Prejsť na obsah
Nemocnica Humenné

Centrum klinickej onkológie

Ordinačné hodiny
  • Pondelok 07:00 - 12:30 | 13:00 - 14:15
  • Utorok 07:00 - 12:30 | 13:00 - 14:15
  • Streda 07:00 - 12:30 | 13:00 - 14:15
  • Štvrtok 07:00 - 12:30 | 13:00 - 14:15
  • Piatok 07:00 - 12:30 | 13:00 - 14:00
Kontakt
Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ
Tel: +421 (0) 57 770 6038
Centrum klinickej onkológie/ ambulancie sa nachádza v pavilóne C.

O ambulancii

Centrum klinickej onkológie poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Nachádza sa v pavilóne C na prízemí.

STACIONÁRNA STAROSTLIVOSŤ

Centrum klinickej onkológie disponuje aj 10 stacionárnymi lôžkami, ktoré sa využívajú pre pacientov, ktorých zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu nad 24 hodín. Využívajú sa pre pacientov na:

  • prípravu na CT vyšetrenie,
  • podporná a symptomatická infúzna liečba,
  • paliatívna liečba.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Poskytované zdravotnícke služby Centra klinickej onkológie:

• vyšetrenie, prípadne došetrenie pacientov s novodiagnostikovaným onkologickým ochorením, zabezpečenie ďalších vyšetrení, napr. PET/CT, osteoscan, trepanobiopsia a iných modalít onkologickej liečby ako sú: rádioterapia, chirurgická liečba, prípadne konzultácie na vyššom pracovisku,
• liečba cytostatikami (chemoterapia), liečba monoklonálnymi protilátkami, hormónmi a bisfosfonátmi,
• aplikácia podpornej a symptomatickej liečby, ktorá vyplýva z komplikácií podávania cytostatickej liečby (krvné deriváty, rastové faktory, liečba bolesti a infekcií),
• paliatívna liečba,
• abdominálne punkcie, ošetrovanie malígnych rán,
• následná dispenzárna starostlivosť pacientov,
• edukačná činnosť pacienta v stravovaní počas obdobia chemoterapie, v prevencii a liečbe lymfedému hornej a dolnej končatiny, aplikácia subkutánnych injekcií ako aj edukačnú činnosť v starostlivosti o onkologického pacienta v domácom prostredí.
• konziliárne vyšetrenia u pacientov hospitalizovaných na oddeleniach nemocnice

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Pracovný režim na ambulancii:

07.00 – 8.00 odbery biologického materiálu, príprava pacientov na CT vyšetrenie, vyšetrenie pacientov
08.00 – 12.30 vyšetrenie pacientov, aplikácia cytostatickej, symptomatickej liečby
12.30 – 13.00 obed
13.00 – 14:15 vyšetrenie pacientov, konziliárne vyšetrenia, príprava pacientov na MR vyšetrenie

Ambulancia MUDr. Svetlana Šarišská, klinický onkológ
Sestra: Danka Horvátová
Telefónne čísla: +421 (0) 57 770 6505 sestra, +421 (0) 57 770 6040 lekár
Emailová adresa: svetlana.sarisska@pentahospitals.sk

Sestra manažérka PhDr. Mária Hudáková
Telefónne číslo: +421 (0) 57 770 6038
Emailová adresa: maria.hudakova@pentahospitals.sk

Vyšetrovňa sestier:
Telefónne číslo: +421 (0) 57 770 6038

Poďakovanie

Touto cestou vyjadrujem svoju vďaku a úctu MUDr. Svetlane Šarišskej, z ambulancie klinickej onkológie. Chcela by som vyzdvihnúť profesionálny a úžasný ľudský prístup k mojej mamke Magdaléne Sabolovej. Bola v jej starostlivosti od začiatku jej ochorenie, vždy ochotne a citlivo pristupovala k nej, ale aj k členom rodiny, ktorí ju na vyšetrenia sprevádzali. Bola z nej cítiť úprimná snaha pomôcť jej a tak zmierniť dôsledky jej ochorenia, keďže operácia bola neúspešná.

V druhom rade moja vďaka patrí aj p. doktorke MUDr. Kataríne Hulíkovej z interného oddelenia, ktorá ochotne pomáhala zmierňovať následky zhoršujúcej sa choroby, keď bola mamka hospitalizovaná na ich oddelení. Neváhala sa za ňou zastaviť aj po skončení jej pracovnej doby, čo dodávalo mojej mamke stále vieru, že je v dobrých rukách. Aj keď sme mali informácie, že jej stav je veľmi vážny, tento záujem o ňu ju posilňoval a dával jej nádej, že keď bude veľmi zle, sú tu ľudia, ktorí sa o ňu postarajú.

Naša vďaka patrí aj lekárom a sestričkám na chirurgickom oddelení, kde mamka počas svojej choroby ležala, zdravotníckemu personálu na internom oddelení za ich starostlivosť ale aj spoluúčasť v posledných chvíľach jej života, ktorú som najviac ocenila.

Prajem Vám veľa zachránených a vyliečených pacientov, nech je vaša snaha korunovaná dobrým výsledkom a všetkým doktorom, sestričkám, sanitárkam a ostatnému personálu, veľa trpezlivosti, síl a empatie do ich neľahkej, ale tak prepotrebnej práci pri pacientoch.

S úctou dcéry Jana Šnírerová, Antónia Sukeľová a syn Andrej Sabol s manželkou Emíliou.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)