Prejsť na obsah

Epidemický plán

Súčasná situácia spojená s pandémiou vírusu Covid-19 posúva povinnosť firiem starať sa o zdravie svojich zamestnancov na novú, doteraz nepoznanú úroveň.
Mať vlastný plán protiepidemických opatrení, ktorý definuje presné postupy a zodpovednosti v období pred epidémiou a počas nej, sa stáva jedným z najdôležitejších dokumentov a stratégií pre každú firmu bez ohľadu na jej veľkosť alebo sféru pôsobenia.

Čo je epidemický plán?

Plán preventívnych protiepidemických opatrení je dokument pre riadenie krízovej situácie vo firme pri epidemickom výskyte infekčných ochorení. Definuje presné stratégie a postupy pre zvládnutie situácie a jeho hlavným cieľom je ochrana zdravia zamestnancov a minimalizovanie ekonomických dopadov pre zamestnávateľa. Plán popisuje zmeny, ktoré v prevádzke môžu nastať a definuje zodpovednosti a právomoci jednotlivých osôb.

Čo je obsahom epidemického plánu?

Plán definuje úlohy krízového tímu vo firme a stanovuje preventívne opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov v čase epidémie. Obsahom plánu sú presné postupy, ktorými sa má firma riadiť v prípade výskytu ochorenia u zamestnanca.
Plán popisuje zmeny v organizácii práce, ktoré v súvislosti s pandémiou vo firme môžu alebo majú nastať.
Jeho súčasťou sú pokyny na zabezpečenie individuálnej ochrany zamestnancov osobnými pracovnými prostriedkami, postupy pri dezinfekcii prostrediadezinfekcii rúk a popisuje tiež zmeny v posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon práce.

Ukážka vzoru epidemického plánu.

Má epidemický plán význam pre každú spoločnosť bez ohľadu na počet zamestnancov a odvetvie?

Pracovná zdravotná služba ProCare odporúča svojim klientom, ako i každému zamestnávateľovi, aby mal zadefinovanú a prijatú jasnú stratégiu zvládania situácie, ktorá môže nastať v súvislosti so šírením vírusových infekcií.

Epidemický plán je hodnotný strategický nástroj, vďaka ktorému dokáže firma bez ohľadu na veľkosť či zameranie minimalizovať finačné straty a zabezpečiť vysokú mieru bezpečnosti a zdravia svojich zamestnancov,

Hlavné prínosy epidemického plánu

Infekčné ochorenia podliehajú zmenám, preto návrat epidémie či príchod nových ochorení s pandemickým výskytom je viac ako pravdepodobný.

Je preto potrebné byť v strehu a pripravení.

Firma, ktorá takýto plán prijme a zapracuje ho do systému kvality, je pripravená na mimoriadne situácie po materiálnej stránke a v prípade nákazy len aktivuje jednotlivé opatrenia podľa scenára definovaného v pláne.
Firma, ktorá plán prijala, vie presne, čo robiť v zdravie ohrozujúcej situácii, kto je za čo zodpovedný, aké má právomoci a povinnosti. Takáto firma reaguje rýchlo, efektívne a minimalizuje svoje finančné straty, pričom úroveň ochrany zdravia zamestnancov je na najvyššej úrovni.

Je možné, aby mali dve rozdielne firmy rovnaký epidemický plán?

Plán preventívnych opatrení má byť pre každú firmu unikátny a má definovať postupy, ktoré zohľadňujú špecifické podmienky konkrétnej spoločnosti.

Pri tvorbe plánu preto naši odborníci veľmi intenzívne komunikujú a spolupracujú s klientom. Efektívnosť plánu je tým vyššia, čím konkrétnejšie je definovaný jeho obsah vzhľadom na prostredie firmy.

Kto stojí za epidemickým plánom?

Rámcový vzor plánu pripravila pracovná zdravotná služba ProCare, ktorej tím tvoria odborníci z oblasti verejného zdravotníctva a lekári. Dokument je následne prispôsobený požiadavkám a špecifikám danej firmy alebo prevádzky. Nad touto fázou potom preberá dohľad vybraný odborník resp. užší tím, ktorý prostredie firmy dôverne pozná.

Aktualizácia epidemického plánu

Plán odporúčame klientom pravidelne aktualizovať v závislosti od vývoja infekčných chorôb v populácii, nových usmernení a poznatkov, napr. v oblasti očkovania.

Plati tiež, že každá spoločnosť sa časom mení a tieto zmeny majú rovnako vplyv na aktuálnosť prijatého plánu. Klientom preto odporúčame, aby svoje plány priebežne optimalizovali a úzko pri tom spolupracovali so špecialistami pracovnej zdravotnej služby, ktorí sú pre nich garantom odbornosti a efektívnosti navrhnutých opatrení.

Postupom času, tak ako budú pribúdať skúsenosti, budú aj opatrenia v plánoch stabilnejšie a efektívnejšie.

Je možné obsah epidemického plánu aplikovať počas akejkoľvek pandemickej situácie?

Plán preventívnych protiepidemických opatrení vytvoril tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby ProCare a je našou reakciou na pandémiu vírusu COVID-19.

Ide o ochorenie prenášané vzdušnou cestou, preto preventívne opatrenia je možné aplikovať aj na niektoré ďalšie respiračné nákazy, ako sú napr. chrípka, osýpky alebo čierny kašeľ.

Rámcový dokument budeme v budúcnosti upravovať a rozširovať tak, aby bol jeho obsah aplikovateľný aj na iné typy ochorení (napr. črevné nákazy ako je hepatitída typu A), no opatrenia a stratégie pri týchto ochoreniach už budú do veľkej miery odlišné.

PODCAST: Potrebujú firmy pandemické plány?

Našu ekonomiku koronavírus ochromil a viaceré slovenské firmy boli vystavené dokonca až existenčnej hrozbe. Mnohé z nich odídu z pandémie poučené a mnohé upravia svoje súčasné štandardné opatrenia, aby podobnú krízu v budúcnosti dokázali zvládnuť lepšie.

Dnes sa vďaka práci z domu udržala prevádzkyschopnosť viacerých spoločností. Budú na tzv. home office teraz zamestnávatelia nazerať benevolentnejšie? Stane sa rúško bežnou výbavou pracovného prostredia a čo vlastne urobí koronavírus s otvorenými kanceláriami?

Rozprávali sme sa s Máriou Hollósyovou, verejnou zdravotníčkou ProCare Pracovnej zdravotnej služby. Povedala nám viac aj o tom, či sa podľa nej zlepší na pracoviskách prevencia voči respiračným ochoreniam. Ak sme totiž doteraz v práci akceptovali kolegu s chrípkou, rovnaké to už zrejme v budúcnosti nebude.

Mám záujem o viac informácií

Spracovanie osobných údajov(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.