Prejsť na obsah

Hematologická ambulancia Partizánske

V hematologickej ambulancii v nemocnici Svet zdravia Partizánske sa vykonávajú klinické a laboratórne vyšetrenia v hematologickom a biochemickom laboratóriu. Na základe výsledkov ambulancia zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu primárnych a sekundárnych hematologických ochorení a zabezpečuje konziliárne služby pre oddelenia nemocnice.

Hematológia a transfuziológia je medicínsky odbor skladajúci sa z časti klinickej, laboratórnej a výrobnej. Odbor hematológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, klinikou a liečbou ochorení krvi a krvotvorných orgánov, nádorovými ochoreniami kostnej drene a lymfatických uzlín, pacientov s krvácavými ochoreniami, tromboembolickými komplikáciami a trombofíliami a ich laboratórnou diagnostikou. Odbor transfuziológia sa zaoberá darcovstvom krvi, odberom krvi od darcov, výrobou krvných derivátov, diagnostikou, indikáciou a racionálnym využitím krvi pre potreby pacientov.

Prečo si vybrať hematologickú ambulanciu v Partizánskom

 • Komplexná klinická a laboratórna diagnostika

  Hematologická ambulancia v Partizánskom vykonáva odbery a diagnostiku ochorení krvi a porúch krvotvorby, vrátane leukémií a vykonáva cytologické vyšetrenia, odbery vzorky kostnej drene na histologické vyšetrenia a následne nastavuje a aplikuje liečbu.

 • Komplexná liečebno-preventívna starostlivosť

  Ambulancia hematológie v Partizánskom poskytuje kompletnú diagnostiku, nastavenie liečby a následne terapiu pacientom s chorobami krvi a krvotvorných orgánov. Taktiež poskytuje pravidelné preventívne ambulantné kontroly vyliečeným pacientom. Tým ambulancia poskytuje kompletnú liečebno-preventívnu starostlivosť.

 • Možnosť infúznej liečby/denné lôžka

  V hematologickej ambulancii sa na denných lôžkach zabezpečuje starostlivosť o pacientov, podávajú sa lieky v infúziách, podkožne alebo do svalu. Hematologická ambulancia taktiež zabezpečuje podávanie hemoterapie a chemoterapie a individuálne nastavuje liečbu pre každého pacienta.

 • Medziodborová spolupráca

  Ambulancia v nemocnici Svet Zdravia v Partizánskom zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacientov v odbore hematológie a transfuziológie. Nastavanie liečby pacienta si však mnohokrát vyžaduje spoluprácu s ďalšími odbormi. Hematologická ambulancia tieto konzultácie a preklad chorých na vyššie špecializované pracoviská plne pokrýva.

Liečebné možnosti/výkony hematologickej ambulancie v Partizánskom

Liečebné výkony

V odbore hematológia a transfuziológia zabezpečuje hematologická ambulancia špecializovanú a komplexnú starostlivosť o chorých s chorobami krvi, krvotvorných orgánov:

 • ich ďalšie sledovanie a liečbu
 • konziliárnu starostlivosť pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov
 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti
 • porúch metabolizmu Fe, vitamínu B 12, folátov
 • ochorení bielych krviniek
 • diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému
 • onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení, myelodysplastických syndrómov
 • diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilných stavov
 • hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denné lôžka)
 • dispenzarizuje vybrané skupiny hematologických ochorení
 • zabezpečuje doliečovanie a kontroly chorých preložených zo špecializovaného pracoviska
 • zabezpečuje konzultácie a preklad chorých na vyššie špecializované pracoviská
 • vykonáva punkcie kostnej drene

Diagnostika hematologických ochorení

 • odber krvi na:
  • základné laboratórne vyšetrenia v hematologickom a biochemickom laboratóriu,
  • bežné a špeciálne hemokoagulačné vyšetrenia,
  • imunohematologické vyšetrenia,
  • špeciálne biochemické vyšetrenia,
  • imunologické vyšetrenia,
  • cytometrické vyšetrenia,
  • sérologické vyšetrenia,
  • mikrobiologické vyšetrenia,
  • genetické vyšetrenia,
 • odber kostnej drene – punkcia kostnej drene s mikroskopickým vyšetrením kostnej drene,
 • trepanobiopsia kostnej drene s histologickým vyšetrením kostnej drene,
 • RDG a ultrazvukové vyšetrenia, prípadne ďalšie špeciálne vyšetrenia.

Tím lekárov a špecialistov hematologickej ambulancie

 • MUDr. Bisztran Petra

  lekár

  Viac
 • MUDr. Hanková Lenka

  lekár

  Viac
 • Kristína Hrdá

  sestra

  Viac

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n. o.
Ul. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

+421 (0) 387473 262

Ambulancia sa nachádza na prízemí budovy nemocnice (pavilón OAIM, laboratória) bezbariérový vchod z boku budovy.

Ordinačné hodiny

Pondelok    7:00 – 15:30 hod.
Utorok         7:00 – 15:30 hod.
Streda          7:00 – 15:30 hod.
Štvrtok        7:00 – 15:30 hod.
Piatok          7:00 – 15:30 hod.

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)