Prejsť na obsah

Infektologická ambulancia Svidník

Lekár ambulancie rozhoduje nielen o liečbe, ale aj o potrebnej izolácii pacienta (doma alebo na infekčnom oddelení), sleduje zdravotný stav doma izolovaných pacientov.

Infektologická ambulancia Svidník

  • Jediná ambulancia v širšom regióne

  • Komplexná liečebno-preventívna starostlivosť

  • Manažment liečby nákaz z tropických oblastí

  • Skúsenosti lekára zo zahraničia

  • Pre dospelých pacientov a deti od 2 rokov

O ambulancii

Lekár ambulancie rozhoduje nielen o liečbe, ale aj o potrebnej izolácii pacienta (doma alebo na infekčnom oddelení), sleduje zdravotný stav doma izolovaných pacientov.

Personál infektologickej ambulancie podáva písomné a v závažných prípadoch priame telefonické hlásenie o výskyte infekčnej choroby alebo inej forme  nákazy. Je v úzkom kontakte a príslušnými ústavmi hygieny a epidemiológie a spolu s nimi sa zúčastňuje na depistážnych a protiepidemických akciách.

Osobitnú skupinu tvoria pacienti, vyžadujúci doživotné monitorovanie zdravotného stavu, prípadne doživotnú antiinfekčnú terapiu, vrátane tzv. primárnej a sekundárnej profylaxie. Do náplne odboru patria všetky typy nákaz, vrátane zabezpečenia manažmentu starostlivosti o pacientov s nákazami špecifickými pre tropické alebo iné endemické oblasti, ktoré však môžu byť zavlečené aj do oblasti mierneho pásma.

Veľkú časť ambulantných pacientov tvoria pacienti s lýmskou boreliózou, resp. podozrenie na ňu, pacienti s hereptickými infekciami, pacienti s komplikáciami, resp. následkami po prekonaní infekčnej choroby, klienti pred cestou do oblastí so zvýšeným rizikom nákazy a pacienti s niektorými parazitózami.

Lekár ambulancie zabezpečuje v rámci lôžkovej časti nemocnice Svidník, ako aj pre iné ambulancie, konziliárne vyšetrenia, pričom pomáha ošetrujúcim lekárom s diferenciálnou diagnostikou pri podozrení na infekčné ochorenia, odporúča diagnostický postup, resp. prípadnú antimikrobiálnu liečbu.

Spolupracuje s komisiou pre sledovanie a analýzu nozokomiálnych nákaz a s pracovnými skupinami pre antiinfekčnú terapiu a antibiotickú politiku, poskytuje služby antirabického centra (služby/starostlivosť o pacientov, ktorí boli pohryzení napr. líškou či inou dravou zverou, ako aj domácimi  zvieratmi, ako sú mačky a psy).

Náš tím

Galéria

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s.
Oddelenie sa nachádza na prízemí bloku D, so samostatným vstupom mimo hlavný vstup nemocnice. Z hlavného schodiska do lôžkového pavilónu A pri Hniezde záchrany odbočíte vpravo. Pre imobilných a v nemocnici hospitalizovaných pacientov je možný aj vstup cez prechodovú chodbu na prízemí pavilónu A, popri výťahoch.

Oddelenie: +421-(0)54-7860 389

Ordinačné hodiny

Pondelok: 7:00 – 12:30
Utorok: 7:00 – 12:30
Streda: 7:00 – 12:30
Štvrtok: 7:00 – 12:30

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)