Prejsť na obsah
Nemocnica Rimavská Sobota

Diabetologická ambulancia

Ordinačné hodiny
  • Pondelok 07:00 - 13:30 | 14:00 - 15:30
  • Utorok 07:00 - 13:30 | 14:00 - 15:30
  • Streda 07:00 - 13:30 | 14:00 - 15:30
  • Štvrtok 07:00 - 13:30 | 14:00 - 15:30
  • Piatok 07:00 - 13:30 | 14:00 - 15:30
Kontakt
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
Tel: +421 (0) 47 5634 743, 047/ 56 12 144

O ambulancii

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny je situovaná mimo areálu Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote, je umiestnená v budove na ul. P. Hostinského 1036/4. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u polymorbídnych pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Náplňou je epidemiológia, prevencia, depistáž, diagnostika, liečba, rehabilitácia, posudková a konziliárna činnosť, prognóza, dispenzarizácia a edukácia. Zaoberá sa aj ostatnými metabolickými ochoreniami, kde sa tiež prelína so špecializačným odborom vnútorné lekárstvo a pediatria.

Starostlivosť sa venuje pacientom, ktorých základnou súčasťou komplexnej liečby sú režimové opatrenia, vhodná diéta a primeraná fyzická aktivita. Dlhodobé dodržiavanie diéty je v popredí liečby chorobného stavu, a aj v prevencii jeho komplikácií sa treba zamerať často na osobitne náročnú zmenu vo výžive. Hlavné úlohy odboru diabetológie sú totožné s úlohami Národného diabetologického programu a zásadami Saint-Vincentskej deklarácie.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)