Prejsť na obsah
Objednajte sa online

Hematológia a transfuziológia Topoľčany

Hematológia a transfuziológia je medicínsky odbor skladajúci sa z časti klinickej, laboratórnej a výrobnej. Odbor hematológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, klinikou a liečbou ochorení krvi a krvotvorných organov a ich laboratórnou diagnostikou. Odbor transfuziológie sa zaoberá darcovstvom krvi, odberom krvi od darcov, výrobou krvných derivátov, diagnostikou, indikáciou a racionálnym využitím krvi.

Prečo si vybrať hematológiu a transfuziológiu v Topoľčanoch

 • Darcovské centrum

  Darovaním krvi – týmto jednoduchým a prospešným krokom odovzdáva dobrovoľný darca „dar života“, pomáha zachrániť ľudský život.

 • Bezpečnosť

  Pri odbere krvi sa používa jednorazový zdravotnícky materiál, akýkoľvek prenos infekcie je vylúčený.

 • Profesionálny prístup personálu

  Odborný personál sa podieľa na procese bezpečnej hemoterapie, transfúzie, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení.

 • Imunohematologické laboratórium

  Pre pacienta zabezpečujeme kvalitnú, presnú a správnu laboratórnu diagnostiku v čase zodpovedajúcom klinickým potrebám.

O oddelení

Transfúziologické oddelenie je pracoviskom, v ktorom sa pripravujú (vyrábajú) transfúzne lieky z krvi darcov.

Súčasťou prípravy transfúznych liekov je vyšetrenie darcov krvi, odber ľudskej krvi, skúšanie ľudskej krvi, jej spracovanie, uchovávanie a distribúcia.

KEDY MÔŽETE DAROVAŤ KRV

 • každá streda a piatok
 • ďalšie odbery je možné vykonať podľa aktuálnych požiadaviek na transfúzne lieky určitej krvnej skupiny, prípadne cielene pre konkrétneho pacienta. Svoje návrhy a pripomienky nám môžete zaslať aj na e-mail: transfuzka@nsptopolcany.sk

NA NAŠOM ODDELENÍ VYKONÁVAME

 • prípravu troch druhov transfúznych liekov z krvi darcov – zmrazenú čerstvú plazmu a erytrocyty (červené krvinky) bez Buffy Coatu a erytrocyty deleukotizované
 • odbery krvi pre autológne transfúzie (t.j. darca sám sebe – napr. pred plánovanou operáciou)
 • uchovávanie a distribúciu pripravených transfúznych liekov

SÚČASŤOU PRÁCE TRANSFÚZIOLOGICKÉHO ODDELENIA JE TIEŽ

 • nábor darcov krvi
 • evidencia darcov krvi
 • lekárske vyšetrenia darcov krvi
 • odber krvi od bezpríspevkových darcov
 • vyšetrenie darovanej krvi
 • spolupráca s miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža v oblasti darcovstva krvi

INFORMÁCIE O DAROVANÍ KRVI

 • darovanie krvi je vysoko humánny čin. Vaša darovaná krv môže zachrániť život človeka po úraze, autonehode, pri pôrode, ťažkých operáciách a pod.
 • darovať krv môže každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov. Muži 1 x za 3 mesiace ( 4x do roka), ženy 1 x za 4 mesiace ( 3 x do roka). Potrebné je priniesť si so sebou občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti) a kartu poistenca. U evidovaných darcov je potrebný preukaz darcu.
 • každý darca je pred odberom podrobený lekárskemu vyšetreniu a vyplní dotazník darcu
 • osobné údaje darcu ako aj výsledky vyšetrení sú lekárskym tajomstvom a prístup k nim majú len oprávnené osoby
 • krv darcu je vyšetrená na ochorenie: hepatitída (žltačka) typu B a C, syfilis, AIDS. Ďalej je vyšetrený krvný obraz vrátane krvnej skupiny.
 • v prípade zistenia pozitivity na niektoré z uvedených ochorení je darca okamžite informovaný
 • večer pred odberom neodporúčame jesť mastné jedlá, fajčiť a piť alkoholické nápoje. Tiež nie je vhodné prísť darovať krv po ťažkej fyzickej námahe (vrátane tréningu, posilňovne..).
 • V deň odberu jedzte pečivo, sušienky a vypite dostatok tekutín. V žiadnom prípade nehladujte!
 • odber krvi trvá cca 10 minút. Množstvo odobratej krvi (450 ml) je pre darcu neškodné.
 • pri darovaní krvi sa používa jednorazový sterilný materiál, takže je vylúčená možnosť nákazy darcu
 • celý proces darovania krvi, jej vyšetrenia, prípravy a uchovávania transfúznych liekov sa vykonáva podľa stanovených noriem a podľa zásad Správnej praxe prípravy transfúznych liekov
 • v prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok sa kedykoľvek obráťte na lekára alebo ostatných pracovníkov transfúziologického oddelenia

Náš tím hematológie a transfuziológie Topoľčany

Kontakt

Nemocnica Topoľčany
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

transfuzka.to@pentahospitals.sk

+421 38 / 38 24 470 – streda

+421 38 / 38 24 352 – ostatné dni

 

DAROVANIE KRVI

Streda 06:30 – 09:30, piatok 07:30 – 10:00

Oddelenie sa nachádza v objekte nemocnice na Pavlovovej ulici, v budove bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia (hneď pri vrátnici).

Objednajte sa online

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.