Prejsť na obsah

Bojíte sa dekubitov? Naučte sa ležiaceho pacienta správne polohovať!

Choroba ani vek si nevyberajú. Mnohí dlhodobo ležiaci ľudia však nie sú v nemocnici či ústave, ale doma, vo vlastnej posteli. Aby netrpeli bolesťami, nevznikali im preležaniny či netuhli kĺby, je dôležité vedieť, ako ich na posteli polohovať. Preležaniny a dekubity, čiže chronické rany kože a podkožia, môžu vzniknúť už po pár hodinách ležania! Väčšinou sa…

21.07.2022

Choroba ani vek si nevyberajú. Mnohí dlhodobo ležiaci ľudia však nie sú v nemocnici či ústave, ale doma, vo vlastnej posteli. Aby netrpeli bolesťami, nevznikali im preležaniny či netuhli kĺby, je dôležité vedieť, ako ich na posteli polohovať.

Preležaniny a dekubity, čiže chronické rany kože a podkožia, môžu vzniknúť už po pár hodinách ležania! Väčšinou sa vytvoria v priebehu dvoch týždňov, a to v dôsledku žiadneho alebo nedostatočného polohovania pacienta.

A nejde o žiadnu maličkosť. Zanedbaná preležanina môže viesť nielen k bolestiam a nepohodliu, ale aj k vážnym infekciám kože, zápalom, teplotám a v konečnom dôsledku až k sepse, teda život ohrozujúcemu stavu. Preto je veľmi dôležité ležiaceho nevládneho človeka od začiatku správne a hlavne systematicky v posteli polohovať.

Benefity polohovania pre pacienta

Polohovaním je možné ovplyvniť celkový zdravotný stav ležiaceho. Napríklad jeho dychovú výkonnosť a prípadný vznik zápalu pľúc, alebo predísť skráteniu šliach či atrofii svalstva, ktoré by mohli viesť k imobilizačnému syndrómu a problémom s návratom k pohybu.

Polohovaním je tiež možné zlepšiť miestne prekrvenie a udržať pohyblivosť chrbtice. Stabilizácia ležiaceho vo vhodnej polohe má nemalý vplyv aj na obmedzenie rizika poškodenia periférnych nervov a zlepšenie pozornosti.

Starostlivost o blizku osobu

Všímajme si kožu ležiaceho pacienta

Počiatočné štádium vzniku dekubitu je nenápadné, no odhaliť ho a odlíšiť od poškodenia kože z vlhkosti ho môže jednoduchý test: Ak kožu stlačíme a po uvoľnení v bode tlaku zbledne, teda bod tlaku vyzerá ako odtlačok s neostrými okrajmi, pravdepodobne ide o dermatitídu a nie dekubit. Vtedy je nutné kožu zbaviť prebytočnej vlhkosti, to znamená vetrať, prípadne použiť krém s obsahom zinku s maximálnou koncentráciou 10 % v ultratenkej vrstve – musí byť vidieť pôvodná farba pokožky.

Ale pozor, ostro ohraničené začervenanie kože, ktoré nevybledne ani po uvoľnení pôsobenia tlaku: zdurenie, bolestivosť, poruchy mikrocirkulácie bez porušenia celistvosti kožného krytu, to všetko môže viesť k rozvoju tkanivového poškodenia a následne vzniku dekubitu už v priebehu 4 hodín!

Ak teda máme doma blízkeho, ktorý musí dlhodobo ležať v posteli, naučme sa niekoľko dôležitých polôh a pomáhajme mu ich zaujať v pravidelných intervaloch. Cez deň by sa poloha mala meniť najlepšie každé 2 hodiny, v noci každé 3 hodiny. V horúčavách aj častejšie! 

Základné druhy polôh / polohovanie ležiaceho pacienta

Lateralna poloha

Laterálna poloha – pravá a ľavá

Pacient leží na boku, horné končatiny má zohnuté v lakťoch. Vrchná ruka je podložená vankúšom. Spodná dolná končatina je vystretá, vrchná dolná končatina je zohnutá v bedrovom kĺbe aj v kolene a je podložená vankúšom.

Výhody a nevýhody polohy:

 • odľahčuje chrbát
 • odľahčuje driekovú časť chrbtice a päty
 • zaťažuje plece, členok, lýtko, bedrovú, sedaciu a kľúčnu kosť, ucho a líce.

Benefity pre pacienta:

Laterálna poloha je vhodná na odpočinok a spánok, odstránenie bolesti, na prevenciu deformít, dekubitov, ako aj prevenciu skrátenia a atrofie svalstva.

Pozor:

Ak má pacient jednu stranu tela ochrnutú, nepolohujeme ho na tejto strane do laterálnej polohy. Nesprávna poloha pacienta na boku vytvára ohnutie krku, vnútornú rotáciu ramien, bedier a driekovej chrbtice.

Semipronacna poloha

Semipronačná poloha – pravá a ľavá

Pacient leží na bruchu s hlavou otočenou na jednu stranu. U žien pod prsia podkladáme mäkký vankúš. Horné končatiny sú ohnuté ramene a v lakťoch, vrchná je podložená vankúšom, spodná je za chrbtom pacienta. Spodná dolná končatina je vystretá, horná dolná končatina je zohnutá v bedrovom kĺbe a kolene a podložená vankúšom.

Výhody a nevýhody polohy:

 • chrbát pacienta je odľahčený od tlaku, lebo uhol medzi podložkou a chrbtom pacienta je 135°
 • umožňuje rozpínanie bedrových a kolenných kĺbov
 • vyvoláva tlak na kolená, genitálie u mužov, prsníky u žien, líce a ucho

Benefity pre pacienta:

Od tlaku je odľahčený chrbát, úľavová poloha.

Pozor:

Poloha nie je vhodná pri problémoch s krčnou a driekovou chrbticou a u pacientov s dýchacími ťažkosťami. Ak je pacient dlho v tejto polohe, vytvára sa ohnutie krku a obmedzuje sa rozpínanie hrudníka.

Semi Fowlerova poloha

Semi-Folwerova poloha

Pacient je v polosede so zdvihnutím hornej časti postele na 30°, s hlavou v neutrálnom postavení a s pokrčenými nohami.

Výhody polohy:

 • od tlaku sú oslobodené najviac ohrozené časti tela v sedacej a krížovej oblasti pacienta

Benefity pre pacienta:

Odstránenie bolesti, prevencia deformít, dekubitov, ako aj skrátenia a atrofie svalstva.

Supinacna poloha

Supinačná poloha

Pacient leží na chrbte s tvárou obrátenou smerom nahor, bez podopierania hlavy a pliec. Horné končatiny sú ohnuté v lakťovom kĺbe, dolné končatiny natiahnuté, brušné svalstvo uvoľnené, lýtka podložené, päty voľné a špičky neprepadávajú.

Výhody polohy:

 • na uvoľnenie svalstva
 • uvoľnenie chrbtice a panvy
 • na uľahčenie dýchania

Benefity pre pacienta:

Uvoľnenie svalstva a odbremenenie pohybov hrudného koša, chrbtice a panvy, odstránenie bolesti.

Antidekubitné polohovanie ležiaceho pacienta

Aby nevznikali preležaniny, je dôležité meniť polohu pacienta asi raz za 2 hodiny a v noci každé 3 hodiny. Je dôležité, aby sa menil tlak podložky na kožu pacienta.

Rovna poloha na chrbte

Rovná poloha na chrbte

Poloha v podstate totožná so supinačnou polohou. Pacient leží na chrbte s tvárou obrátenou smerom nahor bez podopierania hlavy a pliec. Horné končatiny ohnuté v lakťovom kĺbe, dolné končatiny natiahnuté, brušné svalstvo je uvoľnené, lýtka podložené, päty voľné a špičky neprepadávajú.

Výhody pre pacienta aj benefity sú totožné ako pri supinačnej polohe.

Poloha na boku s 90° uhlom

Poloha na boku s 90° uhlom

Poloha v podstate totožná s laterálnou polohou. Pacient leží na pravom alebo ľavom boku. Uhol medzi jeho chrbtom a podložkou je 90°. Horné končatiny sú ohnuté v lakťoch, vrchná je podložená vankúšom, spodná dolná končatina je vystretá, horná dolná končatina je zohnutá v bedrovom kĺbe a kolene, podložená vankúšom.

Výhody pre pacienta aj benefity sú totožné ako pri laterálnej polohe.

30° sikma poloha

30° šikmá poloha

Uhol, ktorý zviera podložka a chrbát pacienta, je 30°. Hlava je podopretá menším vankúšom a podsunutím dvoch podušiek zboku dosiahneme naklonenie tela o 30°. Spodnú dolnú končatinu podložíme tak, aby členok, lýtko a koleno boli odľahčené.

Výhody polohy:

 • od tlaku sú oslobodené najviac ohrozené časti tela v sedacej a krížovej oblasti pacienta, uhol, ktorý zviera podložka a chrbát, je 30°
 • eliminácia bolesti, prevencia deformít, dekubitov, stiahnutia či atrofie svalstva

Benefity pre pacienta:

Poloha je správne zrealizovaná vtedy, ak môžeme ľahko vsunúť dlaň pod kríže a boky pacienta. Od tlaku sú oslobodené sedacie svaly a krížová oblasť.

135° sikma poloha

135° šikmá poloha

Poloha v podstate totožná so semipronačnou polohou. Uhol medzi podložkou a chrbtom pacienta je 135°. Pri tejto polohe je od tlaku odľahčený chrbát. Pod hrudník pacienta dáme vankúš tak, aby bola podopretá panva, druhým vankúšom podložíme hlavu a ďalším hornú končatinu.

Výhody polohy:

 • umožňuje rozpínanie bedrových a kolenných kĺbov
 • vhodná na ošetrovanie dekubitov v oblasti chrbta a krížovej oblasti

Benefity pre pacienta:

Od tlaku je odľahčený chrbát pacienta a je to aj úľavová poloha.

Poloha je nevhodná v rovnakých prípadoch ako semipronačná, čiže pri problémoch s krčnou a driekovou chrbticou, ako aj u pacientov s dýchacími ťažkosťami.

Funkčné polohovanie ležiacich pacientov

Takéto polohovanie sa zabezpečuje u pacientov, u ktorých bola primárne, alebo sekundárne porušená nervová regulácia a v budúcnosti im hrozí poškodenie funkcie končatiny.

Pri funkčnom polohovaní ukladáme postihnutú končatinu do primeranej polohy podľa charakteru postihnutia, aby nedošlo k dlhodobejšiemu pasívnemu pretiahnutiu paretických, teda čiastočne ochrnutých svalov, alebo ku svalovým a kĺbovým skráteniam alebo deformáciám.

Správna poloha zabraňuje vzniku nežiaducich komplikácií a zmierňuje bolesť.

Funkcne polohovanie

Základná poloha pre dolnú končatinu: dolná končatina je v strednom postavení v bedrovom kĺbe, dovolíme len ľahké zohnutie, koleno je tiež ľahko zohnuté a členkový kĺb v pravom uhle. Bránime rotácii a odtiahnutiu alebo pritiahnutiu k telu. Atrofia z nečinnosti je výraznejšia vo svaloch pasívne natiahnutých než vo svaloch, ktoré sa udržujú relaxované alebo sú v strednej polohe.

Polohovanie na hornú končatinu: antispastická dlaha na ruku – slúži na zachovanie optimálneho postavenia kĺbov ruky a zápästia v extenzii, pri natiahnutí. Uvoľňuje kŕče hladkého svalstva.

Na polohovanie používame pomôcky, ktoré zaisťujú fyziologické postavenie končatín. Sú to rôzne dlahy, závesy, šatky, molitanové podložky, vrecká s pieskom, debničky, kliny a iné ortopedické pomôcky.

Polohovanie v špeciálnych polohách

Poloha s vyvysenymi nohami

Poloha s vyvýšenými nohami

Pacient leží na chrbte, nohy mu vykladáme do výšky na klinovú podložku. Zvýšenie sa musí začínať od stehien, päty sa odporúča nepodkladať.

Výhody polohy:

 • Zlepšuje spätné prúdenie krvi zo žíl k srdcu pacienta.

Poloha s vyvysenym trupom

Poloha s vyvýšeným trupom

Pacient je na posteli v polosede.

Výhody polohy:

 • zlepšuje ventiláciu pľúc
 • vhodná po operáciách hrudnej a brušnej dutiny
 • po cievnej mozgovej príhode a u geriatrických pacientov

Benefity pre pacienta:

Poloha sa využíva, keď treba odľahčiť krvný obeh, uľahčiť dýchanie, predchádzať zápalu pľúc alebo pri osobnej hygiene pacienta či podávaní stravy, ako aj po operácii orgánov v brušnej dutine, mozgu, štítnej žľazy.

Poloha ochrnuteho na chrbte

Poloha ochrnutého chorého na chrbte

Pacient leží rovno, hlavu má položenú na vankúši s pohľadom na postihnutú stranu. Plece postihnutej strany s vystretým ramenom má podložené na vankúši, ruka a prsty smerujú nahor a zároveň je vankúšom podopretý zadok a stehno na postihnutej strane pacienta.

Benefity pre pacienta:

Vykonávanie úkonov a aktivít z postihnutej strany s cieľom jej stimulácie.

Poloha na ochrnutej strane

Poloha na ochrnutej strane

Hlava pacienta je podložená vankúšom, ochrnuté plece je vytiahnuté dopredu, lakeť je vystretý, dlaň  obrátená hore s otvorenými prstami. Chrbát mu podoprieme vankúšom. Ochrnutá noha je v bedre vystretá a v kolennom kĺbe ľahko zohnutá. Zdravá noha pacienta je pred ochrnutou nohou, mierne zohnutá a položená na mäkkej podložke.

Výhody polohy:

 • prevencia deformít
 • prevencia dekubitov, preležanín
 • zabránenie skráteniu a atrofie, chradnutia svalstva.

Sedenie choreho v posteli

Sedenie chorého v posteli

Ak to stav pacienta dovolí, treba sa snažiť o jeho zdvihnutie do sedu, chrbát mu podopierame vankúšom, aby bol vzpriamený.

Výhody polohy:

 • zlepšuje srdcovo-cievny systém a ventiláciu pľúc
 • pôsobí preventívne proti zápalu pľúc a pľúcnej embólii
 • je prevenciou proti osteoporóze, zápalovým procesom močového systému, zlepšuje peristaltiku čriev
 • zabraňuje úbytku a oslabeniu svalovej hmoty
 • pôsobí preventívne proti vzniku dekubitov, ako aj proti skracovaniu svalov, zlepšuje pohyblivosť kĺbov.

Benefity pre pacienta:

Poloha v sede je dôležitá pre návrat k bežným aktivitám ako je pitie, jedenie, pozorovanie a iné. Pacienta dávame do sedu podľa jeho individuálnych potrieb a maximálne na dve hodiny.

Polohovanie s odlahcenim piat

Polohovanie s odľahčením päty

Pacientovi pri tomto polohovaní päty voľne visia nad povrchom lôžka. Ideálne by na ne nemal pôsobiť žiadny tlak, tzv. plávajúce päty.

Výhody polohy:

 • zníženie tlaku a trenia na päty, ktoré sú vystavené intenzívnemu tlaku aj v prípade používania antidekubitných matracov

Pacient

Polohovanie pacienta zmierňuje bolesť, umožňuje odľahčenie určitých častí tela od tlaku, trenia, trhacej sily, zabraňuje sekundárnym zmenám na koži. Pri výskyte začervenania kože sa vyvarujeme polohovaniu na postihnuté miesto. Kožu pacienta udržujeme suchú a čistú, nemasírujeme ju ani netrieme, aplikujeme ochranné prostriedky.

PÁČILA SA VÁM TÁTO RADA OD NAŠEJ ODBORNÍČKY?

Viac podobných rád a tipov si môžete prečítať v blogu O zdraví.

Túto radu pre vás pripravili na základe edukačnej brožúrky „Polohovanie pacientov, druhy polôh, polohovanie ako prevencia dekubitov“, ktorú vypracovali Mgr. Zdenka Grajcarová, hlavná sestra ProCare Svet zdravia pre geriatriu a dlhodobo chorých, a PhDr. Tatiana Kosťová, PhD., MPH, manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Tatiana Kostova

Ďalšie príspevky, ktoré by vás mohli zaujímať

 • 10.03.2023 | Aktuality

  Deň žien vo vranovskej nemocnici

  Medzinárodný deň žien sa vo vranovskej nemocnici patril tradične všetkým ženám. Riaditeľ nemocnice im osobne zablahoželal a poďakoval za ich výnimočnosť a jedinečnosť. Karafiátom a sladkou pozornosťou obdaroval každú zamestnankyňu, ale aj pacientky vranovskej nemocnice, ktoré stretol. Nechýbalo prekvapenie, ani úsmevy na tvári. Ďakujeme, že ste!
 • 12.05.2021 | Aktuality

  V Mammacentre sv. Agáty i v poliklinike vo Zvolene oslavovali Deň sestier: Pracovné jubilantky ocenili

  V Mammacentre sv. Agáty Svet zdravia v Banskej Bystrici i v Poliklinike ProCare Zvolen dnes oslavovali Medzinárodný deň sestier.   Pri tejto príležitosti zdravotnícke zariadenia poďakovali svojim sestrám za ich každodennú náročnú prácu a potešili ich drobnými darčekmi s tematikou úsmevu. Vedenie mammacentra a polikliniky zavítalo do každej ambulancie a na každé pracovisko a osobne poďakovalo všetkým sestrám. Zdravotnícke…
 • 23.01.2023 | Aktuality

  Ako pomáha bylinná náparka pri pôrode?

  Na spokojnosti a vysokom komforte pacientiek veľmi záleží a preto si Nemocnica s poliklinikou Trebišov pripravila pre budúce mamičky novinku – bylinnú náparku. Bylinná náparka pre jednoduchší pôrod Bylinná náparka je jemná procedúra s veľkou silou. Je to úplne jednoduchý a zároveň veľmi účinný nástroj, ktorý pozostáva z byliniek s teplou vodou a pohodlnej stoličky.…

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)