Prejsť na obsah
Nemocnica Topoľčany

Hematologická ambulancia

Ordinačné hodiny
  • Pondelok 07:00 - 11:30
  • Hemoterapia 10:30 - 12:30
  • Utorok 07:00 - 10:30
  • Streda 07:00 - 11:30
  • Štvrtok 07:00 - 11:30
  • Piatok 07:00 - 11:00
Kontakt
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
Tel: +421 38 / 38 24 353, +421 38 / 38 24 344
e-mail: transfuzka.to@pentahospitals.sk

Hematologická ambulancia sa nachádza v pavilóne LP 180 (starý pavilón) na prízemí vpravo.

O ambulancii

Hematologická ambulancia je odborná špecializovaná ambulancia so zameraním na diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb krvi a krvotvorných orgánov. Spektrum diagnóz našich pacientov je pomerne široké. Ide o všetky druhy anémií (sideropenické, megaloblastové, hypoplastické, chronických chorôb, hemolytické), trombocytopénie (imúnne, hypoplastické), trombocytopatie, vrodené a získané trombofilné stavy (APC rezistencia, deficit antitrombínu, proteínu C,S, protrombín 20210A), vrodené a získané koagulopatie (Hemofília A, B, von Willebrandova choroba), primárne neutropénie.

Veľkou skupinou sú onkohematologické ochorenia (akútne a chronické leukémie, chronické myeloproliferatívne a lymfoproliferatívne ochorenia, myelodysplastický syndróm). Pomerne veľkú skupinu pacientov tvoria pacienti na krátkodobej alebo dlhodobej perorálnej antikoagulačnej terapii, ktorých počet sa významne zvyšuje.

V diagnostike horeuvedených ochorení využívame hlavne hematologické, imunologické a biochemické vyšetrenia v úzkej spolupráci s nemocničným laboratóriom, sonografické, CT, MR vyšetrenia v spolupráci s nemocničným RDG pracoviskom, genetické, imunofenotypizačné, prietokovo-cytometrické a histologické vyšetrenia v spolupráci s pracoviskami s krajskou alebo celoslovenskou pôsobnosťou.

Taktiež robíme diagnostické cytologické vyšetrenia kostnej drene na vlastnom pracovisku.

Pri liečbe pacientov, hlavne s malígnymi ochoreniami krvotvorby, využívame najmodernejšie terapeutické postupy vrátane monoklonálnych protilátok a rastových faktorov krviniek, významnú úlohu v terapii zohráva aj ambulantná hemoterapia.

Pri chemoterapii spolupracujeme s onkologickým oddelením.

Pri potrebe hospitalizácie našich pacientov úzko spolupracujeme s interným oddelením a oddelením dlhodobo chorých.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Odbery krvi – denne: 07:00 – 09:00

prednostne vyšetrujeme zdrav. pracovníkov, tehotné ženy, kojace matky a pacientov privezených sanitkou

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)