Prejsť na obsah

Oddelenie dlhodobo chorých Humenné

Na oddelení dlhodobo-chorých pacientom poskytujeme liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú zameriavame na dosiahnutie nezávislosti a sebestačnosti pacientov, aby pri odchode domov boli primerane aktívni. U ležiacich pacientov zameriavame starostlivosť na prevenciu preležanín a iných komplikácií súvisiacich s imobilitou. Prihliadame na individuálne potreby pacienta a uspokojovanie jeho bio-psycho-sociálnych, kultúrnych a spirituálnych potrieb.nNašim cieľom je udržať optimálny zdravotný stav pacientov a zlepšiť ich kvalitu života.

Prečo si vybrať oddelenie dlhodobo chorých v Humennom

 • Zdravotná starostlivosť 24/7

  Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje starostlivosť o pacienta 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Optimálne nastavenia nonstop starostlivosti, vzhľadom na závažnosť zdravotného stavu imobilného pacienta, spolu s empatickým prístupom, je kľúčovým pre vykonávanie každodenných rutín pacientov na oddelení.

 • Kvalitná diagnostika, liečba a ošetrovanie pacientov

  Na oddelení ODCH v Humennom je poskytovaná komplexná starostlivosť pacientom po ukončení diagnostického procesu a zvládnutí akútneho stavu. Správna liečebná stratégia imobilných pacientov si vyžaduje multidisciplinárny prístup, s ohľadom na spektrum zdravotných, psychických a sociálnych problémov.

 • Profesionálny prístup personálu

  Citlivý a vnímavý prístup je pre pacienta odkázaného na lôžko je prvoradý. Zdravotný stav pacienta si  vyžaduje situácia je náročná  fyzicky aj emocionálne tak pre ošetrovaného – zmieriť sa s tým a prijať pomoc,  ako aj  pre ošetrujúcich, ktorí často nevedia, ako sa k takým situáciám postaviť, ako správne pomôcť alebo čo všetko je potrebné zariadiť.

 • Dobrovoľníci Krajší deň

  Skupina dobrovoľníkov Krajší deň je združenie, ktorého poslaním je posilňovať duševnú pohodu pacienta a jeho postoj k aktívnej spolupráci na uzdravení, vnášať do nemocničného prostredia viac medziľudského kontaktu a prepájať izolovaný svet chorých so svetom zdravých. svoju dobrovoľnícku prácu vykonávajú aj na oddelení pre dlhodobo chorých v Nemocnici Svet zdravia v Humennom.

O oddelení dlhodobo chorých v Humennom

ODCH sa vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu pavilónu E momentálne nachádza na 6. podlaží viacúčelovej budovy. Má k dispozícii 28 postelí. Izby sú dvojposteľové a dve izby sú jednoposteľové, vždy 2 izby so spoločným sociálnym zariadením (WC, sprcha, umývadlo).
Na oddelení sa nachádzajú aj 2 nadštandardné izby zriadené v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Nadštandardné izby sú jednoposteľové so samostatným sociálnym zariadením, jedna izba má k dispozícii aj klimatizáciu.

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje aj možnosť ubytovania a stravovania sprevádzajúcej osobe. Na oddelení sú priestory pre zdravotnícky personál, 2 vyšetrovne, kuchynka s jedálňou s TV a vstupná hala. Prístup na oddelenie je schodiskom a výťahom.

Liečba dlhodobo chorých v domácom prostredí

Dôležitou súčasťou našej každodennej práce na ODCH je poskytovanie informácií a rád pacientom, aj ich príbuzným alebo osobám, ktorí sa starajú o dlhodobo chorého v domácnosti. Vo svojich diagnostických, liečebných a ošetrovateľských činnostiach postupujeme podľa diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských štandardov. Zdravotnícki pracovníci vykonávajú zdravotné povolanie v súlade s etickým kódexom, s právnymi predpismi a dostupnými poznatkami lekárskych vied, s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie nášho pracoviska.

Dôvodom hospitalizácie na ODCH sú zväčša náhle mozgové príhody a ich následky, komplikácie, pooperačné stavy, následné stavy dlhodobej imobility s preležaninami atď. Prijatie na takéto oddelenie odporúča ošetrujúci lekár.

Ošetrovateľská starostlivosť o dlhodobo chorých

Domáca starostlivosť a liečba dlhodobo chorého člena rodiny môže byť psychicky aj fyzicky veľmi vyčerpávajúca. Ak teda napriek dohodám o striedaní sa členov rodiny pri poskytovaní starostlivosti o dlhodobo chorého táto situácia nie je zvládnuteľná, pri domácej starostlivosti môžu ošetrujúcim pomôcť zdravotníci a ošetrovatelia, ale môžu využiť aj rôzne druhy pomoci:

 • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), poskytujúca ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá je určená pre mobilných a čiastočne imobilných pacientov,
 • Sociálne služby, ktoré pomáhajú s bežnými úkonmi v starostlivosti o ťažko chorú osobu a jej hygienu, nie je to však zdravotnícka pomoc,
 • Odľahčovacie služby, ktoré poskytuje obec, za účelom poskytnutia odpočinku osobe, ktorá vykonáva starostlivosť o dlhodobo chorého,
 • Opatrovateľské služby, ktoré sa poskytujú osobám vzhľadom na ich zdravotné postihnutie, chronické ochorenie a rodinám s deťmi, ktorých situácia si vyžaduje pomoc inej fyzickej osoby,
 • Osobná asistencia, zabezpečuje pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodu zníženej sebestačnosti.

Liečebné možnosti/výkony

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje odbornú liečebno – preventívnu starostlivosť dospelým osobám z okresu Humenné, Snina a Medzilaborce a podľa potreby aj z iných okresov. Účelom hospitalizácie je liečba, ošetrovanie, rehabilitácia chorých, ktorí majú určenú diagnózu a je realizovateľný liečebný plán a u ktorých je predpoklad zlepšenia a stabilizácie zdravotného stavu. Do ODCH sú tiež prijímaní chorí, u ktorých ani po použití všetkých dostupných liečebných prostriedkov a metód súčasnej vedy, nemožno očakávať podstatné zlepšenie zdravotného stavu, avšak vyžadujú kvalifikovanú ústavnú lekársku starostlivosť. ODCH nehospitalizuje starých občanov pre sociálne dôvody. Prevažná väčšina pacientov je v geriatrickom veku a má viac chorôb, v prevahe sú to interné, neurologické choroby a stavy po úrazoch.

Praktické rady pre dlhodobo chorých pacientov

 • Demencia a starostlivosť o pacienta s demenciou

  Demencia je výsledkom postupne sa zhoršujúceho chronického ochorenia mozgu, ktoré sťažuje a nakoniec úplne znemožňuje vykonávať bežné denné aktivity pacientovi. Pacienti s demenciou sa prejavujú zvláštnym alebo neobvyklým správaním. Starostlivosť o dlhodobo chorého človeka navyše postihnutého demenciou je náročná a vyčerpávajúca a často budete musieť prijímať zložité rozhodnutia. Prvým varovným signálom a prejavom demencie je zhoršujúca sa pamäť. Máte pocit že váš príbuzný trpí demenciou? Prečítajte si viac o demencii a starostlivosti o pacientov s demenciou.

 • Tréning pamäti pre seniorov

  Poznávacie funkcie (pamäť, myslenie, reč) sú pri demencii ohrozené, musíme ich preto udržiavať ustavične aktívne. Môžeme tak urobiť tým, že sa začneme učiť nový cudzí jazyk, naučíme sa lúštiť sudoku alebo novú báseň. Toto všetko sú aktivity, ktoré sú pre seniorov mentálne stimulujúce. Tieto cvičenia sú určené nielen dlhodobo chorým pacientom, cieľom kognitívneho tréningu je stimulovať pamäť a mozgovú aktivitu všeobecne a umožniť tak poznávacím funkciám ich nepretržitú aktivitu. Prečítajte si viac o cvičeniach na kognitívnu stimuláciu pamäte a ako prezentovať demenciu.

 • Polohovanie pacientov ako prevencia preležanín

  Citlivý a vnímavý prístup k polohovaniu tela dlhodobo chorého a nehybného pacienta, odkázaného na lôžko je prvoradý. Polohy sa musia meniť pravidelne a systematicky. Pacient musí byť v posteli uložený tak, aby sa zabránilo komplikáciám, ktoré vznikajú v dôsledku dlhodobej nehybnosti. Sleduje sa hlavne zabránenie vzniku preležanín, stuhnutiu kĺbov, skrátenie svalov a šliach, atrofie svalstva. Polohovanie zmierňuje bolesť, umožňuje odľahčenie určitých častí tela od tlaku, trenia, trhacej sily, zabraňuje sekundárnym zmenám na koži. Prečítajte si viac o polohovaní a starostlivosti o nehybných a dlhodobo chorých pacientov.

O vaše zdravie sa stará tím lekárov a špecialistov oddelenia dlhodobo chorých v Humennom

 • MUDr. Bilšáková Angela

  primár

 • Mgr. Šteffeková Emília

  vedúca sestra

  Viac
 • MUDr. Šeda Peter

  lekár

  Viac
 • MUDr. Katarína Cukrovaná Ružinská

  lekár

  Viac
 • Bc. Eva Podobinská

  manažérka dennej zmeny

  Viac
 • MUDr. Anna Topľanská

  lekár

  Viac

Poďakovania

 • V dňoch 24.05.2022 – 07.06.2022 bola vo Vašej nemocnici prijatá na ODCH moja sestra Cecília Rohaľová ako pacientka hypertonička s bolesťami kolien a celkovou slabosťou. Ako jej sestra som v tejto súvislosti mala veľké obavy o jej zdravotný stav. Počas hospitalizácie som bola veľmi príjemne prekvapená pozitívnym, empatickým a ľudským postojom sociálnej pracovníčky Liany Kontrovej, s jej vysoko odborným a profesionálnym prístupom k pacientom počas celej doby…

  V dňoch 24.05.2022 – 07.06.2022 bola vo Vašej nemocnici prijatá na ODCH moja sestra Cecília Rohaľová ako pacientka hypertonička s bolesťami kolien a celkovou slabosťou.

  Ako jej sestra som v tejto súvislosti mala veľké obavy o jej zdravotný stav.

  Počas hospitalizácie som bola veľmi príjemne prekvapená pozitívnym, empatickým a ľudským postojom sociálnej pracovníčky Liany Kontrovej, s jej vysoko odborným a profesionálnym prístupom k pacientom počas celej doby hospitalizácie mojej sestry. Vyzdvihujem najmä ochotu pomôcť a aj vypočuť problémy, ktoré viedli k tomu aby moja sestra bola umiestnená v zariadení nakoľko nebývam v Humennom, a pre zlé rodinné vzťahy sme museli nájsť riešenie, s ktorým nám veľmi pomáhala menovaná sociálna pracovníčka, za čo jej veľká vďaka. Ďakujem aj personálu na oddelení ODCH pod vedením pani primárky MUDr. Bilšákovej a taktiež aj sestrám.

  Ešte raz chcem vysloviť veľké poďakovanie a želám Vašej nemocnici veľa úspechov v každodennej náročnej starostlivosti o pacientov.

  S úctou a pozdravom

  Eva Fedorová.

 • Som na tomto oddelení po prvýkrát. Mala som problémy so srdcom. Mala som obavy ohľadom starostlivosti, ale som tu veľmi spokojná. Klobúk dole. Starajú sa, sú veľmi milí, majú na pacientov čas. Pracujú tu zodpovední ľudia. Ešte som nevidela v nemocnici takú ochotu personálu. Strava je tiež výborná. Chválim všetko.

  Anna Bobeničová

 • Som zdravotníčka, ale teraz som tu ako pacient. Podľa mňa sa starajú na tomto oddelení veľmi dobre o pacientov, aj keď majú veľa práce. Je tu čisto, strava je dobrá. Polohujem sa sama, tak im aspoň trošku pomôžem. Ale vidím, že majú aj super antidekubitárne matrace. Všetko je na dobrej úrovni.

  Marta Salamonová

 • Som pacientom s poškodenou chrbticou a z tohto dôvodu som bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení, neskôr preložený na chirurgické oddelenie a odtiaľ na oddelenie dlhodobo chorých v Humennom. Na tomto oddelení som ležal dva týždne. Počas tohto obdobia mi bola poskytovaná opatera a starostlivosť, s ktorou som bol veľmi spokojný. Chcem sa preto aj touto cestou poďakovať celému personálu oddelenia LDCH v Humennom, lekárom, zdravotným sestrám i sanitárkam po…

  Som pacientom s poškodenou chrbticou a z tohto dôvodu som bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení, neskôr preložený na chirurgické oddelenie a odtiaľ na oddelenie dlhodobo chorých v Humennom. Na tomto oddelení som ležal dva týždne. Počas tohto obdobia mi bola poskytovaná opatera a starostlivosť, s ktorou som bol veľmi spokojný. Chcem sa preto aj touto cestou poďakovať celému personálu oddelenia LDCH v Humennom, lekárom, zdravotným sestrám i sanitárkam pod vedením p. primárky MUDr. Bilšákovej za veľmi príkladnú starostlivosť a dobrý prístup ku všetkým pacientom. Zvlášť chcem poďakovať p. Lukačovej, Radovej, Karbuľovej, Ričalkovej, Bujkovej a Rujakovej za ich príkladný opateru, starostlivosť a pomoc, ktorú mi poskytovali. Boli vždy milé a ochotné pomôcť. Sú to sestričky a sanitárky, ktoré majú srdce na správnom mieste a je vidieť, že práca ich naozaj baví a vykonávajú ju čestne a zodpovedne, čím veľkou mierou prispievajú k budovaniu dobrého mena humenskej nemocnice.

  Veľmi oceňujem ich náročnú a obetavú prácu, želám im veľa zdravia, sily a vytrvalosti do ďalšej práce v náročných podmienkach v slovenskom zdravotníctve. Prosím Vás, aby ste im v mojom mene vyslovili jedno veľké a úprimné „ĎAKUJEM“.

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala pani primárke MUDr. Bilšákovej, a celému kolektívu – všetkým lekárom a sestričkám oddelenia dlhodobo chorých na 6. poschodí Nemocnice v Humennom. Zvlášť sa chcem poďakovať pani primárke, Dr. Bilšákovej za jej vysoko odbornú prácu ale i osobný a ľudský prístup k mojej mamke Zuzane Žigovej, ktorá bola v júni odkázaná na odbornú lekársku pomoc, a hospitalizovaná na oddelení pre dlhodobo c…

  Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala pani primárke MUDr. Bilšákovej, a celému kolektívu – všetkým lekárom a sestričkám oddelenia dlhodobo chorých na 6. poschodí Nemocnice v Humennom. Zvlášť sa chcem poďakovať pani primárke, Dr. Bilšákovej za jej vysoko odbornú prácu ale i osobný a ľudský prístup k mojej mamke Zuzane Žigovej, ktorá bola v júni odkázaná na odbornú lekársku pomoc, a hospitalizovaná na oddelení pre dlhodobo chorých vo vašej nemocnici. Nedá mi preto, aby som neocenila profesionálny, a pritom citlivý a láskavý prístup aj celého personálu oddelenia. Zvlášť by som chcela vyzdvihnúť ich odbornosť, ochotu a podporu zo strany pani primárky, lekárov a sestier z oddelenia, hoci viem, že ich práca je veľmi náročná.

  Celé oddelenie s lekármi, sestrami a celým personálom môže byť príkladom, ako by to malo fungovať všade, pôsobili na mňa príjemne, zaujímajúc sa o pacienta. Dnes je to veľkou vzácnosťou. Slovami sa nedá opísať ten pocit, keď moja mamka odchádzala z nemocnice v stave neopísateľnom, ako keď tam bola privezená. Čistota, príjemné prostredie, záujem o pacienta a jeho potreby a v neposlednom rade profesionalita. Verím, že pozitívny príklad pani primárky inšpiruje v budúcnosti aj ďalších lekárov. Každý človek má iné potreby, a je nádherné vidieť, ako sa aj na tieto faktory na tomto oddelení berie ohľad. Prajem celému tímu veľa vytrvalosti a pozitívnej energie v ich náročnej práci.

  S úctou, Mária Hodovancová

Kontakty

Oddelenie dlhodobo chorých sa momentálne nachádza na 6. poschodí v pavilóne E (bývalá budova LDCH).

+421 (0) 57 770 6071

Oddelenie dlhodobo chorých – primár: +421 (0) 57 770 6070
Oddelenie dlhodobo chorých – vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6071
Oddelenie dlhodobo chorých – vyšetrovňa 6. poschodie: +421 (0) 57 770 6073

Návštevné hodiny

 • Pondelok       14:00 – 17:00
 • Utorok           14:00 – 17:00
 • Streda            14:00 – 17:00
 • Štvrtok           14:00 – 17:00
 • Piatok            14:00 – 17:00
 • Sobota            14:00 – 17:00
 • Nedeľa           14:00 – 17:00

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7, 066 01 Humenné

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)