Prejsť na obsah

Diabetologické ambulancie Partizánske

Diabetologické ambulancie I a II v Nemocnici na okraji mesta Partizánske diagnostikujú, klasifikujú a liečia všetky typy diabetu. Venuje sa taktiež osobitnej forme diabetu, ktorý vzniká v tehotenstve – gestačný typ diabetes mellitus – tehotenskej cukrovke. Vykonávajú poradenstvo pri režimovej liečbe, diabetickej diéte, liečbe inzulínom i perorálnymi antidiabetikami. V ambulanciách sú liečení aj pacienti nediabetici s poruchami lipidového metabolizmu. Diabetológ sa venuje diagnostike a liečbe neskorých diabetických komplikácií.

Prečo si vybrať diabetologickú ambulanciu v Partizánskom

 • Kvalitná diagnostika a liečba cukrovky

  Diabetologická ambulancia zabezpečujeme pacientom kompletnú diagnostiku a liečbu akútnych aj chronických komplikácií diabetu a pridružených chorôb. Vykonáva interné vyšetrenia vrátane EKG,  keďže kardiovaskulárne riziko u pacientov s cukrovkou je vyššie, je nutné ho monitorovať. Nastavuje liečbu a správnu diétu pre každého pacienta s individuálnym prístupom.

 • Prijímame nových pacientov

  Diabetologická ambulancia v Partizánskom prijíma nových pacientov všetkých zdravotných poisťovní. Zabezpečuje diagnostiku ochorenia, nastavenie liečby a diéty, ktorá je pre zamedzenie ďalších komplikácií kľúčová. Týka sa to pacientov s diabetes mellitus 1.a 2 typu, sekundárnymi typmi diabetu aj gestačného typu diabetes mellitus tzv. tehotenskej cukrovky.

 • Edukácia pacientov

  U pacientov s nadváhou – diabetikov ale aj nediabetikov je úprava nadváhy neoddeliteľnou a významnou časťou liečby. Diabetologická ambulancia sa vrámci diabetolgógie  venuje poruchám výživy a metabolizmu, edukuje pacientov v oblasti stravovacích návykov, zdravého životného štýlu a primeranej fyzickej aktivity, ktoré sú dôležitým opatrením pre komplexnú liečbu pacienta.

 • Odborný personál

  Ku každému pacientovi máme osobný prístup na profesionálnej úrovni, liečba sa nastavuje individuálne. Iba účinná liečba cukrovky s dosiahnutím hodnôt skoro normálnych glykémií znižuje riziko chronických komplikácií diabetu. Stretnete sa u nás s modernými vyšetrovacími prístrojmi a metódami, odborným a empatickým personálom.

V ambulanciách je dispenzarizovaných vyše 3 000 diabetikov. Najmenej polovica pacientov je liečených komplexne, vrátane internistickej starostlivosti. Ambulancie poskytujú svojim pacientom komplexné služby v oblasti diabetológie, venuje sa poruchám výživy a metabolizmu, edukujú pacientov v oblasti stravovacích návykov, zdravého životného štýlu a nutnosti pravidelnej pohybovej aktivity  s prihliadnutím na komorbidity. Dlhodobé dodržiavanie diéty, teda režimová liečba u diabetikov je kľúčová pre úspešnú liečbu metabolických pacientov a zároveň prevenciou pred možnými komplikáciami, napríklad častými kardiovaskulárnymi komplikáciami či komplikáciami špecifickými z diabetu.

Pri liečbe pacientov sa využívajú nové, moderné aj neinzulínové farmaká, ktoré majú aj významný kardioprotektívny a renoprotektívny účinok, súčasne priaznivo ovplyvňujú redukciu hmotnosti pacienta.

Diagnostika ochorení a liečba cukrovky

Diabetologické ambulancie poskytujú svojim pacientom komplexné služby v oblasti diabetológie, porúch metabolizmu tukov a výživy i v oblasti internej medicíny.

Diabetes mellitus 1.a 2. typu

Diabetes mellitus alebo cukrovka je ochorenie spôsobené chronickým absolútnym alebo relatívnym nedostatkom inzulínu, poruchou jeho tvorby alebo nedostatkom hormónu, nazývaného inzulín. Inzulín produkujú Langerhansove ostrovčeky podžalúdkovej žľazy (pankreasu). V dôsledku tohto nedostatku nastáva porucha metabolizmu predovšetkým cukrov, ale aj tukov, bielkovín, keďže inzulín reguluje hladinu cukru v krvi.  Cukrovka je chorenie spojené so zvýšenou hladinou glukózy v krvi , hyperglykémiou, ktorú spôsobuje porucha sekrécie alebo účinku inzulínu. Chronická hyperglykémia pri cukrovke sa spája s dlhodobým poškodením, dysfunkciou alebo zlyhaním rôznych orgánových systémov, osobitne očí, obličiek, nervov, srdca a ciev, spôsobuje infekcie, kožné problémy, erektilnú dysfunkciu (impotenciu) a ďalšie.

Liečba cukrovky

Ochorenie je vo vyspelých krajinách na vzostupe. Súvisí s relatívnym dostatkom stravy, nesprávnymi stravovacími návykmi, v nedostatočnom energetickom výdaji. Následne má nárast počtu diabetikov vplyv na rastúci počet pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Cukrovka nie je jednotné ochorenie, jej liečba teda vyplýva z toho, o aký typ a štádium cukrovky ide. Správne nastavenie liečby je individuálne, v spojení s úpravou stravovacích návýkov tzv. diéte. Pokiaľ na úspešné zvládnutie diabetu úprava životosprávy nepostačuje, musí začať pacienti užívať antidiabetické lieky v tabletách – perorálne antidiabetiká.  Liečba cukrovky inzulínom je vhodná pre pacientov s diabetom 1. typu, keďže v ich tele je nedostatočná resp. chýbajúca produkcia tohoto životne dôležitého hormónu. Liečba inzulínom sa aplikuje u diabetikov 2. typu, ktorým zmena životného štýlu a liečba perorálnymi antidiabetikami nestačí na dostatočnú kontrolu ochorenia.

Liečba obezity

Najčastejšou príčinou vzniku cukrovky 2. typu je obezita. V mnohých zdrojoch sa uvádza, že spúšťačom ochorenia je stres. Diabetológ diagnostikuje a lieči aj poruchy výživy a metabolizmu, edukuje pacientov v oblasti stravovacích návykov, ktoré sú dôležitou rutinou pre úspešnú liečbu obézneho pacienta a správny matelabolizmus. Obmedzenie príjmu jednoduchých cukrov, mastných jedál a pitie alkoholických nápojov a nastavenie redukčného režimu je súčasťou liečby obezity. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je nevyhnutné zvýšenie fyzickej kondície a redukcia stresu. Veľa krát je nutnosť podávania inzulínu pri liečbe obezity len krátkodobá a po dosiahnutí ideálnych hodnôt glukózového testu sa liečba inzulínom ukončí.  V udržiavacej diéte je pri liečbe obezity potrebné pokračovať a osvojiť si ju ako novú rutinu.

Tehotenská cukrovka alebo gestačný diabetes mellitus

Gestačný diabetes alebo tehotenská cukrovka sa vyskytuje u tehotných žien. Ak je cukrovka diagnostikovaná pred tehotenstvom naďalej jedná o diabetes typu 1 alebo 2. V prípade, že počas tehotenstva sa u pacientky, ktorá diabetes pred tehotenstvom nemala diagnotikovaný vyskytnú hodnoty glykémie nalačno vyššej ako 7,8 mmol/l idndikuje sa ako tehotenská cukrovka. Test na tehotenskú cukrovku sa vykonáva v druhej polovici tehotenstva,  medzi 24. a 28. týždňom tehotenstva. V priebehu liečby gestačného diabetu sa vykonáva podľa potreby niekoľko vyšetrení glykémii denne, pre kontrolu účinnosti liečby. Liečba tehotenskej cukrovky je nevyhnutná pre správny vývoj dieťaťa a zabezbečenie čo možno prirodzenej pôrodnej veľkosti, rovnako ako aj zamedzenie popôrodných komplikácií.

Významný vplyv na zvýšený výskyt tehotenskej cukrovky má životní štýl (nedostatek pohybu, stres, nezdravé stravovacie návyky) a obezita alebo diabetes u pokrvných príbuzných. Tehotenská cukrovka postihuje aj štíhle ženy a športovkyne. Príčinou je vrodená predispozícia k cukrovke v spolupráci s vyšším vekom rodičiek. Tehotenstvo predstavuje pre metabolismus veľkú zátaž.  Ženy sa čoraz častejšie rozhodujú pre rodinu vo vyššom veku, po 30, keď výkonnosť /efektivita metabolizmu prirodzené klesá.

Liečba tehotenskej cukrovky

Liečba tehotenskej cukrovky, rovnako ako aj ďalších typov diabetu spočíva v podávaní inzulínu. Denná dávka inzulínu, podavaná inzulínovým perom, sa delí na viacero dávok, rýchlo účinkujúceho inzulínu, podávaných pred jedlami, v kombinácii s preparátmi s dlhodobým účinkom. Liečba inzulínom sa vždy prispôsobuje podľa individuálnej potreby pacientky. Skutočná tehotenská cukrovka začína tehotenstvom a končí pôrodom. Najneskôr počas šestonedelia sa porucha látkovej výmeny stabilizuje a znormalizuje. Ak cukrovka pretrváva aj po šestonedelí, ide o iný, pred tehotenstvom nediagnostikovaný druh cukrovky, alebo cukrovku, ktorá vznikla počas tehotenstva.  Nevyhnutné je nie len  pri liečbe tehotenskej cukovky, ale pre všetky tehotenstvá jesť primerane, veľa sa hýbať a kontrolovať prírastok hmotnosti.

Ambulancie

 • Diabetologická ambulancia I

  Viac
 • Diabetologická ambulancia II

  Viac

Tím lekárov a špecialistov diabetologickej ambulancie I

 • MUDr. Lucia Bíliková

  lekár

 • Miroslava Farkašová

  sestra

Kontakt diabetologická ambulancia I

Diabetologická ambulancia I:

MUDr. Lucia Bíliková – lekár
Miroslava Farkašová – sestra

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

+421 (0) 38 7473236

Ambulancia I sa nachádza prízemí budovy nemocnice (B pavilón).

Ordinačné hodiny

 • Pondelok       07:00 15:30
 • Utorok           07:00 15:30
 • Streda            07:00 15:30
 • Štvrtok           07:00 15:30
 • Piatok            07:00 15:30

Tím lekárov a špecialistov diabetologickej ambulancie II

Kontakt diabetologická ambulancia II

Diabetologická ambulancia 2:

MUDr. Michaela Mitalová – lekár
Martina Michniková Dipl.s – sestra

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

+421 (0) 38 7473102

Ambulancia 2 sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (B pavilón).

Ordinačné hodiny

 • Utorok           07:00 15:30
 • Štvrtok           07:00 15:30 

Poďakovania

 • Bola som na preventívnej prehliadke, kde mi obvodná doktorka zistila zvýšený cukor. Odvtedy chodím na diabetológiu a chvalabohu odvtedy mi to pomáha, som spokojná. Doteraz som užívala len tabletky, ale od dnes si budem sama pichať injekcie. Všetko mi vysvetlili, nie je to nič zložité. Som tu spokojná.

  Elena Žuchovská

 • Na diabetológiu ma poslala obvodná doktorka po preventívnej prehliadke u zamestnávateľa, kde pracujem v trojzmennej prevádzke. Keďže som mal zvýšený cukor, tak som sa bál. Už sem chodím štyri roky a som spokojný s doktorkou, lepšia ani nie je v okrese.

  Jozef Golej

 • Zvýšenú cukrovku som mal a doktorka ma odporučila k pani doktorke Bílikovej. Odvtedy sa to udržiava. Som spokojný so starostlivosťou v tejto diabetologickej ambulancii.

  Jozef Igrici

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)