Prejsť na obsah

Oddelenie radiačnej onkológie v Rimavskej Sobote

Na oddelení radiačnej onkológie v Rimavskej Sobote je poskytovaná komplexná onkologická liečebno-preventívna starostlivosť formou rádioterapie, biologickej a hormonálnej terapie, chemoterapie alebo ich kombináciou pacientom s komplikáciami protinádorovej liečby alebo pacientom, ktorí nemôžu liečbu absolvovať ambulantne. Pri liečbe je aplikovaná najmodernejšia technológia s lineárnym urýchľovačom a poznatky v onkológii.nOnkologická liečba je zameraná na všetky typy solídnych nádorov pre pacientov z okresu Rimavská Sobota aj mimo okres, ktorí prejavia záujem o liečbu na našom pracovisku.

Onkologická starostlivosť a liečba

 • Komplexná onkologická starostlivosť

  Oddelenie radiačnej onkológie poskytuje komplexnú diagnostiku nádorových ochorení s aplikovaním najmodernejšej liečby vrátane chemoterapie, rádioterapie s použitím lineárneho urýchľovača a poznatkov z onkológie. V rámci ošetrovateľskej starostlivosti o onkologických pacientov zabezpečuje diagnostiku, liečbu i kontrolné vyšetrenia.

 • Dlhoročné skúsenosti onkológov

  Personál oddelenia radiačnej onkológie má dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o onkologických pacientov. Poskytuje komplexnú starostlivosť o onkologických pacientov s aplikáciou najmodernejšej technológie v presnosti ožarovania, v liečbe nádorov aplikuje najnovšie poznatky z onkológie.

 • Špičková technológia – lineárny urýchľovač

  Lineárny urýchľovač zvyšuje presnosť ožarovania a znižuje nežiaducu dávku žiarenia v rámci terapie na okolité tkanivá, pričom využíva všetky dostupné moderné techniky. Vďaka tomu prístroju je možné poskytovať cielenú rádioterapiu na malé nádorové ložisko s vysokými dávkami žiarenia.

 • Zrekonštruované oddelenie radiačnej onkológie

  Oddelenie radiačnej onkológie prešlo kompletnou renováciou priestorov aj prístrojového zariadenia pre radioterapiu, chemotreapiu, rtg terapiu a ďalšie onkologické terapie. Poskytuje odborné špecializované ošetrovateľské služby s kapacitou 20 lôžok.

 • Osobný prístup k pacientovi

  Tím onkologických špecialistov oddelenia radiačnej onkológie – lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu poskytuje kvalitnú a bezpečnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre liečbu nádorov s empatickým prístupom k pacientom.

Oddelenie radiačnej onkológie

Oddelenie radiačnej onkológie poskytuje komplexnú kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť onkologickým pacientom v liečbe nádorových ochorení.

Na oddelení umiestnenom v areáli Nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota v pavilóne C sa nachádza 20 lôžok. Odborný tím špecialistov lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu poskytuje kvalitnú a bezpečnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť s empatickým prístupom k pacientom.

Pod oddelenie spadajú ambulancie:

Liečebné možnosti/výkony

Onkologia v Rimavskej Sobote_Liecebne vykony
Onkológia v Rimavskej Sobote

Poskytujeme komplexnú onkologickú liečbu zahrňujúcu:

 • chemoterapiu
 • rádioterapiu aplikovanú najmodernejšou technológiou s dôrazom na minimalizáciu vedľajších negatívnych účinkov a zvýšenú bezpečnosť pacienta
 • biologickú  a hormonálnu liečbu podľa najnovších dostupných poznatkov
 • imunoterapiu
 • podpornú liečbu pre pacientov s nevyliečiteľným zhubným  ochorením
 • podávanie transfúznych liekov,
 • odber krvi na hematologické, sérologické a iné vyšetrenie pred chemoterapiou a pred kontrolnými vyšetreniami
 • konziliárnu činnosť
 • dispenzárnu starostlivosť pacientov po liečbe
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby

Rádioterapia

Lineárny urýchľovač

Liečba žiarením je aplikovaná pri nádorovom ochorení s využitím jednej z najmodernejších technológií v oblasti rádioterapie lineárneho urýchľovača zn. Elekta, ktorú Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota zabezpečila s využitím financovania z EU fondov v r. 2020.

Výhodou liečby s využitím inovovaného lineárneho urýchľovača je:

 • vyššia bezpečnosť a účinnosť terapie,
 • vyššia presnosť ožiarenia nádoru pri minimálnom ožiarení okolitých zdravých tkanív, čím sa významne redukujú nežiadúce účinky liečby na pacienta.

RTG terapia

Naše pracovisko je vybavené aj röntgenovým ožarovačom, ktorý sa využíva pri nenádorovej rádioterapii – hlavne pri degeneratívnych ochoreniach kostí a kĺbov. Liečbu pacienti môžu absolvovať ambulantne alebo počas hospitalizácie na oddelení.

Linearny urychlovac - ozarovanie nadorov
Lineárny urýchľovač – ožarovanie nádorov

Chemoterapia

Chemoterapia ako protinadorova terapi
Chemoterapia ako protinádorová terapia

Chemoterapia pôvodne označovala liečbu s podávaním chemických látok a liekov pre liečbu onkologických ochorení. Je jedným zo spôsobov proti nádorovej liečby, ktorý využíva lieky zo skupiny cytostatík, teda látok, ktoré sú cytotoxické. Ide o systémovú liečbu, ktorá ničí nádorové bunky so schopnosťou rásť a rozmnožovať sa. Nádorové bunky nemajú regulačné mechanizmy, rozmnožujú sa nekontrolovateľne a ich počet rýchlo rastie.“

Liečba nádorov prostredníctvom chemoterapie

„Liečebnou terapiou nádorových ochorení je chemoterapia, ktorá má spôsobiť zastavenie delenia nádorových buniek a pôsobiť na ich zánik. Liečba nádorových ochorení býva založená na kombinácii liekov a postihuje aj niektoré zdravé bunky. Väčšina liekov používaných v rámci chemoterapie sa podáva intravenózne, teda do žily alebo perorálne, čiže cez ústa.

Vedľajšie účinky chemoterapie

Podávaná kombinácia liečiv cytostatík počas chemoterapie nerozlišuje pôsobenie na zdravé a nádorové bunky, preto v určitej miere poškodzuje aj zdravé tkanivo. Najčastejšie ide o bunky, ktoré sa rovnako ako nádorové bunky často delia. Bunky v slizniciach tráviacej sústavy, korienkoch vlasov alebo krvné bunky v kostnej dreni sa delia niekoľkokrát denne, preto zväčša chemoterapia spôsobuje nevoľnosť, vypadávanie vlasov. Dôležitými faktormi pre výskyt a zvládanie vedľajších účinkov počas chemoterapie a je aj celkový zdravotný stav pacienta a pridružené ochorenia.

Pokyny k hospitalizácii

Pri hospitalizácii si treba priniesť

 • kartičku poistenca a občiansky preukaz,
 • doklad o práceneschopnosti, ak bol vydaný,
 • výsledky vyšetrení a zdravotnú dokumentáciu,
 • zoznam liekov, ktoré užívate,
 • zdravotnícke pomôcky, ktoré používate,
 • nočnú bielizeň,
 • župan,
 • domáce oblečenie a obuv
 • osobné hygienické potreby.

Nenoste so sebou vysoký finančný obnos peňazí a cennosti (šperky a pod.).

Oddelenie radiacnej a klinickej onkologie v Rimavskej Sobote
Oddelenie radiačnej onkológie

Lekári a špecialisti onkológie v Rimavskej Sobote

 • MUDr. Adela Englerová

  Od 1.2.2023 je menovaná do funkcie primárky oddelenia radiačnej onkológie.nOd februára 2019 pracuje na Oddelení radiačnej onkológie v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota. Vo svojej praxi sa intenzívne venuje aj podpornej a doplnkovej liečbe onkologických ochorení.

  Viac
 • MUDr. Iveta Pálkovácsová

  Pôsobí ako zástupkyňa primára oddelenia radiačnej onkológie. Na pozíciu sekundárnej lekárky nastúpila do nemocnice Rimavská Sobota v roku 1992 po úspešnom ukončení Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo.

  Viac
 • MUDr. Beata Czeneová

  Lekársku prax začala v septembri 2013 vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci na Oddelení radiačnej onkológie po úspešnom ukončení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v odbore Všeobecné lekárstvo. Od februára 2019 pôsobí v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota na Oddelení radiačnej onkológie. Zaradená je do špecializačného postgraduálneho štúdia v odbore radiačná onkológia.

 • Ing. Václav Bednář

  Pôsobí v nemocnici Rimavská Sobota na pozícii fyzika – spracovateľa ožarovacích plánov od roku 2005, kedy ukončil štúdium na TU Fakulte elektrotechniky a informatiky v BA. Zároveň externe pracoval pre Ústav radiačnej ochrany.

  Viac
 • Mgr. Bc. Marián Farkaš

  Pôsobí v Nemocnici Rimavská Sobota od roku 2009 na pozícii rádiologického technika – zabezpečuje kontrolu nastavenia, simulácie ako aj samotnú liečbu na lineárnom urýchľovači.

  Viac
 • Martina Gregorčoková

  pracuje na onkologickom oddelení a od januára 2023 zastáva funkciu vedúcej sestry. V nemocnici pracuje od roku 1995. V roku 2000 ukončila štúdium na SZŠ v Banskej Bystrici v odbore všeobecná diplomovaná sestra. V roku 2018 ukončila na SZÚ v Bratislave špecializáciu v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva.

  Viac

Informácie pre onkologických pacientov

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1
979 12  Rimavská Sobota

Kontakty: 047/56 12 365

Návštevné hodiny: pondelok až nedeľa 15:00 – 17:00 hod.

Galéria

Rádioterapia s novým lineárnym urýchľovačom

Najvýznamnejšou investíciou oddelenia radiačnej onkológie v Rimavskej Sobote je obstaranie nového lineárneho urýchľovača,  ktorý je využívaný pri liečbe nádorových ochorení onkologických pacientov a okrajovo i pri liečbe nenádorových ochorení a ožarovaní krvných derivátov. Technológia, ktorou lineárny urýchľovač pracuje umožňuje nielen poskytovať nové liečebné techniky, znížiť riziko spojené s rádioterapiou, ale aj urýchľuje celý proces a umožňuje tak liečiť väčšie množstvo pacientov. Pri onkologických ochoreniach je čas rozhodujúci faktor. Lineárny urýchľovač v praxi znamená možnosť skrátiť čakacie lehoty a najmä poskytnúť vyššiu bezpečnosť pacientom pri liečbe nádorov a pri poskytovaní onkologickej zdravotnej starostlivosti.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)