Prejsť na obsah

Oddelenie nukleárnej medicíny Michalovce

ONM v Michalovciach je špecializované nelôžkové, diagnostické, nadregionálne pracovisko, ktoré poskytuje svoje služby pre klientelu rozsiahlej spádovej oblasti, za ktorými museli pacienti v minulosti cestovať minimálne do Košíc či Prešova. Naše oddelenie je zatiaľ jediným pracoviskom nukleárnej medicíny v sieti nemocníc Penta Hospitals. Vyšetrenia vykonávame pre potreby ambulantných a hospitalizovaných pacientov spádových oblastí: okres Michalovce (vrátane Veľkých Kapušian), Trebišov (vrátane Kráľovského Chlmca), Humenné, Snina, Svidník, Sobrance, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, ale aj z iných lokalít Slovenska.

Prečo si vybrať oddelenie nukleárnej medicíny v Michalovciach

 • Komplexná diagnostika

  Nukleárna medicína je špecializovaným odborom medicíny, ktorého základným princípom je využitie otvorených rádionuklidových žiaričov na diagnostické, terapeutické, prognostické alebo výskumné účely, pričom otvorené rádionuklidové žiariče využíva vo forme rádiofarmák (vhodným rádionuklidom značené farmaceutické prípravky), ktoré sú zdrojom ionizačného žiarenia.

 • Kvalifikovaný tím špecialistov

  Tím Oddelenia nukleárnej medicíny tvoria úzko špecializovaní zdravotníci, zaoberajúci sa komplexnou diagnostikou. Tím pozostáva z lekárov, rádiologických technikov, fyzikov, farmaceutov a zdravotných sestier.

 • Moderné prístrojové vybavenie

  Vyšetrenia na našom pracovisku realizujeme na dvojhlavovej SPECT/CT kamere Symbia Intevo Excel (Siemens) s možnosťou celotelového a tomografického (SPECT- Single Photon Emission Computer Tomography – jednofotónová emisná počítačová tomografia) zobrazenia, prípadne aj s anatomickým CT-zobrazením.

 • Multidisciplinárna spolupráca

  Oddelenie nukleárnej medicíny sa primárne zaoberá diagnostikou, a preto je koordinovaná spolupráca s inými oddeleniami priorita. Medzi našich pacientov patria napríklad onkologickí, ortopedickí pacienti a neurologickí pacienti.

Dôležité informácie pre pacientov

 • Každý pacient pred vyšetrením na gamakamere je lekárom oboznámený o postupe vyšetrenia, zároveň pri vstupnom ambulantnom vyšetrení zisťujeme subjektívne ťažkosti a objektívny stav pacienta so zameraním na orgán, ktorý je predmetom scintigrafického vyšetrenia.
 • U žien je dôležitá informácia o tehotenstve a dojčení – prísne kritéria na uskutočnenie vyšetrenia vzhľadom na riziko ožiarenia plodu, u dojčiacich žien prechodne prerušenie dojčenia.
 • Prevažná časť vyšetrení nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu pacienta – vyšetrenie je realizované po jedle, pacient môže užiť svoje lieky (ak je nutná iná príprava – je o tom presne informovaný pri objednaní).
 • K vyšetreniu je potrebné priniesť so sebou vypísanú žiadanku od odosielajúceho lekára (2 kópie), výsledky iných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu (lekárske spravy, RTG-, USG-, MR-, CT-snímky a popisy).
 • Vyšetrovaným pacientom podávame malé množstvo rádioaktívnej látky (rádiofarmaka) do žily alebo podkožne (niekedy aj inhalačne).
 • Každý pacient má inú distribúciu rádiofarmaka (vek, hmotnosť) a odlišný metabolizmus – preto poradie pacientov a celková dĺžka vyšetrenia je rôzna, závisí na type vyšetrenia, niekedy prebieha v niekoľkých fázach s časovým odstupom, môže vzniknúť potreba dodatočného snímania.

Náš tím špecialistov oddelenia nukleárnej medicíny

 • MUDr. Málincová Monika primár

  Viac
 • Doc. Korsak Yuriy lekár

  Viac
 • Sopko Vladislav vedúci rádiologický technik

  Viac
 • Bc. Uriga Lukáš rádiologický technik

  Viac
 • Ing. Miriama Koperová fyzik

  Viac
 • Agáta Gofusová rádiologický technik

  Viac
 • Bc. Gabriela Holková rádiologický technik

  Viac
 • Iveta Karľaková sestra

 • Mgr. Dominika Kucerová farmaceut

Poďakovania

 • Veľmi oceňujem, že v michalovskej nemocnici som našla všetko na jednom mieste. Všetky vyšetrenia súvisiace s mojou diagnózou a následne aj operačný zákrok sa tak zrealizovali v mimoriadne krátkom čase. Bola som vyšetrená na oddelení nukleárnej medicíny a následne operovaná v mammárnom centre michalovskej nemocnice. Ďalšia liečba prebiehala rovnako tu, v nemocnici. Chcela by som sa poďakovať personálu na všetkých pracoviskách, ktorými som prešla.Veľká vďaka pr…

  Veľmi oceňujem, že v michalovskej nemocnici som našla všetko na jednom mieste. Všetky vyšetrenia súvisiace s mojou diagnózou a následne aj operačný zákrok sa tak zrealizovali v mimoriadne krátkom čase. Bola som vyšetrená na oddelení nukleárnej medicíny a následne operovaná v mammárnom centre michalovskej nemocnice. Ďalšia liečba prebiehala rovnako tu, v nemocnici.

  Chcela by som sa poďakovať personálu na všetkých pracoviskách, ktorými som prešla.Veľká vďaka pracovisku nukleárnej medicíny, na čele s pani primárkou Málincovou. Je cítiť, že tí ľudia si uvedomujú, že pracujú s človekom. Vedia dodať odvahu, optimizmus. Cítila som sa tu príjemne.

  Ing. Terézia Hujová, Vinné

 • Ďakujem personálu pracoviska nukleárnej medicíny, stretol som sa tu s vysoko profesionálnym prístupom. Rovnako oceňujem nové, moderné a technicky špičkovo vybavené pracovisko.

  Ján Slaninka, Michalovce

Kontakt

Nemocnica Penta Hospitals Michalovce
Špitálska ul.č. 2, 071 01 Michalovce

+421 56 641 6933, +421 908 473 282

Oddelenie nukleárnej medicíny je umiestnené v suteréne Onkologického centra pavilónu G.

PRACOVNÁ DOBA

Pondelok  07:30 – 14:30
Utorok      07:30 – 14:30
Streda       07:30 – 14:30
Štvrtok     07:30 – 14:30
Piatok       07:30 – 14:30

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)