Prejsť na obsah
Nemocnica Spišská Nová Ves

Chirurgická ambulancia

Ordinačné hodiny
 • Pondelok 08:00 - 12:30 | 13:00 - 15:00
 • Utorok 08:00 - 12:30 | 13:00 - 15:00
 • Streda 08:00 - 12:30 | 13:00 - 15:00
 • Štvrtok 08:00 - 12:30 | 13:00 - 15:00
 • Piatok 08:00 - 12:30 | 13:00 - 15:00
Kontakt
Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel: +421 (0) 534199 578

Chirurgická príjmová ambulancia

Na tomto pracovisku vykonáva svoju činnosť aj proktologická a stomická ambulancia, cievna ambulancia, jednodňová chirurgia a onkochirurgická ambulancia.

CHIRURGICKÁ PRÍJMOVÁ AMBULANCIA

Ambulantná činnosť v súčasnom období prechádza výraznými zmenami,  ktorých hlavným cieľom je rozšírenie špecializovanej starostlivosti a príprava na spustenie urgentného príjmu – CPO v rámci nemocnice.

Chirurgická príjmová ambulancia aktuálne nahrádza chirurgický urgentný príjem. Zabezpečuje primárne ošetrenie a príjem pacientov, počas dňa  a v UPS – 24 h denne. Základnú diagnostiku a  pooperačné kontroly. Zabezpečuje konziliárne služby pre mobilných pacientov  hospitalizovaných v našej nemocnici. Objednávanie pacientov k operáciám. Vykonávajú sa na nej ambulantné chirurgické výkony.

Kontakt/ Adresa/ Poloha v nemocnici

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice vľavo – bližšie informácie vo vestibule  nemocnice – recepcia.

Proktologická ambulancia

Poskytuje komplexnú starostlivosť o ochorenia konečníka. V rámci ambulancie je zabezpečená diagnostická činnosť –  klinické vyšetrenie skúseným chirurgom vrátane ďalších diagnostický možností: anoskopia a rektoskopia  Po absolvovaní  diagnostiky ambulancia ponúka aj následnú  chirurgickejú liečbu ochorenia konečníka.  V rámci ambulancie sme zaviedli operácie hemoroidov elastickou ligatúrou, poskytujeme štandarné operácie hemoroidov a operácie hemoroidov s použitím  staplera podľa Longa.

Liečebné možnosti / Výkony:

 • komplexná diagnostická činnosť
 • anoskopia, rektoskopia, MR vyšetrenie, endorektálne USG v pláne
 • opračné riešenie ochorení konečníka
 • operácie hemoroidov  I.-IV. stupňa / zlatá žila /
 • operácia fisúry /trhliny/ konečníka- akútne a chronické
 • operácia fistúl a abscesov/ hnisavé ochorenia  konečníka /

Podľa rozsahu hemoroidov /1.-4.stupeň/ ponúkame tieto možnosti liečby hemoroidov:

ELASTICKÁ LIGATÚRA PODĽA BARRONA– / hemoroidy 2. A 3. stupňa / ide o elegantnú ambulantnú metódu, ktorá spočíva v naložení elastických krúžkov na jednotlivé hemoroidálne uzly. Pacient nevyžaduje prípravu pred výkonom.  Pri jednom ambulantnom sedení  sa rieši 1 uzol / pre zabezpečnie komfortu pacienta/. Výkon trvá cca 5 minút a po 2-4 týždňoch sa riešia ďalšie uzly. Výhody: ambulatná liečba, nevyžaduje predoperačné vyšetrenia. Podľa pracovného zaradenia pacienta bez nutnosti PN,  výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou.

KLASICKÁ OPERAČNÁ LIEČBA– / hemoroidy 2.-4. stupňa/ spočíva v odstránení hemoroidálnych uzlov klasicky rezom,  vyžaduje ústavnú liečbu  v celkovej anestéze,  sú vyžadované predoperačné vyšetrenia. Doba PN je cca 4-5 týždňov. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou

OPERÁCIA HEMOROIDOV PODĽA LONGA  /pomocou staplera/ ./ hemoroidy 3.-4. stupňa s prítomným prolapsom /vyklenutím /konečníkového kanálu.  Spočíva v odstránení  hemoroidov  špeciálnym prístrojom- staplerom . Táto metóda vyžaduje  ústavnú  liečbu, aj v rámci jednodňovej chirurgie.  Výkon je preplácaný ZP len u posledného štádia ochorenia, spojeného s prolapsom konečníka. Pri skorších štádiách ochorenia, operácia možná so spoluúčasťou pacienta.

Operácia análnych fisúr, fistúl a polypov:

Sú to jednoduché operácie, pri ktorých sa odstraňuje bolestivá trhlina v oblasti konečníka – análna fisura, alebo mokvajúci otvor v okolí konečnka – análna fistula. Odstránenie polypov v oblasti análneho kanála a konečníka. Operácie je nutné vykonať v celkovej anestéze.

Ambulantné hodiny:

Streda:  8:00 – 12:30, 13:00 – 15:00

Kontakt/ Adresa/ Poloha v nemocnici

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice vľavo – bližšie informácie vo vestibule nemocnice – recepcia.

Lekár: MUDr. Marta Sakmárová

Stomická ambulancia

Ambulantné hodiny:

Poradňa stomikov – párny štvrtok: 13:00 – 15:00

Kontakt/ Adresa/ Poloha v nemocnici

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice vľavo – bližšie informácie vo vestibule nemocnice – recepcia.

Ambulancia jednodňovej chirurgie

Ambulancia jednodňovej chirurgie zabezpečuje komplexný manažment pacientov operovaných v režime jednodňovej ambulantnej starostlivosti ( JAS).

Zahŕňa komplexnú diagnostiku, ktorú má naša nemocnica k dispozícii, výber a indikáciu pacientov vhodných pre výkon v režime JAS. V rámci JAS dnes vykonávame operácie prietrží s použitím sieťky, laparoskopicky, alebo rezom, laparoskopickú operáciu žlčníka a slepého čreva, operácie hemoroidov análnych fistúl a fisúr, operáciu sakrálneho dermoidu, diagnostické laparoskopie. Artroskopické operácie kolena a ramena.

V náväznosti na vznik ambulancie jednodňovej chirurgie sme vytvorili v rámci oddelenia priestor na starostlivosť o pacientov operovaných v režime JZS. Vzhľadom na špecifiká jednodňovej zdravotnej starostlivosti sme vytvorili podmienky pre jej nerušený chod, najmä s ohľadom na pohodlie pacienta dokonalú komunikáciu s ním. Pacient si užije všetky výhody JZS – individuálny prístup, flexibilitu, špičkovú zdravotnú starostlivosť, príjemné prostredie a to všetko pod záštitou komplexnej lôžkovej starostlivosti v prípade potreby.

Liečebné možnosti/ výkony:

 • Operácie prietrží. (Pruh)
 • Laparoskopická cholecystektómia, operácia  žlčníka.
 • Laparoskopická apendektómia, odstránenie červovitého výbežku slepého čreva.
 • Laparoskopická diagnostika, odstránenie zrastov, odber vzoriek.
 • Operácia hemoroidov.  (viď proktologická ambulancia )
 • Operácia análnych fisúr, fistúl a polypov. (viď proktologická ambulancia)
 • perácia dermoidnej cysty.
 • Artroskopia kolena a ramena (viď. ambulancia športovej traumatológie, kolena a ramena)
 • Operácie úrazov a extrakcia OS materialu (viď. traumatologická ambulancia)

Ambulantné hodiny:

Štvrtok – párny: 13:00 – 15:00

Kontakt/ Adresa/ Poloha v nemocnici

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice vľavo – bližšie informácie vo vestibule  nemocnice – recepcia.

Sestra: Bc. Ivana Suľovská

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)