Prejsť na obsah
Nemocnica Penta Hospitals Galanta

Pacient

Informácie o čakaní na liečbu

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Dokumenty:

 • dôležitú zdravotnú dokumentáciu (resp. kópie vyšetrení, ktoré sú nutné k vašej hospitalizácii),
 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
 • občiansky preukaz,
 • odporúčanie na hospitalizáciu,
 • doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom.

Veci osobnej potreby:

 • hygienické potreby,
 • domácu obuv,
 • pyžamo,
 • uteráky,
 • pravidelne / obvykle užívané lieky si prineste v originálnom balení, nie v dávkovači,
 • zdravotné pomôcky(okuliare, načúvací aparát, zubnú náhradu, protézy, ortézy, palice, barle, vozík a pod.).

Ak Vaša hospitalizácia bola naplánovaná, začne Váš pobyt v nemocnici príjmom na príslušnej ambulancii alebo priamo na oddelení. Na oddelení Vás príjme sestra a ošetrujúci lekár.

Odporúčame Vám, aby ste vo vlastnom záujme väčší finančný obnos a cenné predmety do nemocnice nebrali. Cenné predmety a peniaze si môžete uložiť na oddelení (u personálu). Budú Vám vrátené pri ukončení Vášho pobytu v nemocnici, alebo na Vaše požiadanie. Nemocnica nie je zodpovedná za stratu predmetov voľne prístupných, ktoré neboli zverené do jej úschovy.

Počas pobytu v nemocnici Vám všetky lieky predpisuje Váš ošetrujúci lekár a pripravuje a podáva sestra. Keď užívate špecifické lieky, vezmite si ich do nemocnice so sebou v originálnom balení. Po príchode na oddelenie ich odovzdajte sestre. Váš ošetrujúci lekár ich po zvážení zaradí do spektra liekov, ktoré Vám budú podávané v priebehu nemocničnej liečby. Pretože je veľmi dôležité koordinovať Vašu liečbu, prosíme neužívajte v priebehu pobytu v nemocnici žiadne lieky, o ktorých nevie Váš ošetrujúci lekár, a to ani tie, ktoré bežne užívate doma. Všetky lieky podľa ordinácie lekára Vám budú podané sestrou.

Výživa ako súčasť zdravotnej starostlivosti významne ovplyvňuje liečebný proces pacienta a je nevyhnutnou podmienkou úspešnej liečby a rekonvalescencie. Prirodzenou formou výživy pacientov je potravinová strava, u pacientov, ktorí nemôžu alebo nesmú byť živení prirodzenou výživou, je indikovaná enterálna alebo parenterálna výživa. Všetky 3 typy výživy majú liečebné účinky a tvoria jednotný systém klinickej výživy. Potrebný manažment nutričnej starostlivosti zabezpečujú lekári v spolupráci s nutričnými špecialistami.

Ak potrebujete iné diétne obmedzenia, v rámci špeciálnych alebo individuálnych diét, vyhotoví Vám nutričný terapeut individuálny diétny plán. Informujte o tom preto prosím personál pri príjme.

V súlade s právom pacienta využívať podporu svojej rodiny a priateľov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri dodržiavaní podmienok ustanovených zdravotníckym zariadením, sa z prevádzkových dôvodov a z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologického režimu stanovujú návštevné hodiny hospitalizovaných pacientov obvykle v pracovných dňoch od 15:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu, v nedeľu a počas sviatku od 14:00 hod. do 17:00 hod.

O dátume Vášho prepustenia z nemocnice Vás bude informovať Váš ošetrujúci lekár. Poskytne Vám informácie o možnostiach Vašej ďalšej liečby, poučí Vás o užívaní liekov a o dodržiavaní predpísaného režimu. Lekár pripraví prepúšťaciu správu pre Vášho všeobecného lekára. Sestra Vám odovzdá ošetrovateľskú prepúšťaciu správu a upozorní Vás, aby ste sa hlásili u svojho všeobecného lekára do troch dní po prepustení. Pri opustení oddelenia Vás prosíme o vyrovnanie finančných náležitostí spojených s nadštandardnými službami, za ktoré sa dopláca v súlade s aktuálnym cenníkom. V prípade, že nemáte možnosť zabezpečiť si vlastný odvoz z nemocnice, sestra Vám v prípade potreby zabezpečí odvoz sanitným vozidlom Dopravnej zdravotnej služby.

V prípade potreby Vášho preloženia do iného zdravotníckeho zariadenia postupujeme podobne ako pri prepustení pacienta. V prípade, že lekár rozhodne o vašom preložení na iné oddelenie, informuje Vás, resp. Vašich príbuzných o plánovanom preložení na iné oddelenie nemocnice. Sestra pripraví Vaše osobné veci a cennosti, a odovzdá Vám ich na základe písomného potvrdenia. Lekár vyplní lekársku prekladaciu správu, sestra ošetrovateľskú prepúšťaciu správu a pripraví inú potrebnú dokumentáciu. V prípade potreby Vám sestra zabezpečí sprievod.

Vážení pacienti, chceme sa Vám poďakovať za to, že ste nám prejavili dôveru a pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti ste si vybrali práve našu nemocnicu. Dúfame, že ste boli spokojní so službami nášho odborného tímu. Ponúkame Vám možnosť vyplnenia dotazníka spokojnosti, ktorý Vám pošleme elektronicky po ukončení hospitalizácie. Váš názor je pre nás dôležitý a je spätnou väzbou, ktorá nám pomôže v našej snahe neustále zlepšovať kvalitu poskytovanej starostlivosti a zvyšovať bezpečnosť pacientov. O jeho vyplnenie Vás prosíme, či už ste boli spokojní alebo nespokojní. Takto sa k nám dostanú všetky Vaše názory, pripomienky i návrhy.

 • Tehotenský preukaz,
 • výsledky špeciálnych vyšetrení, ktoré ste absolvovali počas, alebo pred tehotenstvom,
 • Občiansky preukaz a preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
 • Sobášny list (v prípade, že rodičia dieťaťa nie sú manželia, aj ,,Zápisnicu o určení otcovstva“, ak chcete aby sa dieťatko volala po otcovi. Tento doklad vydáva matrika.),
 • Hygienické potreby a veci osobnej potreby (nezabudnite na materskú podprsenku).

NA ODCHOD Z PÔRODNICE SI PRE DIEŤATKO NACHYSTAJTE oblečenie podľa ročného obdobia.

Na detskom oddelení hospitalizujeme deti od novorodencov do veku 19 rokov. Je potrebné, aby rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa pri prijatí predložil lekárovi : 

 • zdravotnú dokumentáciu,
 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
 • občiansky preukaz (u dieťaťa do 15 rokov OP rodiča alebo zákonného zástupcu),
 • doporučenie detského lekára k hospitalizácii.

Pri hospitalizácii dieťaťa do 6 rokov má nárok byť s ním prijatý aj jeden z rodičov.

Vezmite si prosím, iba nevyhnutné veci.

Predmety, ktoré budú potencionálne nebezpečné (ostré, sklenené), Vám budú pri príjme odobraté s ohľadom ako na Vašu bezpečnosť, tak i na bezpečnosť Vašich spolupacientov. Všetky prinesené veci budú skontrolované službukonajúcou sestrou. Prinesené cennosti vám budú uložené v trezore na oddelení.

Na oddelení nesmiete užívať iné lieky, iba tie, ktoré vám boli naordinované vašim lekárom. V celom areáli je zakázané piť akékoľvek alkoholické nápoje a užívať nelegálne psychoaktívne látky.

Na psychiatrii je zakázané fajčiť, s výnimkou na tento účel vyhranených priestorov.

Pri nástupe do nemocnice budete potrebovať:

– preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,

– občiansky preukaz,

– zdravotná dokumentácia od obvodného lekára,

– odporúčanie od psychiatra, alebo obvodného lekára k hospitalizácii,

– lieky, ktoré užívate ( v originálnom balení).

Vhodné, keď budete mať:

– obuv bez šnurovania,

– pyžamo,

– osuška / uterák,

– mikiny bez šnúrok a kapucní,

– tričká,

– pohodlné domáce oblečenie,

– spodné prádlo (nohavičky, boxerky, ponožky),

– hygienické potreby ( zubná pasta + kefka, hrebeň, vložky / tampóny, hygienické vreckovky, sprchový gél + šampón),

– kniha na čítanie (1- 2 ks),

– minerálky a sladkosti (nie coca cola / kofola, energetické nápoje).

Veci / predmety, ktoré budú odobraté  pri príjme a nie sú vhodné si ich vziať na hospitalizáciu:

– mobilný telefón (ak nebude povolený ošetrujúcim lekárom), na oddelení je zriadená linka pre pacientov,

– slúchadlá, nabíjačky,

– ostré a sklenené predmety (voňavky, špendlíky, kružidlo, strúhatko, žiletky, zrkadielka, make-up),

– nie je vhodné si zobrať vyššiu finančnú hotovosť, alebo cennosti. Odporúčame vziať si so sebou len menšiu finančnú čiastku.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)