Prejsť na obsah
Nemocnica Trebišov

Gynekologická ambulancia

Ordinačné hodiny
 • Pondelok 08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
 • Utorok 08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
 • Streda 08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
 • Štvrtok 08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
 • Piatok 08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
Kontakt
Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Tel: +421 (0) 56/ 671 8663
Ambulancia sa nachádza na 8. poschodí budovy nemocnice pri Gynekologicko-pôrodníckom oddelení – šestonedelie (pavilón C, ambulancia C801).

O ambulancii

Gynekologická ambulancia sa nachádza na 8. poschodí lôžkového monobloku C pri gynekologicko-pôrodnom oddelení (šestonedelie). Jej vybavenie zabezpečuje kompletné vyšetrenie, diagnostiku a liečbu všetkých základných gynekologických chorôb. Výsledkom úzkej spolupráce s gynekologicko-pôrodným oddelením je to, že naše pacientky sa ani pri nutnosti hospitalizácie (operácia, pôrod) nemusia cítiť anonymne. Sledovanie ich liečby počas hospitalizácie a následná ambulantná zdravotná starostlivosť po prepustení z nemocnice je pre nás prirodzená. Na ambulancii zabezpečujeme nepretržitú starostlivosť 24 hodín denne, aj v rámci ústavnej pohotovostnej služby.

POSKYTUJEME ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ PRE PACIENTKY:

 • s gynekologickými ochoreniami,
 • s fyziologickou tehotnosťou od 36. týždňa tehotnosti,
 • s rizikovou tehotnosťou (hroziace potraty do 20. týždňa tehotnosti, krvácania vo včasnej aj neskorej tehotnosti, hroziace predčasné pôrody, predčasné odtoky plodovej vody, patológie placenty),
 • s onko-gynekologickými ochoreniami po absolvovaní onkologickej liečby, operačnej liečby a rádioterapie.
 • Na gynekologickej ambulancii je možné objednávať klientky na zákroky jednodňovej chirurgie a na operačné riešenia, ktoré prebiehajú v úzkej spolupráci s primárnym kontaktom (obvodnými gynekológmi). Zároveň na gynekologickej ambulancii zabezpečujeme riešenie akútnych stavov a realizáciu konziliárnych vyšetrení pacientiek z iných oddelení nemocnice.
 • Na  gynekologickej ambulancii vykonávame  taktiež prenatálne poradne  pre pacientky s fyziologickou aj rizikovou graviditou  od 36 TG  až do termínu pôrodu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii vyšetrujeme pacientky s odporúčaním od všetkých obvodných gynekológov, v prípade akútnych stavov odporúčanie nie je potrebné.

ĎALEJ ZABEZPEČUJEME:

 • Dispenzárnu starostlivosť v intervaloch stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR
 • Odborné poradenstvo a konziliárnu činnosť
 • Včasnú diagnostiku a liečbu gynekologických patológií v rámci jednodňovej chirurgie alebo formou krátkej hospitalizácie
 • Objednávku pacientiek na operácie a krátky zákroky

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Pre kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientky je na gynekologickej ambulancii k dispozícií moderné prístrojové vybavenie: moderný USG prístroj  Esaote  MyLab 50  – s abdominálnou vaginálnou sondou, 3D sondou, kolposkop, vyšetrovací gynekologický stôl, vyšetrovacie lehátko, lampa.

NOVINKY

Gynekologická ambulancia má pre tehotné pacientky aj ponuku zaujímavých noviniek, ktoré im dopomôžu k celkovému komfortu počas ich gravidity. Budúce mamičky si môžu vybrať:

 • „Bábätko na kľúčiku“ – budúce  mamičky si môžu  za poplatok od nás odniesť ešte nenarodené bábätko domov na  „kľúčiku“ – ide o záznam (formou videa alebo sady fotiek) z vyšetrenia  biometrie plodu na USB alebo DVD nosiči
 • Vyhotovenie fotografickej snímky plodu  2D/ 3D pri USG vyšetrení
 • Samozrejmosťou je prítomnosť rodinného príslušníka pri USG vyšetrení plodu
 • Pre budúce mamičky je možné vytvorenie optimálneho pôrodného plánu – takisto je možná konzultácia pôrodného plánu
 • Možnosť vybrať si svojho pôrodníka už počas prenatálnych poradní.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Na  gynekologickej ambulancii  sa vykonávajú objednávky na jednodňovú chirurgiu, operácie a  hospitalizácie denne.
V  pondelok,  v stredu a v piatok od 09.00 -12.00 hod. sa  vykonávajú prenatálne poradne pre fyziologicky aj rizikovo tehotné klientky.
V stredu a v piatok  od 13.00 – 15.00 hod. sa realizuje  flowmetria  (prietoky)  od 34. týždňa tehotnosti.
Konziliárne vyšetrenia z iných oddelení sa vykonávajú  denne od 13.00 hod.
Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka Sveta Zdravia a.s.
Po dohode s lekárom je možné čas návštevy prispôsobiť Vašim individuálnym požiadavkám.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)