Prejsť na obsah
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves

MUDr. Huľo Edward, PhD., MPH

Chirurg

primár, atestácia v odbore chirurgia a gastroenterologická chirurgia

Kontakt
Hovorí:
  • Slovenčina

Profil

Lekársku fakultu absolvoval a ukončil na Univerzite Palackého v Olomouci v roku 2004. Následne začal pracovať ako sekundárny lekár a vedecký pracovník na Chirurgickej klinike s transplantačným centrom Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine, kde získal atestáciu v odbore chirurgia (2009) a vedecko-pedagogický titul PhD. (2011). Stal sa vedúcim lekárom septickej časti chirurgie a odborným asistentom pre slovenských i zahraničných študentov. V roku 2015 získal atestáciu v odbore gastroenterologická chirurgia a stal sa primárom Oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie v Levoči. Svoje vzdelanie doplnil štúdiom riadenia vo verejnom zdravotníctve, ktoré úspešne ukončil v roku 2018.

Od januára 2019 pôsobí ako primár Oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP Spšská Nová Ves a zároveň je garantom pre chirurgiu pre Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni.
Je členom viacerých domácich i zahraničných odborných spoločností, zúčastnil sa niekoľkých zahraničných odborných stáží (IRCAD Strasbourg, St. Gallen, Bern, Mníchov, Valencia, Kaliningrad, Varšava), a odpublikoval desiatky prác v odborných časopisoch a monografiách. Má skúsenosti s organizáciou vedeckých podujatí a disponuje bohatou prednáškovou činnosťou.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)