Prejsť na obsah

Ambulancia cievnej chirurgie

Kŕčové žily sú jednou z najčastejších civilizačných chorôb. Objednajte sa na konzultáciu alebo vyšetrenie do Ambulancie cievnej chirurgie v  ProCare na Betliarskej v Bratislave, ktorá poskytuje odborné vyšetrenia pri ochoreniach arteriálneho a venózneho systému a sledovanie pacientov s vybranými ochoreniami cievneho systému.

Prípadné operácie vykonáva špičkový odborník, bývalý prednosta a primár Kliniky cievnej chirurgie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, vedúci Katedry cievnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a hlavný odborník pre cievnu chirurgiu na Slovensku Vladimír Šefránek.

Benefity

 • Krátke čakacie doby

 • Dlhoročné skúsenosti v odbore

 • Nadštandardné prístrojové vybavenie

Služby

 • Ambulantná starostlivosť

  Ambulancia cievnej chirurgie ProCare na Betliarskej poskytuje odborné vyšetrenia pri ochoreniach arteriálneho a venózneho systému, dispenzarizácia a sledovanie pacientov s vybranými ochoreniami cievneho systému.

  Viac
 • Jednodňové operácie cievnej chirurgie

  Operácie v oblasti cievnej chirurgie poskytujeme v režime jednodňovej chirurgie 1-krát týždenne (spravidla ochorenia venózneho systému DK – varixy a venózna incuficiencia).

  Viac
 • Praktické informácie pre pacientov

  Navštívte polikliniku ProCare Betliarska alebo zatelefonujte na Infolinku ProCare 0907 888 999. Objednajte sa na konzultáciu u odborného lekára – cievneho chirurga, ktorý Vám vysvetlí všetky náležitosti operačného výkonu, dohodnete sa na spôsobe anestézie, rozsahu predoperačných vyšetrení.

  Viac

O vaše zdravie sa stará

 • Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.

  Cievny chirurgnLF UK v Bratislave absolvoval v roku 1966, od začiatku lekárskej praxe sa venuje chirurgickým odborom

Ordinačné hodiny

Pondelok: 12:30-14:30
Streda: 7:00-12:00 12:30-14:00
Piatok: 7:30-12:00

Objednajte sa na 0907 888 999

Galéria

Ambulantná starostlivosť

Ambulancia cievnej chirurgie ProCare na Betliarskej poskytuje odborné vyšetrenia pri ochoreniach arteriálneho a venózneho systému, dispenzarizácia a sledovanie pacientov s vybranými ochoreniami cievneho systému.
Naším pacientom sa môže stať ktorýkoľvek klient evidovaný v sieti ProCare, ale aj iní klienti, odoslaní  lekármi – špecialistami.
Najčastejší problém pacientov v ambulancii cievnej chirurgie je ochorenie žilného systému DK.

Kŕčové žily sú jednou z najčastejších civilizačných chorôb. Na Slovensku nimi trpí asi 60 % dospelej populácie, najmä žien. Neliečené varixy môžu viesť k závažným zdravotným problémom. Kŕčové žily síce pacientom spôsobujú subjektívne ťažkosti, hlavne pre ženy sú nepríjemné z estetických dôvodov, v konečnom dôsledku sú však len vonkajším prejavom ochorenia, takže kľúčové je odstrániť jeho príčinu. Spoľahlivá eliminácia postihnutých žíl zároveň prináša dlhodobý operačný efekt. Varixy majú prirodzenú tendenciu k recidívam a ak sa prvá operácia neurobí správne, zvyšuje sa riziko, že sa kŕčové žily obnovia.
Musia sa odstrániť, na čo sa v minulosti používali bežné operačné metódy. Vyberali sa pomocou otvoreného chirurgického zásahu, najmä ak boli kŕčové žily veľmi rozsiahle. V poslednej dobe sa však čoraz viac presadzujú miniinvazívne zákroky v rámci jednodňovej chirurgie, na ktoré sa špecializuje aj naše pracovisko. Uplatňujú sa rôzne metódy, ktorých podstatou je spálenie varixov laserovým alebo rádiofrekvenčným katétrom. Na našej poliklinike sa orientujeme na laserovú termoabláciu v kombinácii s miniflebektómiou, ktorá má najväčšiu perspektívu a vo svete je najpoužívanejšia. Ďalšou, nie príliš rozšírenou a odporúčanou metódou, keďže nemá trvalý účinok, je sklerotizácia, keď sa do kŕčových žíl púšťa látka, ktorá ich rozleptá.

Jednodňové operácie cievnej chirurgie

Portfólio výkonov cievnej chirurgie

 • EVLA (laserová termoablácia) a miniflebektómia – ide o miniinvazívne operačné odstránenie varixov s výborným efektom a veľmi dobre tolerované pacientmi.
 • Klasická operácia varixov (otvorený stripping s miniflebektómiou) u klientov, u ktorých nie je možné uskutočniť EVLA.

Operačný zákrok 

Operácie sa uskutočňujú buď v celkovej anestézii – OTI, u klientov, ktorých stav to vyžaduje alebo v TLA – lokálnej tumescentnej anestézii. Výhodou posledného postupu je nutnosť len laboratórnych testov pred OP, kým pri CA je potrebné IPV.
Operácie v oblasti cievnej chirurgie poskytujeme v režime jednodňovej chirurgie 1-krát týždenne (spravidla ochorenia venózneho systému DK – varixy a venózna incuficiencia).

Laserová termoablácia kŕčových žíl 

Laserová termoablácia slúži na to, aby sa spálením hlavnej povrchovej žily zamedzilo spätnému odtoku krvi. Tým, že ju odstránime, vyriešime podstatu ochorenia a zabránime jej obnoveniu.
Do poškodenej safény, hlavnej povrchovej žily, sa zavedie optické vlákno napojené na laserový generátor a pri jeho spätnom vyťahovaní sa táto žila jednoducho spáli. Potom už sa len vyberú ostatné napojené žily, na čo stačí niekoľko malých chirurgických rezov, ktoré sa zhoja prakticky bez jaziev.
Termoablácia na rozdiel od tradičnej operácie kŕčových žíl prebieha pod ultrazvukovou kontrolou, vďaka čomu pri nej nevznikajú prakticky žiadne komplikácie, ako je zlé hojenie rán alebo poškodenie okolitých tkanív. Zákrok sa vykonáva cielene len v tých miestach, kde je to nutné, takže nedochádza k zasiahnutiu kože, podkožia ani nervových vlákien.
Pokiaľ sa dá spraviť termoablácia, rekonvalescencia prebieha oveľa rýchlejšie. Človek sa väčšinou môže dva až tri dni po zákroku vrátiť do práce, pokiaľ nemá fyzicky náročné zamestnanie. Dostane kompresívnu pančuchu alebo ovínadlo, a môže fungovať.
Termoablácia sa vyznačuje aj vynikajúcimi kozmetickými výsledkami bez opuchov, vredov, jaziev, pigmentácií, sklerotizácie a rôznych subjektívnych ťažkostí.

Prečo by sa mali pacienti rozhodnúť práve pre operáciu u nás?

 • Laserová ablácia v našich podmienkach je špičkový moderný výkon žilovej chirurgie, odporúčaný vo svete.
 • Operácia je v prevažnej miere uhrádzaná zdravotnými poisťovňami s malým doplatkom.
 • Operácia sa vykonáva pod ultrazvukovou kontrolou.
 • V pooperačnom období sú pacienti sledovaní operatérom – cievnym chirurgom, erudovaným anestéziológom a skúsenými špecializovanými zdravotnými sestrami.
 • Spoľahlivé operácie bez komplikácií.
 • Operácie s veľmi dobrým a dlhodobým operačným efektom.
 • Výborný kozmetický efekt bez jaziev, pigmentácií a subjektívnych ťažkostí pacientov.
 • Riešime aj stavy po predchádzajúcich operáciách v iných zdravotníckych zariadeniach u pacientov, ktorí majú závažné ťažkosti pre technicky nesprávne uskutočnené výkony.

Kŕčové žily

Kŕčové žily sú jednou z najčastejších civilizačných chorôb. Na Slovensku nimi trpí asi 60 % dospelej populácie, najmä žien. Neliečené varixy môžu viesť k závažným zdravotným problémom. Kŕčové žily síce pacientom spôsobujú subjektívne ťažkosti, hlavne pre ženy sú nepríjemné z estetických dôvodov, v konečnom dôsledku sú však len vonkajším prejavom ochorenia, takže kľúčové je odstrániť jeho príčinu. Spoľahlivá eliminácia postihnutých žíl zároveň prináša dlhodobý operačný efekt. Varixy majú prirodzenú tendenciu k recidívam a ak sa prvá operácia neurobí správne, zvyšuje sa riziko, že sa kŕčové žily obnovia.
Musia sa odstrániť, na čo sa v minulosti používali bežné operačné metódy. Vyberali sa pomocou otvoreného chirurgického zásahu, najmä ak boli kŕčové žily veľmi rozsiahle. V poslednej dobe sa však čoraz viac presadzujú miniinvazívne zákroky v rámci jednodňovej chirurgie, na ktoré sa špecializuje aj naše pracovisko. Uplatňujú sa rôzne metódy, ktorých podstatou je spálenie varixov laserovým alebo rádiofrekvenčným katétrom. Na našej poliklinike sa orientujeme na laserovú termoabláciu v kombinácii s miniflebektómiou, ktorá má najväčšiu perspektívu a vo svete je najpoužívanejšia. Ďalšou, nie príliš rozšírenou a odporúčanou metódou, keďže nemá trvalý účinok, je sklerotizácia, keď sa do kŕčových žíl púšťa látka, ktorá ich rozleptá.

Praktické informácie pre pacientov

 • Navštívte polikliniku ProCare Betliarska alebo zatelefonujte na Infolinku ProCare 0907 888 999.
 • Objednajte sa na konzultáciu u odborného lekára – cievneho chirurga, ktorý Vám vysvetlí všetky náležitosti operačného výkonu, dohodnete sa na spôsobe anestézie, rozsahu predoperačných vyšetrení.
 • Objednáme Vás na predoperačné interné a predanestéziologické vyšetrenia a samotný operačný výkon.
 • Dostavíte sa do polikliniky ProCare na objednaný termín, kde podstúpite zákrok na úseku jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 • Podľa náročnosti operačného zákroku odchádzate domov bezprostredne po operácii. Pri zložitejších operačných zákrokoch je Váš zdravotný stav sledovaný na moderne vybavenej pooperačnej izbe a domov odchádzate do 24 hodín.
 • Následné pooperačné kontroly a liečba sa vykonávajú u špecialistov v poliklinike ProCare.

Kŕčové žily operujeme na našom pracovisku raz týždenne. Operačný deň máme v pondelok.
Za odstránenie kŕčových žíl termoablačnou metódou u nás pacienti platia symbolický poplatok jedno eur a doplatok 363 eur na jednu končatinu, pričom poistenci Dôvery majú 30-percentnú zľavu. Do tohto doplatku sú zahrnuté náklady na špeciálny zdravotnícky materiál, ako sú napríklad spomínané optické vlákna. Samotný operačný výkon preplácajú zdravotné poisťovne v plnej výške, pričom jeho cena korešponduje s cenou operácie tradičným chirurgickým spôsobom, ale aj v jej prípade si pacienti musia niečo doplácať.
Plánovaní pacienti prídu ráno o 7.30 hod. Sestry ich uložia na lôžko, zavedú im do žily na ruke kanylu a dostanú lieky na upokojenie a proti bolesti. Postupne si každého zavoláme do ambulancie a označíme si kŕčové žily, ktoré im budeme operovať. V prípade potreby si niektoré skutočnosti ešte overíme pod ultrazvukom. Operácia v závislosti od rozsahu prebieha buď v celkovej, alebo lokálnej, tumescenčnej anestézii, pri ktorej sa do okolia operovaných žíl podáva roztok s anestetikom. Samotný zákrok trvá asi hodinu až hodinu a pol. Po skončení operácie vyplníme operačný protokol a napíšeme prepúšťaciu správu.
Potom pacienta presúvame na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sa oňho stará skúsený tím sestier, ktorý má v prípade potreby k dispozícii aj anestéziológa. Uložia ho na lôžko, podávajú mu lieky proti bolesti, kontrolujú, či mu nepremokajú obväzy, proste dohliadajú na jeho celkový stav.
Ak bol pacient v celkovej anestézii, musíme ho ešte najmenej dve hodiny po prebratí sledovať, k tomu treba prirátať ešte nejakú polhodinku až hodinku, kým je schopný odísť. V prípade lokálnej anestézie nie je nič neobvyklé, že pacient opúšťa polikliniku už hodinu po skončení operácie.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)