Prejsť na obsah

Neurologické oddelenie Svidník

Neurologické oddelenie v priebehu pár rokov od svojho vzniku vďaka svojej odbornej práci a profesionálnemu prístupu utvrdilo svoj nenahraditeľný význam v rámci komplexne poskytovaných služieb nemocnice.nKeďže sa zvyšuje počet pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu na neurologickom oddelení v rámci novovzniknutého pracoviska bolo doplnených desať neurologických lôžok, čím vznikol klaster na seba nadväzujúcich oddelení, neurologického a fyziatricko-rehabilitačného.nVčasná rehabilitácia pacienta dokáže výrazne zvýšiť úspešnosť liečby vážnych neurologických ohorení a skrátiť potrebnú dobu pre návrat do aktívneho života.

Benefity

 • Ambulantná a lôžková starostlivosť

  Ponúkame špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ústavnú starostlivosť, s možnosťou následnej  fyziatricko-rehabilitačnej liečby.

 • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

  Odborná starostlivosť poskytovaná nepretržite počas celého roka.

 • Primárne iktové centrum

  Zabezpečujeme komplexnú liečbu pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

 • Nadštandardné izby

  Ponúkame pobyt v jednoposteľových nadštandardných izbách s vlastným sociálnym zariadením a bezplatným  WI-FI pripojením.

 • Zrekonštruované priestory

  Pracovisko prešlo čiastočnou rekonštrukciou. Zrekonštruované sú toalety a sprchy, zriadená je nová telocvičňa priamo na oddelení.

 • Možnosť sprevádzajúcej osoby počas hospitalizácie

  Pobyt doprovodu je spoplatnený v zmysle platného cenníka služieb nemocnice.

 • Bez dlhej čakacej doby

O oddelení

Neurologické oddelenie začalo svoju činnosť v nemocnici Svidník 1. 8. 2013 pod vedením primárky MUDr. Anny Kravecovej.

K oddeleniu patria:

 • Neurologická ambulancia – zastrešuje ju MUDr. Ingríd Hlivjaková v priestoroch ambulantnej časti (2. poschodie)
 • EEG a EMG laboratórium
 • Lôžková časť, ktorú tvorí 31 lôžok, tri nadštandardné jednoposteľové izby s vlastným sociálnym zariadením
 • JIS neurologická, dve lôžka vyčlenené v rámci OAMIS-u.

Na neurologickom oddelení diagnostikujeme a liečime aj pacientov s vertebrogénnymi afekciami, epilepsiou, neurodegeneráciou (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba), demyelinizačné ochorenia nervového systému (Sclerosis multiplex, autoimúnne encefalitídy), demyelinizačnú neuropathiu (Guillain Barre, CIDP), svalové ochorenia (myastenia gravis, myositidy, myopathie), bolesti hlavy, tumory nervovej sústavy.

Koncentrujeme sa na diagnostiku a liečbu cerebrovaskulárnych ochorení. Na základe Odborného usmernenia MZ SR o organizačných a liečebných postupoch prostredníctvom používania mobilnej aplikácie u pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou aplikujeme u ICMP intravenóznu trombolýzu, jedinú recentne dostupnú efektívnu terapiu, fungujeme ako primárne iktové centrum.

Oddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke 24/7.

Služby

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Anna Kravecová

  Primárka

  Viac
 • MUDr. Zuzana Demská

  Lekár, zástupca primára

  Viac
 • Mgr. Alena Maliňáková

  Vedúca sestra

  Viac
 • Mgr. Ingrida Jurečková

  manažér dennej zmeny

  Viac
 • Vitalii Shulevka

  Lekár

  Viac
 • MUDr. Ivana Bochnovičová

  Lekár

  Viac

Poďakovania

 • Som častý pacient neurológie po slabšej mozgovej príhode. Často mávam kŕče, tak chodím sem na infúzie a rehabilitácie. Je tu dobrý personál, som s nimi veľmi spokojná. Stále si vyberám VIP izbu, keď je voľná. Priplatím si, ale mám komfort a súkromie. O pacientov sa tu veľmi dobre starajú. Už toto oddelenie aj rozšírili o ďalšie lôžka, takže bude viac izieb, bude to fajn v prospech pacienta.

  Darina Bochnovičová, Stropkov

 • Som tu prvýkrát a som veľmi spokojná. Je to tu všetko na jedničku. Je tu poriadok, starajú sa o nás úžasne. Sestry sú veľmi príjemné. Je tu naozaj perfektne, nemôžem sa na nič sťažovať. Ja by som im dala jedničku s hviezdičkou za starostlivosť.

  Ema Gurová, Stropkov

 • Mám problémy s chrbticou a bolí ma z toho noha. Prešiel som cez viaceré nemocnice, takže to viem porovnať. Ani v Košiciach ani v Bardejove sa o mňa nestarali tak perfektne ako tu. Ich zodpovedný prístup je na nezaplatenie. To si cením najviac. Poslali ma aj na rehabilitácie, takže ozaj komplexná starostlivosť.  Takto to má byť.

  Milan Vojtašek, Nižný Mirošov

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s.
MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník

Návštevné hodiny

Pondelok         15:00 – 17:00 hod.
Utorok              15:00 – 17:00 hod.
Streda              15:00 – 17:00 hod.
Štvrtok             15:00 – 17:00 hod.
Piatok              15:00 – 17:00 hod.
Sobota             14:00 – 16:00 hod.
Nedeľa             14:00 – 16:00 hod.

Telefonické kontakty

+421  (0)54/ 7860 282

Galéria

Spolupráca s pracoviskami

Pri afekciách neuromuskulárneho aparátu spolupracujeme s Centrom pre neuromuskulárne ochorenia UN, Bratislava. Pri indikácii chirurgickej intervencie spolupracujeme s Neurochirurgickou klinikou UN v Košiciach a pracoviskom intervenčnej rádiológie v Košiciach. Korektná a intenzívna spolupráca je s CT pracoviskom a OAMIS nemocnice Svidník.
Pri DMT terapii s Centrom pre liečbu SM v Prešove a Košiciach.
MRI vyšetrenia realizujeme na pracovisku ProCare Prešov a Pro magnet Prešov, pri manažmente CMP spolupracujeme s interným oddelením, OAMIS, oddelením klinickej biochémie, hematológie a FRO, kardiologickou ambulanciou, diabetologickou ambulanciou, prípadne iné odbornosti podľa stavu pacienta.
Dôležitou súčasťou práce je včasná a presná diagnostika ochorení – v spolupráci s RTG oddelením na CT pracovisku Svidník a MR mimo spádovo a adekvátna terapia pri zložitých neurologických stavoch (TU mozgu, AV malf., aneuryzma, hernia IVD) odosielame pacienta na vyššie pracovisko – Neurochirurgická klinika UN KE. Pri potrebe USG vyšetrenia extrakraniálnych ciev a PRT pod CT navigáciou úspešne spolupracujeme s RTG pracoviskom v Bardejove.

Výkony

Našim klientom ponúkame v rámci diagnostiky a liečby neurologických ochorení tieto služby.
V rámci diagnostických a terapeutických postupov v neurológii realizujeme:

 • Zvodové anestézy
 • Lokálne perineurálne blokády
 • Paravertebrálne blokády hlboké
 • Epidurálne blokády kortikoidmi
 • Lumbálne punkcie, ktoré sú potrebné k diagnostike niektorých závažných ochorení (napr. Sclerosis Multiplex, neuroinfekcie, Parkinsonova choroba, epilepsia, neurodegeneratívne ochorenia, neuroinfekcie, neurotraumy, AD a iné demencie…),
 • systémovú i.v. trombolýzu na neurologickej JIS – OAMIS u pacientov s ischemickou cerebrovaskulárnou príhodou s dodržiavaním terapeutického okna 4,5 hod. od vzniku a zahrňujúcich a vylučujúcich kritérií systémovej trombolýzy, so škálovaním HIHSS a mRS. V roku 2018 sme dosiahli najvyššiu trombolyzovanosť v SR – 40% za aktívnej participácie CT pracoviska nemocnice a adekvátneho manažmentu oddelenia. Spolupracujeme s invazívnym rádiológom pri indikácii trombektómie MUDr. Piotrom Pedowským.
 • EEG – elektroencefalografia – snímanie elektrických potenciálov mozgu, natívne a po stimulácii HD, spánkovej deprivácii. EEG patrí k najdôležitejším diagnostickým metódam v neurológii, je neinvazívne, bezbolestné vyšetrenie registrujúce aktuálnu elektrickú aktivitu mozgu pacienta. Elektroencefalografia slúži na odhalenie zmien v elektrickej aktivite mozgu pri podozrení na jeho poškodenie. Indikuje sa obvykle pri záchvatových ochoreniach, pri stratách vedomia, po náhlej mozgovej príhode – mŕtvici, pri zápaloch, pri úrazoch alebo otrasoch mozgu. Používa sa aj na sledovanie procesov a aktivít mozgu počas spánku.
 • EMG – elektromyografia – vyšetrenie nervosvalového aparátu kondukčne a natívnou elektromyografiou, testovanie funkčných spinálnych porúch – H reflex. Je taktiež neinvazívne bezbolestné vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Overuje sa ich stav a správne nervové zásobovanie. Vyšetrenie elektrickej aktivity svalov sa používa v diagnostike ochorení svalstva (muskulárnej dystrofii), pri postihnutí nervov a pri poruchách nervovo-svalového prenosu. Pomáha aj pri lokalizácii postihnutia nervového systému.
 • Evokované potenciály: BAEP – kmeňové sluchové EP, VEP – zrakové evekované potenciály

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)