Prejsť na obsah

Štúdia z Prešova zaujala svetových odborníkov

Diabetických pacientov stredného veku ohrozuje tzv. tichá ischémia myokardu.   Docent MUDr. Alexander Kiško, CSc., viac ako pätnásť rokov pracuje ako kardiológ na prešovskej poliklinike ProCare. Venuje sa problematike tzv. tichej ischémie myokardu u pacientov s diabetom mellitus 2. typu. Na 34. svetovom kongrese internej medicíny v juhoafrickom Kapskom Meste prezentoval výsledky unikátnej štúdie zameranej na zistenie…

04.01.2019

Diabetických pacientov stredného veku ohrozuje tzv. tichá ischémia myokardu.

 

Docent MUDr. Alexander Kiško, CSc., viac ako pätnásť rokov pracuje ako kardiológ na prešovskej poliklinike ProCare. Venuje sa problematike tzv. tichej ischémie myokardu u pacientov s diabetom mellitus 2. typu. Na 34. svetovom kongrese internej medicíny v juhoafrickom Kapskom Meste prezentoval výsledky unikátnej štúdie zameranej na zistenie prevalencie a možných klinických prediktorov tzv. tichej ischémie myokardu u diabetikov stredného veku.

Nedostatok štúdií

Diabetes mellitus 2. typu u pacientov stredného veku je pre súčasné zdravotníctvo rastúcim a závažným problémom. Spája sa aj so 70-percentným nárastom výskytu obezity u osôb mladšieho veku. Dĺžka života pacienta s diagnózou cukrovky 2. typu vo veku do 40 rokov sa znižuje o osem rokov v porovnaní s nediabetikom a súvisiace komplikácie, najmä koronárna ateroskleróza, vznikajú v oveľa mladšom veku. Preto je veľmi dôležitá včasná diagnostika myokardiálnej ischémie v mladších vekových skupinách pacientov. Je predpokladom následnej indikácie optimálnych dlhodobých intervenčných stratégií v podobe prísnej úpravy životného štýlu, agresívnej farmakoterapie alebo koronárnych revaskularizácií. Nedostatok klinických štúdií a z nich vyplývajúcich klinických odporúčaní však spôsobuje, že väčšina týchto pacientov je neefektívne manažovaná.

Skrytá hrozba

O to cennejšia je štúdia, ktorú prezentoval docent A. Kiško. Vznikla v spolupráci s diabetologickou ambulanciou polikliniky ProCare Prešov (MUDr. Radoslav Dobránsky), Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, kardiocentrom a s klinikou vnútorného lekárstva FNsP J. A. Reimana v Prešove. Jej základom sú vyšetrenia 212 pacientov s diabetom mellitus 2. typu mladších ako 60 rokov, pričom bola použitá metóda záťažovej perfúznej scintigrafie myokardu. Autori zistili, že prevalencia tzv. tichej ischémie myokardu v tejto vekovej populácii diabetikov je pomerne vysoká – 18,4 percenta. Na základe detailnej analýzy klinických a laboratórnych charakteristík jednotlivých pacientov boli zistené aj niektoré klinické prediktory tichej ischémie, podľa ktorých možno predvídať a včasne diagnostikovať toto ochorenie u inak asymptomatických pacientov. Prednáška vyvolala veľký záujem a odborná diskusia pokračovala aj v kuloároch kongresovej sály.

Kongres prominentných vedcov a expertov

Svetové kongresy internej medicíny organizuje Medzinárodná spoločnosť pre internú medicínu (ISIM). Vznikla v roku 1948 v Bazileji (Švajčiarsko) s cieľom šíriť nové poznatky a podporovať spoluprácu medzi lekármi vo všetkých odvetviach modernej internej medicíny v rôznych častiach sveta. V čase, keď je vnútorné lekárstvo ohrozené rastúcou úzkou špecializáciou, spoločnosť sa snaží stať sa integrujúcou organizáciou v svetovej internej medicíne. Medzinárodná spoločnosť ISIM organizuje svetový kongres každé dva roky. Tentoraz sa konal v Kapskom Meste v Južnej Afrike. V paralelných prednáškových blokoch prezentovali svoje poznatky prominentní odborníci a vedci z rôznych oblastí internej medicíny z vyše osemdesiatich krajín. Nasledujúci svetový kongres ISIM bude v roku 2020 v Cancúne (Mexiko).

Ďalšie príspevky, ktoré by vás mohli zaujímať

 • 14.01.2022 | Aktuality

  Obed pre zdravotníkov od dobrovoľníčok

  Dobrovoľníčky centra Krajší deň a Denného centra 1 Mesta Trebišov Katarína Tirpáková, Marta Malackaničová, Zuzana Cáboczká, Božena Nováková a Eva Zacharová sa rozhodli poďakovať a oceniť zdravotníkov na covid oddelení chutným a kvalitným občerstvením v podobe plnenej kapusty.   Na tej si celý zdravotnícky personál Covid ooddelenia pochutnával počas celého aj nasledujúceho dňa. Týmto by…
 • 06.12.2022 | Aktuality

  Mikuláš v žiarskej nemocnici

  Detičky na pediatrickom oddelení potešil svojou návštevou Mikuláš. Krásna hudba šíriaca sa z jeho hry na gitare rozospievala anjelika, detičky a celý personál oddelenia. Zaspievali si spolu známe piesne a každému dieťatku venoval milé prekvapenie z košíčku.
 • 11.10.2018 | Aktuality

  Praktický nácvik protiepidemických opatrení v galantskej nemocnici

  Nácvik protiepidemických opatrení v galantskej nemocnici bol opäť prakticky preverený aj po druhý raz v tomto kalendárnom roku. Zástupcovia nemocnice vidia v opakovanom nácviku okrem legislatívnej povinnosti aj prínos, v podobe memorovania procesných postupov jednotlivých cvičiacich, ako aj súčinných osôb, či orgánov štátnej správy. Cvičenie bolo aj tentokrát zamerané na príjem pacienta s podozrením na vysoko…

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.