Prejsť na obsah

O NÁS

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Akcionár
Svet zdravia, a.s.
Predstavenstvo
Predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH
Podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška
Člen predstavenstva Ing. Alexandra Pavlovičová
Dozorná rada
MUDr. Ondrej Hajdúk
Bc. Katalin Jakoda Rátz
Mgr. Ján Janovčík
Ing. Ľubomír Tóda, ACCA
MUDr. Igor Pramuk, MPH
Mgr. József Berényi
Mária Bopková

MANAŽMENT

Vedenie nemocnice
Ing. Alexandra Pavlovičová – riaditeľka nemocnice
MUDr. Miroslav Ilavský – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Martin Ballay, MPH, MBA – námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

Všeobecný postup pri hospitalizácii

Neodkladná hospitalizácia – priamo posádkou RZP/RLP na zodpovedajúce oddelenie/JIS, prípadne cestou ambulancie Urgentného príjmu na oddelenie prislúchajúce zdravotnému stavu pacienta. Príjem pacienta realizuje podľa stavu alebo lekár ambulancie Urgentného príjmu alebo priamo lekár príslušného oddelenia.
Pacienti objednaní na plánovanú hospitalizáciu sú prijímaní priamo lekárom príslušného oddelenia – v prípade niektorých oddelení (urológia, chirurgia) je plánovaný príjem realizovaný v odbornej ambulancii prislúchajúcej oddeleniu. Súčasťou príjmu je poučenie o zdravotnom stave a informovaný súhlas pacienta.

História

Prvé zdravotnícke zariadenie – špitál sa spomína v súpise domov z roku 1729, keď v dome č. 12 patriacemu Čomošovcom bol zriadený špitál (Xenodochium) pre prestárlych a nemajetných obyvateľov. V súpise z roku 1828 bol uvedený medzi remeselníkmi človek, ktorý bol označený ako „DIPLOMATICUS CHIRURGICUS“ – zrejme felčiar.
Povinnosť miest starať sa o verejné zdravotníctvo predpisoval až zákon po r. 1848. V roku 1876 boli v Galante traja a v roku 1884 piati lekári. Správy o existencii nemocnice sa zachovali z rokov 1872-1880. Infekčná nemocnica bola zriadená v roku 1912.
Lekáreň v Galante bola už začiatkom 60-tych rokov 19. Storočia.
Po vzniku ČSR  v roku 1918 sa charakter zdravotníctva v meste nezmenil. Zdravotníctvo bolo na veľmi nízkej úrovni. Služby súkromných lekárov boli veľmi drahé, taktiež bolo málo pôrodných asistentiek a v tomto období bola veľká dojčenská úmrtnosť. Významnejšie poslanie mal Červený kríž, ale jeho činnosť mala skôr dobročinný charakter. Na jeseň v roku 1944 bola v budove bývalej rímskokatolíckej ľudovej školy, v kaštieli a v kancelárii Okresného slúžneho úradu umiestnená vojenská nemocnica.
Aj po roku 1945 zostalo zdravotníctvo na tej istej úrovni. O zdravie občanov Galanty sa starali traja lekári, dvaja zubári, jeden ženský lekár a dve pôrodné asistentky.
Zvrat nastal až 1. januára 1948, keď bol zriadený OÚNZ. Vtedy už zdravotníctvo začalo byť ako tak organizované. Do začiatku 60-tych rokov neexistovalo v okrese Galanta žiadne nemocničné zariadenie. Pre pacientov z tohto regiónu slúžili nemocnice v Bratislave, Trnave a neskôr v Dunajskej Strede.
K 1. januáru 1962 bolo odovzdané do užívania interné oddelenie so 42 lôžkami, kde sa okrem spoločných vyšetrovacích zložiek zriadili aj základné odborné ambulancie.
V roku 1972 bola do užívania odovzdaná nová poliklinika, rozšírilo sa interné oddelenie na 60 postelí pre pacientov galantského regiónu.
Základný kameň novej NsP bol položený 24.júna 1966. Výstavba nemocnice sa začala v roku 1969, posledná časť komplexu bola odovzdaná do užívania 1.septembra 1983. Nemocnica mala v čase odovzdania 645 lôžok s týmito oddeleniami:

  • Interné – 120
  • Ženské a pôrodnícke – 66
  • Chirurgické – 90
  • ARO – 9
  • Ortopédia – 60
  • Traumatológia – 30
  • ORL – 30
  • Neurologické – 60
  • FRO – 60
  • Detské – 60.

V starej nemocnici pre pacientov trvalo pripútaných na lôžko bolo na oddelení dlhodobo chorých 65 lôžok.
Nová nemocnica bola oficiálne odovzdaná do užívania 6. februára 1981. Avšak skutočná prevádzka nemocnica sa začala 15.júla 1981, po dobudovaní kuchynského bloku, otvorením neurologického oddelenia. Ako posledné z nemocničných oddelení bolo odovzdané do prevádzky očné oddelenie, a to 18.januára 1983. Odvtedy niektoré pôvodné oddelenia alebo ich časti boli zrušené, respektíve vznikli nové oddelenia nemocnice.
Riaditelia OÚNZ Galanta do doby zahájenia prevádzky nemocnice:
MUDr. Ivan Chomča, MUDr. Stanislav Džodla, MUDr. Miroslav Murgaš.
Riaditelia NsP Galanta:
MUDr. Dušan Čimo, MUDr. Jiří Daniel, MUDr. Július Kazimír, MUDr. Michal Hudák, MUDr. Miroslav Ondrej, CSc., MPH, MUDr. Milan Onderčanin, MUDr. Jozef Valocký, MUDr. Rynaldo Šimanský, MUDr. Ján Stratinský, Ing. Marián Haviernik, Ing. Miroslav Zlatohlávek, MBA.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)