Prejsť na obsah
Nemocnica Topoľčany

Gynekologická ambulancia

Ordinačné hodiny
 • Pondelok 07:00 - 15:00
 • Utorok 07:00 - 15:00
 • Streda 07:00 - 15:00
 • Štvrtok 07:00 - 15:00
 • Piatok 07:00 - 15:00
Kontakt
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
Tel: +421 38 / 38 24 473
Ambulancie sa nachádzajú na 3. poschodí pavilónu LP 240 v nemocnici.

O ambulancii

GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKA AMBULANCIA PRI ODDELENÍ

Lekár: MUDr. Peter Hríbik

Sestra: Bc. Miroslava Szalayová

Tel.: 038/5351697

Poskytuje:

 • Konzultácie pre gynekológov z primárnej starostlivosti
 • Indukovanie a objednávanie pacientiek k operačným výkonom
 • Príjem pacientiek na gynekologicko – pôrodnícke oddelenie
 • Konziliárne vyšetrenia
 • Predoperačné prípravy pacientiek na operácie – odber krvi, atď.

GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Lekári: MUDr. Elena Kereková

MUDr. Andrej Urbanec

Pôrodná asistentka, špecialistka: Dana Habajová

Tel.: 038/5351698

Poskytuje:

 • Poradňa pre ohrozenú tehotnosť

Zabezpečuje starostlivosť o rizikovú a patologickú tehotnosť

Konziliárne služby pre tehotné ženy, odoslané z obvodných gynekologických ambulancií

Sledovanie tehotných žien s nepriaznivou pôrodníckou anamnézou

Sledovanie tehotných žien s chorobami v gravidite /hypertenzia, hepatopatia, Rh-izoimunizácia, kardiopatie, poruchy metabolizmu cukru, choroby obličiek, infekčné ochorenia, atď./

Tehotnosť ohrozená potratom, predčasným pôrodom, predĺžená gravidita, viacplodová gravidita, poruchy intrauterínnej retardácie rastu plodu

Sledovanie všetkých tehotných pred pôrodom od 37. týždňa gravidity

Scríningové vyšetrenie gestačného DM

USG vyšetrenia v tehotnosti – I., II., III. scríning

CTG vyšetrenia

 • Urogynekologická poradňa

Diferenciálna diagnostika a liečba inkontinencie moču u ženy v spolupráci s inými odborníkmi – multidisciplinárne

Edukácia v oblasti konzervatívnej liečby inkontinencie – gymnastika pánvového dna, intravaginálne pomôcky, medikamentózna liečba

Zobrazovacie metódy – sonografia

Dispenzarizácia pacientiek s rôznymi typmi inkontinencie, následná liečba

Pooperačné kontroly pacientiek.

 • USG pracovisko

Ambulancia disponuje s ultrazvukovým prístrojom s abdominálnou i vaginálnou sondou a vykonáva USG ženám v rámci preventívnych vyšetrení,  tehotným,  gynekologicky chorým.

 • ÚPS gynekologická

Je zabezpečená na 2. poschodí, na úseku gynekológie. Funguje v pracovné dni od 15:00 hodiny do 7:00 hodiny a v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 7:00 hodiny do 7:00 hodiny.

Personálne je zabezpečená lekárom gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia a službukonajúcou pôrodnou asistentkou alebo sestrou na gynekológii.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)