Prejsť na obsah

Nemocnica Spišská Nová Ves

ČLEN SIETE NEMOCNÍC PENTA HOSPITALS

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi zabezpečuje ústavnú zdravotnú starostlivosť vrátane ústavnej pohotovostnej služby na 9 lôžkových oddeleniach a 5 špecializovaných JIS oddeleniach. Súčasťou oddelení je tiež 15 špecializovaných ambulancií.

Dôležité oznamy

 • Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu ordinačných hodín na Detskej pohotovosti s platnosťou od 1.7.2024

  Pondelok- Piatok 16:00- 20:00

  Sobota- Nedeľa 8:00- 20:00

 • V snahe o skvalitňovanie poskytovaných služieb na rádiologickom oddelení nemocnice v termíne od 21.05.2024 do 21.06.2024 prebieha inštalácia nového mamografického prístroja. Prevádzka pracoviska je z dôvodu rekonštrukcie dočasne pozastavená. Pacientky, ktoré boli objednané na mamografické vyšetrenie v uvedenom termíne, preobjednávame na iný termín. 

  Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s preobjednaním sa ospravedlňujeme. Veríme, že za pomoci novej prístrojovej techniky budeme schopní kvalitnejšej diagnostiky v prospech našich pacientiek.

Vyhľadávanie ambulancií a oddelení nemocnice Spišská Nová Ves

 • V pôrodnici v Spišskej Novej Vsi vám ponúkame prežiť najkrajšie chvíle vášho života v príjemnom prostredí, ktoré je otvorené vašim predstavám a požiadavkám. Našou snahou je vytvoriť pre vás a pre vaše bábätko komfortné podmienky, pocit bezpečia a istoty, aby ste si z našej nemocnice odniesli tie najpríjemnejšie spomienky.

  Moja pôrodnica

  Zobraziť viac
 • Krajší deň

  Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta a nadstavbou odbornej profesionálnej starostlivosti v nemocniciach Sveta zdravia.
  Zobraziť viac
 • Urgentný príjem

  Na rozdiel od štandardného ošetrenia u lekárov z jednotlivých špecializácií sú pacienti v opatere novovybudovaného tímu urgentnej medicíny.
  Zobraziť viac
 • Ozonoterapia

  Bolesťami chrbta trpia mnohí z nás a príčin týchto bolestí je veľa. Pri niektorých z nich nám už aj na Slovensku môže pomôcť liečba pomocou ozónu, čo je plyn s typickou vôňou, ktorý je prirodzenou súčasťou ovzdušia.
  Zobraziť viac

Užitočné informácie

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Akcionár 
Penta Hospitals SK, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
Podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH
Člen predstavenstva MUDr. Renáta Šuláková

Dozorná rada
MUDr. Marta Sakmárová
MUDr. Róbert Hill, PhD.
Ing. Ľubomír Tóda, ACCA
Mgr. Ján Janovčík
MUDr. Iveta Fulková

Bohoslužby sa konajú pravidelne každú sobotu v kaplnke / zasadačka nemocnice / vo vestibule na prízemí o 16 :00 hod. V prípade potreby zavolať si kňaza na oddelenie, je takáto služba umožnená a to písomným požiadaním , kde sa uvedie oddelenie, meno pacienta a zoznam sa dá do kaplnky.

V areáli nemocnice sa nachádza verejná lekáreň Dr. MAX
Otváracie hodiny sú

Pondelok 7:00 – 15:30
Utorok 7:00 – 15:30
Streda 7:00 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 15:30
Piatok 7:00 – 15:30

Na jednotlivých oddeleniach nemocnice v Spišskej Novej Vsi sa nachádzajú knižnice, kde si pacienti môžu požičať knihy.

 

Nachádza sa vo vestibule nemocnice na prízemí. V útulných priestoroch, ktoré pripomínajú mestskú kaviarničku a kde je stále rušno, môžete stretnúť aj personál nemocnice a pacientov. V širokej ponuke nájdete: rýchle občerstvenie: výber šalátov, obložené chlebíčky; teplé polievky, čerstvé pečivo, zákusky, jogurty a chrumkavé pagáče. V lete si môžete pochutnať na zmrzline, v zime sa zohrejete horúcou čokoládou. Nemôže chýbať denná tlač, sladkosti a vynikajúca káva.

Určená pre prvorodičky aj viacrodičky, príprava gravidných žien zvládnuť psychicky a fyzicky tehotenstvo a pôrod. Možnosť absolvovať v pároch, partner je takto informovaný o priebehu pôrodu a lepšie spolupracuje s rodičkou pri pôrode. Objednáva sa telefonicky na oddelení – +421 (0) 534 199 484

Spišská Nová Ves mala už v polovici 14. storočia svoju vlastnú mestskú nemocnicu. Jej založenie sa pripisuje zvonolejárskemu majstrovi Konrádovi. Mestská nemocnica stála v blízkosti Levočskej brány. V revolučných rokoch 1848/49 tu bola zriadená provizórna vojenská nemocnica.
Spádová oblasť Spišská Nová Ves, mala po II. svetovej vojne prakticky len ambulantnú zložku.
Postupne sa vytvárali provizórne lôžkové oddelenia: detské oddelenie vo vile na Hviezdoslavovej ulici, pôrodnica pre nekomplikované pôrody vznikla v priestoroch bývalej nemocničnej pokladne na Rázusovej ulici. V roku 1959 sa v malom hoteli pri železničnej stanici vytvorilo interné oddelenie.
Laboratórium pri tomto oddelení začalo vykonávať biochemické vyšetrenia pre celú spádovú oblasť, po zaistení moderného RTG prístroja aj zložitejšie RTG vyšetrenia.
V roku 1971 sa neúnosná priestorová situácia interného oddelenia riešila pribudovaním lôžkovej časti. Išlo o terajšiu budovu úradu práce. Tým sa zlepšili priestory pre pacientov a hlavne umožnilo zdokonalenie RTG pracoviska, biochémie a klinickej genetiky, ktoré sa napokon stali samostatnými oddeleniami.
V roku 1971 rozhodnutím MZ SR sa začali prípravy výstavby novej Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.

Výstavba nemocnice v Spišskej Novej Vsi bola rozdelená na 2 etapy:

 1. poliklinická a hospodárska časť
 2. NsP lôžková časť

Vlastná výstavba sa začala v roku 1976. Poliklinika a hospodárska časť nemocnice sa uviedli do prevádzky v roku 1986.
K dostavbe 2. časti lôžkovej nemocnice nikdy nedošlo. Ukázalo sa, že na lôžkovú starostlivosť možno využiť priestory polikliniky. Tak do novej nemocnice s poliklinikou boli presťahované lôžkové oddelenia: interné oddelenie, detské oddelenie, novovytvorené fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. SVL-zové zložky– ako rádiodiagnostické oddelenie, oddelenie funkčnej diagnostiky, hematologicko-transfúzne oddelenie, oddelenie klinickej biochémie, neskôr oddelenie klinickej genetiky, ktoré bolo prvé a jediné vo Východoslovenskom kraji a prvé okresné na Slovensku, ambulancie stomatologické a mnohé iné odborné špecializované ambulancie / očná ambulancia, krčno- nosno-ušná ambulancia a pod. /.
Napokon sa v roku 1996 v budove polikliniky otvorili dlhé desaťročia chýbajúce lôžkové oddelenia a to chirurgické oddelenie a lôžkovéoddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
V roku 1998 sa umožnilo vytvorenie dialyzačného pracoviska pri internom lôžkovom oddelení, ktoré sa napokon stalo samostatným dialyzačným oddelením.

 • Adaptáciou priestorov detského oddelenia sa zriadilo Oddelenie dlhodobo chorých v roku 1999
 • V roku 2004 sa do časti priestorov verejnej lekárne presťahovalo oddelenie klinickej mikrobiológie.
 • Od decembra 2005 nemocnica dostala licenciu na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci Spišská Nová Ves – stred a v marci 2006 licenciu na prevádzkovanie ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci Spišská Nová Ves – juh vydanú Ministerstvom zdravotníctva SR.
 • V roku 2005 bolo do nových priestorov na polikliniku presťahované gynekologicko-pôrodnícke oddelenie.
 • V roku 2006 bolo otvorené nové neurologické oddelenie.
 • V roku 2015 vzniklo pracovisko Magnetickej rezonanacie pri RDG oddelení.
 • V roku 2016 sa otvorilo úplne nové pracovisko OAMIS a URGENTU

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves je všeobecná nemocnica, bývalá nemocnica II. typu, od 1.1.2003 v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
V roku 2012 nemocnica zmenila majiteľa a stala sa súčasťou spoločnosti Svet zdravia .a. s., patrí do skupiny Penta Investments

Riaditelia nemocnice s poliklinikou v SNV:

 1. Ondrej Kárniš
 2. Ján Mokriš
 3. Zuzana Wolfová
 4. Ján Jankech
 5. Jozef Naščák
 6. Štefan Zelený
 7. Jozef Naščák
 8. Anton Hanušín
 9. Renáta Šuláková

V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves všeobecnou nemocnicou, ktorej hlavným cieľom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečovanie liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom zo spádovej oblasti, ktorou je predovšetkým dolného a stredného Spiša a teda pacientov okresov Spišská Nová Ves a čiastočne Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad.

Zdravotná starostlivosť v nemocnici Spišská Nová Ves

V rámci svojich činností Nemocnica zabezpečuje ústavnú zdravotnú starostlivosť vrátane ústavnej pohotovostnej služby na 9 lôžkových oddeleniach a 5 špecializovaných JIS oddeleniach. Súčasťou týchto oddelení je 15 špecializovaných ambulancií. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná tiež v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a formou stacionára pri neurologickom oddelení. NsP Spišská N. Ves poskytuje aj jednodňovú zdravotnú starostlivosť na chirurgicko-traumatologickom a gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
Ambíciou nemocnice je poskytovanie kvalitných zdravotníckych služieb, ktorých konečným cieľom je zlepšovanie zdravotného stavu, zvyšovanie kvality života a spokojnosti ľudí, o ktorých sa naša nemocnica stará.

Informácie pre pacienta

Transparentná nemocnica

Vedenie nemocnice

 • MUDr. Renáta Šuláková

  Riaditeľka nemocnice

 • MUDr. Tomáš Mitrík

  Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť

 • Mgr. Júlia Hollová

  Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

 • Michaela Vrabelová

  Sekretariát

 • Michaela Frankovičová

  Asistent

 • Mgr. Františka Kaiserová

  Nemocničný epidemiológ

 • Ing. Lenka Rybanská

  Manažér prevádzky

 • Ing. Andrea Bendiková

  HR+ MTQ koordinátor

 • Ľudmila Lörincová

  HR koordinátor

 • Dávid Karabin

  Referent IT

 • Ing. Anna Chovancová

  Referent vzťahov so zdravotnými poisťovňami

 • Ing. Renáta Stanislavová

  Referent vzťahov so zdravotnými poisťovňami

 • Ing. Mária Šofranko

  Samostatný odborný referent pre ÚKR a HM

 • Ľudmila Augustinová

  Recepčná

Poďakovania

 • Vážená pani riaditeľka, Vážený pán primár gynekológie, včera som bola v rámci “ krátkej chirurgie na gynekologickom oddelení a chem Vám veľmi pekne poďakovať za skvelý prístup, vynikajúcu starostlivosť, usmiateho primára, odbornosť môjho lekára MUDr. Krajňáka, skvelý prístup sestier i ubehané a milé sestričky, za skvele zorganizovanú prácu, čo sa často nevidí, za pekné a čisté prostredie. Ozaj úprimne patrí poďakovanie celému tímu. Svetlý bod v ce…

  Vážená pani riaditeľka, Vážený pán primár gynekológie, včera som bola v rámci “ krátkej chirurgie na gynekologickom oddelení a chem Vám veľmi pekne poďakovať za skvelý prístup, vynikajúcu starostlivosť, usmiateho primára, odbornosť môjho lekára MUDr. Krajňáka, skvelý prístup sestier i ubehané a milé sestričky, za skvele zorganizovanú prácu, čo sa často nevidí, za pekné a čisté prostredie. Ozaj úprimne patrí poďakovanie celému tímu. Svetlý bod v celospoločensky kritizovanom zdravotníctve. Neviem,či sa stáva, že ľudia aj pochvália. Ja som to takto cítila a ďakujem. So srdečným pozdravom, Ing. Zuzana Záborská, ako obyvateľka mesta, ale i ako poslankyňa mesta Spišská Nová Ves

 • V dňoch 21.4 – 26.4.2015 som na Vašom gynekologickom oddelení absolvovala operačný zákrok. Touto cestou by som sa chcela poďakovať celému kolektívu pod vedením Pána primára MUDr.. Štefana Novysedláka za profesionálny a ľudský prístup. Ďakujem“ napísala pani Vošková.

 • Pán Lesnický vo svojom liste napísal: „Dovoľujem si prostredníctvom tohto listu vysloviť úprimnú vďaku zdravotníckemu personálu Interného oddelenia nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves, všetkým lekárom, zdravotným sestrám, ošetrovateľkám a ostatným zamestnancom uvedeného oddelenia za obetavú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú mi poskytli počas mojej hospitalizácie v mesiaci jún 2015 na tomto oddelení od dňa prijatia až po prepustenie do domácej liečb…

  Pán Lesnický vo svojom liste napísal: „Dovoľujem si prostredníctvom tohto listu vysloviť úprimnú vďaku zdravotníckemu personálu Interného oddelenia nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves, všetkým lekárom, zdravotným sestrám, ošetrovateľkám a ostatným zamestnancom uvedeného oddelenia za obetavú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú mi poskytli počas mojej hospitalizácie v mesiaci jún 2015 na tomto oddelení od dňa prijatia až po prepustenie do domácej liečby. Zvlášť chcem adresovať osobné poďakovanie MUDr. Fecíkovi a MUDr. Lazorovej ktorí sa mi počas pobytu na oddelení venovali. Veľmi si cením a vážim ich pozitívny prístup, profesionalitu, záujem a podporu. Všetkým pracovníkom oddelenia srdečne želám do budúcna čo najviac osobných úspechov v súkromnom živote a pracovných úspechov v  ich náročnej a zodpovednej práci.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36597350
DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo – recepcia: +421 (0) 53 4199 700
Telefónne číslo – recepcia urgentný príjem: +421 (0) 53 4199 555
Telefónne číslo – recepcia RDG: +421 (0) 53 4199 602

Telefónne / faxové číslo: +421 (0) 53 4421 066
e-mail: nemocnica.sn@pentahospitals.sk

Asistentka riaditeľa 
Michaela Frankovičová
tel.: +421 (0) 53 4199 400
e-mail: sekretariat.sn@pentahospitals.sk

Manažérka prevádzky
Ing. Lenka Rybanská
tel.: +421 (0) 53 4199 640
mobil: +421 905 493 289
e-mail: lenka.rybanska@pentahospitals.sk

Klinický výskum – Mgr. Katarína Mrocek
katarina.mrocek@pentahospitals.sk

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia +421 53 4199 430
Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny +421 (0) 534199 436
Ambulancia cievnej chirurgie +421 (0) 534199 434
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie +421 (0) 534199 472
Ambulancia úrazovej chirurgie +421 53 4199 576
Ambulancia vnútorného lekárstva +421 (0) 534199 589
Angiologická ambulancia +421 53 4199 608
Chirurgická ambulancia +421 (0) 534199 578
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie +421 (0) 534199 481
Gastroenterologická ambulancia +421 53 4199 572
Gynekologická ambulancia +421 (0) 534199 431, 432
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I +421 53 4199 498
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II +421 53 4199 496
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia III +421 53 4199 431
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie +421 53 4199 484
Hematologická a transfúziologická ambulancia +421 53 4199 504
Hematologicko-transfuziologické oddelenie +421 53 4199 503
Kardiologická ambulancia I +421 53 4199 437
Kardiologická ambulancia II +421 53 4199 440, +421 53 4199 439
Neurofyziologické laboratórium 053/4199 523
Neurologická ambulancia I +421 53 4199 521
Neurologická ambulancia II +421 53 4199 523
Neurologické oddelenie +421 (0) 534199 515
OAMIS – oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti +421 (0) 534199 538
Oddelenie dlhodobo chorých +421 (0) 534199 531
Oddelenie funkčnej diagnostiky +421 (0) 534199 435
Oddelenie pediatrie +421 53 4199 594
Oddelenie urgentnej medicíny +421 53 4199 555
Oddelenie vnútorného lekárstva +421 (0) 534199 584
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie +421 53 4199 565
Pediatrická ambulancia +421 (0) 534199 592
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia +421 53 4199 441
Pracovisko vertebrogénnej poradne +421 (0) 53 41 99 522
Rádiodiagnostické oddelenie +421 (0) 534199 603
Urologická ambulancia +421 (0) 534199 445
Všeobecná ambulancia pre dospelých 053 / 41 99 446

Napíšte nám

(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.