Prejsť na obsah

Ozonoterapia v Spišskej Novej Vsi

Bolesťami chrbta trpia mnohí z nás a príčin týchto bolestí je veľa. Pri niektorých z nich nám už aj na Slovensku môže pomôcť liečba pomocou ozónu, čo je plyn s typickou vôňou, ktorý je prirodzenou súčasťou ovzdušia. Vo vyšších koncentráciách je škodlivý, najmä v prízemných vrstvách ako súčasť mestského smogu. V medicíne sa však používa pre potvrdené liečivé účinky v malých koncentráciách, ktoré sú zdraviu prospešné. Medicinálny ozón je zmes kyslíka s ozónom, kde podstatnú časť (viac ako 90 percent) tvorí kyslík.

O ozóne

Ozón, ktorý vzniká pôsobením slnečného žiarenia, najmä jeho ultrafialovej zložky na atmosferický kyslík, môže vo vyšších koncentráciách naozaj poškodzovať ľudské zdravie. V malých množstvách má však liečivý efekt a s úspechom sa používa v zubnom lekárstve, v internej medicíne, onkológii, kožnom, očnom lekárstve, v chirurgii, neurológii atď. Farmakologické základy oxygeno-ozonoterapie, tzv. medicínsky ozón tvorí zmes kyslíka a ozónu v koncentráciách od 1 do 40 ug ozónu na ml kyslíka. Koncentrácia zmesi kyslíka a ozónu, ako aj jeho množstvo závisia od miesta aplikácie. Ozón je vytváraný generátorom ozónu, ktorý aktivuje biatomický kyslík v elektrickom poli a spektrofotometricky odmeria percento zastúpenia ozónu v zmesi O2/O3. Ozonoterapia sa v niekoľkých štátoch sveta úspešne využíva aj na liečbu bolestivých stavov chrbtice a poškodenia platničiek. Priekopníkmi v tejto oblasti sú Taliani a Španieli.

 • likviduje vírusy, baktérie, plesne, má teda dezinfekčné účinky
 • zlepšuje prekrvenie tkanív a zabraňuje tvorbe krvných zrazenín
 • podporuje tvorbu nových ciev v poškodenom tkanive, a tým urýchľuje regeneráciu
 • protizápalové účinky
 • analgetické účinky
 • antiedematózne účinky
 • má výrazne protinádorové účinky
 • výrazne podporuje aktivitu imunitného systému

Aplikácia ozónu

Ozón sa dá použiť v rôznych formách s presne definovaným terapeutickým oknom pre rôzne aplikácie, ako je napríklad intramuskulárne, epidurálne, intradiskálne, periradikulárne, periartikulárne, intraartikulárne, subkutánne, rektálne, intravenózne, atď. Ozón sa na našom pracovisku aplikuje v plynovej forme – najčastejšie sa používa pri degeneratívnych procesoch chrbtice, kĺbov, pri poškodení svalov, šliach a niektorých poruchách periférneho nervového systému (koreňové syndrómy, obrna tvárového nervu, úžinové syndrómy).

Pacient leží na bruchu, miesto vpichu sa dezinfikuje. Prístroj – generátor ozónu, vyrobí požadovanú zmes plynov ozónu a kyslíka, tá sa naberie do injekčnej striekačky a podá sa pomocou ihly do miesta aplikácie. Po zákroku pacient krátky čas ostane na pozorovaní. Nič vážne mu nehrozí, zriedkavé nežiadúce účinky môže spôsobiť len jeho strach, nižší prach bolesti, zvýšenie tepu. Prvotné pocity možno prirovnať k akémusi tlaku v mieste vpichu, plný efekt liečby sa dostaví asi v priebehu mesiaca, aj keď úľava je takmer okamžitá. Sú pacienti, ktorým stačí jeden vpich, iní potrebujú niekoľko podaní ozónu. Hospitalizácia pred ani po zákroku nie je nutná, výkon sa teda robí ambulantne.

Miesta aplikácie, koncentrácia ozónu a počet aplikácií sa určuje podľa aktuálneho stavu individuálne u každého pacienta.

Intraforaminálne pod CT kontrolou – ide o aplikáciu zmesi kyslík – ozón do otvoru medzi stavcami, cez ktorý vystupujú nervové korene a cievy (do tzv. neuroforamenu), tu sa aplikuje vyššia koncentrácia ozónu pod kontrolou CT,
Intraforaminálne z voľnej ruky – aplikácia do neuroforamenu bez CT kontroly, na základe zhodnotenia anatomických a rádiologických parametrov, ktoré sú nevyhnutné k správnej identifikácii miesta aplikácie,
Paravertebrálne – tzv. klasická – ide o aplikáciu zmesi kyslík-ozón do oblasti svalov, svalových fascií v úrovni poškodených medzistavcových platničiek,
Do oblasti intervertebrálnych kĺbov – faziet. Vykonáva sa pod CT, RTG kontrolou alebo z voľnej ruky,
Epidurálne – ide o aplikáciu zmesi kyslík-ozón do epidurálneho priestoru cez hiatus sacralis alebo do epidurálneho priestoru lumbálny epidurálnym prístupom.

Do poškodeného miesta sa vpichne liečebná zmes ozónu a kyslíka. Tá spôsobí, že napríklad platnička, ktorá sa vytláča spomedzi stavcov von, a tým tlačí na nervový koreň, sa pôsobením tejto zmesi odvodní, zmenší, akoby vtiahne naspäť, tlak na okolité nervové zakončenia ustúpi a s ním aj bolesť, ktorá pri týchto problémoch s obľubou „vystreľuje „ až do končatín. Ozón má na nervový koreň aj analgetický, protizápalový a protiopuchový efekt, čo tiež vedie k zmierneniu bolesti. Tento lekársky výkon má alebo môže mať aj ďalšie blahodárne účinky: zmenšuje svalové stuhnutie (spazmy), potláča zápal, podporuje hojenie zvýšeným prekrvením tkanív ničením baktérií, vírusov a plesní, potláča alergické reakcie a celkovo mobilizuje imunitný systém organizmu.

Pri akých diagnózach sa ozón využíva?

Ozónoterapia môže výrazne pomôcť ľuďom pri problémoch s platničkami – vyklenutiami, herniami, rôznymi poškodeniami medzistavcových kĺbov, blokádami, zápalmi, môže riešiť stavy po operáciách platničiek a podobne. Skúsenosti hovoria o 80 a viac percentnej úspešnosti liečby. Viacerí pacienti však majú komplexnejšie problémy s chrbticou, nejde u nich len o vysunutie platničky, ale už majú deformované stavce i platničky, rôzne zrasty či výrastky, a tak im vieme pomôcť len čiastočne. Treba si však uvedomiť, že pri problémoch s platničkami a vôbec s chrbticou ide o celoživotnú diagnózu, s ktorou je potrebné naučiť sa žiť – pravidelne rehabilitovať, dodržiavať zásady správneho zaťažovania chrbtice, ale aj pitného režimu (jadro platničky pozostáva najmä z vody) a správneho stravovania.
Aby sa mohol odborník rozhodnúť, či terapia ozónom má šancu, musí vidieť a zhodnotiť rádiologickú dokumentáciu pacienta (RTG snímky, CT resp. MR).

 • poúrazové a iné degeneratívne poškodenia osového aparátu
 • obrna tvárového nervu
 • poškodenia periférneho nervového systému, hlavne úžinové syndrómy (syndróm karpálneho a kubitálneho kanála)
 • epikondylitídy
 • entezopatie
 • artropatie
 • obezita

Závažné ochorenia srdca, závažná hypertenzia, závažné psychiatrické ochorenia, poruchy zrážanlivosti krvi, gravidita, hyperthyreóza.

Bezpečnosť ozonoterapie

Podľa výsledkov viacerých pracovísk doposiaľ neexistujú žiadne dôkazy poukazujúce na krátkodobé alebo dlhodobé vedľajšie účinky vyvolané aplikáciou zmesi ozón – kyslík. Zo svetových štatistík prepočítaných na milión aplikácií ozónu sa udáva 0,007 % komplikácií. Sú presne stanovené koncentrácie zmesi ozón – kyslík, ako aj množstvá aplikovaného ozónu pre jednotlivé lokalizácie a štruktúry. Pri správnej indikácii a dodržaní odporúčanej koncentrácie a množstva ozónu je zabezpečený jeho účinok a bezpečnosť. Použitie ozónoterapie nemá prakticky nijaké vedľajšie účinky na rozdiel od iných medikamentóznych a invazívnych metód. Výnimočne sa môže vyskytnúť zvýraznenie pôvodnej bolestivej symptomatiky, pokles krvného tlaku, potenie, bradykardia, krvný výron. Uvedené komplikácie sú zriedkavé a nezávažné.

Miesto výkonu

Liečebný zákrok sa vykonáva na vertebrologickej ambulancii, kde sa aplikuje liečebná zmes z voľnej ruky alebo navigáciou pomocou neurostimulátora alebo na CT pracovisku, kde sa miesto vpichu kontroluje CT prístrojom. Formu zákroku určí lekár na základe klinického obrazu (ťažkostí pacienta a neurologického nálezu), podľa výsledkov na RTG, CT alebo MR vyšetrení. Aplikáciu liečebnej zmesi O2/O3 pod CT kontrolou vykonáva primár MUDr. Miloslav Dvorák, PhD. v spolupráci s MUDr. Petrom Macejkom.

O nás

MUDr. Miloslav Dvorák, PhD., primár Neurologického oddelenia NsP v Spišskej Novej Vsi, ako aj lekári NRO sa intenzívne zaoberajú diagnostikou a liečbou vertebrogénnych ochorení hlavne v cervikálnej a lumbálnej oblasti. V cervikálnej oblasti aplikujeme epidurálne a periradikulárne kortikosteroidy v kombinácii s lokálnymi anestetikami a v lumbálnej oblasti okrem uvedených dvoch techník vykonávame aj kaudálne tlakové blokády. Náš súbor pacientov s low back pain liečených uvedenými modalitami je rozsiahly (kaudálne tlakové blokády 3300, lumbálne epidurálne infiltrácie 2800, periradikulárne obstreky pod CT kontrolou 68). Súbor pacientov s bolesťami v cervikobrachiálnej oblasti je menej početný (38 pacientov s cervikálnymi epidurálnymi infiltráciami, 29 periradikulárnymi obstrekmi pod CT kontrolou). Náš záujem o uvedenú problematiku ako aj výsledky sme prezentovali na viacerých odborných podujatiach v Českej, Slovenskej republike a v Rakúsku. Vydali sme dve monografie – „Neoperačná liečba diskopatií v lumbálnej oblasti“ a „Kortikosteroidy v liečbe lumbálnych koreňových syndrómov“. Pripravujeme vydanie tretej monografie týkajúcej sa diagnostiky a liečby bolestivých syndrómov v cervikálnej oblasti. MUDr. Miloslav Dvorák 13.3.2008 obhájil dizertačnú prácu „Neoperačné liečebné postupy pri lumbálnych diskopatiách“ a bola mu udelená vedecko-akademická hodnosť PhD. V roku 2005 MUDr. Miloslav Dvorák absolvoval stáž a obdržali certifikát na vykonávanie ozonoterapie u Prof. Dr. Matteo Bonetti (t.č. jednej z vedúcich osobností FIO Italian Fedration of Oxygen-Ozone Therapy) v Bresci v Taliansku. Od septembra 2007 aplikovali ozonoterapiu u viac ako tisícky pacientov.

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)