Prejsť na obsah

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Prešov

Ambulantné pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v poliklinike ProCare v Prešove poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť pacientom so širokým spektrom ochorení.nPracovisko je zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového systému a evalváciu funkčného stavu pacientov pomocou komplexného vyšetrenia, vyšetrenie a liečbu pooperačných a poúrazových stavov, neurologických a ortopedických ochorení.

Ambulantná rehabilitácia a fyzioterapia

 • Profesionálne rehabilitačné strediskonProfesionálny a skúsený personál rehabilitačnej ambulancie v Prešove poskytuje komplexné vyšetrenie a nastavenie fyzioterapeutickej liečby na základe mnohoročných skúseností a pomáha pacientom návrat do fyzickej flexibility, v čo najväčšej možnej miere aj vďaka technickému vybaveniu. Fyzioterapia využíva veľké množstvo cvičení, metodík, prístrojových terapií ako aj manuálnych techník, ako sú napr. masáže, na obnovenie pohybových funkcií pacienta.

 • Multiodborová rehabilitačná liečbanPre zabezpečenie úspešnej fyzioterapeutickej liečby spolupracujeme s  ďalšími medicínskymi odbormi. Súčasťou fyzioterapie  a rehabilitácie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti ale taktiež následná, dlhodobá pohybová terapia, na udržanie motorických funkcií.

 • Fyzioterapia v zrekonštruovaných priestoroch FLBR ambulancienAmbulancia fyzioterapie a rehabilitácie prešli kompletnou rekonštrukciou priestorov. Vplyv príjemného prostredia má nepochybne nemalý vplyv na rehabilitáciu ľudského organizmu. Vďaka príjemnému prostrediu, profesionálnemu a ústretovému prístup rehabilitačného lekára a sestier, tak fyzioterapia v Ambulancie FLBR v Prešove napomáha úspešnému zotaveniu pacienta a odstráneniu bolestí pohybového aparátu.

Rehabilitačné a fyzioterapeutické procedúry

Fyzioterapia a rehabilitácia využíva množstvo cvičení, prístrojových terapií alebo manuálnych techník nastavených na zdravotný stav pacienta.
Súčasťou fyzioterapie a rehabilitácie je poučenie pacienta o funkciách postihnutého pohybového aparátu, terapiách, rehabilitačných procedúrach a cvičeniach, ktorými je možne posilniť, či zlepšiť ich funkcie a navrátiť telu, či postihnutej časti jeho pružnosť a pohyblivosť. Okrem cvičenia v rehabilitačnom centre FLBR ambulancie preto fyzioterapeut odporúča konkrétne cvičenia na doma. Správnym a systematickým prístupom je možné sa v individuálnej miere zbaviť bolesti a prinavrátiť najlepšiu možnú hybnosť pohybového systému pacienta.

Následnými kontrolnými vyšetreniami po niekoľkých týždňoch či mesiacoch fyzioterapeut zhodnotí stav pacienta, jeho progres, splnenie nastavených cieľov a prípadne odporučí pokračovanie v rehabilitácii/cvičení, podľa jeho potreby.

Rehabilitačná ambulancia pre detí a dospelých v Prešove

 • FyziatrianPoúrazová rehabilitácia a fyzioterapia detí aj dospelých začína komplexným vyšetrením fyziatrom – rehabilitačným lekárom. Vyšetrením sa zistí zdravotný stav pacienta. Do rehabilitačnej ambulancie je odporúčané si so sebou priniesť výsledky odborných vyšetrení a RTG, EMG, CT a MRI.

 • Fyzioterapia dospelýchnLiečebná rehabilitácia dospelých je zameraná na úpravu zdravotného stavu, ktorá spôsobuje fyzickú bolesť, alebo omedzuje hybnosť pohybového aparátu. Či už ide liečbu pooperačných a poúrazových stavov, neurologických alebo ortopedických ochorení.

 • Fyzioterapia detí a mládeženRehabilitácia detí a mládeže je osobitná terapia, ktorá berie do úvahy vývinové fázy dieťaťa. Môže ísť o rehabilitáciu za účelom odstránenia vývinových porúch, nedostatkov či nerovnováhy. Pri rehabilitácii detí je nevyhnutná spolupráca s rodičom a systematický prístup pre dosiahnutie stanoveného cieľa fyzioterapie. Rovnako sa zameriava na rehabilitáciu po úraze či operácii.

 • FyziomasáženFyziomáž je cielená masáž, ktorá sa robí za účelom uvoľnenia mäkkého tkaniva. Jej výhodou je, že prináša okamžitú úľavu. Fyzioterapeut pri masáži využíva poznatky o ľudskom tele a masážou konkrétnej časti a konkrétne zvolenou technikou dokáže naštartovať prekrvenia a s tým spojený samo liečiaci proces v organizme.

Objednanie na rehabilitáciu a fyzioterapiu

Vyšetrenie, mobilizácia, manipulácia, obstrek suchou ihlou, ordinácia rehabilitačných procedúr a liečebného telocviku

Na vyšetrenie je nutné sa telefonicky alebo osobne objednať s výmenným lístkom od lekára prvého kontaktu alebo špecialistu. Na vstupné vyšetrenie je potrebné si doniesť nálezy absolvovaných odborných vyšetrení, RTG, EMG, CT a  MRI.

Objednávanie pacientov je možné v časoch:
Pondelok        7:30 – 12:00, 15:00 – 17:00
Utorok            7:30 – 12:00
Streda             7:30 – 12:00, 15:00 – 17:00
Štvrtok            7:30 – 12:00

telefonický kontakt: 051/ 7563578

Náš tím

 • MUDr. Beáta Jancová

  Fyziater

  Viac
 • Úkony:
  manipulácia, mobilizácia, ordinácia rehabilitačných procedúr a liečebného telocviku, vyšetrenie
  Hovorí:
  • Slovenčina

Poďakovania

 • Na rehabilitácie som došla kvôli precvičovaniu prstov. Veľmi mi to pomáha. Neuvažovala som o inom pracovisku, keďže mám to sem blízko z domu. Veľmi pozitívne hodnotím priestory, ale aj personál je výborný. Objednala som sa a hneď na druhý deň som mohla prísť na cvičenie. Navyše je to hradené poisťovňou, takže ani nič nedoplácam. Som tu spokojná.

  Michaela Sikorová, Prešov

Kontakty

Poliklinika ProCare,
Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Ordinačné hodiny

MUDr. Beáta Jancová

 • Pondelok:          06:30 – 18:00
 • Utorok:               06:30 – 14:30
 • Streda:                06:30 – 18:00
 • Štvrtok:               06:30 – 18:00

MUDr. Jonka Dobránska – každý druhý utorok– párny týždeň

Na vyšetrenie je nutné sa telefonicky alebo osobne objednať s výmenným lístkom od lekára prvého kontaktu alebo špecialistu.  Objednávky na čísle: 051/756 35 78.

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.