Prejsť na obsah

Pacientovi vytvárame bezpečný priestor

Prečítajte si rozhovor so všeobecnou lekárkou a psychoterapeutkou MUDr. Alexandrou Frolkovičovou, ktorá sa vo svojej praxi sústreďuje na využívanie prirodzených prístupov k prevencii a liečbe ochorení. V rozhovore sa dozviete, čo je to psychoterapia, aký je rozdiel medzi psychológom, psychiatrom a psychoterapeutom, ale aj to, pre koho je takýto typ vyšetrenia vhodný. Ste lekár a psychoterapeut.…

31.01.2022

Prečítajte si rozhovor so všeobecnou lekárkou a psychoterapeutkou MUDr. Alexandrou Frolkovičovou, ktorá sa vo svojej praxi sústreďuje na využívanie prirodzených prístupov k prevencii a liečbe ochorení. V rozhovore sa dozviete, čo je to psychoterapia, aký je rozdiel medzi psychológom, psychiatrom a psychoterapeutom, ale aj to, pre koho je takýto typ vyšetrenia vhodný.

Ste lekár a psychoterapeut. Vedeli by ste jednoducho vysvetliť, čo je to psychoterapia?

Psychoterapia je v širšom zmysle odborným sprevádzaním na ceste životom, v doslovnom preklade opaterou duše. Tu by som chcela zdôrazniť, že nie je určená iba pre ľudí s duševnými ochoreniami. Je úplne bežné a čoraz viac rozšírené, že ju využívajú duševne zdraví ľudia, ktorí sa ocitli prechodne v krízových situáciách.

Hlavným nástrojom psychoterapie je rozhovor a významnou súčasťou liečivý potenciál psychoterapeutického vzťahu, ktorý za priaznivých okolností vzniká medzi psychoterapeutom a klientom. Najčastejšie klienti vyhľadajú psychoterapeuta pre pocity úzkosti, depresie či psychosomatické ťažkosti. Tieto často vznikajú, keď človek nedokáže napĺňať možnosť byť sám sebou. Terapeut odborne vedeným rozhovorom (ktorý sa deje na pozadí bezpečného vzťahu) pomáha klientovi v objavovaní vlastných možností, ktoré jemu samému boli skryté. Tým mu pomáha na ceste k slobode. Klient vo vzťahu s terapeutom tiež získava korektívne skúsenosti, vďaka čomu sa mu postupne môže zdať svet krajší a ľudia lepší. Vedľajším „produktom“ dobre vedenej psychoterapie je tiež zmiernenie alebo vymiznutie psychosomatických ťažkostí.

Ako sa psychoterapia líši od poradenstva?

Poradenstvo ide viac po povrchu ako psychoterapia, je štruktúrovanejšie, ohraničenejšie. Pri poradenstve má vzťah medzi klientom a terapeutom svoju váhu, ale nie takú významnú ako pri psychoterapii. Poradenstvo môže poskytovať psychológ aj psychoterapeut. Psychoterapiu môže poskytovať iba psychoterapeut. Psychológ môže a nemusí mať psychoterapeutické vzdelanie. Aj psychoterapeut často s klientom začína poradensky a po čase sa ukáže, či je potrebné pokračovať v intenzívnejšom kontakte – v psychoterapii. Prípadne u niektorých klientov postačuje pokračovať poradenskou formou.

A práve tento poradenský úvod poskytujeme v ambulancii ProCare Vlčie hrdlo.

Aký je rozdiel medzi psychológom, psychiatrom a psychoterapeutom?

Rozdiel je v druhu vzdelania aj v spôsobe ich práce. Psychológ vyštuduje filozofickú fakultu, odbor psychológia, väčšinou je poradensky orientovaný, má podrobné vzdelanie v psychodiagnostike, často sa orientuje na nejakú tému, napr. rozvodový proces. Psychiater je lekár, ktorý okrem ukončenia štúdia lekárskej fakulty absolvuje atestáciu z psychiatrie, takže ako jediný môže predpisovať psychofarmaká a sústreďuje sa na farmakologickú liečbu psychických ochorení. Psychoterapeutom sa môže stať psychológ aj lekár (nielen psychiater), ale musí absolvovať úplné psychoterapeutické vzdelanie, ktoré má v EÚ definované kritériá. Teda psychológ a psychiater môžu a nemusia mať aj psychoterapeutické vzdelanie. Psychoterapeutických smerov je mnoho, každý má trochu iný prístup, všetky však pri dobrom vedení môžu viesť k uspokojivému výsledku. Výsledkom by malo byť, že klient sa prostredníctvom rozhovoru v rámci terapeutického vzťahu začne cítiť lepšie, slobodnejšie. Mal by sa so svojím terapeutom cítiť aj ľudsky príjemne.

Ako si vybrať, či absolvujem poradenstvo psychológa alebo psychoterapeuta?

Ak sa má človek v živote dobre, je na svete rád, ale má pocit, že zlyháva v nejakej čiastkovej oblasti, napr. v plánovaní času alebo rozvrhovaní pracovných a súkromných aktivít, nemusí nutne potrebovať psychoterapeuta. Napríklad aj to, ako postupovať pri rozvode, veľmi dobre poradí kvalifikovaný poradenský psychológ. Aj keď poradenská práca nejde tak do hĺbky ako psychoterapia, psychológ je určite dostatočne kvalifikovaný, aby vedel povedať, kedy už je u klienta potrebná psychoterapia.

Ako prebieha psychoterapia?

Ľudia si často predstavujú, že terapeut je expert, ktorý analyzuje príčiny klientovho problému a pristúpi k nemu kauzálne, podobne ako v medicíne. Duševný život človeka však technický nie je. Klient nájde v psychoterapii bezpečný priestor, kde môže voľne hovoriť o tom, čo cíti a kde nebude súdený. Psychoterapeut ho bude počúvať a pomáhať mu porozumieť, ako vníma svet a ako rozumie svojim vzťahom. Ľudia, ktorí prichádzajú na psychoterapiu, väčšinou vnímajú svoje možnosti ako zúžené. Často žijú v neslobode a riadia sa návodmi, ktoré získali zo svojich skúseností od rodičov, učiteľov a iných pre nich dôležitých ľudí. Veľa počuli o tom, čo sa má a nesmie, či môžu plakať, alebo sa hnevať, až sami nevedia, čo vlastne chcú a potrebujú. Na terapii potom spoznávajú opak: učia sa venovať svojim pocitom pozornosť, nehodnotiť, nekategorizovať, iba ich počúvať. Pocity hovoria človeku, ako na tom je s napĺňaním možnosti byť sám sebou.

Aký druh psychoterapie využívate vy vo svojej praxi?

Ja som absolvovala výcvik a vzdelanie v daseinsanalytickej psychoterapii, ktorá analyzuje pobyt človeka na svete a pomáha mu hľadať jeho vlastnú cestu, t. j. cieľom je osobná sloboda človeka aj so zodpovednosťou, ktorá sa s tým spája.

Ako vyzerá daseinsanalytický prístup v psychoterapii?

Daseinsanalýza je psychoterapeutický smer, ktorý ponecháva diagnostické kategorizácie a schematické prístupy bokom, ide mu o prirodzené stretnutie s človekom. Terapeut sa nespráva ako vševediaci odborník, ale je profesionálnym sprievodcom klienta, ktorému vhodne vedeným rozhovorom pomáha objavovať, či sa v živote riadi svojimi vlastnými pocitmi, názormi alebo viac zvonku danými návodmi. Analýzou jeho dasein, t. j. jeho bytia (z toho aj názov daseinsanalýza), ho sprevádza na ceste k slobode. Je fascinujúce, ako veľa o bytí človeka pochopili už filozofi v antickom období, ale hádam najvýznamnejší posun v tomto poznávaní prisudzujeme filozofovi Martinovi Heideggerovi, ktorý spolu so švajčiarskym lekárom Medardom Bossom viedol rozhovory o ľudskom bytí, známe ako Zollikonské semináre. Tak vznikla daseinsanalýza, ktorá je nepochybne filozoficky prehĺbená, ale pre klienta to nie je nijako zaťažujúce, lebo rozhovor prebieha bežnou ľudskou rečou. Daseinsanalytický terapeut sa vyhýba diagnózam či odborným výrazom, takže v kontakte s ním ani nespoznáte, že ste u terapeuta.

Ako vzniká psychosomatické ochorenie?

Hádam najnázornejšie to vyjadril doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. (rektor Pražskej vysokej školy psychosociálnych štúdií a autor viacerých publikácií o psychosomatike), že psychosomatický problém je ako rozladený orchester: inštrumenty môžeme pripodobniť k telesným orgánom, hudobníkov k dôležitým mozgovým centrám a dirigenta k sivej kôre mozgu. Potiaľ by sa zdalo, že to všetko je uchopiteľné a máme na to akýsi vypočítateľný vplyv. Ale kto je potom skladateľ melódie? Je to iba ten, kto pozná noty a je vzdelaný v hudbe? Nie. Je to aj ten, kto je otvorený načúvať hlasom sveta, vydať sa im a to, čo zakúsi, pretvorí do hudobného textu, ktorému vdýchne osobitného ducha. Aj toto nehmatateľné a neopísateľné k nášmu bytiu patrí, aj o tom je psychosomatika. A vieme to viac žiť ako „riešiť“. Preto bude psychosomatický problém vždy trochu viac tajomstvom ako logickou hádankou.

Stačia pri psychosomatických ťažkostiach iba sedenia s psychoterapeutom?

Môžu stačiť, ale niekedy sa počas individuálnej psychoterapie ukáže, že je vhodná aj rodinná či párová terapia, arteterapia a pod. Rovnako pomáhajú aj iné prístupy, napr. pre pacienta s bolesťami chrbtice je to rehabilitácia či akupunktúra, pravidelné domáce cvičenie a udržanie normálnej hmotnosti. Bez ohľadu na druh problému takmer vždy pomôžu relaxačné techniky, dychové cvičenia, meditácie či prechádzky v prírode. Výber vhodných druhov pomoci pre klienta by práve mal vyplynúť z prvých poradenských stretnutí.

Je rozdiel v psychoterapeutickom prístupe pri riešení depresie v porovnaní s psychosomatickým problémom? Treba na každú tému hľadať odborníka?
Dobre vedená psychoterapia by mala pomôcť v riešení úzkosti, depresie, ako aj psychosomatického problému.

Ako dlho trvá psychoterapia?

Je to individuálne. Ak mám byť konkrétnejšia, musíme vychádzať z toho, že frekvencia stretávania je hodinu týždenne, takže trvanie v týždňoch je zriedkavé, málokedy postačujúce. Častejšie je to niekoľko mesiacov a niekedy aj rokov. To však neznamená, že na prvé úspechy, úľavu je potrebné čakať tak dlho. Úľava prichádza postupne a klient často pokračuje v terapii aj preto, lebo mu prináša bezpečný prístav v neistom svete.

Ako spoznám dobrého terapeuta?

Podmienky získania kvalifikácie psychoterapeuta sú pomerné náročné a vzdelávanie trvá 5 a viac rokov.
Kvalifikovaného a pre vás vhodného psychoterapeuta spoznáte podľa toho, že:

 • sa s ním cítite bezpečne,
 • správa sa autenticky, ale ohľaduplne,
 • koná eticky,
 • pomáha vám objavovať vaše skryté možnosti, ale nesľubuje vám nesplniteľné,
 • zaujíma sa, ako sa s ním cítite, a pýta si spätnú väzbu,
 • ochotne preukáže doklad o svojom vzdelaní,
 • ustavične sa vzdeláva a chodí na supervíziu.

Profil MUDr. Alexandry Frolkovičovej.

Má atestácie z interného aj všeobecného lekárstva a 20 rokov sa v poradenskej praxi venuje preventívnej aj liečebnej dietológii. Počas práce s dietologickými pacientami pochopila nevyhnutnosť starostlivosti o dušu (nielen telo) a v roku 2010 začala študovať daseinsanalytický psychoterapeutický (PT) výcvik na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií (PVŠPS). Úplné psychoterapeutické vzdelanie ukončila v roku 2017 a sústredí sa najmä na pacientov so psychosomatickými ochoreniami. Neustále sa vzdeláva a prehlbuje svoje vedomosti v preventívnej medicíne zameranej na telesné aj duševné zdravie.

Psychoterapeutická a psychosomatická poradňa

Poliklinika ProCare Vlčie hrdlo otvorila novú psychoterapeutickú a psychosomatickú poradňu pod vedením MUDr. Alexandry Frolkovičovej. Psychoterapeutické poradenstvo je vhodné pre osoby s osobnými a vzťahovými problémami, ľahšími úzkostnými či depresívnymi príznakmi, ktorí potrebujú podrobnejší rozhovor s odborníkom. Klientom, ktorí majú dlhodobé telesné ťažkosti a nenachádza sa na ne medicínske vysvetlenie ponúkame psychosomatické poradenstvo.

OBJEDNAŤ

Ďalšie príspevky, ktoré by vás mohli zaujímať

 • 23.05.2019 | Aktuality

  Jarný Ústavný seminár 2019

  Tohtoročný jarný Ústavný seminár sa konal 16. mája o 13:30 v kinosále nemocnice Galanta. Podujatia sa zúčastnilo spolu 279 osôb. Z toho bolo 60 lekárov, 161 sestier a 58 ostatných zdravotníckych pracovníkov.   Účasť aj tentokrát odzrkadlila záujem o toto podujatie i keď  je treba žiaľ priznať, že vidina získania kreditov pre celoživotné vzdelávanie je niekedy lákavejšia,…
 • 16.10.2013 | Aktuality

  II. Zemplínsky deň ošetrovateľstva

  „Meranie je prvý krok, ktorý vedie k ovládaniu a nakoniec k zlepšeniu. Ak niečo nemôžete merať, nemôžete to pochopiť. Ak niečo nemôžete pochopiť, nemôžete to ovládať. Ak niečo nemôžete ovládať, nemôžete to zlepšiť.“ – Dr. H. James Harrington Nemocnica s poliklinikou a.s. Trebišov a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek organizovala konferenciu určenú pre zdravotníckych…
 • 18.03.2021 | Aktuality

  Svidnícka nemocnica sa stala druhou najlepšou všeobecnou nemocnicou

  Nemocnica Svet zdravia Svidník sa stala na základe hodnotenia pacientov druhou najlepšou nemocnicou na Slovensku v kategórii všeobecných nemocníc. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala zdravotná poisťovňa Dôvera. Jej dotazník vyplnilo takmer 6500 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc. „V prvom rade by som sa chcel poďakovať svojmu tímu –…

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)