slovensku (po BA a Martine). Na JIS sú hospitalizovaní najmä pacienti s ťažkými priebehmi neuroinfekcií, zlyhaniami orgánových systémov pri infekčných ochoreniach tráviaceho a dýchacieho  systému, febrilít nejasného pôvodu atď.nNaším pacientom je k dispozícii aj nadštandardná izba, ktorá je určená rovnako dospelým pacientom, ako aj malým deťom s doprovodom matky.

Benefity

 • Samostatné pracovisko COVID-19

  Infektologický pavilón aktuálne funguje ako samostatné pracovisko pre koronavírus.

  Viac
 • Kvalifikovaný tím

  Jedným z hlavných benefitov pre nášho pacienta je špičkový tím lekárov.

 • Dôraz na bezpečnosť pacienta

  Na vysokú bezpečnosť dbáme aj správnou logistikou pacientov na našom oddelení.

 • Profesionálny prístup personálu

  Poskytujeme kvalitnú zdravotnú starostlivosť, no nezabúdame ani na empatiu voči pacientovi.

Liečebné možnosti/výkony

Diagnostická a liečebná starostlivosť  je zameraná hlavne na:

 • infekčné črevné  ochorenia
 • neuroinfekcie (vrátane meningokokových nákaz a neuroborelióz)
 • akútne respiračné vírusové a bakteriálne (i atypické) infekcie a následné stavy
 • hepatitídy infekčného pôvodu
 • diferenciálnu diagnostiku pečeňových ochorení
 • parazitárne nákazy
 • septické stavy
 • endokarditidy
 • importované nákazy
 • zoonózy
 • mykotické infekcie atď.

Osobitnú skupinu tvoria pacienti vyžadujúci doživotné monitorovanie zdravotného stavu, prípadne doživotnú antiinfekčnú terapiu, vrátane tzv. primárnej a sekundárnej profylaxie.

Oddelenie úzko spolupracuje s mnohými klinickými odbormi najmä vnútorným lekárstvom, pneumológiou, gastroenterológiou, hematológiou, nefrológiou, neurológiou, ale i s chirurgickými odbormi. Lekári oddelenia zároveň poskytujú antibiotickú konziliárnu činnosť v rámci nemocnice i  ostatných nemocníc v rámci siete Sveta zdravia. Veľmi dôležitá je spolupráca pri plnení niektorých preventívnych úloh s odborom epidemiológia.

Vývoj vybraných prenosných ochorení v našom regióne vykazoval a vykazuje stúpajúci trend. Za posledných 10 rokov chorobnosť obyvateľstva v jednotlivých infekčných ochoreniach v našom regióne  je 2 až 6 násobne vyššia v porovnaní s inými regiónmi Slovenska. Chorobnosť na salmonelózy, shigellózy, akútne hepatitídy, meningitídy, Lymskú boreliózu je vôbec jedna z najvyšších v našej krajine.

Výrazný vzostup počtu migrantov z Ázie a štátov bývalého Sovietskeho zväzu a blízky hlavný cestný hraničný prechod z Ukrajiny vo V. Nemeckom hrozí nebezpečenstvom prenosu „klasických“ infekčných ochorení –napr. záškrt, cholera, osýpky, detská obrnu, ale i rôznych druhov meningitíd a AIDS.   Oddelenie prenosných chorôb týmto slúži i ako záchytná clona prenosných ochorení u ilegálnych migrantov.

Náš tím špecialistov infektológie v Michalovciach

 • MUDr. Štefan Zamba

  primár

  Viac
 • PhDr. Viera Ivanková

  vedúca sestra

  Viac
 • MUDr. Alexandra Lešová

  lekár

  Viac
 • MUDR. Alexandra Vasiľová

  lekár

  Viac

Kontakt

Návštevné hodiny

Návštevy na oddelení sú povolené len individuálne po dohode s ošetrujúcim personálom.

Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva primár alebo lekár denne od 14.00-15.00.

Primár: 056/641 6901
Vedúca sestra/sestry: 056/641 6904
Lekári: 056/641 6902
Oddelenie črevných nákaz: 056/641 6907
Oddelenie vzdušných nákaz: 056/641 6908

Oddelenie sa nachádza v pavilóne E.

Nemocnica Svet zdravia Michalovce

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)