Prejsť na obsah

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Rehabilitačné oddelenie nemocnice v Rimavskej Sobote poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť o pacientov so širokým spektrom diagnóz. Pod dohľadom skúsených fyzioterapeutov aplikuje rehabilitácie pacientom s ochorením pohybového aparátu, chrbtice, lieči pacientov po úrazoch, pooperačné stavy, ochorenia centrálneho a periférneho nervového systému a pod. Oddelenie disponuje telocvičnou, samozrejmosťou je nastavenie individuálneho cvičebného plánu, revízia fyzioterapeutom a aplikácia prístrojových terapií ako USG terapia, magnetoterapia, elektroliečebné procedúry a ďalšie.

Benefity rehabilitačného oddelenia

 • Komplexná rehabilitačná starostlivosť

 • Široké spektrum rehabilitačných procedúr

 • Vysokokvalifikovaný personál

O oddelení

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie (FRO) je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje len ambulantné služby. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, sú dovážaní sanitkami, alebo prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa. Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia odporúča pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár, respektíve odborný lekár.

Súčasťou odporúčania má byť ukončený alebo priebežný diagnostický vzorec, informácia o doterajšom priebehu liečby ako i rámcový predpis liečebného rehabilitačného postupu. Pacienti ostávajú v starostlivosti svojho ošetrujúceho lekára.

U hospitalizovaných pacientov na jednotlivých nemocničných oddeleniach potrebu rehabilitačných úkonov určuje príslušný ošetrujúci lekár na žiadanke o poskytovaní liečebnej rehabilitácie a fyzikálnej terapie alebo lekár FRO ako konziliár. Pacienti schopní chôdze dochádzajú na procedúry na FRO.

Na FRO poskytujeme ambulantné služby počas pracovných dní v týždni v pracovnom čase od 7:00 do 15:30 hod.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Lôžkovým pacientom poskytujeme prevažne individuálnu liečebnú telesnú výchovu.

U ambulantných pacientov je v rámci rehabilitácie podávaná elektroliečba (DDP, IP, MT, UZ, KVD, ionoforéza), svetloliečba (Solux, Biolampa, Laser), masáže (klasická, reflexná, prístrojová), teploliečba (kenny naparovanie, parafín), vodoliečba (vírivky) a liečebná telesná výchova – individuálna i skupinová. Ide prevažne o ochorenia pohybového aparátu dospelých i detí.

Na neurologickom oddelení sú pre rehabilitáciu vyčlenené dve miestnosti so základným prístrojovým vybavením, liečbu zaisťuje jedna fyzioterapeutka a jeden masér.

Detskej rehabilitácii sa venuje špeciálne vyškolená fyzioterapeutka, ktorá má svoje pracovné priestory na prízemí v chirurgickom pavilóne a zastrešuje ako ambulantných detských pacientov, tak aj ležiacich pacientov, novorodencov a nedonosencov.

Stará sa o vás tím odborníkov

 • Mgr. Balážová Andrea vedúci fyzioterapeut

  Pracuje ako vedúci fyzioterapeut  od r. 2010. Na FRO nastúpila v r. 2000. Predtým pracovala v SLK Štrbské Pleso. Magisterské štúdium ukončila na LF UK v Bratislave / nelekársky odbor – Fyzioterapia/ v roku 2009.nŠpecializačné štúdium- Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového aparátu ukončila v r. 2012 na SZU v Bratislave.

  Viac
 • MUDr. Miri Dana lekár

  Absolvovala štúdium medicíny na LFUK v Martine, ukočenie v r. 1988. Pracovala na chirurgickom oddelení Nemocnice v Rimavskej Sobote a atestovala z odboru chirurgia v r. 1991.nDo r. 1999 pracovala v PJK Číž a absolvovala atestáciu z odboru FBLR . Od roku 2000 pracuje ako primár rehabilitačného oddelenia v Nemocnici v Rimavskej Sobote.

  Viac
 • MUDr. Martina Tomášiková lekár

  Ukončila Lekársku fakultu Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach v roku 2018. Následne pracovala v súkromnom kúpeľnom zariadení, kde bola od septembra 2022 poverená vedením zdravotného úseku. Od marca 2023 pracuje na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácii ako sekundárny lekár. Absolvovala Kurz manuálnej terapie, Kurz laseroterapie, Kurz základov rehabilitácie v detskom veku. V roku 2023 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a  tiež Kurzu kineziologického tejpovania.

  Viac

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1
979 12  Rimavská Sobota

Kontakty:
Evidencia pacientov: 047/56 12 383
Primár: 047/56 12 385
Vedúci fyzioterapeut: 047/56 12 381
Detská rehabilitácia: 047/56 12 363 (prízemie chirurgického pavilónu)

Oddelenie je umiestnené v suteréne chirurgického pavilónu.

Objednať sa môžete v pondelok – štvrtok v čase od 13.00 – 15.00 hod. na tel. čísle 047/56 12 383

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)