Prejsť na obsah
Nemocnica Rimavská Sobota

Kardiologická ambulancia

Ordinačné hodiny
  • Utorok 07:30 - 15:00
  • Streda 07:30 - 15:00
  • Štvrtok 07:30 - 15:00
Kontakt
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
Tel: +421 (0) 47 5612 172
Ambulancie sa nachádzajú na prízemí Interného pavilónu nemocnice (C pavilón).Kardiologická ambulancia je dočasne presťahovaná na Šrobárovu 653/4 (pri ambulancii diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy).

O ambulancii

Ambulancia je súčasťou centra ambulantnej kardiológie. Centrum ambulantnej kardiológie poskytuje urgentnú, neodkladnú, diagnostickú, liečebnú, dispenzárnu a preventívnu špecializovanú zdravotnú starostlivosť v kardiológii. V súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou, cestou ambulancie interného urgentného príjmu na JIS interného oddelenia zabezpečuje urgentnú a neodkladnú diagnostiku a liečbu pacientov s akútnymi kardiovaskulárnymi príhodami a včasnú antiagregačnú, antikoagulačnú a reperfúznu liečbu STEMI pred transportom do PKI centra.

V spolupráci s ostatnými klinickými oddeleniami nemocnice a odbornými ambulanciami zabezpečuje preventívnu kardiologickú starostlivosť u pacientov s dyslipidémiou a obezitou, artériovou hypertenziou, s diabetes mellitus, s cievnou mozgovou príhodou, a aj u ostatných rizikových skupín so zvýšenou incidenciou ICHS.

Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u polymorbídnych pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Kardiologická ambulancia zabezpečuje prevenciu, diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení. Dispenzarizuje ICHS, kardiomyopatie, hemodynamicky závažné chlopňové chyby, poruchy srdcového rytmu, stavy po kardiologickom intervenčnom či kardiochirurgickom zákroku, pľúcnu hypertenziu, tromboembolickú chorobu.

Ambulancia preventívnej kardiológie zabezpečuje diagnostiku primárnej a sekundárnej artériovej hypertenzie, kontinuálny Holterovský monitoring krvného tlaku u rizikových skupín, komplexné vyšetrenie pacientov zamerané na diagnostiku skrytých foriem kardiovaskulárnych ochorení a na ich prevenciu.

Pracovisko pre Holterovský monitoring a ergometriu zabezpečuje záťažové vyšetrenie kardiopulmonálneho systému a Holterovské kontinuálne vyšetrenie srdcového rytmu. Sonografické pracovisko zabezpečuje ECHOKG vyšetrenie a Dopplerovské vyšetrenie prietokov.

Interná ambulancia urgentného príjmu a expektačné lôžka sú umiestnené vedľa kardiocentra. Rýchly transport pacientov výťahom, ambulancia, ošetrovňa s 3 expektačnými lôžkami. Na pracovisku sa zabezpečí urgentná resuscitačná a stabilizačná liečba, neodkladná príprava pacienta na potrebné špecializované výkony.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V kardiologickej ambulancii je nastavený nasledovný režim: Od 7:30 do 11:30 prebieha diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a konziliárne vyšetrenia u pacientov poukázaných z oddelení. Od 12:00 do 12:30 je obedná prestávka. Od 12:30 do 15:00 sa vykonávajú ergometrie a od 15:00 do 16:00 ultrasonografické vyšetrenia srdca.

PERSONÁL

Lekár: podľa rozpisu
UT – MUDr. Miroslav Szentiványi
ST – MUDr. Mičko Karol
ŠT – MUDr. Andrea Baníková

Sestra:   Erika Molnárová
Bc. Anna Csanková

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)