Prejsť na obsah
Nemocnica Topoľčany

Ambulancia klinickej onkológie I.

Ordinačné hodiny
 • Pondelok 07:00 - 14:00
 • Utorok 07:00 - 14:00
 • Streda 07:00 - 14:00
 • Štvrtok 07:00 - 14:00
 • Piatok 07:00 - 14:00
Kontakt
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
Tel: +421 38 / 38 24 413, +421 38 / 38 24 416
LP 240, 1.poschodie

O ambulancii

MEDICÍNSKE VÝKONY

 • sekundárna a terciárna prevencia zhubných nádorov,
 • dispenzár pacientov,
 • aktívne vyhľadávanie prekanceróz,
 • spolupráca s inými odd. nemocnice pri liečbe  zhubných nádorov,
 • systémová liečba zhubných nádorov – neoadjuvantná ,adjuvantná, paliatívna chemoterapia,  biologická – target liečba, paliatívna liečba zhubných nádorov,
 • liečba  bolesti,
 • podporná liečba,
 • hormonoterapia,
 • onkomarkery,
 • posudková činnosť, spolupráca s vyššími onkologickými oddeleniami,
 • konziliárne  vyšetrenia,
 • punkcie ascitov,
 • hemosubstičná  liečba,
 • stery  prsníkov,
 • onkoepidemiológia,
 • liečba onkohematologických malignít,
 • kúpeľná  liečba,
 • vypisovanie  protokolov  o začatí a kontrole liečby zhubných nádorov,
 • objednávanie liekov cez centrálny nákup,
 • spolupráca s ADOS, hospice,
 • imunoterapia,
 • liečba dreňového útlmu hemopoetickými  liekmi,
 • liečba emesis, vedľajších účinkov onkoliečby,
 • nutričná  podporná liečba,
 • preterminálna starostlivosť,
 • riešenie  psychologických problémov  pacientov a rodinných príslušníkov,
 • edukačná činnosť,
 • včasná diagnostika zhubných nádorov,
 • participujeme vo svojom odbore na výskume nových metód  prevencie, diagnostiky a liečby zhubných nádorov a aplikovanie  výsledkov základného klinického a epidemiologického výskumu v praxi.

UNIKÁTNE MEDICÍNSKE VÝKONY

 • punkcia  ascitu,
 • transfúzia krvi,
 • ster zo secernujúcich prsníkov na cytologické vyšetrenie,
 • ošetrenie portálneho katétra + CVK.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Onkoepidemiologický úsek priebežne spracováva hlásenia onkologických ochorení – nádory s hraničnou malignitou, nezhubné nádrory CNS a žliaz  s vnútornou sekréciou, nádory neurčitého  alebo neznámeho   správania, kontrolné hlásenia  ZN,  cytologické + histologické  vyšetrenia, hlásenie úmrtí  na ZN. Spracováva štatistické  údaje –incidencia, mortalita, morbidita, prevalencia  pre NOR /Národný  onkologický register/.

Vykonávame  túto činnosť  nielen pre okres Topolčany, ale i pre okresy Partizánske a Bánovce nad Bebravou na základe  rozhodnutia NOR –SR. Vo svojej práci  sa operiame o novelizovaný  „Metodický pokyn o povinnom  hlásení ZN v SR, ktorý upravuje  spôsob hlásenia ZN na novelizovaných  tlačivách – Vestník MZ SR ,  čiastka 10/ apríl 2000.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)