Prejsť na obsah

Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie vo Svidníku poskytuje psychodiagnostické a psychoterapeutické služby pre deti, dospievajúcich a dospelých.

Prečo si vybrať ambulanciu klinickej psychológie vo Svidníku

 • Komplexná psychologická diagnostika

 • Odborné poradenstvo

 • Psychodiagnostika psychického vývinu od najútlejšieho veku

 • Realizovanie pracovných pohovorov a personálnej psychodiagnostiky

Realizujeme liečebné možnosti/výkony

KLINICKO- PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA:

 • komplexnú aj parciálnu psychologickú diagnostiku zameranú na zistenie závažnosti psychického ochorenia či poruchy, vyšetrenie osobnosti, afektivity, sociability, vyšetrenie stavu kognitívnych a intelektových schopností,
 • diferenciálno- diagnostické klinicko- psychologické vyšetrenie pre účely sociálneho zabezpečenia- zhodnotenie stavu psychických funkcií vplyvom ochorenia, ktoré môže mať dopad na pracovnú schopnosť,
 • klinicko- psychologické vyšetrenie žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane a streliva,
 • posúdenie psychickej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe, pedagogických zamestnancov, profesionálnych rodičov a iné povolania,
 • konziliárna starostlivosť u hospitalizovaných pacientov,
 • realizovanie pracovných pohovorov a personálnej psychodiagnostiky.

 PSYCHOTERAPIA A PORADENSTVO:

 • psychoterapiu a poradenské konzultácie pri životných krízach, pri zvládaní životných problémov ako sú partnerské či manželské nezhody, rodinné, zdravotné, osobné a výchovné ťažkostí,
 • psychoterapiu a poradenskú podporu pre ľudí s depresívnymi a úzkostnými poruchami, osobnostnými poruchami a psychosomatickými poruchami,
 • nácvik relaxačných techník,
 • nácvik asertivity a komunikačných zručností,
 • podpora psychického zdravia,
 • krízovú intervenciu pri akútnom strese,
 • psychoterapeutickú podporu u klientov s depresívnou poruchou, anxietou a posttraumatickou stresovou poruchou po prekonaní COVID19,
 • nácvik dychových cvičení a relaxačných techník u klientov s postcovidovým syndrómom,
 • kognitívny tréning u klientov s postcovidovým syndrómom.

DETSKÁ PSYCHOLÓGIA:

 • vykonávame psychodiagnostiku psychického vývinu od najútlejšieho veku. Diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobností detí a dospievajúcich (0-18r.),
 • podpornú terapiu a poradenstvo pri úzkosti, strachu, emočných poruchách, enuréze a enkopréze, poruchách spánku, pri ťažkostiach v školskom fungovaní a podobne,
 • poskytujeme podporné vedenie a konzultácie pre rodičov,
 • výchovné poradenstvo pre rodičov.

Psychologické poradenstvo

 • psychodiagnostické vyšetrenie trvá v priemere 1,5- 2 hodiny
 • na vyšetrenie do pschylogickej ambulancie si doneste so sebou okuliare na čítanie, ak ich používate

Tím psychológov

 • Mgr. Martina Breznoščáková

  Viac
 • Mgr. Daniela Hurai Mikitová

  Viac

Galéria

Kontakty

Mgr. Martina Breznoščáková

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí bloku „C“. Vchod do ambulancie je oproti vchodovým drevám do poliklinickej časti nemocnice.

Telefón: +421  (0)54/ 7860 396
e-mail: m.breznoscakova@pentahospitals.sk

Zmluvná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa/Dôvera/UNION

Ordinačné hodiny
PONDELOK              08.00 – 12.00
UTOROK                   08.00 – 12.00
STREDA                    08.00 – 12.00
ŠTVRTOK                 08.00 – 12.00
PIATOK                     08.00 – 12.00

Mgr. Daniela Mikitová

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí bloku „C“. Vchod do ambulancie je oproti vchodovým drevám do poliklinickej časti nemocnice.

Telefón:  +421  (0)54/ 7860 397
e-mail:  daniela.mikitova@pentahospitals.sk

Zmluvná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa/Dôvera/UNION

Ordinačné hodiny
PONDELOK              10.00 – 16.30
UTOROK                   08.00 – 15.30
STREDA                    08.00 – 15.30
ŠTVRTOK                 08.00 – 15.30
PIATOK                     08.00 – 13.30

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)