Prejsť na obsah

Ramenný kĺb

Rameno je jedným z najpohyblivejších kĺbov v tele a hrá kľúčovú úlohu pri každodenných činnostiach. Problémy s ramenným kĺbom ako úraz ramena, degeneratívne zmeny ako artróza či vrodené a genetické vlastnosti ramenného kĺbu môžu ovplyvniť kvalitu vášho života a obmedziť vašu schopnosť vykonávať bežné úlohy.

Nemocnica Medissimo ponúka širokú škálu služieb zameraných na liečbu problémov spojených s ramenným kĺbom, vrátane artritídy, zlomenín, dislokácií a iných poranení ramena a ramenného kĺbu. Naši odborníci sú pripravení pomôcť vám nájsť optimálne riešenia pre vaše individuálne potreby.

S odbornou starostlivosťou a s najmodernejšou technológiou v Nemocnici Medissimo môžete získať späť pohyb a pohodlie vo vašom ramennom kĺbe. Začnite ešte dnes cestu k uzdraveniu.

Poškodenie rotátorovej manžety

Rotátorová manžeta zabezpečuje normálny pohyb ramenného kĺbu. Poškodenie rotátorovej manžety môže spôsobiť celkovú bolesť ramena a obmedzujúci pohyb, ale s vhodnou liečbou a preventívnymi opatreniami je možné zmierniť príznaky a obnoviť funkciu ramena. Ak máte príznaky, je dôležité konzultovať to s lekárom na včasnú diagnostiku a liečbu.

Čo je rotátorová manžeta

Rotátorovú manžetú tvorí komplex svalov a šliach situovaných okolo hlavy ramennej kosti. Vakovité štruktúry – burzy napomáhajú jemnému kĺzaniu medzi jednotlivými štruktúrami. Najväčšia „subakromionálna“ burza ochraňuje šľachy rotátorovej manžety od kostnej časti akromionu.

Pri poškodení časti rotátorovej manžety dochádza k zníženej pohyblivosti ramenného kĺbu, sprevádzanej bolesťou ramena. Ide o poúrazový stav alebo stav podmienený dlhodobým preťažovaním. V oboch prípadoch to vyžaduje operačný zákrok – operáciu ramen. Je to typický nález nielen u vrcholových športovcov alebo fyzicky aktívnych ľudí, ale napríklad aj pri drobných úrazoch v bežnom živote.

Operácia rotátorovej manžety

V Nemocnici Medissimo máme bohaté skúsenosti s operáciami ramena u profesionálnych športovcov, ako aj aktívnej verejnosti. Ak konzervatívna liečba, pozostávajúca z odpočinku, fyzioterapie, liekov proti bolesti alebo kortikoidných injekcií na zníženie zápalu a bolesti ramena nie účinná, po komplexnej diagnostike vás pripravíme na artroskopickú operáciu ramema / rotátorovej manžety a po nej cielenou rehabilitáciou dosiahneme váš skorý návrat do aktívneho života.

Operatér zrekonštruuje manžetu pomocou vstrebateľných implantátov počas asi hodinovej artroskopickej operácie, pri ktorej ste v celkovej anestézii. Rezy majú približne pol centimetra. Ešte v ten deň ste prepustený domov, ale v prípade, že je pre vás pohodlnejšie zostať v nemocnici, môžete prenocovať v našich nadštandardne vybavených izbách.

Rehabilitácia ramena po operácii rotátorovej manžety

S rehabilitáciou po operácii rotátorovej manžety ramena sa začína hneď po vybratí stehov, čiže o týždeň. Máme tím skúsených fyzioterapeutov, ktorí presne vedia, ako vaše rameno zrehabilitovať a naučia vás správne cvičiť.

pentahospitals_medissimo_rameno_ramenny klb_rotatorova manzeta

Výmena ramenného kĺbu

V prípade, že sa už ramenný kĺb nedá nijako zachrániť, je efektívnym riešením jeho výmena tzv. TEP  – totálna endoprotéza. Naši špecialisti vykonávajú náhrady kĺbov (rameno, koleno, bedro) najmodernejšími endoprotézami, ktoré zabezpečujú pacientom vysoký štandard pohybu a výraznú úľavu od bolesti. V kombinácii s kvalitnou rehabilitáciou ste späť v aktívnom živote, na ktorý ste boli zvyknutý, za pomerne krátky čas. V Nemocnici Medissimo vieme, ako na to.

Operácia ramenného kĺbu

Máme špeciálny tím odborníkov, ktorí sa o vás postarajú. Po komplexnej diagnostike nasleduje operácia v celkovej anestézii. Operatér nahradí veľmi šetrnou technikou kĺbne plochy, hlavu ramennej kosti a jamku kĺbu. Zákrok trvá približne 90 minút. V prípade totálnej endoprotézy ramenného kĺbu tzv. TEP je to 48 až 72 hodín, počas ktorých sa sledujú štandardné laboratórne parametre, operovaný kĺb ako je celkový klinický stav pacienta a kožné hojenie.

Rehabilitácia po operácii ramena

Po prepustení z nemocnice po TEP  – totálnej endoprotéze ste v sledovaní ortopéda, ktorý úzko komunikuje s fyzioterapeutom o vašej rehabilitácii. Operované rameno ostáva fixované v ortéze 4 až 6 týždňov.

Príbeh pacienta Petra, ktorý podstúpil výmenu ramenného kĺbu v Nemocnici Medissimo

Pozrieť si video
medissimo_vymena-ramenneho-klbu.

Impingement syndróm ramena

Impingement syndróm je bolestivý stav ramenného kĺbu spôsobený iritáciou až zápalovou reakciou synoviálneho vačku (subakromionálna burza) pod akromionom (lopatkový výbežok). Funkciou burzy je lubrikačný efekt medzi šľachami rotátorovej manžety a akromionom. Ak dochádza k postupnému zužovaniu priestoru medzi akromionom a hlavicou ramennej kosti, pociťujeme bolesť ramena, ktorá sa často mení na chronickú. Pritom dochádza k porušeniu optimálnej biomechaniky ramena. Tak môže dôjsť k zápalu až poškodeniu šľachy m. supraspinátus (rotátorova manžeta) najmä pri mechanickom kontakte hlavice humeru s akromionom. Riešenie impingement syndrómu netreba odkladať, lebo má tendenciu sa zhoršovať, v Nemocnici Medissimo vieme, ako na to.

Prečo vzniká impingement syndróm ramena

Za vznikom impingement syndrómu a stupňujúcou sa bolesťou ramena, ktorú pacient pociťuje najmä pri pohybe alebo v noci, môže byt viacero dôvodov:

 • impingement syndróm ramena môže vzniknúť bez úrazu – z genetickej predispozície, kedy dochádza ku zmene anatomického tvaru akromionu najmä vo veku nad 40 rokov s prípadným ukladaním kalcifikátov v tejto oblasti,
 • ďalším dôvodom je dlhodobé preťažovanie pri práci, nadhlavové športy ako je tenis a volejbal, je to takzvané únavové zranenie,
 • impingement ramena môže byť aj dôsledkom úrazu pri športe, najčastejšie ide o pád na lyžiach či z bicykla, keď hlavica ramena narazí do akromionu a spôsobí stlačenie a poškodenie rotátorovej manžety. V týchto prípadoch môže dôjsť k zakrvácaniu do subakromionálnej burzy a poškodeniu šľachy m.supraspinatus. Počiatočné výrazné bolesti pri dvíhaní ramena sa postupne zmierňujú, ale často prechádzajú do chronického štádia s obmedzením rozsahu hybnosti – najmä nad úroveň ramien.

Liečba impingement syndrómu

V Nemocnici Medissimo máme špeciálny tím odborníkov, ktorí sa o vás postarajú. Po komplexnej diagnostike nasleduje na mieru šitá liečba.

Konzervatívna liečba impingement syndrómu spočíva v podávaní protizápalových liekov s nesteroidnými antireumatikami a masťami, s cielenou rehabilitáciou, ktoré môžu impingement syndróm vyliečiť.

Syndróm zmrznutého ramena

Pacient však po absolvovaní konzervatívnej liečby môže pociťovať kolísavé ťažkosti s postupným zhoršovaním. S pribúdajúcim časom môže dôjsť ku zväčšovaniu poškodenia šliach rotátorovej manžety a výraznému obmedzeniu hybnosti ramena, čo komplikuje následnú liečbu. Tento stav sa nazýva (frousen shoulder) – syndróm zmrznutého ramena.

Operácia impingement syndrómu

Operačná liečba impingement syndrómu je indikovaná pri zlyhaní konzervatívneho postupu v rozvinutých štádiách. Artroskopicky môžeme nielen diagnostikovať, ale zároveň aj ošetriť degeneračné a zápalové zmeny. Využívanie artroskopických metód operácie impingement syndrómu je z dôvodu čo najmenšej traumatizácie okolitých štruktúr. Ďalšími výhodami sú kratšia doba operácie, menšie vedľajšie účinky a skrátenie doby fixácie. Vďaka tomu, je možné omnoho skôr končatinu zaťažovať a nedochádza tak k výraznému svalovému oslabeniu, ani k obmedzeniu pohyblivosti.

Pri zápale, zväčšení a zrastoch subakromionálnej burzy (subakromionálnej burzitíde) pri tejto operácii uvoľňujeme zrasty (adhézie) a vykonávame jej čiastočné alebo úplné odstránenie (bursectomiu). Mechanické zúženie subakromionálneho priestoru s prípadnými kalcifikátmi sa ošetruje artroskopicky pomocou tenkej frézky s odsávaním, pričom odstraňujeme aj cca 2-3 mm prednej časti akromionu (subakromionálna dekompresia). Pri kompletnom poškodení – roztrhnutí rotátorovej manžety je operačná liečba rozšírená o tzv. sutúra rotátorovej manžety.

Rehabilitácia po operácii ramena

Po prepustení z nemocnice ste v sledovaní ortopéda, ktorý úzko komunikuje s fyzioterapeutom o vašej rehabilitácii. V procese rehabilitácie sa snažíme o čo najrýchlejšie obnovenie rozsahu pohybu a zvýšenie svalovej sily.

mpingement-syndrom-ramena

Luxácia / vykĺbené rameno

Vykĺbenie ramenného kĺbu je stav, keď hlavica ramennej kosti „opustí“ kĺbnu jamku a zakliní sa v nesprávnej polohe. Ak dôjde ku čiastočnému posunu hlavice z jamky a následnému návratu do kĺbu – ide o „subluxáciu“, teda o čiastočné vykĺbenie ramena. K vykĺbeniu dochádza najčastejšie v abdukcii a extrarotácii, teda pri páde na vystretú a navonok vytočenú hornú končatinu.

Aké sú príznaky vykĺbeného ramena

Rameno môže vyskočiť – luxovať dopredu, dozadu a nadol. V 93% vykĺbenia ramena dochádza ku prednej dolnej luxácii. Kĺbna jamka ostane prázdna a pridruží sa výrazná bolesť. Postupne zväčšujúci sa spazmus svalov môže bolesť zvyšovať. Možno pozorovať deformitu, opuch, limitáciu hybnosti a oslabenie ramena. Pri luxácii dochádza ku poškodeniu mäkkých častí ako je kĺbne púzdro, labrum či okolité šľachy a svaly. Menej často dochádza aj k poškodeniu nervu a cievy. Diagnóza / luxácia ramena sa stanovuje pomerne ľahko pri klinickom vyšetrení lekárom. Röntgenové vyšetrenie ramena nález potvrdzuje a odhaľuje prípadné pridružené zlomeniny.

Akútna liečba vykĺbeného ramena

Liečba akútnej luxácie ramena spočíva v jej repozícii. Napravenie hlavice ramennej kosti do kĺbnej jamky je potrebné vykonať čo najskôr, optimálne ihneď po úraze. Ak sa vykĺbené rameno nedá napraviť, je potrebné ošetrenie na chirurgickej ambulancii. Po repozícii sa rameno fixuje vo fixátore. Odporúčané je prikladanie studených obkladov na rameno 3 – 5x denne a analgetická liečba tabletkami.

Pri vykĺbení ramena dochádza k poškodeniu mäkkých štruktúr ramena. Väzivá a kĺbne púzdro sa natiahnu alebo až roztrhnú. Najčastejší typ poškodenia je Bankartova lézia, ktorá často vedie, najmä u mladých ľudí, k vzniku chronickej nestability – opakovanej luxácii. Svetové štatistiky poukazujú až na 95% riziko opakovanej luxácie do jedného roku od úrazu v skupine do 20 rokov. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou /MRI/ odhalí alebo vylúči prítomnosť Bankartovej lézie.
Pri potvrdení Bankartovej lézie sa odporúča najmä v mladej vekovej skupine artroskopia ramenného kĺbu so súčasným prišitím poškodeného väziva ku kĺbnej jamke pomocou minikotvičiek – Bankartova operácia. Touto operáciou sa minimalizuje riziko opakovanej luxácie na cca 5 -10 %.

Rehabilitácia luxácie ramena

Pri negatívnom náleze na MRI sa odporúča 7-10 dňový kludový režim vo fixátore. Po ústupe bolestí a opuchu sa začína s rehabilitačným programom na obnovenie rozsahu hybnosti a posilnenie svalových skupín.

Bez ohľadu na to, či sa potrebujete poradiť ohľadom možností liečby, alebo už hľadáte konkrétnu procedúru, sme tu, aby sme vám poskytli informácie a podporu, ktoré potrebujete. Objavte možnosti liečby Nemocnice Medissimo a zistite, ako môžeme pomôcť obnoviť pohyb a pohodlie vo vašom živote.

medissimo_vyklbene-rameno_lukacia-ramena

Instabilita ramena

Pri tomto druhu vykĺbení ramena (Traumatická instabilita ramena) ide o poúrazový stav ramena, kedy dochádza k opakovanej luxácii – vykĺbeniu ramena už čoraz častejšie a pri jednoduchších pohyboch alebo úrazoch. Hovoríme, že rameno mi „vyskakuje“.  Diagnostika nestabilného ramena je na základe údajov od pacientov, ktorí opisujú opakované epizódy vykĺbenia ramena po úraze. Po liečbe luxácie ramena sa stav zlepšil, ale luxácie sa následne opakovali. Pocit strachu z vykĺbenia je čoraz väčší, pretože k nemu dochádza čoraz „ľahšie“. Najčastejšie sú instabilným ramenom postihnutí hokejisti, ale nestabilita vzniká často aj u bežných rekreačne športujúcich ľudí, napríklad po lyžiarskych úrazoch. Patologickým podkladom nestability ramenného kĺbu je Bankartova lézia. Ide o poškodenie kĺbneho púzdra a labra v mieste jeho úponu na kostný okraj kĺbnej jamky. Vzniká často už po prvom úraze.

Pri klinickom vyšetrení lekárom je dominantný pozitívny Aprehentačný test, kedy pacient v určitej polohe ramena pociťuje strach z možnej luxácie. Doplňujúce rádiodiagnostické metódy ako je napr. MRI ramena napomáhajú k finálnej diagnóze a indikácii k operačnej liečbe.

Druhy instability ramena

 • Poúrazová – Traumatická (TUBS). Vznik je vždy spojený s úrazom. Vyskytuje sa na jednom ramene v jednom smere. Na MRI je prítomná Bankartova lézia. Liečba je chirurgická. V rámci všetkých instabilít je najčastejšia /95%/.
 • Vrodená – Atraumatická (AMBRI). Vzniká bez úrazu. Je často prítomná vo viacerých smeroch /MDI/ na oboch ramenách. Liečba je prevažne konzervatívna. Vyskytuje sa asi v 5%.
 • Mikroinstabilita (AIOS). Najčastejšie vzniká z nadmerného opotrebovania ramena (OVERUSE) u vrcholových športovcov a ťažko pracujúcich ľudí. Úplné vykĺbenie nie je prítomné. Stav je spojený s chronickou bolesťou.

Operácia  a liečba instability ramena

Traumatická instabilita ramena je indikáciou na operačnú liečbu. V súčastnosti je najmodernejšou a najuznávanejšou technikou Bankartova artroskopická operácia, pri ktorej sa kĺbne púzdro a labrum prifixuje ku kostnej jamke pomocou minikotvičiek.

Po operácii nasleduje rehabilitačný program na obnovenie rozsahu hybnosti ramena a posilnenie svalových skupín, ktoré zabezpečia posilnenie rotátorovej manžety a iných stabilizačných svalov ramena. Proces rehabilitácie môže trvať niekoľko mesiacov, a je dôležité byť trpezlivý a dôsledný pri cvičeniach. Ak máte konkrétne otázky alebo potrebujete podrobnejší plán cvičení, môžete ich konzultovať s našimi odborníkmi v Nemocnici Medissimo, ktorí vám poskytnú personalizovaný prístup na základe vašej situácie.

Výkony športovej traumatológie Nemocnice Medissimo

 • medissimo-operacia ramena

  Rameno

  Rameno je jedným z najpohyblivejších kĺbov v tele a hrá kľúčovú úlohu pri každodenných činnostiach. Problémy s ramenným kĺbom môžu ovplyvniť kvalitu vášho života a obmedziť vašu schopnosť vykonávať bežné úlohy.

  Zobraziť viac
 • Medissimo - bedro_operacia bedroveho klbu

  Bedro

  Bedrový kĺb je jedným z najväčších a najdôležitejších kĺbov v tele, ktorý umožňuje pohyb a podporuje celkovú stabilitu tela. Problémy s bedrovým kĺbom, ako je napríklad poškodenie chrupavky alebo zlomeniny, môžu viesť k bolesti a obmedzeniu pohybu.

  Zobraziť viac
 • medissimo_operacia kolena_vymena kolenneho klbu

  Koleno

  Koleno je jedným z najdôležitejších a najzložitejších kĺbov v tele, a preto je dôležité venovať mu osobitnú pozornosť. Súčasťou našej ponuky je široká škála služieb zameraných na liečbu problémov spojených s kolenným kĺbom.

  Zobraziť viac

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.