Prejsť na obsah
Nemocnica Galanta

Geriatrická ambulancia

Ordinačné hodiny
  • Utorok 14:00 - 15:00
  • Streda 14:00 - 15:00
  • Štvrtok 08:00 - 14:00
Kontakt
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Tel: +421 (0) 31 783 3503
Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí nemocnice.

Poskytuje  špecializovanú geriatrickú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov života s akútnymi a chronickými vnútornými  ochoreniami, multimorbiditou a ochoreniami typickými pre starší vek, vrátane komplikácií  chorôb. V rámci nej poskytujeme poradenstvo o pacientov s inkontinenciou moču a stolice, demenciou, malnutríciou, dekubitmi a chronickými ranami a geriatrických pacientov v štádiu paliatívnej starostlivosti, event. riešenie iných špecifických situácií. Realizujeme komplexné geriatrické vyšetrenie, vrátane prípravy pacienta na operačné zákroky v súčinnosti s lekármi z viacerých odborov. V spolupráci so všeobecnými lekármi sa podieľame na poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacientov v domovoch sociálnych služieb, na požiadanie vykonávame komplexné odborné vyšetrenie na posúdenie zdravotného stavu osôb žiadajúcich prijatie do menovaných zariadení.

Objednanie na vyšetrenie
Pacienti sa môžu telefonicky objednať na vyšetrenie v našej ambulancii najlepšie v  ordinačných hodinách. Pacient si prinesie kompletnú zdravotnú dokumentáciu, podľa možnosti zoznam liekov, ktoré užíva a pri vstupnom vyšetrení  doporučenie na odborné vyšetrenie od všeobecného lekára.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)