Prejsť na obsah

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) je samostatným základným a interdisciplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti. Je organizačným zoskupením oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie, neurológie a vnútorného lekárstva. OAMIS oddelenie poskytuje diagnostickú, liečebnú a preventívnu zdravotnú starostlivosť o pacientov so závažným poškodením zdravia, indikovaným na ústavnú zdravotnú starostlivosť v spomínaných odboroch a poskytovanie anestéziologickej starostlivosti v spolupráci s operačnými, neoperačnými a diagnosticko-vyšetrovacími zložkami nemocnice.

Prečo si vybrať oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny vo Vranove nad Topľou

 • Profesionálny prístup odborného personálunPersonál oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti vo vo Vranove u poskytuje pacientom nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť. Skúsení tím lekárov a anestéziológov zabezpečuje kriticky chorým pacientom v akútnom ohrození životných funkcií neodkladnú starostlivosť za pomoci moderného prístrojového vybavenia.

 • Kvalitné prístrojové vybavenienOddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny nemocnice Svet zdravia vo Vranove poskytuje lôžkovú starostlivosť na plávajúcich lôžkach, t. j. počet lôžok pre pacientov jednotlivých pod-oddelení sa mení podľa aktuálnej potreby. Disponuje moderným prístrojovým zariadením, zabezpečujúcim k intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť pacientov v kritickom stave.

 • OAMIS Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7nOAMIS poskytuje zdravotnú a resuscitačnú starostlivosť o pacienta 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Optimálne nastavenia nonstop starostlivosti, vzhľadom na závažnosť zdravotného stavu pacienta, v akútnom ohrození životných funkcií, spolu s empatickým prístupom, je kľúčovým pre stabilizovanie jeho životných funkcií.

O oddelení OAMIS vo Vranove

Hlavnou náplňou činnosti oddelenia je poskytovanie diagnostickej, liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti pacientom so závažným poškodením zdravia indikovaným na ústavnú zdravotnú starostlivosť v spomínaných odboroch a poskytovanie anestéziologickej starostlivosti v spolupráci s operačnými, neoperačnými a diagnosticko-vyšetrovacími zložkami nemocnice.

OAMIS poskytuje tzv. „plávajúce lôžka“, t. j. počet lôžok pre pacientov jednotlivých pod-oddelení sa mení podľa aktuálnej potreby.

ODDELENIE OAMIS vo Vranove nad Topľou POZOSTÁVA Z:

 • lôžkovej časti
 • anestéziologickej časti – podávanie anestézie počas operácií
 • ambulantnej časti

Lôžková časť OAIMS

Poskytuje starostlivosť o pacientov s ohrozením a zlyhaním základných životných funkcií – podpora a náhrada dýchania, krvného obehu, starostlivosť o pacientov s ťažkou poruchou vedomia a multiorgánovým zlyhávaním. Oddelenie disponuje lôžkami, ktoré majú multidisciplinárny charakter – to znamená, že sú určené všetkým pacientom ohrozeným na živote bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu.

Liečebné možnosti/výkony

Lôžková časť oddelenia poskytuje liečebné postupy intenzívnej medicíny a ošetrovateľskú starostlivosť pre kriticky chorých pacientov so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými funkciami jedného alebo viacerých orgánov, čo zvyčajne vyžaduje podporu alebo náhradu zlyhanej funkcie liekmi alebo sofistikovanými prístrojmi.

Liečebné metódy oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny :

 • umelá pľúcna ventilácia so sofistikovanými pľúcnymi servoventilátormi,
 • fibrobronchoskopia,
 • punkčná dilatačná tracheostómia,
 • hrudná drenáž,
 • podpora zlyhávajúceho obehu krvi,
 • postupy enterálnej a parenterálnej výživy,
 • perkutánna endoskopická gastrostómia,
 • rozšírené monitorovanie životných funkcií, vrátane invazívnych monitorovacích postupov a rehabilitačné postupy prispôsobené pacientom zotavujúcich sa zo závažného ochorenia.

Prístrojová technika sa priebežne inovuje a do liečby zavádzame moderné diagnostické a liečebné metódy. Do budúcna je plánované zabezpečenie hemodialyzačného prístroja na podporu funkcie zlyhávajúcich obličiek, bed side monitory základného spektra biochemický a acidobázických vyšetrení a stavu zrážania krvi a monitory na sledovanie srdcového výdaja.

Anestéziologický úsek

Zastrešuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy poskytnutím primeraného spôsobu anestézie alebo tlmenia bolesti. Anestéziologická starostlivosť sa začína predoperačným anestéziologickým vyšetrením, ktorého obsahom je komplexné zhodnotenie zdravotného stavu pacienta, vykonanie a doplnenie predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný anestéziologický a operačný výkon, vysvetlenie plánovaného postupu pacientovi a získanie jeho informovaného súhlasu.

Anesteziologický úsek zabezpečuje vlastnú prípravu a podanie

 • celkovej anestézie
 • regionálnej anestézie
 • prípadne kombinovanej anestézie

a starostlivosť o pacienta v priebehu anestézie a v bezprostrednom pooperačnom období sa vykonáva tak, aby anestézia a liečebný alebo diagnostický výkon boli pre pacienta čo najbezpečnejšie, eliminovali sa riziká s ním spojené, zabránilo sa alebo sa minimalizoval výskyt možných komplikácií a vytvorili sa podmienky pre optimálny priebeh výkonu. Súčasťou anestézie je aj liečba bezprostrednej pooperačnej bolesti, ktorá je jednou z podmienok rýchleho zotavovania sa pacienta po výkone.

Anestéziologický úsek zabezpečuje aj pôrodnú epidurálnu analgéziu (PEDA) pre pacientky so záujmom o bezbolestný pôrod, ktorej účelom je tlmenie pôrodných bolestí počas prirodzeného pôrodu.

Anestéziologická ambulancia

Je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov operovaných, resp. vyšetrovaných v našej nemocnici. Cieľom vyšetrenia na anestéziologickej ambulancii je minimalizovať riziko výskytu komplikácii v spojitosti s anestézou a vytvorenie optimálnych podmienok pre priebeh výkonu. V ambulancii je čiastočne poskytovaná aj starostlivosť o ambulantných pacientov s chronickými bolesťami rôzneho pôvodu.

Ordinačné hodiny: PO- PIA 10:00-15:30

JIS neurológia

Na tomto oddelení zabezpečuje neurológ komplexnú neurointenzívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami nervosvalového aparátu, so zlyhávaním vitálnych funkcií, najmä u pacientov s cerebrovaskulárnym ochorením, s potrebou podpory obehového a respiračného systému, v myastenickej kríze, epileptickom statuse, s ťažkými formami akútnej polyradikuloneuritídy. Oddelenie má moderné prístrojové vybavenie, všetky lôžka sú plne monitorované. Na oddelení pracuje erudovaný tím s niekoľkoročnou praxou.
Okrem neurointenzívnej komplexnej starostlivosti je k dispozícii aj resuscitačná starostlivosť. Zároveň je zabezpečená multiodborová spolupráca.

Na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti sa pre pacientov s cievnou mozgovou príhodou ischemickou poskytujú sofistikované metódy. Ide o trombolytickú intravenóznu trombolýzu, v prípade indikácie sa pacient odosiela na mechanické endovaskulárne odstránenie trombu a liečbu stenóz mozgových a prívodných tepien angioplastikou alebo stentom do VÚSCH v Košiciach.

Z celkového počtu 200 cievnych mozgových príhod ischemických sa u nás ročne indikuje 15% pacientov na systémovú intravenóznu trombolytickú liečbu.

JIS vnútorného lekárstva

V spolupráci s internistom, intenzivistom, chirurgom a neurológom zabezpečuje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí sú v ohrození života, pacientom kriticky chorým so zlyhávaním životných funkcii z rôznych príčin, najčastejšie po infarkte myokardu, pri dekompenzovanej cukrovke, pri zlyhaní dýchania, pri zlyhaní srdca alebo obličiek alebo pečene alebo iných orgánov.

Náš tím OAMIS lekárov a špecialistov

 • MUDr. Dušan Kostovčík, MPH

  primár

  Viac
 • Mgr. Miroslav Krištan

  vedúca sestra

  Viac
 • MUDr. Eva Drbjaková

  lekár

  Viac
 • MUDr. Viktória Krochtová

  lekár

  Viac
 • MUDr. Kristína Bundzáková

  lekár

  Viac
 • MUDr. Jana Györiová

  zástupca primára

  Viac
 • Mgr. Adriana Čandiková

  manažérka dennej zmeny

 • MUDr. Lenka Semjanová

  lekár

  Viac
 • MUDr. Benča Miroslav

  lekár

  Viac
 • MUDr. Michaela Rusnáková

  lekár

  Viac
 • MUDr. Jana Liberková

  lekár

  Viac

Poďakovania

 • Dobrý deň, chceme Vás týmto mailom kontaktovať a vysloviť nekonečnú vďaku a uznanie za prácu oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny pod vedením p.primára MUDr. Kostovčíka v mene rodiny Ondičovej a priateľov Miroslava Ondiča. Náš otec a manžel Miroslav Ondič bol hospitalizovaný na OAMIS 2 týždne v kritickom stave COVIDu na pľúcnej ventilácii. Neskôr keď sa jeho stav začal zlepšovať a prebral sa z UPV, bol vďaka Bohu a ťažkej a obetavej práci Vašich…

  Dobrý deň,

  chceme Vás týmto mailom kontaktovať a vysloviť nekonečnú vďaku a uznanie za prácu oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny pod vedením p.primára MUDr. Kostovčíka v mene rodiny Ondičovej a priateľov Miroslava Ondiča.

  Náš otec a manžel Miroslav Ondič bol hospitalizovaný na OAMIS 2 týždne v kritickom stave COVIDu na pľúcnej ventilácii. Neskôr keď sa jeho stav začal zlepšovať a prebral sa z UPV, bol vďaka Bohu a ťažkej a obetavej práci Vašich lekárov, sestričiek a sanitárov presunutý na interné oddelenie Vašej nemocnice. Dnes sa už zotavuje v domácom prostredí a jeho vyliečenia sa, veríme, že čoskoro príde a už sa teší do práce. Počas tých nesmierne náročných dní pre celú rodinu a priateľov boli Vaši zamestnanci OAMIS nesmierne ústretoví a ochotní vždy podať informácie. Pri každom stretnutí alebo telefonáte s primárom , lekármi alebo sestričkami a sanitármi sme boli vždy pokojne, profesionálne a odborne informovaní o zdravotnom stave a možných zmenách počas hospitalizácie. Z pohľadu, ako sa náš ocko a manžel zotavuje a aj z informácií, ktoré sme počas dní jeho hospitalizácie dostávali od Vášho personálu, bolo jasné ako odborne a zo všetkých síl lekári a sestričky pracovali, aby poskytli všetku možnú starostlivosť , aby sa ocko zotavil. Chceli by sme sa týmto mailom poďakovať za úžasnú starostlivosť, ktorú oddelenie OAMIS poskytlo nášmu ockovi a za ukážkový prístup zamestnancov aj k vystrašenej rodine.

  Sme si vedomí, že nemocnica a hlavne oddelenie OAMIS už desiatky mesiacov zažíva obrovský nápor na zamestnancov a aj kapacity, a bohužiaľ aj naša osobná skúsenosť nám ukázala aké vážne a život ohrozujúce situácie zamestnanci nie len na tomto oddelení zažívajú. O to viac si vážime a oceňujeme ťažkú prácu zamestnancov tohto oddelenia.

  Ešte raz ďakujeme nemocnici a oddeleniu za úžasnú a obetavú prácu, ktorá je veľmi nedocenená hlavne v týchto časoch.

  S pozdravom rodina Ondičová

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Oddelenie: 057/ 486 5227
Primár: 057/ 486  5221
Vedúca sestra: 057/ 486  5220

Oddelenie sa nachádza na prízemí pavilónu D.

NÁVŠTEVNÉ HODINY

 • Pondelok 14:00 – 16:00
 • Utorok 14:00 – 16:00
 • Streda 14:00 – 16:00
 • Štvrtok 14:00 – 16:00
 • Piatok 14:00 – 16:00
 • Sobota 14:00 – 16:00
 • Nedeľa 14:00 – 16:00

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)