Prejsť na obsah

Rádiodiagnostické oddelenie

 • Profesionálny prístup odborného personálu

  Ovplyvniť bolesť chrbtice z postihnutia nervového koreňa vám pomôže lekár rádiológ modernou metódou – ozónoterapiou, periradikulárnou terapiou.

 • Kvalitné prístrojové vybavenie

  Presnejšia a rýchlejšia diagnostika s výrazne nižšou radiačnou záťažou pre pacienta vďaka digitalizácii obrazu, ktorá umožňuje široké spektrum prehliadania.

 • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

  Dostupnosť zdravotnej starostlivosti vďaka profesionálnemu prístupu zabezpečujeme sedem dní v týždni, 24 hodín denne.

Diagnostické služby

 • USG

  Realizujeme ultrazvukové vyšetrenia parenchýmových orgánov dutiny brušnej, prsníkov, mäkkých tkanív, krku, dopplerovské vyšetrenie ciev a pod.

  Viac
 • Mamografia

  Pracovisko úspešne absolvovalo národný mamografický audit pre zabezpečenie kvality v rádiológii. Vykonávame preventívnu a diagnostickú mamografiu.

  Viac
 • RTG

  K dispozícii je moderný, digitalizovaný röntgenový prístroj, ktorý umožňuje rýchlejšiu i presnejšiu diagnostiku s výrazne nižšou radiačnou záťažou pre pacienta.

  Viac
 • RTG panoramatické vyšetrenie

  Realizujeme röntgenové vyšetrenie chrupu pre potreby stomatológov. Vyšetrenie sa vykonáva priamou digitalizáciou.

  Viac
 • CT

  Pomocou CT vykonávame vyšetrenia orgánov: mozog, lebka, vnútorné ucho, oko, krk, chrbtica, pľúca, resp. ďalšie vyšetrenia podľa indikácie lekára.

  Viac
 • Denzitometria

  Vyšetrenie pri ktorom sa meria absorbcia RTG lúčov po prestupe kostným tkanivom, je metódou, ako diagnostikovať včasné štádium osteoporózy.

  Viac

Terapeutické služby

 • Ozónoterapia

  Ozónoterapia je aplikácia medicinálnej zmesi ozónu a kyslíka do blízkosti medzistavcovej platničky.

  Viac
 • Periradikulárna terapia

  Liečebný program bolesti radikulárneho syndrómu z postihnutia nervového koreňa.

  Viac
 • Perkutánna vertebroplastika

  Liečebná stabilizačná metóda, pri ktorej je telo stavca cez kožu vyplnené PMMA cementom.

  Viac
 • Discogel

  Discogel sa využíva ako náhrada operácie vyskočenej medzistavcovej platničky.

  Viac

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Ľudovít Chalányi, MBA

  Štúdium medicíny ukončil na JLF UK v Martine v roku 1993 odbor všeobecné lekárstvo. Lekársku prax začal v júli 1993 na RDG oddelení v NsP Nitra.Špecializáciu z odboru rádiológia I. stupňa získal v roku 1996, II. stupňa v roku 2001. Od apríla 2018 pôsobí v NsP sv. Barbory Rožňava ako primár RDG oddelenia.

  Viac
 • Andriy Zhuk

  V roku 2013 ukončil štúdium na Užhorodskej národnej univerzite, Lekárska fakulta, odbor všeobecné lekárstvo. V rokoch 2013 – 2014 absolvoval špecializačné štúdium v odbore infekčný lekár. Od roku 2015 pôsobí ako lekár, zaradený v predatestačnej príprave v odbore rádiológia, na oddelení rádiológie v Rožňave.

  Viac
 • Bc. Katarína Jakešová

  Štúdium v odbore rádiologický asistent ukončila v roku 1996 na SZŠ Košice. V roku 2011 získala titul z odboru rádiologický technik na SZU Bratislava. Absolvovala certifikačnú činnosť z počítačovej tomografie (CT) v roku 2007 a MMG v roku 2008. Funkciu vedúceho rádiologického technika zastáva od roku 2006.

  Viac

Pokyny pre pacientov

Všetky vyšetrenia je možné realizovať na báze žiadanky od obvodného, alebo odborného lekára. Pred vyšetrením je potrebná evidencia v okienku Centrálna evidencia. Bude Vám pridelené poradové číslo. Následne je potrebné žiadanku na USG, RTG, MMG, CT vyšetrenie odovzdať na priradenom čísle pracoviska a čakať na vyzvanie k realizácii výkonu. Výsledok vyšetrenia, obrazová dokumentácia, je zhotovená hneď po vyšetrení, do 10 min., indikujúcemu lekárovi zasielaná systémom PACS, príp. CD, DVD.

Na vyšetrenie USG, MAMO, CT sa pacient objednáva, a to v pracovných dňoch od 12:30 do 15.00. hod. nasledovným spôsobom:

 • elektronicky, kontakt radiologia.rv@pentahospitals.sk, uvediete meno, priezvisko, dátum narodenia, ZP, požadovaný druh vyšetrenia
 • telefonicky, tel. číslo 058/ 777 1332
 • osobne pri okienku Centrálna evidencia RDG oddelenia

Bez objednania, priebežne sú vykonávané:

 • výkony RTG
 • na všetkých pracoviskách úrazy, život ohrozujúce stavy, pacienti z lôžkových oddelení nemocnice
 • statimove vyšetrenia

USG
Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú k dispozícií hneď po vyšetrení.
MAMO
Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú v priebehu dňa, následne sú zasielané indikujúcemu lekárovi v priebehu týždňa.
RDG
Obrazová dokumentácia je zasielaná indikujúcemu lekárovi systémom PACS, príp. na CD, DVD nosiči, písomná správa je do 24 hod. v centrálnej evidencii RDG oddelenia, alebo zasielame poštou indikujúcemu lekárovi.
CT
Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú v priebehu dvoch dní, následne sú zasielané indikujúcemu lekárovi v priebehu týždňa.

USG vyšetrenie brušných orgánov
Striktne nalačno, uropoetického traktu – s naplneným močovým mechúrom.
CT vyšetrenie
Pri CT vyšetrení, ktoré podlieha príprave ambulantného pacienta, je dôležité vysvetlenie prípravy, ktorú pacient musí užiť pred vyšetrením. Indikujúci lekár plne zodpovedá za prípravu pacienta pred vyšetrením.

Poďakovania

 • Dobrý deň.Rád by som touto cestou ocenil prístup vašu personálu v nemocnici v Rožňave. Dňa 23.5.2023 vo večerných hodinách som prišiel na Urgent po veľmi nepríjemnom páde na tréningu.Hneď na vstupe ma príjemné prekvapil prerobený interiér (vestibul, čakáreň… ), oproti dosť dosť deprimujúce mu stavu pred pár rokmi. Kultúrne, slušné a moderné prostredie zodpovedajúce dobe. Ale najmä prístup službukonajúceho personálu, s ktorým som sa stretol. Príjemná se…

  Dobrý deň.
  Rád by som touto cestou ocenil prístup vašu personálu v nemocnici v Rožňave. Dňa 23.5.2023 vo večerných hodinách som prišiel na Urgent po veľmi nepríjemnom páde na tréningu.
  Hneď na vstupe ma príjemné prekvapil prerobený interiér (vestibul, čakáreň… ), oproti dosť dosť deprimujúce mu stavu pred pár rokmi. Kultúrne, slušné a moderné prostredie zodpovedajúce dobe. Ale najmä prístup službukonajúceho personálu, s ktorým som sa stretol. Príjemná sestrička, zodpovedný lekár, serióznosť, slušnosť, zodpovednosť, pritom Pokojná atmosféra. Môj stav nebol nejako kriticky (našťastie sa ukázalo, že to nie je nič vážne), napriek tomu bolo poznať ľudskosť a aj snahu nič nezanedbať. A nešlo len o mňa (nie som nejak zaujímavá „Persona“), ale približne v rovnakom čase tam riešili aj dievčatko so zlomenou rukou, a to málo, čo som popri starosti s vlastným stavom zaregistroval, bol tiež slušný a ľudský prístup.
  A nemôžem zabudnúť ani na službu konajúcu mladú lekárku na RTG, s prístupom tiež zodpovedajúcim vyššie uvedenému.
  Napriek všeobecným kritikám nášho zdravotníctva, aj konkrétne Rožňavskej nemocnice je potešujúce, že človek dostane odbornú a slušnú pomoc, keď to akútne potrebuje, a že nie všetko je také zlé, ako sa často hovorí. kritizovať je ľahko, ale treba vyzdvihnúť aj tu opačnú stránku. Lekári a vôbec zdravotnícky personál sú tiež ľudia a skláňam sa pred ich odbornosťou a zodpovedným výkonom profesie.
  Mená spomenutých samozrejme nepoznám, ale určite by Aj ich potešilo, že na ich adresu príde prejav ocenenia ich práce.
  Ďakujem

 • Dobrý deň, chcela by som vysloviť úprimné poďakovanie RDG a CT oddeleniu NsP v Rožňave, konkrétne primárovi, MUDr. Ľudovítovi Chalányimu, ako aj Bc. Kataríne Jakešovej (vo funkcii vedúci rádiologický technik), za milé prijatie žiakov odboru masér SZŠ v Rožňave, ako aj za podrobné informácie o moderných terapeutických metódach RDG oddelenia. Ďakujeme, že popri náročných pracovných povinnostiach sa nás Vaši zamestnanci ujali a tešíme sa na ďalšiu spoluprác…

  Dobrý deň, chcela by som vysloviť úprimné poďakovanie RDG a CT oddeleniu NsP v Rožňave, konkrétne primárovi, MUDr. Ľudovítovi Chalányimu, ako aj Bc. Kataríne Jakešovej (vo funkcii vedúci rádiologický technik), za milé prijatie žiakov odboru masér SZŠ v Rožňave, ako aj za podrobné informácie o moderných terapeutických metódach RDG oddelenia. Ďakujeme, že popri náročných pracovných povinnostiach sa nás Vaši zamestnanci ujali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
  Mgr. E. Tengelyová, vyučujúca v odbore masér

Kontakty

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava
Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy širšie komplementy (spojovacia časť pavilónu A a B). Prístup do priestorov oddelenia je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.
Telefonické kontakty
Evidencia rádiológie:               +421 (0) 58777 1332 (objednávky v čase 12:30 – 15:00)
Primár:                                        +421 (0) 58777 1330
Vedúci RDG technik:                +421 (0) 58777 1331
USG:                                            +421 (0) 58777 1340
RTG:                                            +421 (0) 58777 1337
CT:                                              +421 (0) 58777 1333
Denzitometria:                          +421 (0) 918 831 090
Rádiologickí technici/ÚPS:   +421 905 599 235
Ordinačné hodiny
Oddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke:
ÚPS
Pondelok:       07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Utorok:            07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Streda:            07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Štvrtok:           07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Piatok:             07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Sobota:                                                  07:00 – 07:00
Nedeľa:                                                  07:00 – 07:00

Galéria

Diagnostické služby

Vykonávané vyšetrenia/pracoviská:

Realizujeme ultrazvukové vyšetrenia podľa indikácie lekára:

 • parenchýmových orgánov dutiny brušnej, prsníkov, mäkkých tkanív, krku a pod.
 • dopplerovské vyšetrenie ciev

Mamografia preventívna
Mamografické pracovisko úspešne absolvovalo národný mamografický audit pre zabezpečenie kvality v rádiológii. Podľa platnej legislatívy môže vykonávať preventívne mamografické vyšetrenia. Pracovisko disponuje prístrojovým vybavením Hologic.
Mamografia diagnostická
Vyšetrenie ordinuje po splnení indikačných kritérií lekár so špecializáciou v odbore gynekológia.

Pre potreby pacientov je k dispozícii moderný, plne digitalizovaný röntgenový (RTG) prístroj, ktorý umožňuje rýchlejšiu i presnejšiu diagnostiku s výrazne nižšou radiačnou záťažou pre pacienta. Tým menej zaťažujeme organizmus pacienta a riziko potenciálnych komplikácií sa znižuje. Dávka žiarenia u pacienta sa meria a eviduje z každého RTG vyšetrenia. Digitálny RTG prístroj umožňuje snímky okamžite zasielať do systému PACS, ktorý lekárovi sprostredkuje prehliadanie a úpravu snímok pre diagnostiku a meranie. Snímky sú zároveň okamžite dostupné pre indikujúcich lekárov, rovnako tak archív štúdií z minulých vyšetrení.

RTG vyšetrenie chrupu pre potreby stomatológov sa vykonáva priamou digitalizáciou.

Počítačovou tomografiou (16 slide MDCT od spoločnosti Siemens) vykonávame vyšetrenia orgánov: mozog, lebka, PND, vnútorné ucho, oko, krk, chrbtica, medzistavcové štrbiny, pľúca + mediastínum, abdomen, malá panva, CT vylučovacia urografia, skelet (ortopedické, traumatalogické dg.), angiografické vyšetrenia (pulmo angio, extrakraniálne, intrakraniálne tepny mozgu, hrudná a brušná aorta, CT kolonografie, resp. ďalšie vyšetrenia podľa indikácie lekára.
Vykonávané vyšetrenia:
Diagnostické:

 • CT vyšetrenia podľa indikácie lekára

Intervenčné, terapeutické:

 • Vertebroplastika
 • PRT (periradikulárna terapia)
 • Ozónoterapia

Prístrojové zobrazovacie vyšetrenie – denzitometria, pri ktorom sa meria absorbcia rtg lúčov po prestupe kostným tkanivom, je najčastejšou metódou, ako diagnostikovať a identifikovať včasné štádium osteoporózy a určiť riziko zlomenín. Denzitometrické vyšetrenie je dôležité najmä preto, lebo dokáže odhaliť osteoporózu včas, skôr ako ktorékoľvek iné vyšetrenie. Dokonca dokáže odhaliť preriednutie kosti, ktoré ešte nie je osteoporózou, nie je chorobou.
Vyšetrenie je bezbolestné, vykonáva sa v polohe poležiačky, trvá asi 20 minút a vyšetrovaného zaťaží len minimálnou dávkou RTG žiarenia (oveľa nižšou ako napr. pri snímke pľúc).
Denzitometrické vyšetrenie ordinuje po splnení indikačných kritérií lekár so špecializáciou v odbore reumatológia, endokrinológia a ortopédia. Praktickí a iní lekári odosielajú pacienta na osteologické vyšetrenie so zvážením denzitometrie.
Pracovisko denzitometrie sa nachádza na 3. poschodí v bloku C – Poliklinika dospelých. Ordinačné hodiny sú počas pracovných dní od 08:00 do 12:00 hod. Objednať sa môžete na tel. čísle 0918 831 090.

Terapeutické služby

Novinky na rádiológii, o ktorých by ste mali vedieť.

Ozónoterapia vás zbaví bolesti. Je to aplikácia medicinálnej zmesi ozónu a kyslíka do blízkosti medzistavcovej platničky v presne stanovenom objeme a koncentrácii.

Liečebný program bolesti radikulárneho syndrómu z postihnutia nervového koreňa.

Liečebná stabilizačná metóda, pri ktorej je perkutánnou cestou (cez kožu) telo stavca vyplnené PMMA cementom. Efekt výkonu je hlavne analgetický a stabilizačný.

Discogel sa využíva ako náhrada operácie vyskočenej medzistavcovej platničky.
Prípravok DiscoGel je tekutý implantát, ktorý sa cez kožu aplikuje do platničky a stabilizuje ju. Aplikácia je možná vo všetkých častiach chrbtice (bedrová, hrudná, krčná).

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
odd. rádiológie, Špitálska ul. 1, 048 01 Rožňava
Tel. kontakt
058/7771 510

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)