Prejsť na obsah
Nemocnica Galanta

Chirurgicko - urologické oddelenie/chirurgia

Návštevné hodiny
 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 15:00 - 17:00
 • Nedeľa 15:00 - 17:00
Kontakt
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Chirurgicko – urologické oddelenie ženy: +421 31 783 3549

Chirurgicko – urologické oddelenie muži: +421 31 783 3547

Chirurgická ambulancia: +421 31 783 3546

Dokumentačná pracovníčka: +421 31 78 3 3545Oddelenie sa nachádza na 8. poschodí budovy nemocnice.

O oddelení

Chirurgicko – urologické oddelenie v Galantskej nemocnici sa zaoberá operačnou liečbou náhlych brušných príhod, náhlych cievnych príhod, chirurgiou celého tráviaceho traktu, onkologickou chirurgiou, čiastočne cievnou chirurgiou a najmä miniinvazívnou chirurgiou.

Oddelenie má dve samostatné ošetrovacie jednotky rozčlenené na mužské a ženské.  Lôžková časť oddelenia disponuje spolu s 55  lôžkami a s 6 lôžkami na centrálnej chirurgickej JIS. Dôležitou súčasťou je konzervatívna a diferenciálno-diagnostická  liečba niektorých chirurgických chorôb a súvisiacich chorôb. Izby sú 3-lôžkové a 1-lôžkové, určené viacmenej pre infekčných pacientov.

Neoddeliteľnou súčasťou je prevencia chirurgických chorôb, predoperačná a pooperačná starostlivosť, konziliárna činnosť a spolupráca s inými odbormi. Vysoký štandard oddelenia zabezpečuje možnosť pobytu pacienta v  nadštandardných izbách, ktoré sú vybavené samostatným hygienickým zariadením, TV prijímačom, chladničkou,  a vlastným úložným priestorom.

Oddelenie je známe svojou komplexnou činnosťou v oblasti starostlivosti o pacienta vrátane miniinvazívnej chirurgie so synonymom Jednodňová chirurgia.

Liečebné možnosti/výkony

Na oddelení je poskytovaná kompletná zdravotná staroslivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami. Pri akútnych stavoch oddelenie spolupracuje s ostatnými oddeleniami nemocnice a poskytuje im 24 hodinovú konziliárnu činnosť.

Vyšetrovacie metódy – anorektoskopia, diferenciálna diagnostika gastrointestinálnych ochorení, diferenciálna diagnostika cievnych a kožných ochorení dolných končatín.

Výkony

 • operácie sleziny
 • operácie pankreasu
 • operácie hrubého a tenkého čreva, žalúdka a brušnej časti pažeráka pre onkologické a benígne diagnózy
 • operácie prsníkov
 • operácie konečníka – hemoroidov, polypov, fisúr, fistúl
 • riešenie náhlych brušných príhod
 • operácie varixov dolných končatín
 • našívanie AV fistúl pre dialýzu
 • zavádzanie podkožných venóznych vstupov pre onkologických pacientov (Celsit)
 • embolektómie
 • komplikácie diabetickej nohy a aterosklerózy dolných končatín v spolupráci s inými pracoviskami CT angiografia, DSA, PTA so zavedením samoexpandujúcich stentov
 • amputácie končatín celého rozsahu pri poruchách prekrvenia a onkologických poruchách
 • ošetrenie ikterického pacienta v spolupráci s ERCP pracoviskami mimo našej nemocnice
 • excízie a extirpácie väčších podkožných a kožných tumorov a cýst

Laparoskopické operácie

 • operácie žlčníka a žlčových ciest
 • plastiky prietrží (pruhov)
 • operácie apendixu (slepého čreva)
 • laparoskopická diagnostika brušných chorôb, odber vzoriek
 • laparoskopické riešenie niektorých náhlych brušných príhod
 • argonplazmakoaguláciu ako paliatívny výkon pri karcinómoch s peroperačným ošetrením

Endoskopické výkony (v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou)

 • diagnostická endoskopia (pažerák, žalúdok, dvanástnik)
 • perkutánne endoskopické gastrostómie v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou
 • peroperačné kolonoskópie
 • endoskopická hemostáza pri krvácaniach do tráviaceho-gastrointestinálneho traktu (GITu) v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou

Operačné metódy

 • Operácie žlčníka -cholecystektomia- laparoskopicky, laparotomicky, revízie žlčovodov laparotomicky, bypassové anastomózy žlčovodov pre malígne alebo benígne ochorenia, ošetrenie poranení žlčovodov.
 • Pečeň – metastasektomia, biopsie pečene laparoskopicky, ošetrenie poranení pečene.
 • Slezina – splenektomia po úrazoch, splenektomie   plánované pri hematologických ochoreniach cysty sleziny.
 • Pankreas – paliatívne operácie tumorov pankreasu, operačné riešenie symptomatických pseudocyst a cýst pankreasu , biopsie pankreasu, operačné riešenie perzistujúcich pozápalových stavov nekrotizujúcich pankreatitíd – nekrosektómie, drenáž.
 • Žalúdok – resekčné a bypassové operácie žalúdka pre benígne a malígne ochorenia, radikálne alebo paliatívne, pyloroplastiky, operácie hiatových hernií, antirefluxné operácie, operácie achalázie. Nutritívne gastrostomie – endoskopicky, laparoskopicky,laparotomicky.
 • Duodenum -operačné riešenie stenóz duodena, ošetrenie perforácií alebo krvácaní z duodena.
 • Tenké črevo – resekčné operácie radikálne alebo paliatívne pre benígne a malígne ochorenia, adheziolýzy pozápalové, postoperačné laparotomicky,laparoskopicky, bypassové operácie, enterostómie laparoskopicky,laparotomicky.
 • Hrubé črevo – resekčné výkony radikálne alebo paliatívne pre benígne alebo malígne ochorenia – laparotomicky, pravostarnná hemikolektómia aj laparoskopicky, bypassové operácie, kolostómie laparoskopicky, laparotomicky, appendektómie laparotomicky,laparoskopicky.
 • Rektum – sfinkterzáchovné operácie, amputácia rekta pre malígne ochorenia radikálne a paliatívne, operácia hemorhoidov – radikálne, miniinvazívne a klasicky, operácie abscesov a fistúl, operácie prolapsov anorekta – klasicky, podľa Longa, rektoskopie.
 • Operácie štítnej žľazy v plnom rozsahu.
 • Operácie brušných hernií – vrodených aj získaných v plnom rozsahu, operácie inguinálnych hernií laparotomicky aj laparoskopicky.
 • Amputačné riešenie patologicky zmenených končatín,liečba diabetickej nohy,zápalové ochorenie ruky,operácia carpálneho tunelu, dupuytrenovej kontarktúry, doliečenie pacientov po cievnych operáciach,konzervatívna liečba inoperabilných cievnych ochorení dolných aj horných končatín.
 • Založenie AV fistúl pre potreby dialízy,.
 • Koža – radikálne aj paliatívne operácie tumorov kože, histologizácia , korekcia jaziev, revízia postoperačných jaziev, ošetrenie dekubitov, liečba chronických rán, ošetrovanie stomikov,liečba  unguis incarnatus,operácie – sinus pilonidalis, použitie NPWT.
 • Liečba náhlych príhod v plnom rozsahu- laparotomicky, laparoskopicky, operačné riešenie poranení brušných orgánov.
 • Diagnostické laparoskopie alebo laparotomie.

Prístrojové vybavenie

 • EKG
 • Defibrilátor
 • Odsávačky
 • Injektomat
 • Infúzne pumpy

Orientačná čakacia lehota na operácie: cca 3 týždne.
Objednať sa treba na chirurgickej ambulancii NsP Galanta 8. p. osobne alebo cez obvodné odborné chirurgické ambulancie telefonicky na tel.čísle: 031/7833 870.

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Užitočné informácie

Návštevné hodiny

Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutie s návštevami návštevnú miestnosť na prízemí a na chodbách pred oddelením v príjemnom prostredí, aj rozľahlý nemocničný park s lavičkami v areáli nemocnice. Mimo uvedených návštevných hodín, iba v osobitých prípadoch, sa budeme snažiť vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám – rešpektujeme požiadavky súkromia všetkých pacientov na oddelení.

Nadštandardné izby

 • nadštandardné izby, so samostatnou kúpeľňou a televízorom, cena za deň 25 EUR
 • podtlaková terapia rán, hradená zdravotnou poisťovňou
 • endoskopické výkony v analgézii v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou

Náš tím

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)