Prejsť na obsah

Onkologický klaster

Onkologický klaster zabezpečuje kuratívnu a paliatívnu starostlivosť zahŕňajúcu:

 • nsystémovú protinádorovú liečbu (chemoterapia, cielená protinádorová liečba, hormonálna terapia, imunoterapia)
 • liečbu akútnej toxicity po onkologickej terapii
 • rádioterapiu
 • podpornú terapiu

Lôžková časť onkologického klastra je rozdelená na oddelenie klinickej onkológie a oddelenie radiačnej onkológie. Klaster disponuje 40 lôžkami (jedno-,dvoj-, trojlôžkové izby), ktoré sú rozdelené do dvoch samostatných ošetrovacích jednotiek.

Liečebné možnosti/výkony

Zabezpečuje komplexnú onkologickú liečbu kuratívnu i paliatívnu všetkých solídnych tumorov.

 • chemoterapia
 • cielená protinádorová liečba
 • imunoterapia
 • hormonálna liečba
 • podporná liečba
 • podávanie krvných derivátov
 • odbery krvi na hematologické, sérologické a iné vyšetrenie pred chemoterapiou a pred kontrolnými vyšetreniami
 • odľahčujúce abdominálne a pleurálne  punkcie
 • konziliárna činnosť
 • dispenzárna starostlivosť pacientov po liečbe
 • vedecko – výskumná činnosť
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby

Náš tím lekárov a špecialistov

 • MUDr. Gabriela Herman, MPH

  primár oddelenia radiačnej onkológie

  Viac
 • MUDr. Lenka Rušinová

  primár oddelenia klinickej onkológie

  Viac

Kontakt

Nemocnica Penta Hospitals Michalovce
Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

056/641 6873

Oddelenie je umiestnené v pavilóne G (oproti hlavnému areálu, cez cestu).

Oddelenie – ošetrovacia jednotka A (oddelenie klinickej onkológie): 056/641 6861
Oddelenie – ošetrovacia jednotka B (radiačná onkológia): 056/641 6862
Oddelenie – ošetrovacia jednotka C (klinická onkológia): 056/641 6863
Lekárska izba: 056/641 6870
Primár oddelenia radiačnej onkológie: 056/641 6867
Primár oddelenia klinickej onkológie: 056/641 6861
Manažérka klastra, vedúca sestra: 056/641 6873
Ambulancia klinickej onkológie: 056/641 6864
Ambulancia radiačnej onkológie: 056/641 6865
Ambulantná chemoterapia: 056/641 6868
Pracovisko externej rádioterapie/lineárny urýchľovač: 056/641 6869
Fyzik: 056/ 6416 282, 415

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)