Prejsť na obsah

Medicínska oblasť

Zabezpečujeme manažment a výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (LPP), ktoré vykonávame v rámci zdravotníckych zariadení siete Penta Hospitals a v ambulanciách našich externých partnerov.

Lekárske preventívne prehliadky

Pracovnú zdravotnú službu poskytujeme vo všetkých krajských a okresných mestách a u viac ako 600 externých partneroch po celom Slovensku. V prípade potreby tak dokážeme zabezpečiť výkon lekárskych preventívnych prehliadok na mieste podľa vašich požiadaviek.

Ambulancie pracovného lekárstva

V tíme pracovnej zdravotnej služby máme pokryté najväčšie množstvo ambulancií pracovného lekárstva. Ambulancie sa nadchádzajú aj priamo v závodoch.

V rámci medicínskych činností zabezpečujeme aj

 • Lekárske prehliadky pre zamestnancov pracujúcich na dráhach (železničná dráha – zmyslové skupiny 1 až 3 a električková, trolejbusová, lanová a špeciálna dráha)
 • Psychologické vyšetrenie vodičov
 • Očkovanie

Firemná zóna ProCare

S cieľom zefektívniť manažment LPP a zabezpečiť klientom prístup k dokumentácii pracovnej zdravotnej služby môžu naši klienti využiť online firemnú zónu – nástroj vyvinutý špeciálne pre potreby PZS ProCare.

Firemná zóna ProCare je komplexná online prostredie na evidenciu a riadenie lekárskych prehliadok, vrátane evidencie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby pre našich zmluvných klientov. Samozrejmosťou je zabezpečenie ochrany dát a prístupu k aplikácii (šifrovanie cez https protokol).

Výhody firemnej zóny

 • prehľad faktorov práce a pracovného prostredia vyskytujúcich sa v spoločnosti klienta,
 • informácie o zamestnancoch, ktorí sa podrobujú posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu (osobné dáta zamestnanca, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený s uvedením kategórií prác osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia, vyšpecifikované práce súvisiace s pracovným zaradením /práca podľa osobitných predpisov/),
 • informácie o platnosti zdravotnej spôsobilosti zamestnanca,
 • možnosť aktualizácie zoznamu zamestnancov – správa (vkladanie, editovanie, mazanie) údajov o zamestnancoch v systéme,
 • možnosť generovania a následnej tlače „Lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu“ aj „Lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce /dráha/
 • prehľad naplánovaných a absolvovaných lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov
 • digitálny archív posudkov,
 • možnosť generovať požiadavku na lekársku prehliadku vo vzťahu k práci,
 • možnosť vytvárať databázu zamestnancov, ktorým konči platnosť zdravotnej spôsobilosti, ako aj zoznamy naplánovaných a uskutočnených lekárskych preventívnych prehliadok,
 • prehľad a spravovanie dokumentácie PZS (hygienický audit, kategorizácia prác a LPP, objektivizácia – protokol, vyhodnotenie a pod.). Spravovanie dokumentácie je možné pre obe zmluvné strany a sú uložené a archivované na serveroch spoločnosti ProCare. Hlavnou výhodou je, že ich má klient kedykoľvek k dispozícii,
 • možnosť exportu údajov do formátu, s ktorým je možné ďalej pracovať (tabuľkový editor, import do iného systému),
 • informačná nástenka, ktorá na úvodnej stránke informuje klienta o dôležitých zmenách v oblasti PZS s možnosťou stiahnutia informačných vzdelávacích letákov (vývesiek),
 • možnosť “multiloginu”, ak používateľ spravuje viacero firiem, t.j. pri prihlásení s jedným kontom, si môže obsluha vybrať, s ktorou firmou chce momentálne pracovať,
 • možnosť prepnutia portálu do angličtiny (slovenské a anglické rozhranie).

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.