Prejsť na obsah

Ambulancia rizikového novorodenca

Ambulancia rizikového novorodenca je organickou súčasťou novorodeneckého pracoviska s resuscitačnou starostlivosťou a perinatologických centier. V ambulancii sú sledované deti s predkoncepčnými rizikami, s rizikom a patologickým stavom plodu v priebehu gravidity a pôrodu, rizikovými a patologickými stavmi v novorodeneckom veku.

Benefity

 • Dlhoročné skúsenosti v odbore

 • Profesionálny prístup personálu

 • Požičiavanie monitorov dychu

 • Banka materského mlieka

Liečebné možnosti / výkony

 • Ambulancia zabezpečuje organizáciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti a systematické sledovanie rizikových a chorých detí z antenatálnych a perinatálnych príčin do ukončeného korigovaného 3. roku života.
 • V ambulancii sú sledované deti s predkoncepčnými rizikami, s rizikom a patologickým stavom plodu v priebehu gravidity a pôrodu, rizikovými a patologickými stavmi v novorodeneckom veku.
 • Ambulancia je organickou súčasťou novorodeneckých pracovísk s resuscitačnou starostlivosťou a perinatologických centier. Je zodpovedná aj za dlhodobé sledovanie uvedených detí a vyhodnocovanie ich morbidity a mortality vo svojom spádovom území.
 • Ambulanciu vedie lekár-neonatológ pracujúci na príslušnom neonatologickom pracovisku s doškolením vo vývinovej neurológii a vo včasnej vývojovej diagnostike a včasnej terapii.
 • Cieľom je včasné odhalenie všetkých porúch vývinu s následnou komplexnou liečbou vrátane rehabilitácie a readaptácie ohrozených, či porušených funkcií.
 • Komplexná starostlivosť o špecifickú subpopuláciu symptomatických rizikových detí a detí s perinatálnym rizikom alebo ochorením dáva predpoklady na získavanie spätných informácií, ktoré vplývajú na ďalšie preventívne, diagnostické a terapeutické rozhodovanie perinatológov a neonatológov.
 • V roku 2007 sa ambulancia stala regionálnym centrom na vakcináciu proti RS vírusu v indikovaných prípadoch.
 • Na vyšetrenie sú odporúčané deti s rôznym perinatálnym rizikom, ktoré vyžadujú ďalšie sledovanie podľa Koncepcie neonatológie. Sú pozývané po prepustení z nášho novorodeneckého oddelenia alebo iných novorodeneckých oddelení, či kliník
 • Vyšetrenie ostatných detí je na základe odporúčania ich praktického lekára pre deti a dorast.
 • Počas vyšetrenia je hodnotený celkový stav dieťaťa, vrátane jeho psychomotorického vývoja, zaznamenávame výsledky laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, navrhovaný je aj ďalší liečebný postup, výživu a stravovanie, event. ďalšie konziliárne vyšetrenia.

Náš tím

 • MUDr. Mária Vasilová

  lekár

  Viac

Galéria

Kontakty

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 
Nemocničná 7, 066 01 Humenné

Kontakt: 057 / 77 06 320

Ordinačné hodiny
Pondelok – piatok: 11:00 – 15:00

Ambulancia rizikového novorodenca poskytuje aj ultrasonografické vyšetrenia pre rizikových novorodencov v čase:
Utorok: 11:00 – 13:30
Štvrtok: 11:00 – 13:30

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)