Prejsť na obsah

Ambulancia vnútorného lekárstva

Prečo si vybrať ambulanciu vnútorného lekárstva vo Svidníku

 • Skúsený personál

 • Predoperačné vyšetrenia

 • Diagnostika a liečba vnútorných ochorení

 • Krátke čakacie doby

Služby

 • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu vnútorných orgánov /kardiovaskulárneho, tráviaceho, dýchacieho, močového systému/,
 • dispenzárna starostlivosť niektorých chronických ochorení /vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, poruchy metabolizmu tukov, cukrov…./,
 • interné predoperačné vyšetrenie: vyžaduje sa výmenný lístok, alebo žiadanka od všeobecného lekára, alebo gynekológa. Pre celkové zhodnotenie zdravotného stavu je potrebné mať so sebou:- k nahliadnutiu aj zdravotnú kartu, alebo výpis zo zdravotnej karty,
  – zoznam liekov, ktoré pravidelne užívate,
  – lekárske nálezy od špecialistov z odborných ambulancií (napr. diabetológa, kardiológa, nefrológa a pod.),
  – popis RTG snímky (ak bol robený).
 • posudkové interné vyšetrenie /pre účely poisťovne, pred kúpeľnou, rehabilitačnou či infúznou  liečbou,
 • EKG vyšetrenie,
 • odbery krvi na laboratórne skríningy,
 • vyhodnotenie 24hopd Holterovho monitorovania krvného tlaku na diagnostiku artériovej hypertenzie, ev. kontroly liečby hypertenzie,
 • špecializované krvné vyšetrenia /onkomarkery, hormóny štítnej žľazy, ……/,
 • zhodnotenie kompletného lipidového profilu a ostatných rizikových faktorov civilizačných ochorení a následným medicínskym poradenstvom.

Výkony

 • EKG vyšetrenie,
 • odbery krvi na laboratórne skríningy,
 • Holterov TK monitoring

Personálne obsadenie

Galéria

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 08901 Svidník

Ambulancia  sa nachádza v bloku B, prízemie /oproti Fyziatricko – rehabilitačnej ambulancii, MUDr. Lipčáka/.

Telefónny kontakt: +421  (0)54/ 7860 385

ORDINAČNÉ HODINY

Odbery Ordinačné hodiny Administratíva
PONDELOK 7.00 – 08.00 8.00 – 12.00
MUDr. Belasová
12.30 – 15.30
UTOROK 7.00 – 08.00 8.00 – 12.00
MUDr. Haniková
12.30 – 15.30
STREDA 7.00 – 08.00 8.00 – 12.00
MUDr. Stupaková
12.30 – 15.30
ŠTVRTOK 7.00 – 08.00 8.00 – 12.00
MUDr. Stupaková
MUDr. Belasová
12.30 – 15.30
PIATOK 7.00 – 08.00 8.00 – 12.00
MUDr. Haniková
12.30 – 15.30

 

Obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)