Prejsť na obsah
NOVINKA - Vykonávame resektoskopické výkony v dutine maternice.

Gynekologická ambulancia

Gynekologická ambulancia sa nachádza na 2. poschodí chirurgického pavilónu pri gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Poskytujeme v nej komplexné vyšetrenie, diagnostiku a liečbu všetkých základných gynekologických ochorení. V ambulancii zabezpečujeme nepretržitú starostlivosť 24 hodín denne, aj v rámci ústavnej pohotovostnej služby.

Benefity

 • Diagnostika a liečba gynekologických ochorení

 • Starostlivosť o tehotné pacientky

 • Prenatálna poradňa

 • Objednávanie na gynekologické operačné zákroky

O ambulancii

POSKYTUJEME ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ PRE PACIENTKY:

 • s gynekologickými ochoreniami,
 • s fyziologickou tehotnosťou od 36. týždňa tehotnosti,
 • s rizikovou tehotnosťou (hroziace potraty do 20. týždňa tehotnosti, krvácania vo včasnej aj neskorej tehotnosti, hroziace predčasné pôrody, predčasné odtoky plodovej vody, patológie placenty),
 • v gynekologickej ambulancii je možné objednávať klientky na zákroky jednodňovej chirurgie a na operačné riešenia, ktoré prebiehajú v úzkej spolupráci s primárnym kontaktom (obvodnými gynekológmi). Zároveň na gynekologickej ambulancii zabezpečujeme riešenie akútnych stavov a realizáciu konziliárnych vyšetrení pacientiek z iných oddelení nemocnice,
 • v  gynekologickej ambulancii vykonávame  taktiež prenatálne poradne  pre pacientky s fyziologickou aj rizikovou graviditou  od 36 TG  až do termínu pôrodu.

NOVINKA

Vykonávame resektoskopické výkony v dutine maternice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

V gynekologickej ambulancii vyšetrujeme pacientky s odporúčaním od všetkých obvodných gynekológov, v prípade akútnych stavov odporúčanie nie je potrebné.

ĎALEJ ZABEZPEČUJEME:

 • Odborné poradenstvo a konziliárnu činnosť.
 • Včasnú diagnostiku a liečbu gynekologických patológií v rámci jednodňovej chirurgie alebo formou hospitalizácie.
 • Objednávku pacientok na operácie a krátke zákroky.

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Pre kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientkam je v gynekologickej ambulancii k dispozícii moderné prístrojové vybavenie: ultrasonografický prístroj  MyLab Six  a Accuvix XG, kardiotokograf.

 

Pre budúce mamičky ponúkame

 • Poskytujeme 3D/4D sonografiu
 • Budúcim  mamičkám zhotovíme za poplatok  záznam z USG vyšetrenia plodu
 • Vyhotovíme fotografickú snímku plodu pri USG vyšetrení.
 • Umožňujeme prítomnosť rodinného príslušníka pri USG vyšetrení plodu
 • Budúcim mamičkám pomôžeme vypracovať pôrodný plán – takisto je možná konzultácia k vlastnému pôrodného plánu
 • Ponúkame možnosť výberu pôrodníka, pôrodnej asistentky, operatéra

Náš tím

Galéria

Kontakty

Kontakt: 057/486 5236

Doplnkové informácie

V gynekologickej ambulancii sa 3-krát v týždni vykonávajú objednávky na výkony jednodňovej chirurgie a operácie.
V každý pracovný deň sa vykonávajú prenatálne poradne.
Konziliárne vyšetrenia z iných oddelení sa vykonávajú denne – po telefonickom dohovore.
Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka Sveta zdravia a. s.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)